املاک تبریز

املاک ولیعصر تبریز

املاک ولیعصر تبریز

 • 2,400,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 127 متر ولیعصر کد 8509

 • 2,400,000,000تومان
اوحدی, Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 3
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش
 • 1,500,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 103 متر ولیعصر کد 8512

 • 1,500,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش
 • 1,840,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 115 متر ولیعصر کد 8515

 • 1,840,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش
 • 4,556,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 134 متر ولیعصر کد 8507

 • 4,556,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش
 • 1,960,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان دوبلکس 140 متر ولیعصر کد 8520

 • 1,960,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش
 • 1,600,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 115 متر ولیعصر کد 8498

 • 1,600,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش
 • 2,500,000تومان
 • 30,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

اجاره خانه مسکونی 100 متر ولیعصر کد 6458

 • 2,500,000تومان
 • 30,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 100 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
4 روز پیش
 • 1,700,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 117 متر ولیعصر کد 8494

 • 1,700,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • آپارتمان
مشخصات
4 روز پیش
 • 1,200,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 118 متر ولیعصر کد a8484

 • 1,200,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • مجتمع مسکونی
مشخصات
5 روز پیش
 • 1,550,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 147 متر ولیعصر کد 8479

 • 1,550,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 147 متر مربع
 • مجتمع مسکونی
مشخصات
5 روز پیش
 • 1,450,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 160 متر ولیعصر کد 8476

 • 1,450,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 160 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
5 روز پیش
 • 3,000,000تومان
 • 15,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

اجاره آپارتمان 85 متر ولیعصر کد 6461

 • 3,000,000تومان
 • 15,000,000تومان
ولیعصر, Khosrowshah, لاهیجان, بخش خسروشاه, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5175744586, Iran
 • 85 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
6 روز پیش
 • 3,250,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 250 متر کوی استانداری کد 8463

 • 3,250,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 250 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
6 روز پیش
 • 1,600,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 115 متر ولیعصر کد 8466

 • 1,600,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 115 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
6 روز پیش
 • 8,215,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 265 متر ولیعصر کد 8468

 • 8,215,000,000تومان
اوحدی, Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 265 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
6 روز پیش
 • 1,576,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 144 متر توانیر شمالی کد 8457

 • 1,576,000,000تومان
پل توانیر, Abbasi, Siyavan, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 041, Iran
 • 144 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
1 هفته پیش
 • 2,580,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 172 متر گلپارک کد 8458

 • 2,580,000,000تومان
Golpark, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • 172 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
1 هفته پیش
 • 3,500,000تومان
 • 25,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

اجاره آپارتمان 120 متر کوی استانداری کد 6446

 • 3,500,000تومان
 • 25,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 120 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
1 هفته پیش

مقایسه املاک

مقایسه