• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن۵۸,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۲۰ متر رجایی شهر  کد 3625

رجایی شهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

رهن۵۸,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

رهن۷۶,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۳۰ متر ولیعصر کد ۳۶۲۳

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

رهن۷۶,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

رهن۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۹۰ متر ولیعصر کد ۳۶۲۲

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۲

آپارتمان

رهن۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۲

آپارتمان

رهن۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۱۰ متر کوی نصر کد ۳۶۱۶

کوی نصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

رهن۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۶۳ متر ولیعصر کد ۳۶۱۲

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۶۳

آپارتمان

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۶۳

آپارتمان

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۲۰ متر زعفرانیه کد ۳۹۰۴

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۸

آپارتمان

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۸

آپارتمان

رهن۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۱۳ متر استانداری  کد 3606

استان آذربایجان شرقی، تبریز، بارنج، استانداری، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۳

آپارتمان

رهن۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۳

آپارتمان

رهن۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۶

آپارتمان

رهن۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۶

آپارتمان

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۲۵ متر ائل گولی کد ۳۶۱۰

استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، شهید روحانی، بانک ملی شعبه فلکه خیام، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

رهن۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰۰,۰۰۰تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۲۵ متر ولیعصر جنوبی کد ۳۶۲۹

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

رهن۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰۰,۰۰۰تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

رهن۷۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۹۰ متر یاغچیان کد ۳۶۲۸

شهید یاغچیان، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

رهن۷۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن اجاره

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۵۴ متر گلشهر کد ۳۶۲۶

گلشهر، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۴

آپارتمان

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۴

آپارتمان

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۱۰ متر یاغچیان کد ۳۶۲۰

شهید یاغچیان، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

اجاره۱,۲۵۰,۰۰۰تومان۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

اجاره۱,۲۵۰,۰۰۰تومان۱۶,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

اجاره۲,۳۰۰,۰۰۰تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره خانه ۳۰۰ متر زعفرانیه کد ۳۶۱۷

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۴تعداد حمام: ۲متر مربع: ۳۰۰

آپارتمان

اجاره۲,۳۰۰,۰۰۰تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۴تعداد حمام: ۲متر مربع: ۳۰۰

آپارتمان

اجاره۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره خانه ۹۰ متر ابرسان کد ۳۶۱۸

استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان، Emam Khomeini Avenue, ایستگاه تاکسی آبرسان، ایران

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

اجاره۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰۰,۰۰۰تومان/رهن

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

اجاره۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۶۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۶

آپارتمان

اجاره۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۶۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۶

آپارتمان

کل۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

کل۸۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

کل۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۷,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۶۵متر ۳۵متری سینا کد ۴۱۴۳۳

استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، فلكه خيام، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۶۵

آپارتمان

کل۱,۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۷,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۶۵

آپارتمان

کل۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

متر مربع: ۲۲۰

تجاری -مغازه

کل۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

متر مربع: ۲۲۰

تجاری -مغازه

کل۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۸۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۲۰متر زعفرانیه کد ۷۱۴۴۱

زعفرانیه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

کل۵۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۸۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

کل۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۴۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۰۶متر یاغچیان کد ۱۱۴۲۳

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۶

مجتمع مسکونی

کل۳۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۴۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۶

مجتمع مسکونی

کل۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۳۵۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۱۵متر ولیعصرجنوبی کد ۶۱۲۰۰

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲۱حمام: ۱متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

کل۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۳۵۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲۱حمام: ۱متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

کل۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۴۳متر پرواز کد ۴۱۴۳۲

شیخ محمد خیابانی ائل گؤلی تبریز تبريز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۳

آپارتمان

کل۹۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۳

آپارتمان

کل۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۲۳۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۳۰متر رشدیه کد ۸۱۶۰۳

رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

کل۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۲۳۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

کل۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۴۸۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۲۵متر رشدیه کد ۸۱۶۰۲

رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

کل۸۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۴۸۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان