• بزرگترین سایت تخصصی املاک تبریز
author تماس با ما 33856685
قیمت کل225,000,000تومان2,000,000تومان/متری

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان, مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

2 روز پیش

قیمت کل225,000,000تومان2,000,000تومان/متری

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان, مجتمع مسکونی

2 روز پیش

قیمت کل520,000,000تومان3,200,000تومان/متری

فروش آپارتمان 160 متری در ویلاشهر تبریز

ویلاشهر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

مهندس اصغری

2 روز پیش

قیمت کل520,000,000تومان3,200,000تومان/متری

خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

2 روز پیش

قیمت کل250,000,000تومان2,700,000تومان/متری

خواب: 2متر مربع: 92

آپارتمان

مهندس اصغری

2 روز پیش

قیمت کل250,000,000تومان2,700,000تومان/متری

خواب: 2متر مربع: 92

آپارتمان

2 روز پیش

قیمت کل450,000,000تومان3,200,000تومان/متری

فروش آپارتمان 141 متری در رشدیه تبریز

رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 141

آپارتمان, مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

2 روز پیش

قیمت کل450,000,000تومان3,200,000تومان/متری

خواب: 2متر مربع: 141

آپارتمان, مجتمع مسکونی

2 روز پیش

قیمت کل1,150,000,000تومان6,300,000تومان/متری

خواب: 3متر مربع: 181

آپارتمان

مهندس اصغری

2 روز پیش

قیمت کل1,150,000,000تومان6,300,000تومان/متری

خواب: 3متر مربع: 181

آپارتمان

2 روز پیش

متر مربع: 1000

زمین زراعی

aylin

2 روز پیش

200,000,000تومان

متر مربع: 1000

زمین زراعی

2 روز پیش

قیمت کل157,000,000تومان1,800,000تومان/متری

خواب: 2متر مربع: 87

آپارتمان, مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

3 روز پیش

قیمت کل157,000,000تومان1,800,000تومان/متری

خواب: 2متر مربع: 87

آپارتمان, مجتمع مسکونی

3 روز پیش

قیمت کل2,300,000,000تومان9,500,000تومان/متری

فروش آپارتمان ۲۴۰ متری در ولیعصر تبریز

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 240

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

3 روز پیش

قیمت کل2,300,000,000تومان9,500,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 240

آپارتمان

3 روز پیش

قیمت کل330,000,000تومان2,750,000تومان/متری

فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در ولیعصر تبریز

Valiasr, تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

3 روز پیش

قیمت کل330,000,000تومان2,750,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

3 روز پیش