• املاک تبریز

املاک ولیعصر تبریز

رهن۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۲

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۲۲ ساعت قبل

رهن۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۲

آپارتمان

۲۲ ساعت قبل

رهن۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۲۲ ساعت قبل

رهن۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

۲۲ ساعت قبل

کل۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۲۵متر ولیعصر کد ۷۲۱۰

Azarniya, Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

کل۱,۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

کل۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۶,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۴۰متر ولیعصر کد ۷۲۰۹

فلکه همافر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

کل۲,۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۶,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

رهن۵۰,۰۰۰تومان۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۰۲ متر ولیعصر کد ۱۱۰۸

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

اتاق خواب: ۱متر مربع: ۱۰۲

آپارتمان

karbar1

۲ روز قبل

رهن۵۰,۰۰۰تومان۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۱متر مربع: ۱۰۲

آپارتمان

۲ روز قبل

رهن۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۶

آپارتمان

رهن۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۶

آپارتمان

اجاره۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

اجاره۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

اجاره۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

اجاره۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

رهن کامل آپارتمان ۱۴۰ متر کوی استانداری کد ۱۰۸۹

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

karbar1

۳ روز قبل

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

۳ روز قبل

اجاره۲,۶۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

اجاره آپارتمان ۱۳۰ متر پروین اعتصامی کد ۱۰۸۵

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

karbar1

۳ روز قبل

اجاره۲,۶۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۳ روز قبل

رهن کامل آپارتمان ۱۵۶ متر ولیعصر کد ۱۰۸۲

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۵۶

آپارتمان

karbar1

۳ روز قبل

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۵۶

آپارتمان

۳ روز قبل

کل۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

اجاره آپارتمان ۱۴۰ مترپروین اعتصامی کد ۱۰۶۲

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

karbar1

۴ روز قبل

کل۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

۴ روز قبل

کل۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۴۰متر ولیعصر کد ۷۱۹۰

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

کل۲,۳۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

کل۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۱,۳۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۲۷۴متر ولیعصر کد ۷۱۸۹

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۷۴

آپارتمان

کل۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۱,۳۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۷۴

آپارتمان

کل۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۲۳۰متر ولیعصر کد ۷۱۸۷

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۳۰

آپارتمان

کل۲,۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۳۰

آپارتمان

کل۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۴,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۲۰متر ولیعصر کد ۷۱۴۸

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۰۱

آپارتمان

کل۲,۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۴,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۰۱

آپارتمان

رهن۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۸۰

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۱ هفته قبل

رهن۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۸۰

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۲ هفته قبل

رهن۱۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۲ هفته قبل

رهن۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۱

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۲ هفته قبل

رهن۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۱

آپارتمان

۲ هفته قبل

کل۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۴۵ متر توانیر کد ۹۹۴۶

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

karbar1

۲ هفته قبل

کل۱,۱۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

۲ هفته قبل

کل۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۴,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش حیاط ۲۰۰متر ولیعصر کد ۷۱۲۶

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: ۲۰۰

خانه شخصی

کل۲,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۴,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

متر مربع: ۲۰۰

خانه شخصی

کل۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

پیش فروش آپارتمان ۲۲۰متر توانیر کد ۷۱۲۹

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۲۰

آپارتمان

کل۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۲۰

آپارتمان

رهن۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۳ هفته قبل

رهن۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

۳ هفته قبل

کل۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۲۷۰متر ولیعصر کد ۷۱۱۸

تختی, هتل مرمر, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۷۰

آپارتمان

کل۳,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۱,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۷۰

آپارتمان

کل۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۶۵متر ولیعصر کد ۷۱۱۷

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۶۵

آپارتمان

کل۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۶۵

آپارتمان

کل۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۴۷ متر توانیر شمالی کد ۹۹۰۵

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۴۷

آپارتمان

karbar1

۳ هفته قبل

کل۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۴۷

آپارتمان

۳ هفته قبل

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۳ هفته قبل

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

۳ هفته قبل

کل۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش حیاط ۲۸۵متر ولیعصر تبریز کد ۷۱۰۸

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۴تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۸۵

خانه شخصی

کل۱۰,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۴تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۸۵

خانه شخصی

رهن۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۳ هفته قبل

رهن۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

۳ هفته قبل

رهن۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۸۰

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۳ هفته قبل

رهن۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۸۰

آپارتمان

۳ هفته قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۵

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۳ هفته قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۵

آپارتمان

۳ هفته قبل

کل۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۷,۷۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش کلنگی ۱۶۸متر ولیعصر کد ۷۰۹۰

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: ۱۶۸

خانه شخصی

کل۲,۹۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۷,۷۰۰,۰۰۰تومان/متری

متر مربع: ۱۶۸

خانه شخصی

کل۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۶,۳۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش حیاط ۲۲۰متر ولیعصر کد ۷۰۸۹

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: ۴۶۰

خانه شخصی

کل۳,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۶,۳۰۰,۰۰۰تومان/متری

متر مربع: ۴۶۰

خانه شخصی

رهن۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۳۰

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۴ هفته قبل

رهن۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۳۰

آپارتمان

۴ هفته قبل

اجاره۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۸,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۵

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۴ هفته قبل

اجاره۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۸,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۵

آپارتمان

۴ هفته قبل

کل۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

اجاره آپارتمان ۱۴۲ متر ولیعصر کد ۹۸۵۶

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۴۲

آپارتمان

karbar1

۴ هفته قبل

کل۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۴۲

آپارتمان

۴ هفته قبل

رهن۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۴حمام: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۴ هفته قبل

رهن۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۴حمام: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

۴ هفته قبل

اجاره۲,۱۰۰,۰۰۰تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۴ هفته قبل

اجاره۲,۱۰۰,۰۰۰تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۴ هفته قبل

اجاره۱۸,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۲۱۰

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۴ هفته قبل

اجاره۱۸,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۲۱۰

آپارتمان

۴ هفته قبل

اجاره۹,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۰۰

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۴ هفته قبل

اجاره۹,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۰۰

آپارتمان

۴ هفته قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰تومان/اجاره
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۵

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۴ هفته قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۵

آپارتمان

۴ هفته قبل

اجاره۲,۳۰۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

اجاره آپارتمان ۱۲۰ متر ولیعصر کد ۹۸۳۲

کوی لیدا, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

karbar1

۴ هفته قبل

اجاره۲,۳۰۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۴ هفته قبل

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

اجاره آپارتمان مبله ۶۰ متر ولیعصر کد ۹۸۳۰

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۶۰

آپارتمان

karbar1

۴ هفته قبل

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۶۰

آپارتمان

۴ هفته قبل

کل۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۸۶۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۴۵متر ولیعصر کد ۷۰۷۹

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

کل۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۸۶۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

کل۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۹۵متر ولیعصر کد ۷۰۸۰

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۵

آپارتمان

کل۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۵

آپارتمان

کل۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان ۱۲۰ متر کوی استانداری کد ۹۸۰۹

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

karbar1

۱ ماه قبل

کل۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۱ ماه قبل