• املاک تبریز

املاک ائل گلی تبریز

باغچه بان ، فردوس ، گلشهر ، پرواز

کل1,400,000,000تومان12,200,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 115متر فردوس کد 6634

Elgoli - Shahgoli Pool, خیابان فردوس, Abrisham, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

کل1,400,000,000تومان12,200,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

اجاره3,200,000تومان70,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

اجاره3,200,000تومان70,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

کل1,185,000,000تومان9,400,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 126متر پرواز کد 6619

پرواز, Parvaz, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل1,185,000,000تومان9,400,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل1,100,000,000تومان7,400,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 150

آپارتمان

4 روز قبل

کل1,100,000,000تومان7,400,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 150

آپارتمان

4 روز قبل

کل1,260,000,000تومان7,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 168متر زعفرانیه کد 6605

KoyeShabnam, Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5166616471, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 168

آپارتمان

کل1,260,000,000تومان7,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 168

آپارتمان

کل1,370,000,000تومان9,100,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 150متر پرواز کد 6614

پرواز, Parvaz, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

کل1,370,000,000تومان9,100,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

کل28,000,000,000تومان46,600,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش حیاط 600متر ائل گلی کد 6611

El goli paintball stadium, سی و پنج متری ائل گؤلی, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: 600

خانه شخصی

کل28,000,000,000تومان46,600,000تومان/متری

متر مربع: 600

خانه شخصی

کل5,500,000,000تومان16,400,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش حیاط 336متر الهی پرست کد 6610

الهی پرست, Elahi parast, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5166616471, Iran

متر مربع: 310

خانه شخصی

کل5,500,000,000تومان16,400,000تومان/متری

متر مربع: 310

خانه شخصی

اجاره700,000تومان30,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 93

آپارتمان

اجاره700,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 93

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 200

خانه شخصی

رهن190,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 200

خانه شخصی

اجاره1,500,000تومان30,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 155

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 155

آپارتمان

کل3,000,000,000تومان12,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش حیاط 240متر پرواز کد 6603

پرواز, Parvaz, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 240

خانه شخصی

کل3,000,000,000تومان12,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 240

خانه شخصی

کل1,330,000,000تومان10,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 133متر فردوس کد 6601

Ferdos, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 133

آپارتمان

کل1,330,000,000تومان10,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 133

آپارتمان

کل3,130,000,000تومان14,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 216متر فردوس کد 6599

El goli paintball stadium, سی و پنج متری ائل گؤلی, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 216

آپارتمان

کل3,130,000,000تومان14,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 216

آپارتمان

کل950,000,000تومان7,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 127متر زعفرانیه کد 6598

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 127

آپارتمان

کل950,000,000تومان7,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 127

آپارتمان

کل1,250,000,000تومان9,600,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 130متر فردوس کد 6594

El goli paintball stadium, سی و پنج متری ائل گؤلی, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

کل1,250,000,000تومان9,600,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره1,700,000تومان30,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 108

آپارتمان

اجاره1,700,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 108

آپارتمان

رهن80,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

آپارتمان

رهن80,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

آپارتمان

رهن200,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

کل1,800,000,000تومان9,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش حیاط 200متر زعفرانیه کد 6590

KoyeShabnam, Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5166616471, Iran

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2متر مربع: 200

خانه شخصی

کل1,800,000,000تومان9,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2متر مربع: 200

خانه شخصی

کل1,350,000,000تومان9,600,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 140متر پرواز کد 6589

پرواز, Parvaz, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

کل1,350,000,000تومان9,600,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

کل890,000,000تومان6,200,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 144متر زعفرانیه کد 6587

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 144

آپارتمان

کل890,000,000تومان6,200,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 144

آپارتمان

کل2,000,000,000تومان10,360,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 193متر فردوس کد 6586

El goli paintball stadium, سی و پنج متری ائل گؤلی, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 193

آپارتمان

کل2,000,000,000تومان10,360,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 193

آپارتمان

کل2,600,000,000تومان14,850,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 175متر فردوس کد 6584

El goli paintball stadium, سی و پنج متری ائل گؤلی, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 175

آپارتمان

کل2,600,000,000تومان14,850,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 175

آپارتمان

اجاره2,850,000تومان40,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 165

آپارتمان

اجاره2,850,000تومان40,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 165

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان30,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

کل1,050,000,000تومان8,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 132متر باغچه بان کد 6581

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 132

آپارتمان

کل1,050,000,000تومان8,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 132

آپارتمان

کل2,100,000,000تومان11,800,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 178متر فردوس کد 6575

Ferdows, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 178

آپارتمان

کل2,100,000,000تومان11,800,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 178

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

کل730,000,000تومان5,400,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 135متر زعفرانیه کد 6572

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

کل730,000,000تومان5,400,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

رهن کامل270,000,000تومان
املاک ائل گلی تبریز

رهن کامل آپارتمان 190 متر گلشهر کد 8445

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3

آپارتمان

karbar1

2 هفته قبل

رهن کامل270,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3

آپارتمان

2 هفته قبل

فروش آپارتمان 180متر گلشهر کد 6569

Golshahr, بزرگراه ائل گؤلی, مخابرات, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 180

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 180

آپارتمان

کل1,050,000,000تومان7,800,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 134متر زعفرانیه کد 6566

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 134

آپارتمان

کل1,050,000,000تومان7,800,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 134

آپارتمان

کل950,000,000تومان7,300,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 130متر گلشهر کد 6564

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل950,000,000تومان7,300,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

فروش آپارتمان 265متر خیابان سینا کد 6561

آسمان, South Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 265

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 265

آپارتمان

کل890,000,000تومان7,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 127متر زعفرانیه کد 6558

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 127

آپارتمان

کل890,000,000تومان7,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 127

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان250,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان250,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان55,000,000تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 180

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان55,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 180

آپارتمان

فروش آپارتمان 120متر باغچه بان کد 6552

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل1,100,000,000تومان10,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 114متر آسمان تبریز کد 6550

آسمان, South Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 114

آپارتمان

کل1,100,000,000تومان10,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 114

آپارتمان

کل910,000,000تومان7,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 130متر زعفرانیه کد 6540

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل910,000,000تومان7,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل1,500,000,000تومان10,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 150متر گلشهر کد 6531

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

کل1,500,000,000تومان10,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

کل842,000,000تومان7,200,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان 117متر باغچه بان کد 6547

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 117

آپارتمان

کل842,000,000تومان7,200,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 117

آپارتمان

کل1,800,000,000تومان9,000,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش حیاط 200متر زعفرانیه کد 6546

Zafaraniyeh, Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 200

خانه شخصی

کل1,800,000,000تومان9,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 200

خانه شخصی

کل2,300,000,000تومان8,500,000تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

پیش فروش آپارتمان 270متر ائل گلی کد 6544

Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 4متر مربع: 270

آپارتمان

کل2,300,000,000تومان8,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 4متر مربع: 270

آپارتمان