• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۵

آپارتمان

مهندس بابایی

۹ ساعت قبل

رهن۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۵

آپارتمان

۹ ساعت قبل

رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان ۱۴۰متری مرزداران کد۲۷۵۹

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۹ ساعت قبل

رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

۹ ساعت قبل

اجاره۵۰,۰۰۰تومان۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۰

مجتمع مسکونی

مهندس بابایی

۲ روز قبل

اجاره۵۰,۰۰۰تومان۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۰

مجتمع مسکونی

۲ روز قبل

اجاره۵۰,۰۰۰تومان۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان ۷۰متری زعفرانیه کد۲۷۵۱

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۲ روز قبل

اجاره۵۰,۰۰۰تومان۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۰

آپارتمان

۲ روز قبل

رهن۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۷۰ متری در زعفرانیه کد ۲۷۵۱

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

اتاق خواب: ۱: ۷۰

آپارتمان

رهن۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۱: ۷۰

آپارتمان

رهن ۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز
رهن ۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲: ۸۶

آپارتمان, مجتمع مسکونی

رهن۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۱ هفته قبل

رهن۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

مهندس بابایی

۱ هفته قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

مهندس بابایی

۱ هفته قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

۱ هفته قبل

اجاره۱,۱۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۲۰متریاغچیان کد۲۷۶۳

استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۹ ساعت قبل

اجاره۱,۱۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۹ ساعت قبل

اجاره۲,۳۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۹ ساعت قبل

اجاره۲,۳۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

۹ ساعت قبل

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

مهندس بابایی

۹ ساعت قبل

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

۹ ساعت قبل

اجاره۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۹ ساعت قبل

اجاره۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۹ ساعت قبل

اجاره۶۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۵

آپارتمان

مهندس بابایی

۹ ساعت قبل

اجاره۶۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۵

آپارتمان

۹ ساعت قبل

اجاره۷۰۰,۰۰۰تومان۷,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۹۰متری یاغچیان کد۲۷۵۸

استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۹ ساعت قبل

اجاره۷۰۰,۰۰۰تومان۷,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

۹ ساعت قبل

اجاره۱,۸۰۰,۰۰۰تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۴۰

خانه شخصی

مهندس بابایی

۹ ساعت قبل

اجاره۱,۸۰۰,۰۰۰تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۴۰

خانه شخصی

۹ ساعت قبل

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

مهندس بابایی

۲ روز قبل

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

۲ روز قبل

اجاره۸۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۲ روز قبل

اجاره۸۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۲ روز قبل

کل۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۵۵۰,۰۰۰تومان/هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۴

آپارتمان

کل۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۵۵۰,۰۰۰تومان/هر متر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۴

آپارتمان

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۹۹۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۱۷متر ولیعصرجنوبی کد ۶۱۱۲۸

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۷

آپارتمان

۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۹۹۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۷

آپارتمان

کل۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۸۰۰,۰۰۰تومان/هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

کل۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۸۰۰,۰۰۰تومان/هر متر

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۱۰

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۱۰

آپارتمان

کل۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۸۲۰,۰۰۰تومان/هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۶

آپارتمان

کل۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۸۲۰,۰۰۰تومان/هر متر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۶

آپارتمان

کل۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۸۲۰,۰۰۰تومان/هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۴۴متر ولیعصر کد ۵۱۳۷۳

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۴۴

آپارتمان

کل۵۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۸۲۰,۰۰۰تومان/هر متر

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۴۴

آپارتمان

کل۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش زمین ۲۲۴متر باغچه بان کد ۳۱۰۸۸

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: ۲۲۴

زمین مسکونی

کل۱,۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/هر متر

متر مربع: ۲۲۴

زمین مسکونی

کل۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۸۶۰,۰۰۰تومان/هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

کل۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۸۶۰,۰۰۰تومان/هر متر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

کل۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۰۰۰,۰۰۰تومان/هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۳

آپارتمان

کل۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۰۰۰,۰۰۰تومان/هر متر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۳

آپارتمان