• املاک تبریز

املاک ائل گلی تبریز

باغچه بان ، فردوس ، گلشهر ، پرواز

کل2,300,000,000تومان12,600,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش حیاط 182متر زعفرانیه کد 6321

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

متر مربع: 182

خانه شخصی

کل2,300,000,000تومان12,600,000تومان/متری

متر مربع: 182

خانه شخصی

رهن110,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

رهن110,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل800,000,000تومان10,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 80متر فردوس کد 6317

Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

کل800,000,000تومان10,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

اجاره1,700,000تومان65,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 185

آپارتمان

اجاره1,700,000تومان65,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 185

آپارتمان

کل1,050,000,000تومان7,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 142متر زعفرانیه کد 6312

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

کل1,050,000,000تومان7,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

کل650,000,000تومان6,200,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 105متر زعفرانیه کد 6316

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

کل650,000,000تومان6,200,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

رهن190,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن190,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن130,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن130,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل3,672,000,000تومان18,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش زمین 204متر باغچه بان کد 6311

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

متر مربع: 204

زمین مسکونی

کل3,672,000,000تومان18,000,000تومان/متری

متر مربع: 204

زمین مسکونی

اجاره1,700,000تومان10,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,700,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره500,000تومان70,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره500,000تومان70,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

اجاره20,000,000تومان10,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 126

آپارتمان

اجاره20,000,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 126

آپارتمان

رهن100,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

رهن100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره1,800,000تومان15,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره1,800,000تومان15,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

کل1,120,000,000تومان8,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 140متر گلشهر کد 6291

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

کل1,120,000,000تومان8,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

کل2,200,000,000تومان14,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

پیش فروش آپارتمان 158متر 24متری فردوس کد 6293

Ferdows, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 158

آپارتمان

کل2,200,000,000تومان14,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 158

آپارتمان

کل2,600,000,000تومان12,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 216متر فردوس کد 6289

Ferdows, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 216

آپارتمان

کل2,600,000,000تومان12,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 216

آپارتمان

کل1,170,000,000تومان9,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 130متر 24متری فردوس کد 6286

Ferdows, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 130

آپارتمان

کل1,170,000,000تومان9,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره1,600,000تومان80,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

اجاره1,600,000تومان80,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

کل800,000,000تومان7,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 115متر باغچه بان کد 6283

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

کل800,000,000تومان7,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

رهن130,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

رهن آپارتمان 122 متر گلشهر تبریز  کد 4035

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 122

آپارتمان

رهن130,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 122

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 124

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 124

آپارتمان

کل1,440,000,000تومان9,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 160متر گلشهر کد 6277

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

کل1,440,000,000تومان9,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

فروش آپارتمان 415متر فردوس کد 6274

بزرگراه ائل گولی, Abrisham, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 415

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 415

آپارتمان

فروش حیاط 170متر گلشهر کد 6275

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

متر مربع: 170

خانه شخصی

متر مربع: 170

خانه شخصی

کل1,160,000,000تومان8,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

پیش فروش آپارتمان 145متر باغچه بان کد 6268

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 145

آپارتمان

کل1,160,000,000تومان8,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 145

آپارتمان

کل2,000,000,000تومان8,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش حیاط 250متر پرواز کد 6272

پرواز, Parvaz, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: 350

خانه شخصی

کل2,000,000,000تومان8,000,000تومان/متری

متر مربع: 350

خانه شخصی

کل1,100,000,000تومان9,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 115متر گلشهر کد 6260

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

کل1,100,000,000تومان9,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

اجاره1,600,000تومان25,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره1,600,000تومان25,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

فروش زمین 1750متر زعفرانیه کد 6258

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

متر مربع: 1750

زمین تجاری

متر مربع: 1750

زمین تجاری

کل2,500,000,000تومان13,700,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش حیاط 182متر زعفرانیه کد 6256

Zafaraniyeh, Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

متر مربع: 182

خانه شخصی

کل2,500,000,000تومان13,700,000تومان/متری

متر مربع: 182

خانه شخصی

کل1,000,000,000تومان8,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 125متر جاده ائل گلی کد 6257

El goli paintball stadium, سی و پنج متری ائل گؤلی, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

کل1,000,000,000تومان8,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

فروش آپارتمان 125متر جاده ائل گلی کد 6257

El goli paintball stadium, سی و پنج متری ائل گؤلی, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره6,000,000تومان60,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

اجاره6,000,000تومان60,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

رهن100,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل650,000,000تومان6,200,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 105متر زعفرانیه کد 6248

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

کل650,000,000تومان6,200,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

کل1,425,000,000تومان9,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 150متر پرواز کد 6250

پرواز, Parvaz, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

کل1,425,000,000تومان9,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

رهن130,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن130,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن140,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 122

آپارتمان

رهن140,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 122

آپارتمان

فروش حیاط 195متر زعفرانیه کد 6252

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 270

خانه شخصی

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 270

خانه شخصی

کل780,000,000تومان6,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 120متر باغچه بان کد 6254

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل780,000,000تومان6,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل3,800,000,000تومان15,200,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 250متر الهی پرست کد 6247

کوی الهی پرست, Elahi parast, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5166616471, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 250

آپارتمان

کل3,800,000,000تومان15,200,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 250

آپارتمان

اجاره750,000تومان10,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

اجاره750,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

فروش آپارتمان دوبلکس 275متر زعفرانیه کد 6233

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 275

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 275

آپارتمان