• املاک تبریز

املاک ائل گلی تبریز

باغچه بان ، فردوس ، گلشهر ، پرواز

کل1,650,000,000تومان8,800,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 187متر پرواز کد 41456

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 187

آپارتمان

کل1,650,000,000تومان8,800,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 187

آپارتمان

رهن130,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

رهن آپارتمان 140 متر ائل گولی تبریز  کد 3754

استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، شهید روحانی، بانک ملی شعبه فلکه خیام، ایران

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن130,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

کل1,650,000,000تومان8,800,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 187متر پرواز کد 41456

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 187

آپارتمان

کل1,650,000,000تومان8,800,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 187

آپارتمان

کل1,650,000,000تومان6,600,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 250

آپارتمان

کل1,650,000,000تومان6,600,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 250

آپارتمان

کل3,500,000,000تومان13,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 270متر کوی فردوس کد 21113

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 270

آپارتمان

کل3,500,000,000تومان13,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 270

آپارتمان

کل620,000,000تومان5,300,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 117متر گلشهر کد 41454

شیخ محمد خیابانی ائل گؤلی تبریز تبريز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 117

آپارتمان

کل620,000,000تومان5,300,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 117

آپارتمان

کل2,100,000,000تومان8,230,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش زمین 255متر زعفرانیه کد 71459

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 255

زمین مسکونی

کل2,100,000,000تومان8,230,000تومان/متری

متر مربع: 255

زمین مسکونی

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان 124 متر باغچه بان تبریز  کد 3741

استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، باغچه بان، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 124

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 124

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان40,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان 150 متر پرواز تبریز  کد 3739

پرواز، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان40,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

کل900,000,000تومان7,300,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 123متر باغچه بان کد 31136

استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، باغچه بان، ایران

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 123

آپارتمان

کل900,000,000تومان7,300,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 123

آپارتمان

اجاره4,200,000تومان50,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان 190 متر الهی پرست تبریز  کد 3737

الهی پرست، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 190

آپارتمان

اجاره4,200,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 190

آپارتمان

اجاره5,500,000تومان50,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 250

آپارتمان

اجاره5,500,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 250

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان35,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان35,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

فروش خانه 400متر کوی فردوس کد 21112

فردوس، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 400

خانه شخصی

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 400

خانه شخصی

اجاره700,000تومان5,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان 120 متر زعفرانیه تبریز  کد 3724

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره700,000تومان5,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

رهن80,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

رهن کامل آپارتمان 108 متر ائل گولی تبریز  کد 3721

ایستگاه مترو ائل گلی، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 108

آپارتمان

رهن80,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 108

آپارتمان

کل1,318,000,000تومان8,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 155متر جاده ائل گلی کد 41453

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 155

آپارتمان

کل1,318,000,000تومان8,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 155

آپارتمان

کل1,053,000,000تومان7,800,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 135متر باغچه بان کد 31135

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

کل1,053,000,000تومان7,800,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

کل1,990,000,000تومان7,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 261متر ائل گلی کد 41449

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 261

آپارتمان

کل1,990,000,000تومان7,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 261

آپارتمان

کل700,000,000تومان6,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 117متر جاده ائل گلی کد 41450

رجایی شهر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 117

آپارتمان

کل700,000,000تومان6,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 117

آپارتمان

کل1,600,000,000تومان8,900,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 180

آپارتمان

کل1,600,000,000تومان8,900,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 180

آپارتمان

کل840,000,000تومان6,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 140متر زعفرانیه کد 71457

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

کل840,000,000تومان6,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

کل1,200,000,000تومان6,660,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 180متر پرواز کد 41451

بابائی ۳ تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 180

آپارتمان

کل1,200,000,000تومان6,660,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 180

آپارتمان

کل904,000,000تومان6,700,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 135متر پرواز کد 41452

پرواز، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

کل904,000,000تومان6,700,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

کل7,800,000,000تومان25,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش ملک کلنگی 312متر کوی فردوس کد 21111

