• املاک تبریز

املاک ائل گلی تبریز

باغچه بان ، فردوس ، گلشهر ، پرواز

کل980,000,000تومان8,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 115متر باغچه بان کد 6185

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

کل980,000,000تومان8,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

کل2,000,000,000تومان8,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 235متر گلشهر کد 6186

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 235

آپارتمان

کل2,000,000,000تومان8,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 235

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 300

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 300

آپارتمان

کل1,980,000,000تومان9,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 220متر فردوس کد 6179

Ferdos, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 220

آپارتمان

کل1,980,000,000تومان9,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 220

آپارتمان

کل1,200,000,000تومان9,400,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 128متر 35متری فردوس کد 6180

Ferdos, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

کل1,200,000,000تومان9,400,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

رهن120,000,000تومان1,000,000تومان/اجاره
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

رهن120,000,000تومان1,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان200,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 280

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان200,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 280

آپارتمان

فروش خانه 200متر زعفرانیه کد 6177

Zafaraniyeh, Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 200

خانه شخصی

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 200

خانه شخصی

کل2,800,000,000تومان14,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش خانه 200متر زعفرانیه کد 6174

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

متر مربع: 200

خانه شخصی

کل2,800,000,000تومان14,000,000تومان/متری

متر مربع: 200

خانه شخصی

کل1,088,000,000تومان8,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 128متر باغچه بان کد 6172

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

کل1,088,000,000تومان8,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

کل3,375,000,000تومان12,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 270متر الهی پرست کد 6173

الهی پرست, Elahi parast, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5166616471, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 270

آپارتمان

کل3,375,000,000تومان12,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 270

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

کل3,260,000,000تومان14,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 233متر فردوس کد 6170

فاز ۲ ائل گولی, سورتمه سواری, میدان چای, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 233

آپارتمان

کل3,260,000,000تومان14,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 233

آپارتمان

کل1,100,000,000تومان8,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 130متر پرواز کد 6162

پرواز, Parvaz, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل1,100,000,000تومان8,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل910,000,000تومان7,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 130متر باغچه بان کد 6163

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل910,000,000تومان7,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان50,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 6تعداد حمام: 2متر مربع: 320

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 6تعداد حمام: 2متر مربع: 320

آپارتمان

کل870,000,000تومان6,700,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 130متر زعفرانیه کد 6161

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل870,000,000تومان6,700,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل2,300,000,000تومان12,600,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز
کل2,300,000,000تومان12,600,000تومان/متری

متر مربع: 182

خانه شخصی

کل1,170,000,000تومان9,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 130متر باغچه بان کد 6156

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل1,170,000,000تومان9,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل6,500,000,000تومان29,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز
کل6,500,000,000تومان29,500,000تومان/متری

متر مربع: 160

خانه شخصی

کل1,500,000,000تومان10,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 151متر زعفرانیه کد 6155

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 151

آپارتمان

کل1,500,000,000تومان10,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 151

آپارتمان

کل900,000,000تومان7,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل900,000,000تومان7,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل900,000,000تومان7,140,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 126متر ائل گلی کد 6142

El goli paintball stadium, سی و پنج متری ائل گؤلی, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 126

آپارتمان

کل900,000,000تومان7,140,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 126

آپارتمان

فروش آپارتمان 190متر ائل گلی کد 6141

El goli paintball stadium, سی و پنج متری ائل گؤلی, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 190

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 190

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره550,000تومان35,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره550,000تومان35,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن55,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

رهن آپارتمان 80 متر زعفرانیه تبریز  کد 3926

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن55,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 240

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 240

آپارتمان

رهن55,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان 80 متر زعفرانیه تبریز  کد 3926 

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن55,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 260

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 260

آپارتمان

کل1,100,000,000تومان8,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل1,100,000,000تومان8,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل550,000,000تومان7,300,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 75

آپارتمان

کل550,000,000تومان7,300,000تومان/متری

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 75

آپارتمان

کل1,150,000,000تومان10,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

کل1,150,000,000تومان10,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

کل800,000,000تومان6,400,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

کل800,000,000تومان6,400,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان 125 متر باغچه بان تبریز  کد 3909 

استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، باغچه بان، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان60,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان 130 متر باغچه بان تبریز  کد 3908

استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، باغچه بان، ایران

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان60,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 246

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 246

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان 115 متر پرواز تبریز  کد 3907

پرواز، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

اجاره1,600,000تومان30,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان 90 متر پرواز تبریز  کد 3906

پرواز، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

اجاره1,600,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

رهن2,500,000تومان40,000,000تومان/اجاره
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن2,500,000تومان40,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره1,600,000تومان50,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان 130 متر گلشهر تبریز  کد 3900 

گلشهر، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره1,600,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن200,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

رهن200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

اجاره3,500,000تومان50,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان 210 متر باغچه بان تبریز  کد 3887

استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، باغچه بان، ایران

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 210

آپارتمان

اجاره3,500,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 210

آپارتمان

کل1,120,000,000تومان8,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

کل1,120,000,000تومان8,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 104

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 104

آپارتمان

رهن130,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

رهن آپارتمان 120 متر زعفرانیه تبریز  کد 3884

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

رهن130,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان