• املاک تبریز
کل1,980,000,000تومان9,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان 220متر فردوس کد 6179

فروش آپارتمان 220متر فردوس کد 6179

Ferdos, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 220

آپارتمان

کل1,980,000,000تومان9,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 220

آپارتمان

کل1,200,000,000تومان9,400,000تومان/متری
فروش آپارتمان 128متر 35متری فردوس کد 6180

فروش آپارتمان 128متر 35متری فردوس کد 6180

Ferdos, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

کل1,200,000,000تومان9,400,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

کل3,260,000,000تومان14,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان 233متر فردوس کد 6170

فروش آپارتمان 233متر فردوس کد 6170

فاز ۲ ائل گولی, سورتمه سواری, میدان چای, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 233

آپارتمان

کل3,260,000,000تومان14,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 233

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 240

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 240

آپارتمان

کل1,150,000,000تومان10,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان 115متر فردوس کد 6120

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

کل1,150,000,000تومان10,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 246

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 246

آپارتمان

کل3,128,000,000تومان11,850,000تومان/متری
فروش آپارتمان 264متر کوی فردوس کد 6074

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3متر مربع: 264

آپارتمان

کل3,128,000,000تومان11,850,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3متر مربع: 264

آپارتمان

کل1,600,000,000تومان14,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان 110متر فردوس کد 6055

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

کل1,600,000,000تومان14,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

کل7,200,000,000تومان23,000,000تومان/متری
فروش حیاط کلنگی 312متر فردوس کد 6046
کل7,200,000,000تومان23,000,000تومان/متری

متر مربع: 312

خانه شخصی