املاک تبریز

جستجوی ملک در تبریز هوم

آخرین املاک ثبت شده


 • 1,200,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 92 متر رشدیه کد 8521

 • 1,200,000,000تومان
Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • آپارتمان
مشخصات
2 دقیقه پیش
 • 1,150,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 125 متر ولیعصر جنوبی کد 8522

 • 1,150,000,000تومان
South Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • آپارتمان
مشخصات
2 دقیقه پیش
 • 2,450,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 221 متر کوی دادگشتری کد 8524

 • 2,450,000,000تومان
KuyeDadgostari, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • آپارتمان
مشخصات
2 دقیقه پیش
 • 1,450,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 115 متر زعفرانیه کد 8523

 • 1,450,000,000تومان
Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • آپارتمان
مشخصات
2 دقیقه پیش
 • 900,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 86 متر ویلاشهر کد 8525

 • 900,000,000تومان
VilaShahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • آپارتمان
مشخصات
2 دقیقه پیش
 • 800,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 100 متر یاغچیان کد 8526

 • 800,000,000تومان
Maedeh, Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
2 دقیقه پیش
 • 705,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 85 متر باغمیشه کد 8527

 • 705,000,000تومان
Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • آپارتمان
مشخصات
2 دقیقه پیش
 • 1,485,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 135 متر فرشته شمالی کد 8528

 • 1,485,000,000تومان
کوی فرشته شمالی, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • آپارتمان
مشخصات
2 دقیقه پیش
 • 1,300,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 105 متر مرزداران کد 8530

 • 1,300,000,000تومان
Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • آپارتمان
مشخصات
3 دقیقه پیش


 • 1,600,000تومان
 • 50,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 115 متر کوی نصر کد 6456

 • 1,600,000تومان
 • 50,000,000تومان
نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 115 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
3 روز پیش
 • 2,500,000تومان
 • 30,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره خانه مسکونی 100 متر ولیعصر کد 6458

 • 2,500,000تومان
 • 30,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 100 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
3 روز پیش
 • 3,500,000تومان
 • 100,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 192 متر میدان فردوس کد 6459

 • 3,500,000تومان
 • 100,000,000تومان
Ferdows Square, Ferdows, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • 192 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
3 روز پیش
 • 2,000,000تومان
 • 55,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 90 متر ویلاشهر کد 6460

 • 2,000,000تومان
 • 55,000,000تومان
VilaShahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • 90 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
3 روز پیش
 • 3,000,000تومان
 • 15,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 85 متر ولیعصر کد 6461

 • 3,000,000تومان
 • 15,000,000تومان
ولیعصر, Khosrowshah, لاهیجان, بخش خسروشاه, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5175744586, Iran
 • 85 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
5 روز پیش
 • 1,700,000تومان
 • 35,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 110 متر کوی نصر کد 6457

 • 1,700,000تومان
 • 35,000,000تومان
نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 110 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
6 روز پیش
 • 2,100,000تومان
 • 10,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 80 متر مرزداران کد 6451

 • 2,100,000تومان
 • 10,000,000تومان
Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • 80 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
6 روز پیش
 • 3,000,000تومان
 • 25,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 110 متر کوی نصر کد 6452

 • 3,000,000تومان
 • 25,000,000تومان
نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 110 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
6 روز پیش
 • 1,500,000تومان
 • 10,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره خانه مسکونی 90 متر باغمیشه کد 6454

 • 1,500,000تومان
 • 10,000,000تومان
Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • 90 متر مربع
 • خانه شخصی
مشخصات
6 روز پیش

رهن آپارتمان 104 متر ائل گلی کد 6462

Elgoli – Shahgoli, 24 meters Ferdous, Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran
 • آپارتمان
مشخصات
4 روز پیش

رهن آپارتمان 132 متر مرزداران کد 6439

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 3
 • آپارتمان
مشخصات
2 هفته پیش

رهن کامل آپارتمان 104 متر ائل گلی کد 6431

کوی بهارستان, Abrisham, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • آپارتمان
مشخصات
2 هفته پیش

رهن کامل آپارتمان 115 متر کوی نصر کد 6343

نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 2
 • 115 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
4 هفته پیش

رهن کامل آپارتمان 112 متر مرزداران کد 6344

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 2
 • 112 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
4 هفته پیش

رهن کامل آپارتمان 75 متر رشدیه کد 6336

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 1
 • 75 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
4 هفته پیش

رهن کامل خانه شخصی 110 متر زعفرانیه کد 6338

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • 110 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
4 هفته پیش

رهن کاما آپارتمان 100 متر ولیعصر جنوبی کد 6340

South Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 2
 • 100 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
4 هفته پیش
 • 10,000تومان
 • 115,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان 100 متر یاغچیان کد 6195

 • 10,000تومان
 • 115,000,000تومان
Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • 100 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 ماه پیش
5/5 (5 Reviews)

مقایسه املاک

مقایسه