• املاک تبریز

فروش آپارتمان ٨٧ مترنصر کد 7460

نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 87

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

435,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 87

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان 118متر باغمیشه کد 7459

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 118

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 118

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان 133 متر فرشته جنوبی کد 7457

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 133

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

798,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 133

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان ۷۰ متر باغمیشه کد 7456

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 70

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

اتاق خواب: 1متر مربع: 70

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان97متر باغمیشه کد 7461

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 97

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

446,200,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 97

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان 103 متر باغمیشه کد 7455

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 103

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 103

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان 124 متر رشدیه کد 7454

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 124

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 124

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان 100متر الهیه کد 7453

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان 135 متر مرزداران کد 7452

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان

karbar1

20 ساعت قبل

675,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان

20 ساعت قبل