• املاک تبریز

معاوضه املاک تبریز با املاک ازمیر

املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن180,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 170

آپارتمان

رهن180,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 170

آپارتمان

رهن150,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 210

خانه شخصی

رهن150,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 210

خانه شخصی

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 70

دفتری

karbar1

1 روز قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 70

دفتری

1 روز قبل

رهن200,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 170

آپارتمان

رهن200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 170

آپارتمان

رهن100,000,000تومان100,000تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن100,000,000تومان100,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن80,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 77 متر الهیه تبریز کد 4800

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 77

آپارتمان

رهن80,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 77

آپارتمان

رهن150,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن150,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن130,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن130,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن120,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

رهن120,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن120,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان35,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان35,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

رهن220,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

اجاره1,600,000تومان15,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

اجاره1,600,000تومان15,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان50,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان120,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز
اجاره1,000,000تومان120,000,000تومان

متر مربع: 90

دفتری

1 روز قبل

اجاره2,700,000تومان25,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز
اجاره2,700,000تومان25,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 90

دفتری

1 روز قبل

اجاره600,000تومان75,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 77

آپارتمان

اجاره600,000تومان75,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 77

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

کل560,000,000تومان5,300,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

کل560,000,000تومان5,300,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

کل773,000,000تومان6,900,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 112

آپارتمان

کل773,000,000تومان6,900,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 112

آپارتمان

کل900,000,000تومان7,500,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل900,000,000تومان7,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل750,000,000تومان7,500,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

کل750,000,000تومان7,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

کل1,970,000,000تومان10,000,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 197

آپارتمان

کل1,970,000,000تومان10,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 197

آپارتمان

کل400,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 74

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

کل400,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 74

آپارتمان

2 روز قبل

کل2,080,000,000تومان13,000,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

کل2,080,000,000تومان13,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

کل650,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

کل650,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

2 روز قبل

کل1,100,000,000تومان10,800,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 102

آپارتمان

کل1,100,000,000تومان10,800,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 102

آپارتمان

املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز