• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن190,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 170 متر ولیعصر جنوبی تبریز  کد 3831

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 170

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

15 ساعت قبل

رهن190,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 170

آپارتمان

15 ساعت قبل

رهن100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

رهن100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

رهن70,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 68 متر رشدیه  کد 3825

رشديه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 68

آپارتمان

رهن70,000,000تومان

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 68

آپارتمان

رهن55,000,000تومان

رهن آپارتمان 100 متر یاغچیان تبریز  کد 3819

شهید یاغچیان، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن55,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن65,000,000تومان

رهن آپارتمان 105 متر باغمیشه تبریز  کد 3813

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

رهن65,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

رهن50,000,000تومان

رهن آپارتمان 80 متر یاغچیان تبریز  کد 3811 

شهید یاغچیان، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن50,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن40,000,000تومان

رهن آپارتمان 78 متر باغمیشه تبریز  کد 3805

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 78

آپارتمان

رهن40,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 78

آپارتمان

رهن155,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن  آپارتمان 110 متر زعفرانیه تبریز  کد 3798

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن155,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن40,000,000تومان

رهن آپارتمان 90 متر یاغچیان تبریز  کد 3790

شهید یاغچیان، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

رهن40,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

رهن آپارتمان 90 متر باغمیشه تبریز  کد 3830

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

رهن70,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

اجاره800,000تومان6,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

آپارتمان

اجاره800,000تومان6,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان50,000,000تومان/رهن

اجاره آپارتمان 145 متر پرواز تبریز  کد 3828 

پرواز، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 145

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 145

آپارتمان

اجاره900,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره900,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان70,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 235

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان70,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 235

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان10,000,000تومان/رهن

اجاره آپارتمان 94 متر مرزداران تبریز  کد 3823

مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 94

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 94

آپارتمان

اجاره650,000تومان30,000,000تومان/رهن

اجاره آپارتمان 90 متر ولیعصر تبریز  کد 3820

استان تهران، تهران، منطقه ۱، خیابان ولیعصر، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

اجاره650,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

اجاره650,000تومان5,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره مغازه 20 متری در خ رسالت کد 7021

استان آذربایجان شرقی، تبریز، گلکار، رسالت، ایران

متر مربع: 28

آپارتمان

karbar1

4 روز قبل

اجاره650,000تومان5,000,000تومان/رهن

متر مربع: 28

آپارتمان

4 روز قبل

کل375,000,000تومان5,000,000تومان/متری

فروش آپارتمان 75 متری در چایکنارکد 7035

استان آذربایجان شرقی، تبریز، امیرخیز، چاي كنار، ایران

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

آپارتمان

karbar1

2 دقیقه قبل

کل375,000,000تومان5,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

آپارتمان

2 دقیقه قبل

کل595,000,000تومان5,950,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 100 متری در منظریه کد 7038

منظریه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

karbar1

2 دقیقه قبل

کل595,000,000تومان5,950,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

2 دقیقه قبل

کل320,000,000تومان5,500,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان58 متری در کوی فیروز کد 7036

استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان، کوی فیروز، ایران

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 58

آپارتمان

karbar1

3 دقیقه قبل

کل320,000,000تومان5,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 58

آپارتمان

3 دقیقه قبل

کل420,000,000تومان5,250,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان0 8متری در کوی فیروز کد 7037

استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان، کوی فیروز، ایران

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

آپارتمان

karbar1

26 دقیقه قبل

کل420,000,000تومان5,250,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

آپارتمان

26 دقیقه قبل

کل320,000,000تومان5,500,000تومان/متری

فروش آپارتمان58 متری در کوی فیروز کد 7036

استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان، کوی فیروز، ایران

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 58

آپارتمان

karbar1

46 دقیقه قبل

کل320,000,000تومان5,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 58

آپارتمان

46 دقیقه قبل

کل460,000,000تومان3,484,000تومان/متری

فروش آپارتمان 132 متری در چهارراه آخونی کد 7033

آخونی، قره آغاج، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 132

آپارتمان

karbar1

1 ساعت قبل

کل460,000,000تومان3,484,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 132

آپارتمان

1 ساعت قبل

کل360,000,000تومان5,294,000تومان/متری

فروش آپارتمان 68 متری در پاستور جدید کد7034

استان آذربایجان شرقی، تبریز، چرنداب، خیابان پاستور، ایران

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 68

آپارتمان

karbar1

1 ساعت قبل

کل360,000,000تومان5,294,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 68

آپارتمان

1 ساعت قبل

کل880,000,000تومان5,500,000تومان/متری

فروش آپارتمان 160 متری در کوی فیروز کد 7032

استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان، کوی فیروز، ایران

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

karbar1

2 ساعت قبل

کل880,000,000تومان5,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

2 ساعت قبل

کل270,000,000تومان3,292,000تومان/متری

فروش آپارتمان 82 متری در رسالت کد 7031

استان آذربایجان شرقی، تبریز، خطیب، رسالت، ایران

اتاق خواب: 1متر مربع: 82

آپارتمان

karbar1

2 ساعت قبل

کل270,000,000تومان3,292,000تومان/متری

اتاق خواب: 1متر مربع: 82

آپارتمان

2 ساعت قبل