• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن57,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 124 متر باغمیشه تبریز  کد 3751

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن57,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن130,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 140 متر ائل گولی تبریز  کد 3754

استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، شهید روحانی، بانک ملی شعبه فلکه خیام، ایران

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن130,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن120,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 120 متر رشدیه تبریز  کد 3752

رشديه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

رهن120,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

رهن37,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 75 متر الهیه تبریز  کد 3750

الهیه، شهرك باغميشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 75

آپارتمان

رهن37,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 75

آپارتمان

رهن100,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 100 متر رشدیه تبریز  کد 3749

رشديه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن60,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان 105 متر باغمیشه تبریز  کد 3722

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

آپارتمان

رهن60,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

آپارتمان

رهن60,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان 113 متر مرزداران تبریز  کد 3728

مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 113

آپارتمان

رهن60,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 113

آپارتمان

رهن110,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان در ولیعصر تبریز  کد 3729

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 133

آپارتمان

رهن110,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 133

آپارتمان

اجاره800,000تومان6,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 95 متر ولیعصر تبریز  کد 3745

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

آپارتمان

اجاره800,000تومان6,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

آپارتمان

اجاره1,600,000تومان15,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 85 متر ولیعصر تبریز  کد 3753

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

اجاره1,600,000تومان15,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

اجاره1,350,000تومان10,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 107 متر ویلا شهر تبریز  کد 3748

ویلاشهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 107

آپارتمان

اجاره1,350,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 107

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان12,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 100 متر میرداماد تبریز  کد 3743

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان12,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

آپارتمان

رهن55,000,000تومان200,000تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 140 متر مرزداران تبریز  کد 3477

مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن55,000,000تومان200,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان10,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 124 متر ولیعصر تبریز  کد 3743 

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان10,000,000تومان/رهن

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان12,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 95 متر میرداماد تبریز  کد 3743 

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان12,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 124 متر باغچه بان تبریز  کد 3741

استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، باغچه بان، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 124

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 124

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 105 متر ولیعصر تبریز  کد 3740

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

کل250,000,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش زمین 750 متر قزلجه میدان دارای سند

قزلجه میدان، استان آذربایجان شرقی، Iran

متر مربع: 250

باغ, زمین مسکونی

1 روز قبل

کل250,000,000تومان/متری

متر مربع: 250

باغ, زمین مسکونی

1 روز قبل

کل280,000,000تومان4,000,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 71متر مرزداران کد 81634

مرزداران تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 71

آپارتمان

کل280,000,000تومان4,000,000تومان/متری

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 71

آپارتمان

کل600,000,000تومان4,800,000تومان/متزی
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 125متر یاغچیان کد 11444

Shahrak -e- Yaghchiyan تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

کل600,000,000تومان4,800,000تومان/متزی

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

کل740,000,000تومان5,175,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 143متر ولیعصرجنوبی کد 61214

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 143

آپارتمان

کل740,000,000تومان5,175,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 143

آپارتمان

کل970,000,000تومان4,000,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان دوبلکس 240متر رشدیه کد 81633

بلوار کوهستان رشديه تبریز تبريز

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2متر مربع: 180

آپارتمان

کل970,000,000تومان4,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 2متر مربع: 180

آپارتمان

کل1,650,000,000تومان8,800,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 187متر پرواز کد 41456

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 187

آپارتمان

کل1,650,000,000تومان8,800,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 187

آپارتمان

کل580,000,000تومان5,700,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 102متر یاغچیان کد 11443

امام خمينی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 102

آپارتمان

کل580,000,000تومان5,700,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 102

آپارتمان

کل220,000,000تومان2,750,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 80متر الهیه کد 81631

الهیه، شهرك باغميشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

کل220,000,000تومان2,750,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

کل1,650,000,000تومان8,800,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 187متر پرواز کد 41456

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 187

آپارتمان

کل1,650,000,000تومان8,800,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 187

آپارتمان