• املاک تبریز

املاک ولیعصر تبریز

کل۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۳,۳۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۶۵متر ولیعصر کد ۷۳۳۴

Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۶۵

آپارتمان

کل۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۳,۳۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۶۵

آپارتمان

اجاره۳,۳۰۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۷

آپارتمان

اجاره۳,۳۰۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۷

آپارتمان

اجاره۵۰۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

اجاره۵۰۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

کل۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۵,۷۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش زمین ۴۲۰متر ولیعصر کد ۷۳۲۸

Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: ۴۲۰

زمین مسکونی

کل۱۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۵,۷۰۰,۰۰۰تومان/متری

متر مربع: ۴۲۰

زمین مسکونی

کل۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۶,۷۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۴۰متر ولیعصر کد ۷۳۲۴

Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

کل۲,۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۶,۷۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

اجاره۶,۵۰۰,۰۰۰تومان۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۲۰۰

آپارتمان

اجاره۶,۵۰۰,۰۰۰تومان۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۲۰۰

آپارتمان

اجاره۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۲۶۰

آپارتمان

اجاره۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۲۶۰

آپارتمان

رهن۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

رهن۱۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

اجاره۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۱ هفته قبل

اجاره۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۱ هفته قبل

اجاره۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۱ هفته قبل

اجاره۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۱ هفته قبل

اجاره۴,۵۰۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

خانه شخصی

مشاور تبریز هوم

۱ هفته قبل

اجاره۴,۵۰۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

خانه شخصی

۱ هفته قبل

رهن۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۱ هفته قبل

رهن۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۱ هفته قبل

اجاره۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۲ هفته قبل

اجاره۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۲ هفته قبل

رهن آپارتمان ۱۴۵ متر ولیعصر کد ۱۷۶۹

مهتاب, Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

karbar1

۳ هفته قبل

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

۳ هفته قبل

کل۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۹۱ متر ولیعصر کد ۱۷۶۵

مجتمع مسکونی گلپارک, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۹۱

مجتمع مسکونی

karbar1

۳ هفته قبل

کل۵۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۹۱

مجتمع مسکونی

۳ هفته قبل

کل۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۴۵ متر ولیعصر کد ۱۷۶۲

WTC, لیدا-زمانی, Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

karbar1

۳ هفته قبل

کل۱,۷۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

۳ هفته قبل

رهن آپارتمان ۷۲ متر ولیعصر کد ۱۷۵۴

Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۷۲

آپارتمان

karbar1

۳ هفته قبل

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۷۲

آپارتمان

۳ هفته قبل

فروش آپارتمان ۱۴۶ متر ولیعصر کد ۱۷۴۹

اوحدی, Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۴۶

آپارتمان

karbar1

۳ هفته قبل

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۴۶

آپارتمان

۳ هفته قبل

کل۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۲۱۷ متر توانیر شمالی کد ۱۷۳۳

بزرگراه توانیر, Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۲۱۷

آپارتمان

karbar1

۳ هفته قبل

کل۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۲۱۷

آپارتمان

۳ هفته قبل

کل۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۵۳ مترولیعصر کد ۱۷۳۰

بعثت, Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 041, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۵۳

آپارتمان

karbar1

۳ هفته قبل

کل۱,۶۸۳,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۵۳

آپارتمان

۳ هفته قبل

کل۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۲۵ متر توانیر شمالی کد ۱۷۲۹

بزرگراه توانیر, Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

karbar1

۳ هفته قبل

کل۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

۳ هفته قبل

کل۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۲۳ متر ولیعصر کد ۱۷۲۰

Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۳

آپارتمان

karbar1

۴ هفته قبل

کل۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۳

آپارتمان

۴ هفته قبل

کل۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش قطعه مسکونی ۴۲۰ متر ولیعصر کد ۱۷۰۱

چهارراه شریعتی, Vali ye Asr Boulevard, Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: ۴۲۰

زمین مسکونی

karbar1

۴ هفته قبل

کل۱۴,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

متر مربع: ۴۲۰

زمین مسکونی

۴ هفته قبل

اجاره۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

اجاره آپارتمان ۱۳۰ متر ولیعصر کد ۱۶۹۷

Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

karbar1

۴ هفته قبل

اجاره۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۴ هفته قبل

فروش آپارتمان ۱۴۷ متر توانیر شمالی کد ۱۶۷۳

پل توانیر, Abbasi, Siyavan, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 041, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۴۷

آپارتمان

karbar1

۴ هفته قبل

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۴۷

آپارتمان

۴ هفته قبل

کل۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۸۵ متر ولیعصر کد ۱۶۶۶

Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۸۵

آپارتمان

karbar1

۴ هفته قبل

کل۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۸۵

آپارتمان

۴ هفته قبل

کل۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۲۰ متر ولیعصر کد ۱۶۶۴

Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

karbar1

۱ ماه قبل

کل۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۱ ماه قبل

کل۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش خانه کلنگی ۱۶۸ متر ولیعصر کد ۱۶۵۴

تختی, Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: ۱۶۸

خانه شخصی

karbar1

۱ ماه قبل

کل۳,۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

متر مربع: ۱۶۸

خانه شخصی

۱ ماه قبل

کل۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۲۳ متر پروین اعتصامی کد ۱۶۴۲

Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۳

آپارتمان

karbar1

۱ ماه قبل

کل۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۳

آپارتمان

۱ ماه قبل

کل۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۲۰ متر پروین اعتصامی کد ۱۶۲۴

Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

karbar1

۱ ماه قبل

کل۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۱ ماه قبل

رهن آپارتمان ۱۴۵ متر ولیعصر کد ۱۶۱۱

Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

karbar1

۱ ماه قبل

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

۱ ماه قبل

کل۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۳۵ متر ولیعصر کد ۱۶۰۸

Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

karbar1

۱ ماه قبل

کل۱,۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

۱ ماه قبل

کل۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۱۳ متر گلپارک کد ۱۶۰۲

Golpark, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۳

آپارتمان

karbar1

۱ ماه قبل

کل۸۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۳

آپارتمان

۱ ماه قبل

کل۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۲۳ متر ولیعصر کد ۱۵۹۱

Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۳

آپارتمان

karbar1

۱ ماه قبل

کل۸۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۳

آپارتمان

۱ ماه قبل

اجاره۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

اجاره آپارتمان ۱۱۰ متر کوی بعثت ولیعصر کد ۱۵۸۶

Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

karbar1

۱ ماه قبل

اجاره۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۱ ماه قبل

اجاره۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

اجاره آپارتمان ۱۰۵ متر کوی بعثت ولیعصر کد ۱۵۸۳

Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۵

آپارتمان

karbar1

۱ ماه قبل

اجاره۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۵

آپارتمان

۱ ماه قبل

کل۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۷۵ متر ولیعصر کد ۱۵۸۰

Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۷۵

آپارتمان

karbar1

۱ ماه قبل

کل۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۷۵

آپارتمان

۱ ماه قبل

کل۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۱۲ متر ولیعصر کد ۱۵۷۴

Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۲

آپارتمان

karbar1

۱ ماه قبل

کل۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۲

آپارتمان

۱ ماه قبل

کل۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۳۶ متر ولیعصر کد ۱۵۶۵

Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۶

آپارتمان

karbar1

۱ ماه قبل

کل۱,۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۶

آپارتمان

۱ ماه قبل

اجاره آپارتمان ۱۱۶ متر کوی استانداری کد ۱۵۵۳

Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۶

آپارتمان

karbar1

۱ ماه قبل

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۶

آپارتمان

۱ ماه قبل

قیمت کل۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش ملک تجاری خدماتی ۱۸۰متر ولیعصر کد ۷۲۹۵

Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۵متر مربع: ۹۰۰

تجاری -مغازه

قیمت کل۲۵,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۵متر مربع: ۹۰۰

تجاری -مغازه

فروش آپارتمان ۱۱۰متر توانیر ولیعصر کد ۷۳۰۴

Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

کل۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۲۷متر ولیعصر کد ۷۳۰۳

Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۷

آپارتمان

کل۱,۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۲,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۷

آپارتمان

رهن آپارتمان ۱۷۰ متر ولیعصر کد ۱۵۰۵

Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۷۰

آپارتمان

karbar1

۱ ماه قبل

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۷۰

آپارتمان

۱ ماه قبل

اجاره۵۰۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

اجاره آپارتمان ۱۵۰ متر ولیعصر کد ۱۵۰۳

Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

karbar1

۱ ماه قبل

اجاره۵۰۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

۱ ماه قبل

اجاره۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

اجاره آپارتمان ۱۳۰ متر ولیعصر کد ۱۴۵۹

Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

karbar1

۲ ماه قبل

اجاره۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۲ ماه قبل