فردوس، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 312

خانه شخصی

کل7,800,000,000تومان25,000,000تومان/متری

متر مربع: 312

خانه شخصی

اجاره850,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

رهن اجاره آپارتمان 120 متر ائل گولی تبریز  کد 3715

استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، شهید روحانی، بانک ملی شعبه فلکه خیام، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره850,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

رهن100,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

رهن اجاره آپارتمان 125 متر زعفرانیه تبریز  کد 3718

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

خانه شخصی

رهن100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

خانه شخصی

رهن100,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

رهن اجاره آپارتمان 125 متر زعفرانیه تبریز  کد 3718

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

خانه شخصی

رهن100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

خانه شخصی

کل620,000,000تومان6,200,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 100متر پرواز کد 41449

پرواز، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

کل620,000,000تومان6,200,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

کل860,000,000تومان20,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

سرقفلی مغازه 43متر لوکس زعفرانیه کد 71456

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 43

تجاری -مغازه

کل860,000,000تومان20,000,000تومان/متری

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 43

تجاری -مغازه

کل4,320,000,000تومان16,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 270متر ائل گلی کد 41448

ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 270

آپارتمان

کل4,320,000,000تومان16,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 270

آپارتمان

اجاره500,000تومان40,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان 80 متر زعفرانیه تبریز  کد 3702

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

اجاره500,000تومان40,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن80,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

رهن کامل آپارتمان 105 متر ائل گولی تبریز کد 3701

ایستگاه مترو ائل گلی، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 104

آپارتمان

رهن80,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 104

آپارتمان

کل840,000,000تومان6,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

کل840,000,000تومان6,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

کل3,000,000,000تومان12,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

پیش فروش آپارتمان 250متر کوی فردوس کد 21110

فردوس، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 250

آپارتمان

کل3,000,000,000تومان12,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 250

آپارتمان

کل1,235,000,000تومان6,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 190متر دادگستری کد 41447

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 190

آپارتمان

کل1,235,000,000تومان6,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 190

آپارتمان

کل4,200,000,000تومان19,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش ملک مسکونی تجاری 220متر گلشهر کد 41442

گلشهر، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 220

خانه شخصی

کل4,200,000,000تومان19,000,000تومان/متری

متر مربع: 220

خانه شخصی

کل450,000,000تومان4,900,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 92متر ائل گلی برج کاملیا کد 41444

پمپ بنزین افتخاری، Kuy -e- Sahand, تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 92

آپارتمان

کل450,000,000تومان4,900,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 92

آپارتمان

کل2,200,000,000تومان8,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 275

آپارتمان

کل2,200,000,000تومان8,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 275

آپارتمان

کل2,365,000,000تومان5,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

متر مربع: 430

خانه شخصی

کل2,365,000,000تومان5,500,000تومان/متری

متر مربع: 430

خانه شخصی

کل1,150,000,000تومان4,800,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 240

آپارتمان

کل1,150,000,000تومان4,800,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 240

آپارتمان

کل1,800,000,000تومان9,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش حیاط 200متر زعفرانیه کد 71453

زعفرانیه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: 262

خانه شخصی

کل1,800,000,000تومان9,000,000تومان/متری

متر مربع: 262

خانه شخصی

اجاره1,500,000تومان70,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان 105 متر ائل گولی تبریز  کد 3692 

ایستگاه مترو ائل گلی، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان70,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان70,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

رهن و اجاره آپارتمان 105 متر ائل گولی تبریز  کد 3692 

ایستگاه مترو ائل گلی، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان70,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

رهن100,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

رهن کامل آپارتمان 94 متر ائل گولی تبریز  کد 3691

ایستگاه مترو ائل گلی، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 94

آپارتمان

رهن100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 94

آپارتمان

کل1,670,000,000تومان8,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش زمین 208متر باغچه بان کد 31133

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: 208

زمین مسکونی

کل1,670,000,000تومان8,000,000تومان/متری

متر مربع: 208

زمین مسکونی