• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۲۵ متر یاغچیان کد ۳۳۰۹

شهید یاغچیان، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۵۳ دقیقه قبل

رهن۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

۵۳ دقیقه قبل

رهن۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۲۲۰ متر ولیعصر کد ۳۳۰۷

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۲۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۵۴ دقیقه قبل

رهن۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۲۰

آپارتمان

۵۴ دقیقه قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۳

آپارتمان

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۳

آپارتمان

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۶۰ متر در حافظ کد ۳۲۹۶

استان آذربایجان شرقی، تبریز، باغ شمال، حافظ، ایران

تعداد اتاق خواب: ۴حمام: ۱متر مربع: ۱۶۰

آپارتمان

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۴حمام: ۱متر مربع: ۱۶۰

آپارتمان

رهن۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۲۰ متر ولیعصر کد ۳۲۹۵

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

رهن۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

رهن۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۱۰ متر در ولیعصر ۲ کد ۳۲۸۶

ولیعصر ۲، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

رهن۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

رهن۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۰۰ متری در ویلا شهر کد ۳۲۶۰

ویلاشهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

رهن۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۸۵ متری در ائل گولی کد ۳۲۵۲

رجایی شهر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۵

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱ هفته قبل

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۵

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۲۰۰ متری در ولیعصر کد ۳۲۴۵

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۲۰۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۲ هفته قبل

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۲۰۰

آپارتمان

۲ هفته قبل

اجاره۹۵۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۸۶ متر یاغچیان کد ۳۳۱۱

شهید یاغچیان، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۶

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۵۲ دقیقه قبل

اجاره۹۵۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۶

آپارتمان

۵۲ دقیقه قبل

اجاره۸۰۰,۰۰۰تومان۶,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۰۰ متر ولیعصرجنوبی کد ۳۳۱۰

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۵۳ دقیقه قبل

اجاره۸۰۰,۰۰۰تومان۶,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۵۳ دقیقه قبل

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰۰,۰۰۰تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۵۵ متر گلشهر کد ۳۳۰۸

گلشهر، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۵

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۵۳ دقیقه قبل

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰۰,۰۰۰تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۵

آپارتمان

۵۳ دقیقه قبل

اجاره۸۵۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۱۰ متر یاغچیان کد ۳۳۰۶

شهید یاغچیان، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۵۴ دقیقه قبل

اجاره۸۵۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۵۴ دقیقه قبل

اجاره۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۴۵ متر پرواز کد ۳۳۰۵

پرواز، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۵۵ دقیقه قبل

اجاره۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

۵۵ دقیقه قبل

اجاره۹۵۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۵۵ دقیقه قبل

اجاره۹۵۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۰

آپارتمان

۵۵ دقیقه قبل

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره خانه ۸۰ متر رشدیه کد ۳۳۰۵

رشديه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۵۵ دقیقه قبل

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

۵۵ دقیقه قبل

اجاره۱,۴۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۵

آپارتمان

اجاره۱,۴۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۵

آپارتمان

اجاره۶۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

اجاره۶۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

کل۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۷,۰۴۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۲۵متر باغچه بان کد ۳۱۱۱۵

استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، باغچه بان، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

کل۸۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۷,۰۴۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

کل۸۷۷تومان۸,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش واحد دفتری ۱۰۷متر آبرسان کد۵۰۱۴

خیابان تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

حمام: ۱متر مربع: ۱۰۷

دفتری

کل۸۷۷تومان۸,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری

حمام: ۱متر مربع: ۱۰۷

دفتری

کل۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۲۴۰متر زعفرانیه کد ۷۱۳۹۷

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۲۴۰

آپارتمان

کل۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۲۴۰

آپارتمان

کل۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش خانه ۳۳۶متر ولیعصرجنوبی کد ۶۱۱۷۷

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: ۳۳۶

خانه شخصی

کل۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

متر مربع: ۳۳۶

خانه شخصی

کل۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۷۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۳۴متر رجایی شهر کد ۷۱۳۹۶

رجایی شهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۴

آپارتمان

کل۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۷۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۴

آپارتمان

کل۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

کل۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

کل۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۸۳۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

کل۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۸۳۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

کل۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۳۲۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۵۰

آپارتمان

کل۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۳۲۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۵۰

آپارتمان

کل۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۲۵۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۴۵متر ولیعصرجنوبی کد ۶۱۱۷۶

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

کل۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۲۵۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان