• املاک تبریز

املاک ولیعصر تبریز

3,600,000تومان36,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

3,600,000تومان36,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان30,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 70

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 70

آپارتمان

اجاره2,200,000تومان100,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

اجاره2,200,000تومان100,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

کل1,500,000,000تومان9,100,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 165متر ولیعصر کد 6720

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 165

آپارتمان

کل1,500,000,000تومان9,100,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 165

آپارتمان

رهن100,000,000تومان500,000تومان/اجاره
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 155

آپارتمان

رهن100,000,000تومان500,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 155

آپارتمان

کل900,000,000تومان8,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 112متر ولیعصر کد 6707

تختی, Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 112

آپارتمان

کل900,000,000تومان8,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 112

آپارتمان

کل3,162,000,000تومان15,500,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 204متر ولیعصر کد 6706

Foroghi, Forughi, Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 204

آپارتمان

کل3,162,000,000تومان15,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 204

آپارتمان

رهن240,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

رهن240,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان100,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان100,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

رهن120,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان25,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان25,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

رهن130,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

رهن130,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل1,490,000,000تومان10,600,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 140متر ولیعصر کد 6705

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

کل1,490,000,000تومان10,600,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

فروش آپارتمان 240متر ولیعصر کد 6696

Nezami, Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 240

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 240

آپارتمان

کل2,160,000,000تومان15,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش حیاط 144متر ولیعصر کد 6690

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 144

خانه شخصی

کل2,160,000,000تومان15,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 144

خانه شخصی

اجاره1,800,000تومان10,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره1,800,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن220,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 170

آپارتمان

رهن220,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 170

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان100,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان100,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

کل1,100,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش مغازه 25 متر ولیعصر کد 8754

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: 25

تجاری -مغازه

karbar1

2 هفته قبل

کل1,100,000,000تومان

متر مربع: 25

تجاری -مغازه

2 هفته قبل

کل2,000,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش واحد اداری 112 متر ولیعصر کد 8756

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 112

دفتری

karbar1

2 هفته قبل

کل2,000,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 112

دفتری

2 هفته قبل

اجاره2,000,000تومان50,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

رهن290,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 160

آپارتمان

رهن290,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 160

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان50,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان80,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان80,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

کل85,000,000,000تومان20,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش زمین مسکونی 4200متر ولیعصر کد 6685

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: 4200

آپارتمان

کل85,000,000,000تومان20,000,000تومان/متری

متر مربع: 4200

آپارتمان

کل720,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش ساختمان تجاری 45 متر پروین اعتصامی کد 8677

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 45

تجاری -مغازه

karbar1

3 هفته قبل

کل720,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 45

تجاری -مغازه

3 هفته قبل

کل3,960,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش دفتر اداری 132 متر ولیعصر کد 8679

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 132

دفتری

karbar1

3 هفته قبل

کل3,960,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 132

دفتری

3 هفته قبل

کل3,290,000,000تومان14,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 235متر ولیعصر کد 6682

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 235

آپارتمان

کل3,290,000,000تومان14,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 235

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان35,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان35,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره1,300,000تومان15,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,300,000تومان15,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل4,080,000,000تومان16,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 255متر ولیعصر کد 6678

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 255

آپارتمان

کل4,080,000,000تومان16,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 255

آپارتمان

کل2,800,000,000تومان15,500,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان مبله 180متر ولیعصر کد 6680

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 180

آپارتمان

کل2,800,000,000تومان15,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 180

آپارتمان

اجاره3,500,000تومان30,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 170

آپارتمان

اجاره3,500,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 170

آپارتمان

کل7,500,000,000تومان30,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 250متر ولیعصر کد 6669

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3متر مربع: 250

آپارتمان

کل7,500,000,000تومان30,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3متر مربع: 250

آپارتمان

اجاره8,000,000تومان60,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 7تعداد حمام: 2متر مربع: 300

آپارتمان

اجاره8,000,000تومان60,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 7تعداد حمام: 2متر مربع: 300

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان30,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

کل3,200,000,000تومان12,300,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش حیاط 260متر ولیعصر کد 6646

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 330

خانه شخصی

کل3,200,000,000تومان12,300,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 330

خانه شخصی

کل1,100,000,000تومان10,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 110متر ولیعصر کد 6640

همافر, Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

کل1,100,000,000تومان10,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

رهن250,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 155

آپارتمان

رهن250,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 155

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان50,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان25,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان25,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

کل1,850,000,000تومان12,850,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 144متر ولیعصر کد 6620

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 144

آپارتمان

کل1,850,000,000تومان12,850,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 144

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان55,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان55,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل1,600,000,000تومان11,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 143متر ولیعصر کد 6616

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 143

آپارتمان

کل1,600,000,000تومان11,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 143

آپارتمان