• املاک تبریز

املاک ائل گلی تبریز

باغچه بان ، فردوس ، گلشهر ، پرواز

اجاره۱,۱۰۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۵ ساعت قبل

اجاره۱,۱۰۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

۵ ساعت قبل

کل۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۳۴متر باغچه بان کد ۷۳۳۹

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۴

آپارتمان

کل۱,۲۷۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۴

آپارتمان

کل۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۳۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۰۵متر زعفرانیه کد ۷۳۳۸

Zafaraniyeh, Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۲

آپارتمان

کل۹۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۳۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۲

آپارتمان

کل۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش خانه ۲۰۰متر زعفرانیه کد ۷۳۳۷

Zafaraniyeh, Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

متر مربع: ۲۰۰

خانه شخصی

کل۲,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

متر مربع: ۲۰۰

خانه شخصی

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

اجاره۵,۴۰۰,۰۰۰تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۸

آپارتمان

اجاره۵,۴۰۰,۰۰۰تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۸

آپارتمان

اجاره۵,۴۰۰,۰۰۰تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۸

آپارتمان

اجاره۵,۴۰۰,۰۰۰تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۸

آپارتمان

اجاره۳,۵۰۰,۰۰۰تومان۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۸۰

آپارتمان

اجاره۳,۵۰۰,۰۰۰تومان۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۸۰

آپارتمان

اجاره۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

اجاره۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

کل۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۲۵متر باغچه بان کد ۷۳۳۳

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

کل۱,۸۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

اجاره۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۲

آپارتمان

اجاره۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۲

آپارتمان

کل۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان لوکس ۳۴۰متر کوی فردوس کد ۷۳۲۷

Elgoli - Shahgoli Pool, خیابان فردوس, Abrisham, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۴تعداد حمام: ۳متر مربع: ۳۴۰

آپارتمان

کل۵,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۴تعداد حمام: ۳متر مربع: ۳۴۰

آپارتمان

کل۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۶,۲۵۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش حیاط ۲۰۰متر کوی دادگستری کد ۷۳۲۲

KoyeSahand, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

متر مربع: ۴۰۵

خانه شخصی

کل۳,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۶,۲۵۰,۰۰۰تومان/متری

متر مربع: ۴۰۵

خانه شخصی

کل۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۶۴متر گلشهر کد ۷۳۲۳

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۶۴

آپارتمان

کل۱,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۶۴

آپارتمان

کل۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۲۵۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۳۵متر زعفرانیه کد ۷۳۲۱

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

کل۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۲۵۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

کل۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۲,۶۵۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۳۲متر گلشهر کد ۷۳۲۰

گلشهر, Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۲

آپارتمان

کل۱,۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۲,۶۵۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۲

آپارتمان

کل۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۱,۹۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۳۰متر ائل گلی کد ۷۳۱۹

بزرگراه ائل گلی, مخابرات, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5166616471, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

کل۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۱,۹۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

رهن۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۳

آپارتمان

رهن۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۳

آپارتمان

اجاره۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۲۶۰

آپارتمان

اجاره۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۲۶۰

آپارتمان

رهن۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۱ هفته قبل

رهن۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۱ هفته قبل

اجاره۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۵

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۱ هفته قبل

اجاره۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۵

آپارتمان

۱ هفته قبل

اجاره۳,۵۰۰,۰۰۰تومان۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۱ هفته قبل

اجاره۳,۵۰۰,۰۰۰تومان۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

۱ هفته قبل

اچاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

خانه شخصی

مشاور تبریز هوم

۲ هفته قبل

اچاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

خانه شخصی

۲ هفته قبل

اجاره۴,۰۰۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۷۵

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۲ هفته قبل

اجاره۴,۰۰۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۷۵

آپارتمان

۲ هفته قبل

اجاره۸۰۰,۰۰۰تومان۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ائل گلی تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۲ هفته قبل

اجاره۸۰۰,۰۰۰تومان۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

۲ هفته قبل

کل۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۲۸۴ متر ائل گلی کد ۱۷۶۴

Elgoli - Shahgoli Pool, خیابان فردوس, Abrisham, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۴متر مربع: ۲۸۴

آپارتمان

karbar1

۳ هفته قبل

کل۳,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۴متر مربع: ۲۸۴

آپارتمان

۳ هفته قبل

اجاره۲,۳۰۰,۰۰۰تومان۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان ۱۸۵ متر پرواز کد ۱۷۵۵

