• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۳

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۸ ساعت قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۳

آپارتمان

۸ ساعت قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۶۰ متر در حافظ کد ۳۲۹۶

استان آذربایجان شرقی، تبریز، باغ شمال، حافظ، ایران

تعداد اتاق خواب: ۴حمام: ۱متر مربع: ۱۶۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۸ ساعت قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۴حمام: ۱متر مربع: ۱۶۰

آپارتمان

۸ ساعت قبل

رهن۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۲۰ متر ولیعصر کد ۳۲۹۵

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۸ ساعت قبل

رهن۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۸ ساعت قبل

رهن۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۱۰ متر در ولیعصر ۲ کد ۳۲۸۶

ولیعصر ۲، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

رهن۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

رهن۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۰۰ متری در ویلا شهر کد ۳۲۶۰

ویلاشهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

رهن۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۸۵ متری در ائل گولی کد ۳۲۵۲

رجایی شهر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۵

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱ هفته قبل

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۵

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۲۰۰ متری در ولیعصر کد ۳۲۴۵

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۲۰۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱ هفته قبل

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۲۰۰

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۴۰ متری در رشدیه کد ۳۲۳۳

رشديه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۲ هفته قبل

رهن۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

۲ هفته قبل

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۵۰ متری در ولیعصر کد ۳۲۲۷

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۲ هفته قبل

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

۲ هفته قبل

اجاره۱,۴۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۵

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۸ ساعت قبل

اجاره۱,۴۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۵

آپارتمان

۸ ساعت قبل

اجاره۶۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۸ ساعت قبل

اجاره۶۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

۸ ساعت قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵۰,۰۰۰تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۱۰ متر فردوس کد ۳۳۰۰

فردوس، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۸ ساعت قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵۰,۰۰۰تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۸ ساعت قبل

اجاره۳,۵۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۴۰

خانه شخصی

مشاور تبریزهوم

۸ ساعت قبل

اجاره۳,۵۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۴۰

خانه شخصی

۸ ساعت قبل

اجاره۶۰۰,۰۰۰تومان۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۷۰ متر گلشهر کد ۳۲۹۸

گلشهر، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۸ ساعت قبل

اجاره۶۰۰,۰۰۰تومان۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۰

آپارتمان

۸ ساعت قبل

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۲۰ متر توانیر شمالی کد ۳۲۹۴

استان آذربایجان شرقی، تبریز، صالح آباد، بلوار توانير، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۸ ساعت قبل

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۸ ساعت قبل

اجاره۲,۶۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۵۰ متر پرواز کد ۳۲۹۳

پرواز، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۸ ساعت قبل

اجاره۲,۶۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

۸ ساعت قبل

اجاره۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۵

آپارتمان

اجاره۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۵

آپارتمان

رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰۰,۰۰۰تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰۰,۰۰۰تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

کل۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۲۴۰متر زعفرانیه کد ۷۱۳۹۷

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۲۴۰

آپارتمان

کل۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۲۴۰

آپارتمان

کل۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش خانه ۳۳۶متر ولیعصرجنوبی کد ۶۱۱۷۷

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: ۳۳۶

خانه شخصی

کل۲,۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

متر مربع: ۳۳۶

خانه شخصی

کل۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۷۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۳۴متر رجایی شهر کد ۷۱۳۹۶

رجایی شهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۴

آپارتمان

کل۷۶۴,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۷۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۴

آپارتمان

کل۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

کل۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

کل۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۸۳۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

کل۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۸۳۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

کل۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۳۲۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۵۰

آپارتمان

کل۱,۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۳۲۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۵۰

آپارتمان

کل۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۲۵۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۴۵متر ولیعصرجنوبی کد ۶۱۱۷۶

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

کل۷۶۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۲۵۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

کل۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۶۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۷۶متر میرداماد کد ۷۱۳۹۳

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۷۶

آپارتمان

کل۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۶۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۷۶

آپارتمان

کل۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۹۵۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۸۵متر مرزداران کد ۸۱۵۵۸

مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۵

آپارتمان

کل۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۹۵۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۵

آپارتمان