• املاک تبریز

املاک ائل گلی تبریز

باغچه بان ، فردوس ، گلشهر ، پرواز

رهن آپارتمان ۱۱۵ متر کوی دادگستری کد ۱۴۲۰

KuyeDadgostari, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

karbar1

۵ ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

۵ ساعت قبل

کل۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۴,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۴۴متر جاده ائل گلی کد ۷۲۸۲

مجتمع تجاری ستاره امید, مسیر دوچرخه سواری شاه گؤلی, Darband, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۴

آپارتمان

کل۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۴,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۴

آپارتمان

اجاره۲,۲۵۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان ۱۳۵ متر سهند ائل گلی کد ۱۳۷۵

KoyeSahand, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

karbar1

۳ روز قبل

اجاره۲,۲۵۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

۳ روز قبل

رهن کامل آپارتمان ۱۲۰ متر ائل گلی کد ۱۳۷۱

Elgoli - Shahgoli, بزرگراه ائل گؤلی, Abrisham, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

karbar1

۳ روز قبل

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۳ روز قبل

اجاره۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان ۱۸۶ متر ائل گلی کد ۱۳۶۸

Elgoli - Shahgoli, خیابان فردوس, Ferdows, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۸۶

آپارتمان

karbar1

۳ روز قبل

اجاره۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۸۶

آپارتمان

۳ روز قبل

اجاره۵۰۰,۰۰۰تومان۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان ۹۰ متر سهند ائل گلی کد ۱۳۶۷

KoyeSahand, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

karbar1

۳ روز قبل

اجاره۵۰۰,۰۰۰تومان۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

۳ روز قبل

فروش آپارتمان ۱۴۶متر جاده ائل گلی کد ۷۲۷۴

بزرگراه ائل گلی, مخابرات, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5166616471, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۶

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۶

آپارتمان

کل۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۰۸متر پرواز کد ۷۲۶۱

پرواز, Parvaz, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۸

آپارتمان

کل۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۸

آپارتمان

کل۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۱,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۴۰متر باغچه بان کد ۷۲۶۵

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

کل۱,۵۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۱,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

کل۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۸۵متر پرواز کد ۷۲۵۹

پرواز, Parvaz, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۸۵

آپارتمان

کل۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۸۵

آپارتمان

کل۱,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۴۵متر گلشهر کد ۷۲۵۷

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

کل۱,۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

کل۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۳,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۴۵متر جاده ائل گلی کد ۷۲۵۴

بزرگراه ائل گلی, مخابرات, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5166616471, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

کل۱,۹۵۷,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۳,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

اجاره آپارتمان ۸۷ متر ائل گلی کد ۱۲۹۱

Elgoli - Shahgoli, خیابان فردوس, Ferdows, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

اتاق خواب: ۱متر مربع: ۸۷

آپارتمان

karbar1

۱ هفته قبل

اتاق خواب: ۱متر مربع: ۸۷

آپارتمان

۱ هفته قبل

اجاره۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان ۱۵۶ متر شهرک پرواز کد ۱۲۹۳

Parvaz, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۵۶

آپارتمان

karbar1

۱ هفته قبل

اجاره۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۵۶

آپارتمان

۱ هفته قبل

کل۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۲۵ متر گلشهر کد ۱۲۸۲

گلشهر, Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

karbar1

۲ هفته قبل

کل۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

۲ هفته قبل

کل۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

پیش فروش آپارتمان ۱۷۰متر گلشهر کد ۷۲۵۳

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۷۰

آپارتمان

کل۲,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۲,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۷۰

آپارتمان

کل۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۴,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۲۲۳متر فردوس کد ۷۲۵۱

Elgoli - Shahgoli Pool, خیابان فردوس, Abrisham, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۲۳

آپارتمان

کل۳,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۴,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۲۳

آپارتمان

فروش آپارتمان ۳۳۰متر ائل گلی کد ۷۲۴۰

بزرگراه ائل گلی, مخابرات, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5166616471, Iran

تعداد اتاق خواب: ۴تعداد حمام: ۳متر مربع: ۳۳۰

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: ۴تعداد حمام: ۳متر مربع: ۳۳۰

آپارتمان

کل۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۴۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۴۰متر ائل گلی کد ۷۲۴۸

Shadenman Boulevard, مخابرات, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5166616471, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

کل۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۴۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

کل۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۱,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

پیش فروش آپارتمان ۱۴۰متر زعفرانیه کد ۷۲۴۵

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

کل۱,۵۶۸,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۱,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

کل۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۸۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۶۲متر گلشهر کد ۷۲۴۷

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۶۲

آپارتمان

کل۱,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۸۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۶۲

آپارتمان

کل۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

پیش فروش آپارتمان ۱۴۵متر باغچه بان کد ۷۲۴۱

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

کل۱,۳۷۷,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

کل۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۴,۳۶۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۹۵متر کوی فردوس کد ۷۲۳۷

Elgoli - Shahgoli Pool, خیابان فردوس, Abrisham, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۹۵

آپارتمان

کل۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۴,۳۶۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۹۵

آپارتمان

کل۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۶۰متر گلشهر کد ۷۲۳۴

Golshahr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۶۰

آپارتمان

کل۱,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۶۰

آپارتمان

کل۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۷۵۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۱۸متر باغچه بان کد ۷۲۳۶

باغچه بان, Baghche ban, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۸

آپارتمان

کل۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۷۵۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۸

آپارتمان

کل۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۷۵متر پرواز کد ۷۲۳۳

Parvaz, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۷۵

آپارتمان

کل۱,۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۷۵

آپارتمان

کل۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۷,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۹۰متر زعفرانیه کد ۷۲۳۱

Zafaraniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

کل۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۷,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

کل۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۴۳متر پرواز کد ۷۲۲۷

Parvaz, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۳

آپارتمان

کل۱,۳۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۳

آپارتمان

رهن۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۳ هفته قبل

رهن۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

۳ هفته قبل

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۳ هفته قبل

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۳ هفته قبل

کل۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۲۱۰متر گلشهر کد ۷۲۲۴

Golshahr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۱۰

آپارتمان

کل۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۱۰

آپارتمان

کل۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۸,۴۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۵۵متر گلشهر کد ۷۲۲۵

Golshahr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۵۵

آپارتمان

کل۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۸,۴۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۵۵

آپارتمان

کل۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۰۰متر زعفرانیه کد ۷۲۲۶

Zafaraniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

کل۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

کل۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۴۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۷۰متر زعفرانیه کد ۷۲۲۳

Zafaraniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۰

آپارتمان

کل۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۴۰۰,۰۰۰تومان/متری

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۰

آپارتمان

کل۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۷۰متر زعفرانیه کد ۷۲۱۸

Zafaraniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۷۰

آپارتمان

کل۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۷۰

آپارتمان

کل۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۴۰متر الهی پرست کد ۷۲۰۳

الهی پرست, Elahi parast, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5166616471, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

کل۲,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

کل۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۵۵متر جاده ائل گلی کد ۷۲۰۸

El goli paintball stadium, سی و پنج متری ائل گؤلی, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۵

آپارتمان

کل۱,۶۲۷,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۵

آپارتمان

کل۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۹۷متر فردوس کد ۷۲۰۷

Behesht Boulevard, Ferdows, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۷

آپارتمان

کل۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۷

آپارتمان

کل۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۸,۱۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۴۲متر زعفرانیه کد ۷۲۰۶

Zafaraniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۲

آپارتمان

کل۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۸,۱۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۲

آپارتمان

کل۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۳۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۴۵متر گلشهر کد ۷۲۰۴

Golshahr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

کل۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۳۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

کل۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۶۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان دوبلکس ۲۱۰متر زعفرانیه کد ۷۲۰۵

Zafaraniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۱۰

آپارتمان

کل۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۶۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۱۰

آپارتمان

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

کل۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان ۱۰۰ متر گلشهر کد ۱۰۸۸

Golshahr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

karbar1

۱ ماه قبل

کل۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۱ ماه قبل

رهن کامل آپارتمان ۱۵۵ متر ائل گلی کد ۱۰۸۷

کوی ابریشم, Abrisham, KoyeSahand, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۵۵

آپارتمان

karbar1

۱ ماه قبل

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۵۵

آپارتمان

۱ ماه قبل

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان ۱۰۰ متر ائل گلی کد ۱۰۸۴

Ferdows, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

karbar1

۱ ماه قبل

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۱ ماه قبل