• املاک تبریز

معاوضه املاک تبریز با املاک ازمیر

املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن100,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

رهن100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

رهن180,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن180,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن240,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

رهن240,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

رهن100,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

رهن100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

رهن130,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

رهن130,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

رهن220,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 170

آپارتمان

رهن220,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 170

آپارتمان

رهن290,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 160

آپارتمان

رهن290,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 160

آپارتمان

رهن85,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

رهن85,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

رهن100,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

رهن100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

اجاره1,700,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

2 دقیقه قبل

اجاره1,700,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

2 دقیقه قبل

اجاره3,000,000تومان30,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 250

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

2 دقیقه قبل

اجاره3,000,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 250

آپارتمان

2 دقیقه قبل

اجاره1,600,000تومان15,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 114

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

2 دقیقه قبل

اجاره1,600,000تومان15,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 114

آپارتمان

2 دقیقه قبل

اجاره700,000تومان70,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 112

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

2 دقیقه قبل

اجاره700,000تومان70,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 112

آپارتمان

2 دقیقه قبل

3,600,000تومان36,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

2 دقیقه قبل

3,600,000تومان36,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

2 دقیقه قبل

اجاره1,300,000تومان30,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 92

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

2 دقیقه قبل

اجاره1,300,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 92

آپارتمان

2 دقیقه قبل

اجاره3,800,000تومان40,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

2 دقیقه قبل

اجاره3,800,000تومان40,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

2 دقیقه قبل

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهنن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهنن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان50,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

کل400,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 97 متر مرزداران کد 8857

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 97

آپارتمان

karbar1

2 دقیقه قبل

کل400,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 97

آپارتمان

2 دقیقه قبل

فروش آپارتمان 225 متر نصر کد 8855

نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 225

آپارتمان

karbar1

2 دقیقه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 225

آپارتمان

2 دقیقه قبل

کل1,336,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 167 متر مرزداران کد 8852

پل توانیر, Abbasi, Siyavan, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 041, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 167

آپارتمان

karbar1

2 دقیقه قبل

کل1,336,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 167

آپارتمان

2 دقیقه قبل

کل350,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 85 متر مرزداران کد 8856

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

karbar1

2 دقیقه قبل

کل350,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

2 دقیقه قبل

کل650,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش قطعه زمین 171 متر باغمیشه کد 8851

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

متر مربع: 171

زمین مسکونی

karbar1

2 دقیقه قبل

کل650,000,000تومان

متر مربع: 171

زمین مسکونی

2 دقیقه قبل

کل660,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 133 متر مرزداران کد 8854

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 133

آپارتمان

karbar1

2 دقیقه قبل

کل660,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 133

آپارتمان

2 دقیقه قبل

کل310,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 65 متر باغمیشه کد 8853

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 65

آپارتمان

karbar1

2 دقیقه قبل

کل310,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 65

آپارتمان

2 دقیقه قبل

کل680,000,000تومان6,300,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 108متر ولیعصرجنوبی کد 6717

South Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 108

آپارتمان

کل680,000,000تومان6,300,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 108

آپارتمان

کل1,400,000,000تومان8,650,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 162متر پرواز کد 6719

پرواز, Parvaz, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 162

آپارتمان

کل1,400,000,000تومان8,650,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 162

آپارتمان

املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز