• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

رهن۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

اجاره۵۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

اجاره۵۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

رهن۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

رهن۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

رهن۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۲

آپارتمان

رهن۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۲

آپارتمان

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

رهن کامل آپارتمان ۹۲ متر ویلاشهر کد ۱۱۱۲

VilaShahr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۹۲

آپارتمان

karbar1

۱ هفته قبل

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۹۲

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن۱۵۰,۰۰۰تومان۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۸۷ متر مرزداران کد ۱۱۱۱

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۸۷

آپارتمان

karbar1

۱ هفته قبل

رهن۱۵۰,۰۰۰تومان۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۸۷

آپارتمان

۱ هفته قبل

اجاره۱۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان ۱۲۰ متر فرشته جنوبی کد ۱۱۱۰

کوی فرشته, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

karbar1

۱ هفته قبل

اجاره۱۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن۵۰,۰۰۰تومان۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۰۲ متر ولیعصر کد ۱۱۰۸

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

اتاق خواب: ۱متر مربع: ۱۰۲

آپارتمان

karbar1

۱ هفته قبل

رهن۵۰,۰۰۰تومان۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۱متر مربع: ۱۰۲

آپارتمان

۱ هفته قبل

اجاره۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۷۶

آپارتمان

اجاره۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۷۶

آپارتمان

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۵

آپارتمان

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۵

آپارتمان

اجاره۱,۷۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

اجاره۱,۷۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

اجاره۱,۱۰۰,۰۰۰تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان ۱۱۰ متر یاغچیان تبریز کد ۴۹۷۵

Yaghchiyan, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

اجاره۱,۱۰۰,۰۰۰تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

اجاره۵۰۰,۰۰۰تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

اجاره۵۰۰,۰۰۰تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

اجاره۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

اجاره۲,۵۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

رهن۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

رهن۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

کل۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش زمین کلنگی با مغاره ۱۲۲ متر ارتش

سه راهی ارتش, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 51386, Iran

متر مربع: ۱۲۲

زمین تجاری

karbar1

۲۲ دقیقه قبل

کل۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

متر مربع: ۱۲۲

زمین تجاری

۲۲ دقیقه قبل

کل۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۳۰ متر رشدیه کد ۱۱۸۹

Roshdiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

karbar1

۳۳ دقیقه قبل

کل۹۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۳۳ دقیقه قبل

کل۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۰۸ متر فرشته شمالی کد ۱۱۹۰

کوی فرشته شمالی, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۸

آپارتمان

karbar1

۳۳ دقیقه قبل

کل۷۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۸

آپارتمان

۳۳ دقیقه قبل

کل۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۵۴ متر نصف راه کد ۱۱۸۷

Nesferah, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۵۴

مجتمع مسکونی

karbar1

۳۳ دقیقه قبل

کل۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۵۴

مجتمع مسکونی

۳۳ دقیقه قبل

کل۲,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش ۳ واحد آپارتمان ۱۷۶ متر ولیعصر کد ۱۱۸۶

ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۷۶

آپارتمان

karbar1

۳۳ دقیقه قبل

کل۲,۲۸۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۷۶

آپارتمان

۳۳ دقیقه قبل

کل۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۷۴ متر ولی امر کد ۱۱۸۵

Vali ye Amr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۷۴

آپارتمان

karbar1

۳۴ دقیقه قبل

کل۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۷۴

آپارتمان

۳۴ دقیقه قبل

۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اتاق خواب: ۲حمام: ۱

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۵۱ دقیقه قبل

۵۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۲حمام: ۱

آپارتمان

۵۱ دقیقه قبل

کل۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۰۷ متر نصر کد ۱۱۸۴

نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۷

آپارتمان

karbar1

۲ ساعت قبل

کل۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۷

آپارتمان

۲ ساعت قبل

کل۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۸۹ متر باغمیشه کد ۱۱۸۲

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۸۹

آپارتمان

karbar1

۲ ساعت قبل

کل۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۸۹

آپارتمان

۲ ساعت قبل

املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز