• املاک تبریز

املاک ولیعصر تبریز

کل1,750,000,000تومان10,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 175متر ولیعصر کد 6181

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 175

آپارتمان

کل1,750,000,000تومان10,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 175

آپارتمان

کل1,250,000,000تومان13,300,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 94

آپارتمان

کل1,250,000,000تومان13,300,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 94

آپارتمان

کل1,080,000,000تومان6,170,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 175متر ولیعصرجنوبی کد 6157

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 175

آپارتمان

کل1,080,000,000تومان6,170,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 175

آپارتمان

اجاره800,000تومان30,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 70

آپارتمان

اجاره800,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 70

آپارتمان

رهن75,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن75,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان30,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 180

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 180

آپارتمان

کل1,310,000,000تومان9,500,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 138

آپارتمان

کل1,310,000,000تومان9,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 138

آپارتمان

رهن95,000,000تومان500,000تومان/اجاره
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

رهن95,000,000تومان500,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

رهن130,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

رهن آپارتمان 132 متر ولیعصر تبریز  کد 3913

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 132

آپارتمان

رهن130,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 132

آپارتمان

کل2,500,000,000تومان10,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 250

آپارتمان

کل2,500,000,000تومان10,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 250

آپارتمان

کل8,500,000,000تومان33,700,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز
کل8,500,000,000تومان33,700,000تومان/متری

متر مربع: 252

زمین مسکونی

کل2,600,000,000تومان12,100,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 215

آپارتمان

کل2,600,000,000تومان12,100,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 215

آپارتمان

کل1,600,000,000تومان8,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

کل1,600,000,000تومان8,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

کل8,800,000,000تومان40,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز
کل8,800,000,000تومان40,000,000تومان/متری

متر مربع: 216

آپارتمان

کل2,700,000,000تومان13,500,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 200

آپارتمان

کل2,700,000,000تومان13,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 200

آپارتمان

کل1,035,000,000تومان9,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

کل1,035,000,000تومان9,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

اجاره1,700,000تومان120,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره1,700,000تومان120,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

رهن آپارتمان 130 متر ولیعصر تبریز  کد 3889

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل1,800,000,000تومان9,200,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3متر مربع: 195

آپارتمان

کل1,800,000,000تومان9,200,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3متر مربع: 195

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

کل876,000,000تومان7,300,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل876,000,000تومان7,300,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل3,600,000,000تومان20,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 180

آپارتمان

کل3,600,000,000تومان20,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 180

آپارتمان

رهن160,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

رهن  آپارتمان 175 متر ولیعصر تبریز  کد 3880

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 175

آپارتمان

رهن160,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 175

آپارتمان

رهن100,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

رهن آپارتمان 180 متر ولیعصر تبریز  کد 3872

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 180

آپارتمان

رهن100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 180

آپارتمان

اجاره12,000,000تومان30,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 10تعداد حمام: 4متر مربع: 500

آپارتمان

اجاره12,000,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 10تعداد حمام: 4متر مربع: 500

آپارتمان

کل1,240,000,000تومان8,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 155

آپارتمان

کل1,240,000,000تومان8,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 155

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان50,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز
اجاره2,000,000تومان50,000,000تومان/رهن

متر مربع: 154

آپارتمان

اجاره15,000,000تومان50,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

اجاره خانه شخصی 420 متر ولیعصر تبریز  کد 3864 

ولیعصر، وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 5تعداد حمام: 2متر مربع: 420

خانه شخصی

اجاره15,000,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 5تعداد حمام: 2متر مربع: 420

خانه شخصی

رهن150,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

رهن آپارتمان 130 متر ولیعصر تبریز  کد 3865

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن150,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل1,500,000,000تومان9,700,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 155

آپارتمان

کل1,500,000,000تومان9,700,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 155

آپارتمان

کل1,430,000,000تومان13,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

کل1,430,000,000تومان13,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

کل4,320,000,000تومان16,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 270

آپارتمان

کل4,320,000,000تومان16,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 270

آپارتمان

اجاره850,000تومان10,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره850,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن600,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

رهن آپارتمان 310 متر ولیعصر تبریز  کد 3842 

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

اتاق خواب: 1تعداد حمام: 2متر مربع: 310

آپارتمان

رهن600,000,000تومان

اتاق خواب: 1تعداد حمام: 2متر مربع: 310

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان40,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

اجاره آپارتمان 235 متر ولیعصر تبریز  کد 3839

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان40,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره1,700,000تومان30,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,700,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

رهن100,000,000تومان500,000تومان/اجاره
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

رهن100,000,000تومان500,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 230

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 230

آپارتمان

اجاره800,000تومان6,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

آپارتمان

اجاره800,000تومان6,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

اجاره650,000تومان30,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

اجاره آپارتمان 90 متر ولیعصر تبریز  کد 3820

استان تهران، تهران، منطقه ۱، خیابان ولیعصر، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

اجاره650,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

کل2,925,000,000تومان13,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 225

آپارتمان

کل2,925,000,000تومان13,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 225

آپارتمان

کل3,850,000,000تومان14,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز
کل3,850,000,000تومان14,000,000تومان/متری

متر مربع: 275

خانه شخصی

کل1,000,000,000تومان7,800,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 129متر ولیعصر کد 6036

ولیعصر، وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 129

آپارتمان

کل1,000,000,000تومان7,800,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 129

آپارتمان