• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن80,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

رهن80,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

رهن100,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

رهن100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

رهن110,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن110,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن45,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 75

آپارتمان

رهن45,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 75

آپارتمان

رهن130,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن130,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن70,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن70,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن75,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن75,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن55,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 80 متر زعفرانیه تبریز  کد 3926

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن55,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن55,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 80 متر زعفرانیه تبریز  کد 3926 

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن55,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان7,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان7,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان60,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 300

خانه شخصی

اجاره2,000,000تومان60,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 300

خانه شخصی

رهن95,000,000تومان500,000تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن95,000,000تومان500,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

رهن200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

رهن120,000,000تومان1,000,000تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

رهن120,000,000تومان1,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

اجاره850,000تومان10,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

اجاره850,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان200,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 280

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان200,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 280

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 148

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 148

آپارتمان

فروش آپارتمان 126متر ولیعصر کد 6188

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 126

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 126

آپارتمان

کل700,000,000تومان6,500,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 108

آپارتمان

کل700,000,000تومان6,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 108

آپارتمان

فروش آپارتمان 102 متر الهیه کد7462

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 102

آپارتمان

karbar1

1 روز قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 102

آپارتمان

1 روز قبل

کل1,040,000,000تومان8,000,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 130متر میرداماد کد 6164

میرداماد, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5166616471, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل1,040,000,000تومان8,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

فروش آپارتمان 114 متر رشدیه کد 7463

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 1145

آپارتمان

karbar1

1 روز قبل

775,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 1145

آپارتمان

1 روز قبل

کل675,000,000تومان7,500,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 90متر گلشهر کد 6165

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

کل675,000,000تومان7,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

1,000,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 130 متر الهیه کد 7464

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

karbar1

1 روز قبل

1,000,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

1 روز قبل

کل4,500,000,000تومان17,500,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 256متر ولیعصر کد 6166

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 256

آپارتمان

کل4,500,000,000تومان17,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 256

آپارتمان