• بزرگترین سایت تخصصی املاک تبریز
author تماس با ما 33856685

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن کامل80,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

6 روز پیش

رهن کامل80,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

6 روز پیش

رهن کامل45,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

7 روز پیش

رهن کامل45,000,000تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

7 روز پیش

رهن کامل129,000,000تومان
رهن کامل آپارتمان ۱۵۴ متری در ائل گلی تبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 154

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

7 روز پیش

رهن کامل129,000,000تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 154

آپارتمان

7 روز پیش

رهن کامل125,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 155

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 هفته پیش

رهن کامل125,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 155

آپارتمان

1 هفته پیش

رهن کامل100,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۵۶ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 156

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 هفته پیش

رهن کامل100,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 156

آپارتمان

1 هفته پیش

رهن کامل120,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 200

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 هفته پیش

رهن کامل120,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 200

آپارتمان

1 هفته پیش

55,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

مغازه 19 متری بر خیابان پاستور جدید

امتداد پاستور جدید نرسیده به تقاطع جدیری روبروی ساختمان فخر پلاک 34

متر مربع: 19

تجاری -مغازه

reza32tabriz

2 هفته پیش

55,000,000تومان

متر مربع: 19

تجاری -مغازه

2 هفته پیش

رهن کامل125,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 190

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 هفته پیش

رهن کامل125,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 190

آپارتمان

2 هفته پیش

رهن کامل45,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۲۰ متری در باغچه بان تبریز

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 هفته پیش

رهن کامل45,000,000تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

2 هفته پیش

رهن کامل125,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 190

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 هفته پیش

رهن کامل125,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 190

آپارتمان

2 هفته پیش

رهن کامل30,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2متر مربع: 74

آپارتمان

مهندس اصغری

3 هفته پیش

رهن کامل30,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 74

آپارتمان

3 هفته پیش

رهن کامل55,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان 155 متری در نصر تبریز

کوی نصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 155

آپارتمان

مهندس اصغری

3 هفته پیش

رهن کامل55,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 155

آپارتمان

3 هفته پیش

رهن کامل45,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

مهندس اصغری

3 هفته پیش

رهن کامل45,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

3 هفته پیش

رهن کامل90,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۴۰ متری در کوی ولیعصر تبریز

Kuy -e- Vali -ye- Asr تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

3 هفته پیش

رهن کامل90,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

3 هفته پیش

رهن کامل75,000,000تومان
رهن کامل آپارتمان ۱۲۸ متری در ائل گلی تبریز(کوی دادگستری)

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 128

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

3 هفته پیش

رهن کامل75,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 128

آپارتمان

3 هفته پیش

رهن کامل130,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان 170 متری در ولیعصر تبریز

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3متر مربع: 170

آپارتمان

مهندس اصغری

3 هفته پیش

رهن کامل130,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 170

آپارتمان

3 هفته پیش

رهن کامل60,000,000تومان
رهن کامل آپارتمان ۹۵ متری در رشدیه تبریز

رهن کامل آپارتمان ۹۵ متری در رشدیه تبریز

رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 95

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

3 هفته پیش

رهن کامل60,000,000تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 95

آپارتمان

3 هفته پیش

رهن کامل100,000,000تومان
رهن کامل آپارتمان ۱۵۰ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 150

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

3 هفته پیش

رهن کامل100,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 150

آپارتمان

3 هفته پیش

اجاره2,500,000تومان30,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان ۱۴۰ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

6 روز پیش

اجاره2,500,000تومان30,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

6 روز پیش

اجاره1,200,000تومان35,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 150

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

6 روز پیش

اجاره1,200,000تومان35,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 150

آپارتمان

6 روز پیش

اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 90

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

6 روز پیش

اجاره1,200,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 90

آپارتمان

6 روز پیش

اجاره800,000تومان10,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

6 روز پیش

اجاره800,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

6 روز پیش

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

7 روز پیش

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

7 روز پیش

اجاره1,000,000تومان100,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 155

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 هفته پیش

اجاره1,000,000تومان100,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 155

آپارتمان

1 هفته پیش

اجاره1,700,000تومان10,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 هفته پیش

اجاره1,700,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

1 هفته پیش

اجاره750,000تومان30,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان ۱۰۵ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 105

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 هفته پیش

اجاره750,000تومان30,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 105

آپارتمان

1 هفته پیش

اجاره2,000,000تومان30,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 200

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 هفته پیش

اجاره2,000,000تومان30,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 200

آپارتمان

1 هفته پیش

اجاره1,800,000تومان25,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 130

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 هفته پیش

اجاره1,800,000تومان25,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 130

آپارتمان

1 هفته پیش

اجاره1,700,000تومان15,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 هفته پیش