پرواز, Parvaz, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۸۵

آپارتمان

karbar1

۳ هفته قبل

اجاره۲,۳۰۰,۰۰۰تومان۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۸۵

آپارتمان

۳ هفته قبل

کل۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۶۲ متر گلشهر کد ۱۷۵۱

گلشهر, Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۶۲

آپارتمان

karbar1

۳ هفته قبل

کل۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۶۲

آپارتمان

۳ هفته قبل

کل۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۳۵ متر زعفرانیه کد ۱۷۴۴

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

karbar1

۳ هفته قبل

کل۱,۰۵۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

۳ هفته قبل

اجاره۸۰۰,۰۰۰تومان۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان ۱۱۵ متر زعفرانیه کد ۱۷۴۰

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

karbar1

۳ هفته قبل

اجاره۸۰۰,۰۰۰تومان۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

۳ هفته قبل

کل۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۳۰ متر ائل گلی کد ۱۷۳۷

مخابرات, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

karbar1

۳ هفته قبل

کل۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۳ هفته قبل

اجاره۱,۶۰۰,۰۰۰تومان۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان ۲۰۰ متر ائل گلی کد ۱۷۲۴

Elgoli - Shahgoli, خیابان فردوس, Ferdows, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۲۰۰

آپارتمان

karbar1

۴ هفته قبل

اجاره۱,۶۰۰,۰۰۰تومان۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۲۰۰

آپارتمان

۴ هفته قبل

رهن آپارتمان ۷۵ متر زعفرانیه کد ۱۷۲۶

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۷۵

آپارتمان

karbar1

۴ هفته قبل

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۷۵

آپارتمان

۴ هفته قبل

کل۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

فروش خانه شخصی ۲۱۰ متر گلشهر کد ۱۷۱۹

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

متر مربع: ۱۲۰

خانه شخصی

karbar1

۴ هفته قبل

کل۳,۹۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

متر مربع: ۱۲۰

خانه شخصی

۴ هفته قبل

کل۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۲۵ متر کوی سهند کد ۱۶۹۰

KoyeSahand, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

karbar1

۴ هفته قبل

کل۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

۴ هفته قبل

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان ۱۱۰ متر گلشهر کد ۱۶۹۶

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

karbar1

۴ هفته قبل

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۴ هفته قبل

کل۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۲۶۰ متر کوی فردوس کد ۱۶۸۷

Elgoli - Shahgoli, خیابان فردوس, Ferdows, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۲۶۰

آپارتمان

karbar1

۴ هفته قبل

کل۳,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۲۶۰

آپارتمان

۴ هفته قبل

کل۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۲۵ متر کوی سهند کد ۱۶۹۲

KoyeSahand, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

karbar1

۴ هفته قبل

کل۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

۴ هفته قبل

کل۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۴۵ متر کوی سهند کد ۱۶۸۶

KoyeSahand, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

karbar1

۴ هفته قبل

کل۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

۴ هفته قبل

کل۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۶۵ متر زعفرانیه کد ۱۶۸۴

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۶۵

آپارتمان

karbar1

۴ هفته قبل

کل۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۶۵

آپارتمان

۴ هفته قبل

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان ۷۵ مترائل گلی کد ۱۶۸۲

Elgoli - Shahgoli, خیابان فردوس, Ferdows, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

اتاق خواب: ۱متر مربع: ۷۵

آپارتمان

karbar1

۴ هفته قبل

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۱متر مربع: ۷۵

آپارتمان

۴ هفته قبل

کل۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۱۰ متر الهی پرست کد ۱۶۸۳

الهی پرست, Elahi parast, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5166616471, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

karbar1

۴ هفته قبل

کل۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۴ هفته قبل

اجاره۲۰۰,۰۰۰تومان۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

اجاره آپارتمان ۱۰۰ متر کوی دادگستری کد ۱۶۸۰

KuyeDadgostari, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

karbar1

۴ هفته قبل

اجاره۲۰۰,۰۰۰تومان۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۴ هفته قبل

فروش آپارتمان ۱۵۵ متر زعفرانیه کد ۱۶۶۸

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۵۵

آپارتمان

karbar1

۴ هفته قبل

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۵۵

آپارتمان

۴ هفته قبل

کل۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ائل گلی تبریز

فروش آپارتمان ۱۰۰ متر کوی فردوس کد ۱۶۷۵

Elgoli - Shahgoli Pool, خیابان فردوس, Abrisham, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

karbar1

۴ هفته قبل

کل۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۴ هفته قبل