• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن70,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن70,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن75,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن75,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن55,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 80 متر زعفرانیه تبریز  کد 3926

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن55,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن55,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 80 متر زعفرانیه تبریز  کد 3926 

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن55,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن120,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 140 متر استانداری تبریز  کد 3924

استان آذربایجان شرقی، تبریز، بارنج، استانداری، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن120,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن50,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 97 متر یاغچیان تبریز  کد 3920

شهید یاغچیان، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 97

آپارتمان

رهن50,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 97

آپارتمان

رهن70,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 92 متر یاغچیان تبریز  کد 3919 

شهید یاغچیان، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 92

آپارتمان

رهن70,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 92

آپارتمان

رهن130,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 132 متر ولیعصر تبریز  کد 3913

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 132

آپارتمان

رهن130,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 132

آپارتمان

رهن95,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 115 متر میرداماد تبریز  کد 3910 

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

رهن95,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

رهن200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

رهن120,000,000تومان1,000,000تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

رهن120,000,000تومان1,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

اجاره850,000تومان10,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

اجاره850,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان200,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 280

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان200,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 280

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 180

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 180

آپارتمان

اجاره950,000تومان15,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

اجاره950,000تومان15,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

اجاره550,000تومان30,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 76

آپارتمان

اجاره550,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 76

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان12,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

متر مربع: 24

تجاری -مغازه

09149236231

1 روز قبل

اجاره3,000,000تومان12,000,000تومان/رهن

متر مربع: 24

تجاری -مغازه

1 روز قبل

فروش آپارتمان ٨٧ مترنصر کد 7460

نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 87

آپارتمان

karbar1

2 دقیقه قبل

435,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 87

آپارتمان

2 دقیقه قبل

فروش آپارتمان 118متر باغمیشه کد 7459

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 118

آپارتمان

karbar1

2 دقیقه قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 118

آپارتمان

2 دقیقه قبل

فروش آپارتمان 133 متر فرشته جنوبی کد 7457

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 133

آپارتمان

karbar1

3 دقیقه قبل

798,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 133

آپارتمان

3 دقیقه قبل

فروش آپارتمان ۷۰ متر باغمیشه کد 7456

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 70

آپارتمان

karbar1

3 دقیقه قبل

اتاق خواب: 1متر مربع: 70

آپارتمان

3 دقیقه قبل

فروش آپارتمان97متر باغمیشه کد 7461

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 97

آپارتمان

karbar1

3 دقیقه قبل

446,200,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 97

آپارتمان

3 دقیقه قبل

فروش آپارتمان 175متر ولیعصرجنوبی کد 6183

South Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 175

آپارتمان

مهندس نیما همایی

3 دقیقه قبل

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 175

آپارتمان

3 دقیقه قبل

کل370,000,000تومان4,600,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 80متر یاغچیان کد 6184

Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

مهندس نیما همایی

4 دقیقه قبل

کل370,000,000تومان4,600,000تومان/متری

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

4 دقیقه قبل

کل980,000,000تومان8,500,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 115متر باغچه بان کد 6185

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

مهندس نیما همایی

4 دقیقه قبل

کل980,000,000تومان8,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

4 دقیقه قبل

کل2,000,000,000تومان8,500,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 235متر گلشهر کد 6186

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 235

آپارتمان

مهندس نیما همایی

5 دقیقه قبل

کل2,000,000,000تومان8,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 235

آپارتمان

5 دقیقه قبل