• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

آپارتمان

مهندس بابایی

۱ روز قبل

رهن۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰تومان/اجاره

آپارتمان

۱ روز قبل

رهن۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۵

آپارتمان

مهندس بابایی

۴ روز قبل

رهن۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۵

آپارتمان

۴ روز قبل

رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان ۱۴۰متری مرزداران کد۲۷۵۹

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۴ روز قبل

رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

۴ روز قبل

اجاره۵۰,۰۰۰تومان۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۰

مجتمع مسکونی

مهندس بابایی

۶ روز قبل

اجاره۵۰,۰۰۰تومان۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۰

مجتمع مسکونی

۶ روز قبل

اجاره۵۰,۰۰۰تومان۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان ۷۰متری زعفرانیه کد۲۷۵۱

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۶ روز قبل

اجاره۵۰,۰۰۰تومان۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۰

آپارتمان

۶ روز قبل

رهن۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۷۰ متری در زعفرانیه کد ۲۷۵۱

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

اتاق خواب: ۱: ۷۰

آپارتمان

رهن۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۱: ۷۰

آپارتمان

رهن ۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز
رهن ۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲: ۸۶

آپارتمان, مجتمع مسکونی

رهن۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۲ هفته قبل

رهن۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۲ هفته قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

مهندس بابایی

۲ هفته قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

۲ هفته قبل

اجاره۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

حمام: ۱متر مربع: ۸۰

تجاری -مغازه

مهندس بابایی

۱۰ ساعت قبل

اجاره۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

حمام: ۱متر مربع: ۸۰

تجاری -مغازه

۱۰ ساعت قبل

اجاره۲,۸۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۹۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۱۰ ساعت قبل

اجاره۲,۸۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۹۰

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

اجاره۸۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۰۰متر مرزداران کد۲۷۶۹

مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۱۰ ساعت قبل

اجاره۸۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

اجاره۱,۹۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۲۷۷۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۱۰ ساعت قبل

اجاره۱,۹۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۲۷۷۰

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

اجاره۱,۴۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۴

آپارتمان

مهندس بابایی

۱۰ ساعت قبل

اجاره۱,۴۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۴

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

اجاره۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۱۰ ساعت قبل

اجاره۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

اجاره۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۱۰ ساعت قبل

اجاره۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

اجاره۱,۹۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۱۰ ساعت قبل

اجاره۱,۹۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

کل۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۹۷۱,۰۰۰تومان/هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۰۷متر ویلاشهر فاز۱ کد ۷۱۳۱۹

ویلاشهر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۷

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۱۰ ساعت قبل

کل۴۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۹۷۱,۰۰۰تومان/هر متر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۷

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

کل۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۹۵۰,۰۰۰تومان/هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۵

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۱۰ ساعت قبل

کل۲۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۹۵۰,۰۰۰تومان/هر متر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۵

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

کل۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۱۲۵,۰۰۰تومان/هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۲۴

خانه شخصی

مهندس نیما همایی

۱۰ ساعت قبل

کل۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۱۲۵,۰۰۰تومان/هر متر

تعداد اتاق خواب: ۲تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۲۴

خانه شخصی

۱۰ ساعت قبل

کل۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۷,۸۲۶,۰۰۰تومان/هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۲۳۰متر الهی پرست کد ۷۱۳۲۱

رجایی شهر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۳۰

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۱۰ ساعت قبل

کل۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۷,۸۲۶,۰۰۰تومان/هر متر

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۳۰

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

کل۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۱۰ ساعت قبل

کل۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/هر متر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

کل۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۰۵۰,۰۰۰تومان/هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۲۸متر گلکار کد ۹۱۲۶۴

گلکار، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۲۸

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۱۰ ساعت قبل

کل۳۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۰۵۰,۰۰۰تومان/هر متر

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۲۸

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

کل۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۴۳۷,۰۰۰تومان/هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۸۰متر باغمیشه کد ۸۱۴۵۳

شهرك باغميشه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۱۰ ساعت قبل

کل۱۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۱,۴۳۷,۰۰۰تومان/هر متر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

کل۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۶۹۰,۰۰۰تومان/هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۶

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۱۰ ساعت قبل

کل۴۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۶۹۰,۰۰۰تومان/هر متر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۶

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

کل۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۹۷۰,۰۰۰تومان/هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۵

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۱۰ ساعت قبل

کل۲۹۸,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۹۷۰,۰۰۰تومان/هر متر

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۵

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل