• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۱۲ دقیقه قبل

رهن۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

۱۲ دقیقه قبل

رهن۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۲

آپارتمان

رهن۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۲

آپارتمان

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

رهن کامل آپارتمان ۹۲ متر ویلاشهر کد ۱۱۱۲

VilaShahr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۹۲

آپارتمان

karbar1

۵ روز قبل

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۹۲

آپارتمان

۵ روز قبل

رهن۱۵۰,۰۰۰تومان۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۸۷ متر مرزداران کد ۱۱۱۱

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۸۷

آپارتمان

karbar1

۵ روز قبل

رهن۱۵۰,۰۰۰تومان۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۸۷

آپارتمان

۵ روز قبل

اجاره۱۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان ۱۲۰ متر فرشته جنوبی کد ۱۱۱۰

کوی فرشته, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

karbar1

۵ روز قبل

اجاره۱۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۵ روز قبل

رهن۵۰,۰۰۰تومان۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۰۲ متر ولیعصر کد ۱۱۰۸

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

اتاق خواب: ۱متر مربع: ۱۰۲

آپارتمان

karbar1

۵ روز قبل

رهن۵۰,۰۰۰تومان۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۱متر مربع: ۱۰۲

آپارتمان

۵ روز قبل

رهن۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۶

آپارتمان

رهن۱۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۶

آپارتمان

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

اجاره۱,۱۰۰,۰۰۰تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان ۱۱۰ متر یاغچیان تبریز کد ۴۹۷۵

Yaghchiyan, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

۱۳ دقیقه قبل

اجاره۱,۱۰۰,۰۰۰تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۱۳ دقیقه قبل

اجاره۵۰۰,۰۰۰تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

اجاره۵۰۰,۰۰۰تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

اجاره۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

اجاره۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

رهن۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

رهن۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

اجاره۱۰,۰۰۰تومان۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان ۱۳۰ متر مرزداران کد ۱۱۰۹

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

karbar1

۵ روز قبل

اجاره۱۰,۰۰۰تومان۱۰۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۵ روز قبل

اجاره۱۰۰,۰۰۰تومان۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان ۱۱۰ متر کوی استانداری کد ۱۱۰۷

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

karbar1

۵ روز قبل

اجاره۱۰۰,۰۰۰تومان۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۵ روز قبل

اجاره۵۰۰,۰۰۰تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان ۱۰۰ متر یاغچیان کد ۱۱۰۶

Yaghchiyan, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

karbar1

۵ روز قبل

اجاره۵۰۰,۰۰۰تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۵ روز قبل

اجاره۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان ۱۱۰ متر رشدیه کد ۱۱۰۵

Roshdiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

karbar1

۵ روز قبل

اجاره۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۵ روز قبل

اجاره۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

اجاره۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

کل۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۷۷متر یاغچیان کد ۷۲۲۲

Yaghchiyan, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۷

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۱۳ دقیقه قبل

کل۴۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۷

آپارتمان

۱۳ دقیقه قبل

کل۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۲۱۰متر گلشهر کد ۷۲۲۴

Golshahr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۱۰

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۱۳ دقیقه قبل

کل۲,۷۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۳,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۱۰

آپارتمان

۱۳ دقیقه قبل

کل۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۸,۴۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۵۵متر گلشهر کد ۷۲۲۵

Golshahr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۵۵

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۱۳ دقیقه قبل

کل۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۸,۴۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۵۵

آپارتمان

۱۳ دقیقه قبل

کل۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۰۰متر زعفرانیه کد ۷۲۲۶

Zafaraniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۱۳ دقیقه قبل

کل۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۱۳ دقیقه قبل

کل۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۴۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۷۰متر زعفرانیه کد ۷۲۲۳

Zafaraniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۰

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۱۴ دقیقه قبل

کل۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۴۰۰,۰۰۰تومان/متری

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۰

آپارتمان

۱۴ دقیقه قبل

کل۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۴۴۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۲۵متر یاغچیان کد ۷۲۲۱

Yaghchiyan, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۱۴ دقیقه قبل

کل۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۴۴۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

۱۴ دقیقه قبل

کل۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۸,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۴۳متر رجایی شهر کد ۷۲۱۹

RajaeeShahr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۳

آپارتمان

کل۱,۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۸,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۳

آپارتمان

کل۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۱۰متر یاغچیان کد ۷۲۲۰

Yaghchiyan, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

کل۷۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

کل۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۷۰متر زعفرانیه کد ۷۲۱۸

Zafaraniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۷۰

آپارتمان

کل۱,۵۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۷۰

آپارتمان

املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز