• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۳۰ متر یاغچیان کد ۳۵۱۷

شهید یاغچیان، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۲۴ ساعت قبل

رهن۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۲۴ ساعت قبل

رهن۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۲۰ متر ولیعصر کد ۳۵۱۲

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

رهن۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

رهن۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۷۵ متر ولیعصر کد ۳۵۰۸

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۵

آپارتمان

رهن۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۵

آپارتمان

رهن۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۳۸۰ متر پرواز کد ۳۵۰۹

پرواز، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۶تعداد حمام: ۳متر مربع: ۳۸۰

آپارتمان

رهن۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۶تعداد حمام: ۳متر مربع: ۳۸۰

آپارتمان

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۹۰ متر باغمیشه کد ۳۵۱۰

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۹۰

آپارتمان

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۹۰

آپارتمان

رهن۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۰۰ متر ولیعصر ۲ کد ۳۵۰۴

ولیعصر ۲، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

رهن۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

رهن۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۷۵ متر باغمیشه کد ۳۵۰۱

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۵

آپارتمان

رهن۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۵

آپارتمان

رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۸۰ متر زعفرانیه کد ۳۴۹۹

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

رهن۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۳۴۹۲

آپارتمان

رهن۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۳۴۹۲

آپارتمان

اجاره۱,۳۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۰۵ متر فرشته جنوبی کد ۳۵۱۸

استان آذربایجان شرقی، تبریز، شهرك باغميشه، کوی فرشته شمالی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۵

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۲۳ ساعت قبل

اجاره۱,۳۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۵

آپارتمان

۲۳ ساعت قبل

اجاره۱,۲۵۰,۰۰۰تومان۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۲۳ ساعت قبل

اجاره۱,۲۵۰,۰۰۰تومان۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۲۳ ساعت قبل

اجاره۸,۰۰۰,۰۰۰تومان۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۲۳۰ متر فردوس کد ۳۵۱۶

فردوس، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۲۳۰

آپارتمان

اجاره۸,۰۰۰,۰۰۰تومان۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۲۳۰

آپارتمان

اجاره۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۶۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۲۰ متر فرشته جنوبی کد ۳۵۱۴

استان آذربایجان شرقی، تبریز، شهرك باغميشه، کوی فرشته شمالی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

اجاره۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۶۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز
اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۲۲

آپارتمان

اجاره۷۵۰,۰۰۰تومان۸,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۸۰ متر پرواز کد ۳۵۱۲

پرواز، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

اجاره۷۵۰,۰۰۰تومان۸,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

اجاره۷۵۰,۰۰۰تومان۶,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۸۶ متر یاغچیان کد ۳۵۱۱

شهید یاغچیان، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

اجاره۷۵۰,۰۰۰تومان۶,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

اجاره۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۰۰ متر ویلا شهر کد ۳۵۰۷

ویلاشهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

اجاره۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

اجاره۵۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۵

آپارتمان

اجاره۵۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۵

آپارتمان

کل۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش زیرزمین ۱۰۳متر رضانژاد کد ۹۱۲۹۵

استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان، رضانژاد جنوبی، ایران

حمام: ۱متر مربع: ۱۰۳

تجاری -مغازه

مهندس نیما همایی

۲۴ ساعت قبل

کل۴۶۴,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

حمام: ۱متر مربع: ۱۰۳

تجاری -مغازه

۲۴ ساعت قبل

کل۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۴تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۱۰

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۲۴ ساعت قبل

کل۱,۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۴تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۱۰

آپارتمان

۲۴ ساعت قبل

کل۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۶۷متر رشدیه کد ۸۱۵۸۳

رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۶۷

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۲۴ ساعت قبل

کل۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۶۷

آپارتمان

۲۴ ساعت قبل

کل۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش زمین ۵۲۰متر میدان فهمیده کد ۸۱۵۸۲

صالح آباد تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: ۵۲۰

زمین مسکونی

کل۶,۲۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

متر مربع: ۵۲۰

زمین مسکونی

کل۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش مغازه ۹۷متر رضانژاد کد ۹۱۲۹۴

استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان، رضانژاد جنوبی، ایران

حمام: ۱متر مربع: ۹۷

تجاری -مغازه

کل۱,۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۹,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

حمام: ۱متر مربع: ۹۷

تجاری -مغازه

کل۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش مغازه ۱۷متر ولیعصر کد ۵۱۴۸۸

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: ۱۷

تجاری -مغازه

کل۱,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

متر مربع: ۱۷

تجاری -مغازه

کل۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۶

آپارتمان

کل۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۶

آپارتمان

کل۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۸۵

آپارتمان

کل۴,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۸۵

آپارتمان

کل۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش حیاط ۳۹۰متر ولیعصر کد ۵۱۴۹۱

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: ۲۵۰

خانه شخصی

کل۱۱,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

متر مربع: ۲۵۰

خانه شخصی