• سایت تخصصی املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

اجاره۱۰۰,۰۰۰تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز
اجاره۱۰۰,۰۰۰تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۹ ساعت پیش

رهن آپارتمان ۱۳۰مترمرزداران کد۲۴۳۵

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۱ روز پیش

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۱ روز پیش

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان ۱۵۰متری باغچه بان کد ۲۴۳۲

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۳ روز پیش

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

۳ روز پیش

رهن۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/.
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۶۵ متری در زعفرانیه کد a8018

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: ۳متر مربع: ۱۶۵

آپارتمان

املاک بهان

۱ هفته پیش

رهن۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/.

خواب: ۳متر مربع: ۱۶۵

آپارتمان

۱ هفته پیش

رهن آپارتمان ۱۱۵مترفردوس کد ۲۴۲۰

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

مهندس بابایی

۱ هفته پیش

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

۱ هفته پیش

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۲ هفته پیش

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۲ هفته پیش

رهن آپارتمان ۱۲۰مترویلاشهرکد۲۴۱۴

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

خواب: ۳سرویس: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۲ هفته پیش

خواب: ۳سرویس: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۲ هفته پیش

رهن آپارتمان ۱۲۰مترپروازکد ۲۴۰۶

پرواز، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۲ هفته پیش

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۲ هفته پیش

رهن کامل۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان ۱۲۰مترباغچه بان کد ۲۴۱۰

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۲ هفته پیش

رهن کامل۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۲ هفته پیش

میلیون تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

املاک نیکنام

۲ هفته پیش

میلیون تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۲ هفته پیش

قیمت کل۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

سرویس: ۱متر مربع: ۵۰

تجاری -مغازه

املاک نیکنام

۳ هفته پیش

قیمت کل۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

سرویس: ۱متر مربع: ۵۰

تجاری -مغازه

۳ هفته پیش

رهن و اجاره آپارتمان ۱۴۴متری ولیعصر کد۲۳۹۸

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: ۳سرویس: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۳ هفته پیش

خواب: ۳سرویس: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۳ هفته پیش

اجاره۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز
اجاره۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

متر مربع: ۱۶۰

تجاری -مغازه

۱۶ دقیقه پیش

اجاره۱,۳۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز
اجاره۱,۳۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

خواب: ۲سرویس: ۱

آپارتمان

۹ ساعت پیش

اجاره۱۰۰,۰۰۰تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز
اجاره۱۰۰,۰۰۰تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۹ ساعت پیش

اجاره۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۹ ساعت پیش

اجاره۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

۹ ساعت پیش

اجاره۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۹ ساعت پیش

اجاره۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۹ ساعت پیش

اجاره۷۵۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن اجاره آپارتمان ۸۰مترمرزداران کد۲۴۳۳

مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۱ روز پیش

اجاره۷۵۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

۱ روز پیش

رهن۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۹۰۰,۰۰۰تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره ۷۳مترولیعصر کد۲۴۳۴

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: ۱سرویس: ۱متر مربع: ۷۳

آپارتمان

مهندس بابایی

۱ روز پیش

رهن۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۹۰۰,۰۰۰تومان/اجاره

خواب: ۱سرویس: ۱متر مربع: ۷۳

آپارتمان

۱ روز پیش

رهن۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۹۵

آپارتمان

مهندس بابایی

۱ روز پیش

رهن۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰تومان/اجاره

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۹۵

آپارتمان

۱ روز پیش

اجاره۳۰۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۷۵

آپارتمان

مهندس بابایی

۳ روز پیش

اجاره۳۰۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۷۵

آپارتمان

۳ روز پیش

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: ۳متر مربع: ۱۶۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۳ روز پیش

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

خواب: ۳متر مربع: ۱۶۰

آپارتمان

۳ روز پیش

اجاره۱,۶۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

مهندس بابایی

۳ روز پیش

اجاره۱,۶۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

۳ روز پیش

اجاره۲۰۰,۰۰۰تومان۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: ۲حمام : ۲متر مربع: ۱۱۲

آپارتمان

مهندس بابایی

۳ روز پیش

اجاره۲۰۰,۰۰۰تومان۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

خواب: ۲حمام : ۲متر مربع: ۱۱۲

آپارتمان

۳ روز پیش

قیمت کل۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۸۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۱۵ دقیقه پیش

قیمت کل۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۸۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هر متر

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۱۵ دقیقه پیش

کل۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۱۰۰,۰۰۰تومان/هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز
کل۲۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۱۰۰,۰۰۰تومان/هر متر

: ۱۱۰

آپارتمان

۸ ساعت پیش

کل۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۵۰۰,۰۰۰تومان/هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز
کل۱۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۵۰۰,۰۰۰تومان/هر متر

خواب: ۲: ۷۰

آپارتمان

۸ ساعت پیش

قیمت کل۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: ۳سرویس: ۱متر مربع: ۱۵۵

آپارتمان

مهندس بابایی

۹ ساعت پیش

قیمت کل۴۹۶,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت متر

خواب: ۳سرویس: ۱متر مربع: ۱۵۵

آپارتمان

۹ ساعت پیش

قیمت کل۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان۱۰۴متر سه طبقه یاغچیان کد۱۱۲۸۷

استان آذربایجان شرقی، تبریز، Nowbar, شهيد ياغچيان، ایران

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۰۴

آپارتمان

مهندس بابایی

۱ روز پیش

قیمت کل۹۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۰۴

آپارتمان

۱ روز پیش

قیمت کل۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

مهندس بابایی

۱ روز پیش

قیمت کل۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هر متر

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

۱ روز پیش

سرویس: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

مهندس بابایی

۱ روز پیش

سرویس: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

۱ روز پیش

قیمت کل۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۹۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هر متر مربع
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: ۲متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

مهندس صادقی

۱ روز پیش

قیمت کل۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۹۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هر متر مربع

خواب: ۲متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۱ روز پیش

قیمت کل۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۳۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: ۲متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مهندس صادقی

۱ روز پیش

قیمت کل۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۳۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هر متر

خواب: ۲متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۱ روز پیش

قیمت کل۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۷۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۲۷متر یاغچیان کد۱۱۲۸۹

خیابان نور تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۲۷

آپارتمان

مهندس بابایی

۱ روز پیش

قیمت کل۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۷۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر

خواب: ۲سرویس: ۱متر مربع: ۱۲۷

آپارتمان

۱ روز پیش

قیمت کل۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۷۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 110 متری در زعفرانیه کد a1020

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: ۲متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

مهندس صادقی

۱ روز پیش

قیمت کل۴۰۷,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۷۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هر متر

خواب: ۲متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۱ روز پیش

قیمت کل۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۵۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 130 متری در رسالت   کد a4024

خطیب تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مهندس صادقی

۱ روز پیش

قیمت کل۳۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۵۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هر متر

متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۱ روز پیش