اجاره1,700,000تومان15,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

1 هفته پیش

اجاره2,500,000تومان30,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 200

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

1 هفته پیش

اجاره2,500,000تومان30,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 200

آپارتمان

1 هفته پیش

اجاره1,000,000تومان60,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 هفته پیش

اجاره1,000,000تومان60,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

2 هفته پیش

اجاره1,700,000تومان15,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 هفته پیش

اجاره1,700,000تومان15,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

2 هفته پیش

اجاره2,600,000تومان25,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 هفته پیش

اجاره2,600,000تومان25,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

2 هفته پیش

اجاره1,100,000تومان10,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 117

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 هفته پیش

اجاره1,100,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 117

آپارتمان

2 هفته پیش

اجاره1,100,000تومان10,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان ۱۱۵ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 115

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 هفته پیش

اجاره1,100,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 115

آپارتمان

2 هفته پیش

اجاره1,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 هفته پیش

اجاره1,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 100

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل225,000,000تومان2,000,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان, مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

2 روز پیش

قیمت کل225,000,000تومان2,000,000تومان/متری

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان, مجتمع مسکونی

2 روز پیش

قیمت کل520,000,000تومان3,200,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 160 متری در ویلاشهر تبریز

ویلاشهر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

مهندس اصغری

2 روز پیش

قیمت کل520,000,000تومان3,200,000تومان/متری

خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

2 روز پیش

قیمت کل250,000,000تومان2,700,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2متر مربع: 92

آپارتمان

مهندس اصغری

2 روز پیش

قیمت کل250,000,000تومان2,700,000تومان/متری

خواب: 2متر مربع: 92

آپارتمان

2 روز پیش

قیمت کل450,000,000تومان3,200,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 141 متری در رشدیه تبریز

رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 141

آپارتمان, مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

2 روز پیش

قیمت کل450,000,000تومان3,200,000تومان/متری

خواب: 2متر مربع: 141

آپارتمان, مجتمع مسکونی

2 روز پیش

قیمت کل1,150,000,000تومان6,300,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 3متر مربع: 181

آپارتمان

مهندس اصغری

2 روز پیش

قیمت کل1,150,000,000تومان6,300,000تومان/متری

خواب: 3متر مربع: 181

آپارتمان

2 روز پیش

متر مربع: 1000

زمین زراعی

aylin

2 روز پیش

200,000,000تومان

متر مربع: 1000

زمین زراعی

2 روز پیش

قیمت کل157,000,000تومان1,800,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2متر مربع: 87

آپارتمان, مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

4 روز پیش

قیمت کل157,000,000تومان1,800,000تومان/متری

خواب: 2متر مربع: 87

آپارتمان, مجتمع مسکونی

4 روز پیش

قیمت کل2,300,000,000تومان9,500,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۲۴۰ متری در ولیعصر تبریز

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 240

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

4 روز پیش

قیمت کل2,300,000,000تومان9,500,000تومان/متری

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 240

آپارتمان

4 روز پیش

قیمت کل330,000,000تومان2,750,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۲۰ متری در ولیعصر تبریز

Valiasr, تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

4 روز پیش

قیمت کل330,000,000تومان2,750,000تومان/متری

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 120

آپارتمان

4 روز پیش

قیمت کل550,000,000تومان3,800,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش خانه 144 متری در یاغچیان تبریز

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

خواب: 3متر مربع: 144

خانه شخصی

مهندس اصغری

4 روز پیش

قیمت کل550,000,000تومان3,800,000تومان/متری

خواب: 3متر مربع: 144

خانه شخصی

4 روز پیش

قیمت کل490,000,000تومان3,500,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 3متر مربع: 140

آپارتمان

مهندس اصغری

4 روز پیش

قیمت کل490,000,000تومان3,500,000تومان/متری

خواب: 3متر مربع: 140

آپارتمان

4 روز پیش

قیمت کل550,000,000تومان4,600,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

مهندس اصغری

4 روز پیش

قیمت کل550,000,000تومان4,600,000تومان/متری

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

4 روز پیش

قیمت کل570,000,000تومان3,500,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2متر مربع: 163

آپارتمان

مهندس اصغری

4 روز پیش

قیمت کل570,000,000تومان3,500,000تومان/متری

خواب: 2متر مربع: 163

آپارتمان

4 روز پیش

قیمت کل590,000,000تومان4,200,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2متر مربع: 140

آپارتمان

مهندس اصغری

4 روز پیش

قیمت کل590,000,000تومان4,200,000تومان/متری

خواب: 2متر مربع: 140

آپارتمان

4 روز پیش