• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن۶۸,۰۰۰,۰۰۰تومان/ر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن  آپارتمان 191 متری در دادگستری  کد 2927

استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، شهید روحانی، بانک ملی شعبه فلکه خیام، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۹۱

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱۰ ساعت قبل

رهن۶۸,۰۰۰,۰۰۰تومان/ر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۹۱

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

رهن کامل۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن  آپارتمان 110 متری در فرشته جنوبی  کد 2913

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

رهن کامل۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

رهن کامل۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل  آپارتمان 135 متری در مرزداران  کد 2905

مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

رهن کامل۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

رهن کامل۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان ۱۳۲متری در ولیعصر جنوبی کد ۲۹۰۱

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۲

آپارتمان

رهن کامل۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۲

آپارتمان

رهن کامل۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن  آپارتمان 130 متری در فلکه خیام  کد 2894

استان آذربایجان شرقی، تبریز، فلكه خيام، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱ هفته قبل

رهن کامل۹۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن کامل۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن  آپارتمان 122 متری در میرداماد  کد 2893

استان آذربایجان شرقی، تبریز، میدان میرداماد، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۲

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱ هفته قبل

رهن کامل۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۲

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن کامل۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱ هفته قبل

رهن کامل۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن کامل۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۳۰ متری در باغچه بان کد ۲۸۸۷

استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، باغچه بان، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱ هفته قبل

رهن کامل۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن کامل۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۱۵ متری در رشدیه کد۲۸۶۴

رشديه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲: ۱۱۵

آپارتمان

رهن کامل۸۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲: ۱۱۵

آپارتمان

۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱۰ ساعت قبل

۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

رهن۱,۵۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۸۱

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱۰ ساعت قبل

رهن۱,۵۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/اجاره

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۸۱

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

اجاره۱,۷۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۵۰ متری در ابرسان کد ۲۹۱۸

استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان، Emam Khomeini Avenue, ایستگاه تاکسی آبرسان، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱۰ ساعت قبل

اجاره۱,۷۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

اجاره۱,۷۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۵۰ متری در ابرسان کد ۲۹۱۸

استان آذربایجان شرقی، تبریز، خیابان، Emam Khomeini Avenue, ایستگاه تاکسی آبرسان، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱۰ ساعت قبل

اجاره۱,۷۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

اجاره۳۰۰,۰۰۰تومان۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۷۱ متری در یاغچیان کد ۲۹۲۰

استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۷۱

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱۰ ساعت قبل

اجاره۳۰۰,۰۰۰تومان۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۷۱

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰۰,۰۰۰تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۷۱ متری در یاغچیان  کد 2921

استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۷۱

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱۰ ساعت قبل

رهن۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰۰,۰۰۰تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۷۱

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

اجاره۷۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۳۲ متری در گلشهر  کد 2932

گلشهر، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۲

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱۰ ساعت قبل

اجاره۷۰۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۲

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

رهن۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰۰,۰۰۰تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱۰ ساعت قبل

رهن۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰۰,۰۰۰تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

اجاره۱,۳۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۴۰ متری در میرداماد کد ۲۹۲۵

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱۰ ساعت قبل

اجاره۱,۳۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

کل۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۴۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۲

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۱۰ ساعت قبل

کل۷۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۴۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۲

آپارتمان

۱۰ ساعت قبل

کل۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۱۸۵,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۵۴متر باغمیشه کد ۸۱۴۸۸

شهرك باغميشه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۵۴

آپارتمان

کل۱۱۸,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۱۸۵,۰۰۰تومان/متری

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۵۴

آپارتمان

کل۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۲۴۵,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش خانه ۱۴۷متر باغمیشه کد ۸۱۴۸۷

شهرك باغميشه تبریز استان آذربایجان شرقی IR

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۳

خانه شخصی

کل۳۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۲۴۵,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۳

خانه شخصی

کل۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۸,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۴۴۰

خانه شخصی

کل۴,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۸,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۴۴۰

خانه شخصی

کل۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۸۵,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۲

آپارتمان

کل۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۸۵,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۲

آپارتمان

کل۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۲۰۰

آپارتمان

کل۸۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۲۰۰

آپارتمان

کل۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۳

آپارتمان

کل۳۰۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۳

آپارتمان

کل۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۸۸۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش ۴طبقه آپارتمان یکجا ۱۲۸متر باغچه بان کد ۳۱۰۹۵

استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، باغچه بان، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۸

آپارتمان

کل۲,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۸۸۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۸

آپارتمان

کل۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۵۱۷,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۴۵متر ائل گلی کد ۴۱۳۵۷

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

کل۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۵۱۷,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان