• املاک تبریز

فروش آپارتمان 132 متر الهیه کد 7451

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 132

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 132

آپارتمان

21 ساعت قبل

فروش آپارتمان 85متر در باغمیشه کد 7450

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

358,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

21 ساعت قبل

فروش آپارتمان 63 متر باغمیشه کد 7443

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 63

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

اتاق خواب: 1متر مربع: 63

آپارتمان

21 ساعت قبل

فروش آپارتمان 100 متر فرشته شمالی کد 7444

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

620,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

21 ساعت قبل

فروش آپارتمان ۶۴مترباغمیشه کد 7449

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 64

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

290,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 64

آپارتمان

21 ساعت قبل

فروش آپارتمان 120 متر رشدیه کد 7446

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

21 ساعت قبل

فروش آپارتمان 108متر باغمیشه کد 7447

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 108

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 108

آپارتمان

21 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

21 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

رهن200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان