• املاک تبریز
اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 68

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 68

آپارتمان

اجاره9,000,000تومان100,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 4حمام: 1متر مربع: 400

آپارتمان

اجاره9,000,000تومان100,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 4حمام: 1متر مربع: 400

آپارتمان

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

رهن55,000,000تومان

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

کل572,000,000تومان

فروش آپارتمان 110 متر مرزداران کد 8880

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

karbar1

1 ساعت قبل

کل572,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

1 ساعت قبل

اجاره2,600,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره2,600,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 95

آپارتمان

9141059106

1 ساعت قبل

465,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 95

آپارتمان

1 ساعت قبل

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن80,000,000تومان

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن260,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 155

آپارتمان

رهن260,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 155

آپارتمان