• املاک تبریز

املاک ولیعصر تبریز

کل5,000,000,000تومان20,800,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 240متر ولیعصر کد 6922

نظامی, South Valiasr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 240

آپارتمان

کل5,000,000,000تومان20,800,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 240

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان40,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

18 ساعت قبل

اجاره3,000,000تومان40,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

18 ساعت قبل

کل1,150,000,000تومان9,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 128متر ولیعصر کد 6920

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

کل1,150,000,000تومان9,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

18 ساعت قبل

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

18 ساعت قبل

اجاره2,000,000تومان120,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

18 ساعت قبل

اجاره2,000,000تومان120,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

18 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

18 ساعت قبل

رهن150,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

18 ساعت قبل

کل2,500,000,000تومان12,500,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 200متر ولیعصر کد 6915

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

کل2,500,000,000تومان12,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

رهن150,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن150,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

فروش آپارتمان 240متر ولیعصر کد 6911

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3متر مربع: 24

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3متر مربع: 24

آپارتمان

رهن60,000,000تومان600,000تومان/اجاره
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

رهن60,000,000تومان600,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

کل7,000,000,000تومان31,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 225متر ولیعصر کد 6905

Foroghi, Forughi, Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 225

آپارتمان

کل7,000,000,000تومان31,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 225

آپارتمان

اجاره15,000,000تومان100,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

اجاره مغازه 60 متر ولیعصر کد 9377

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: 60

تجاری -مغازه

karbar1

4 روز قبل

اجاره15,000,000تومان100,000,000تومان

متر مربع: 60

تجاری -مغازه

4 روز قبل

کل1,720,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش دفتر86 متر ولیعصر کد 9367

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

دفتری

karbar1

4 روز قبل

کل1,720,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

دفتری

4 روز قبل

کل520,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 105 متر کوی استانداری کد 9334

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

karbar1

6 روز قبل

کل520,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

6 روز قبل

کل2,400,000,000تومان15,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 160متر ولیعصر کد 6887

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

کل2,400,000,000تومان15,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 170

آپارتمان

رهن250,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 170

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان30,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

کل1,800,000,000تومان14,400,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 125متر ولیعصر کد 6863

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

کل1,800,000,000تومان14,400,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

فروش آپارتمان 125 متر ولیعصر کد 9297

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

آپارتمان

karbar1

1 هفته قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

آپارتمان

1 هفته قبل

اجاره3,000,000تومان60,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان60,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

کل1,200,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 137 متر ولیعصر کد 9287

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 137

آپارتمان

karbar1

1 هفته قبل

کل1,200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 137

آپارتمان

1 هفته قبل

کل2,128,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 133 متر ولیعصر کد 9277

ولیعصر جنوبی-سعدی, South Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 133

آپارتمان

karbar1

1 هفته قبل

کل2,128,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 133

آپارتمان

1 هفته قبل

کل1,350,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 126 متر ولیعصر کد 9269

اوحدی, Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 126

آپارتمان

karbar1

1 هفته قبل

کل1,350,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 126

آپارتمان

1 هفته قبل

فروش آپارتمان 82 متر ولیعصر کد 9255

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 82

آپارتمان

karbar1

2 هفته قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 82

آپارتمان

2 هفته قبل

کل950,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 105 متر ولیعصر کد 9244

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

karbar1

2 هفته قبل

کل950,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

2 هفته قبل

کل1,080,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 120 متر ولیعصر کد 9243

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

karbar1

2 هفته قبل

کل1,080,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

2 هفته قبل

کل1,700,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 140 متر ولیعصر کد 9234

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 140

آپارتمان

karbar1

2 هفته قبل

کل1,700,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 140

آپارتمان

2 هفته قبل

فروش آپارتمان 98 متر مولیعصر کد 9230

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

آپارتمان

karbar1

2 هفته قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

آپارتمان

2 هفته قبل

کل1,250,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 112 متر ولیعصر کد 9227

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 112

آپارتمان

karbar1

2 هفته قبل

کل1,250,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 112

آپارتمان

2 هفته قبل

اجاره3,500,000تومان70,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

اجاره3,500,000تومان70,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

رهن120,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن150,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 155

آپارتمان

رهن150,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 155

آپارتمان

اجاره10,000,000تومان50,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 4حمام: 1متر مربع: 420

آپارتمان

اجاره10,000,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 4حمام: 1متر مربع: 420

آپارتمان

رهن160,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن160,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل2,173,000,000تومان11,500,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 189متر ولیعصر کد 6858

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 189

آپارتمان

کل2,173,000,000تومان11,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 189

آپارتمان

کل2,250,000,000تومان12,000,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 187متر ولیعصر کد 6857

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 187

آپارتمان

کل2,250,000,000تومان12,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 187

آپارتمان

فروش آپارتمان 160متر ولیعصر کد 6855

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 160

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 160

آپارتمان

رهن70,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

رهن70,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

کل1,600,000,000تومان11,200,000تومان/متری
املاک ولیعصر تبریز

فروش آپارتمان 143متر ولیعصر کد 6846

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 143

آپارتمان

کل1,600,000,000تومان11,200,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 143

آپارتمان

اجاره8,500,000تومان100,000,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 270

خانه شخصی

اجاره8,500,000تومان100,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 270

خانه شخصی

اجاره2,000,000تومان50,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

اجاره مغازه 32 متر ولیعصر کد 9138

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: 32

تجاری -مغازه

karbar1

3 هفته قبل

اجاره2,000,000تومان50,000,000تومان

متر مربع: 32

تجاری -مغازه

3 هفته قبل

اجاره2,250,000تومان12,000,000تومان
املاک ولیعصر تبریز

اجاره مغازه 12 متر ولیعصر کد 9124

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: 12

تجاری -مغازه

karbar1

4 هفته قبل

اجاره2,250,000تومان12,000,000تومان

متر مربع: 12

تجاری -مغازه

4 هفته قبل

اجاره مغازه 25 متر ولیعصر کد 9125

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: 25

تجاری -مغازه

karbar1

4 هفته قبل

اجاره3,500,000تومان

متر مربع: 25

تجاری -مغازه

4 هفته قبل

اجاره100,000,000تومان500,000تومان/رهن
املاک ولیعصر تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

اجاره100,000,000تومان500,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان