املاک تبریز

جستجوی ملک در تبریز هوم

آخرین املاک ثبت شده


 • 1,138,500,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 115 متر ویلاشهر کد 8462

 • 1,138,500,000تومان
VilaShahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش
 • 2,237,500,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان دوبلکس 179 متر یاغچیان کد a8450

 • 2,237,500,000تومان
Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 3
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش

فروش ملک مسکونی تجاری 170 متر ولیعصر جنوبی کد a8451

South Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • تجاری -مغازه
مشخصات
2 روز پیش
 • 8,100,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش زمین مسکونی 450 متر ولیعصر جنوبی کد a8452

 • 8,100,000,000تومان
South Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • 450 متر مربع
 • زمین مسکونی
مشخصات
2 روز پیش
 • 1,500,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 125 متر ائل گلی کد 8453

 • 1,500,000,000تومان
Elgoli – Shahgoli, 24 meters Ferdous, Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran
 • 125 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش
 • 970,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 120 متر یاغچیان کد 8454

 • 970,000,000تومان
Maedeh, Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran
 • 120 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش
 • 5,500,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 270 متر زعفرانیه کد 8455

 • 5,500,000,000تومان
Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • 270 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش
 • 2,080,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 130 متر رجایی شهر کد 8456

 • 2,080,000,000تومان
رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5166616471, Iran
 • 130 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش
 • 1,576,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 144 متر توانیر شمالی کد 8457

 • 1,576,000,000تومان
پل توانیر, Abbasi, Siyavan, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 041, Iran
 • 144 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش


 • 1,700,000تومان
 • 35,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 110 متر کوی نصر کد 6457

 • 1,700,000تومان
 • 35,000,000تومان
نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 110 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
24 ساعت پیش
 • 2,100,000تومان
 • 10,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 80 متر مرزداران کد 6451

 • 2,100,000تومان
 • 10,000,000تومان
Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • 80 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
24 ساعت پیش
 • 3,000,000تومان
 • 25,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 110 متر کوی نصر کد 6452

 • 3,000,000تومان
 • 25,000,000تومان
نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 110 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
24 ساعت پیش
 • 3,500,000تومان
 • 50,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 130 متر ویلاشهر کد 6453

 • 3,500,000تومان
 • 50,000,000تومان
VilaShahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • 130 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
24 ساعت پیش
 • 1,500,000تومان
 • 10,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره خانه مسکونی 90 متر باغمیشه کد 6454

 • 1,500,000تومان
 • 10,000,000تومان
Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • 90 متر مربع
 • خانه شخصی
مشخصات
24 ساعت پیش
 • 2,000,000تومان
 • 50,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 115 متر کوی نصر کد 6455

 • 2,000,000تومان
 • 50,000,000تومان
نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 115 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
24 ساعت پیش
 • 2,100,000تومان
 • 50,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 140 متر مرزداران کد 6448

 • 2,100,000تومان
 • 50,000,000تومان
Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • 140 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش
 • 2,100,000تومان
 • 30,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 90 متر نصر کد 6449

 • 2,100,000تومان
 • 30,000,000تومان
نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 90 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش
 • 3,500,000تومان
 • 80,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 115 متر ائل گلی کد 6450

 • 3,500,000تومان
 • 80,000,000تومان
Elgoli – Shahgoli, 24 meters Ferdous, Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran
 • 110 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش

رهن آپارتمان 132 متر مرزداران کد 6439

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 3
 • آپارتمان
مشخصات
6 روز پیش

رهن کامل آپارتمان 104 متر ائل گلی کد 6431

کوی بهارستان, Abrisham, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • آپارتمان
مشخصات
1 هفته پیش

رهن کامل آپارتمان 115 متر کوی نصر کد 6343

نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 2
 • 115 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
3 هفته پیش

رهن کامل آپارتمان 112 متر مرزداران کد 6344

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 2
 • 112 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
3 هفته پیش

رهن کامل آپارتمان 75 متر رشدیه کد 6336

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 1
 • 75 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
3 هفته پیش

رهن کامل خانه شخصی 110 متر زعفرانیه کد 6338

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • 110 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
3 هفته پیش

رهن کاما آپارتمان 100 متر ولیعصر جنوبی کد 6340

South Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 2
 • 100 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
3 هفته پیش
 • 10,000تومان
 • 115,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان 100 متر یاغچیان کد 6195

 • 10,000تومان
 • 115,000,000تومان
Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • 100 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 ماه پیش
 • توافقی
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان 270 متر ولیعصر کد 6176

 • توافقی
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 270 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 ماه پیش
5/5 (5 Reviews)

مقایسه املاک

مقایسه
جستجو