• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان ۱۰۰ متری در رشدیه کد ۲۶۲۴

رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۱۲ ساعت قبل

رهن۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۱۲ ساعت قبل

رهن۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۲ روز قبل

رهن۵۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

۲ روز قبل

رهن۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان ۸۰ متری در ولیعصر جنوبی کد ۲۶۰۷

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۸۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۲ روز قبل

رهن۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۸۰

آپارتمان

۲ روز قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۲ روز قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۲ روز قبل

رهن۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۹۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۲ روز قبل

رهن۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۹۰

آپارتمان

۲ روز قبل

رهن۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۸۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۲ روز قبل

رهن۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۸۰

آپارتمان

۲ روز قبل

رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۵ روز قبل

رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۵ روز قبل

رهن۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۵ روز قبل

رهن۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۵ روز قبل

رهن۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۵ روز قبل

رهن۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۵ روز قبل

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۱۲ ساعت قبل

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۱۲ ساعت قبل

اجاره۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و آپارتمان ۱۱۵ متری در الهیه کد ۲۶۳۱

شهرك باغميشه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

مهندس اصغری

۱۲ ساعت قبل

اجاره۱,۲۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

۱۲ ساعت قبل

اجاره۸۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۸

آپارتمان

مهندس اصغری

۱۲ ساعت قبل

اجاره۸۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۸

آپارتمان

۱۲ ساعت قبل

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۱۲ ساعت قبل

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۱۲ ساعت قبل

اجاره۸۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۱۲ ساعت قبل

اجاره۸۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۱۲ ساعت قبل

اجاره۱,۱۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۱۲ ساعت قبل

اجاره۱,۱۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۱۲ ساعت قبل

اجاره۷۸۰,۰۰۰تومان۸,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اتاق خواب: ۱متر مربع: ۷۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۱۲ ساعت قبل

اجاره۷۸۰,۰۰۰تومان۸,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

اتاق خواب: ۱متر مربع: ۷۰

آپارتمان

۱۲ ساعت قبل

اجاره۱,۶۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۱۲ ساعت قبل

اجاره۱,۶۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۱۲ ساعت قبل

اجاره۱,۳۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره زیرزمین۱۶۰ متری در یاغچیان کد ۲۶۳۵

استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

متر مربع: ۱۶۰

تجاری -مغازه

مهندس اصغری

۱۲ ساعت قبل

اجاره۱,۳۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

متر مربع: ۱۶۰

تجاری -مغازه

۱۲ ساعت قبل

قیمت کل۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۵۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۶۵

آپارتمان

مهندس بابایی

۲ روز قبل

قیمت کل۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۹,۵۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۶۵

آپارتمان

۲ روز قبل

قیمت کل۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۱۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۷

آپارتمان

مهندس بابایی

۲ روز قبل

قیمت کل۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۱۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۷

آپارتمان

۲ روز قبل

قیمت کل۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۸۲

آپارتمان

مهندس بابایی

۲ روز قبل

قیمت کل۹۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۸۲

آپارتمان

۲ روز قبل

قیمت کل۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۱۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۲ روز قبل

قیمت کل۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۱۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

۲ روز قبل

قیمت کل۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان باغچه بان ۱۳۰مترکد۳۱۰۸۵

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۲ روز قبل

قیمت کل۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۲ روز قبل

قیمت کل۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۱۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۹۲متر یاغچیان کد۱۱۳۱۰

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۲

آپارتمان

مهندس بابایی

۲ روز قبل

قیمت کل۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۱۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۲

آپارتمان

۲ روز قبل

قیمت کل۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۰۰متر یاغچیان کد ۱۱۳۰۹

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۳ روز قبل

قیمت کل۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۳ روز قبل

قیمت کل۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۸,۰۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش واحد تجاری ۵۰۰مترولیعصرکد۶۱۱۱۷

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: ۵۰۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۳ روز قبل

قیمت کل۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۸,۰۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هر متر

متر مربع: ۵۰۰

آپارتمان

۳ روز قبل

قیمت کل۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۳ روز قبل

قیمت کل۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۳ روز قبل