• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن90,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن90,000,000تومان

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن100,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

رهن100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

رهن85,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

رهن85,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان13,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 107

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان13,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 107

آپارتمان

رهن90,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

رهن90,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

رهن145,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 150 متر ولیعصر تبریز  کد 4037

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

رهن145,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

رهن150,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

رهن150,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

رهن130,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 122 متر گلشهر تبریز  کد 4035

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 122

آپارتمان

رهن130,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 122

آپارتمان

رهن120,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

رهن120,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,700,000تومان10,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,700,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره600,000تومان40,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

اجاره600,000تومان40,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

اجاره700,000تومان35,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 92

آپارتمان

اجاره700,000تومان35,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 92

آپارتمان

اجاره500,000تومان70,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره500,000تومان70,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره3,800,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 185

آپارتمان

اجاره3,800,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 185

آپارتمان

اجاره3,200,000تومان35,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره3,200,000تومان35,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان15,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان15,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

فروش آپارتمان 129 متر الهیه کد 7798

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 129

آپارتمان

karbar1

33 دقیقه قبل

632,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 129

آپارتمان

33 دقیقه قبل

فروش زمین 200 متر مرزداران کد 7797

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: 200

زمین مسکونی

karbar1

33 دقیقه قبل

170,000,000تومان

متر مربع: 200

زمین مسکونی

33 دقیقه قبل

اتاق خواب: 1متر مربع: 68

آپارتمان

karbar1

33 دقیقه قبل

410,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 68

آپارتمان

33 دقیقه قبل

فروش آپارتمان 138 متر الهیه کد 7794

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 138

آپارتمان

karbar1

3 ساعت قبل

662,400,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 138

آپارتمان

3 ساعت قبل

فروش آپارتمان 96 متر باغمیشه کد 7795

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 96

آپارتمان

karbar1

3 ساعت قبل

310,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 96

آپارتمان

3 ساعت قبل

فروش آپارتمان 114 متر باغمیشه کد 7792

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 114

آپارتمان

karbar1

3 ساعت قبل

570,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 114

آپارتمان

3 ساعت قبل

فروش آپارتمان 138 متر مرزداران کد 7793

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 138

آپارتمان

karbar1

3 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 138

آپارتمان

3 ساعت قبل

فروش آپارتمان 75 متر باغمیشه کد 7791

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 75

آپارتمان

karbar1

3 ساعت قبل

270,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 75

آپارتمان

3 ساعت قبل

فروش آپارتمان 95 متر نصر کد 7790

نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 95

آپارتمان

karbar1

3 ساعت قبل

620,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 95

آپارتمان

3 ساعت قبل