املاک تبریز

پيشينه تاريخي و فرهنگي تبريز 2

 • پيشينه تاريخي و فرهنگي تبريز 2

 

        مؤلف آثار باستاني آذربايجان با افسانه شمردن موارد ذكر شده مي­نويسد: قديمي­ترين ذكر نام تبريز را در كتيبه

 • سارگن دوم پادشاه آشور خواهيم يافت، شرق­شناس شهير فقيد ولاديمير مينورسكي مي­نويسد: سارگن دوم در

 • سال 714 قبل از ميلاد به قصد تصرف ممالك اورارتو سفري به شمال غربي ايران كرد. از ناحيه سليمانيه كنوني

 • (واقع در كردستان عراق) داخل كردستان مكري شد. از پارسوا Parsua (پسوه كنوني) و ساحل جنوبي درياچه

 • اروميه گذشت. از سوي شرقي درياچه به راه خود ادامه داد و پس از پشت سرگذاشتن «اوشكايا» (اسكوي كنوني)

 • قلعه «تارومي» با «تاروني» و «ترماكيس» را گشود. بعيد نيست يكي از اين دو كلمه نام قديمي تبريز كنوني باشد.

 • چنانچه در ابتدا اشاره شد پيشينه تبريز همواره در هاله­اي از ابهام مستور بوده است و بنياد و وجه تسميه نامش

 • گاهي افسانه، گاهي مغرضانه و گاهي نشأت گرفته از ظن­ها و گمان­ها است. اين كه تبريز قبل از اسلام مكاني آباد

 • و يا غيرآباد بوده است هنوز سند محكمه پسندي در ميان نيست حتي در اوايل ظهور اسلام نيز در حمله اعراب به

 • آذربايجان نامي از تبريز ديده نمي­شود. تنها اشاره دقيق و مستند مربوط به زمان سلسله رواديان است كه در زمان

 • خلافت متوكل عباسي، رواد ازدي از اهالي يمن در آذربايجان به حكمراني پرداخت و در زمان او و فرزندانش تبريز رو

 • به آبادي نهاد و دور شهر را بارو كشيدند. از آن به بعد تبريز با سپري ساختن وقايع تلخ و شيرين آوازه جهاني يافت

 • اوصافي كه در طول تاريخ از تبريز شده است به اجمال چنين است:

 • در قرن چهارم هجري ياقوت حموي تبريز را مشهورترين شهر آذربايجان مي­خواند.

  ابن­حوقل در 367 و ابن مسكويه در 421 و ناصر خسرو در 438 تبريز را بزرگترين و آبادترين شهر آذربايجان مي­خوانند.

 • در سال 618 لشكر مغول به پشت دروازه­هاي تبريز مي­رسند، اما تدابير شايان تقدير بزرگان شهر، تبريز را از حمله

 • مغولان مصون نگه مي­دارد و مردم تبريز با بذل مال، شهر را از كشتار و ويراني رها مي­سازند. البته اين اتفاق سه بار

 • تكرار مي­شود و در هر سه بار مردم متمول تبريز همان تدبير را به كار مي­بندند تا اين كه در سال 638 هجري قمري مغول­ها

 • به سراسر آذربايجان مسلط مي­شوند و تبريز را پايتخت خود قرار مي­دهند كه در زمان غازان­خان، تبريز شكوه ويژه مي­يابد.

 • شنب غازان با ابهت تاريخي­اش چشم­ها را خيره مي­سازد. خواجه رشيدالدين فضل الله وزير انديشمند ايلخانيان ربع رشيدي

 • را بنيان مي­نهد كه در زمان خود عظيم­ترين مركز علمي ـ فرهنگي به شمار مي­رود و از آن همه مجد و عظمت اينك ويرانه­ هايي

 • از برج­هاي ربع رشيدي در ميان محله­اي باقي مانده است.

گفتگو بپیوندید

مقایسه لیست

مقایسه