• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۰۰ متری در ویلا شهر کد ۳۱۲۹

ویلاشهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۹ ساعت قبل

رهن۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۹ ساعت قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۰۵ متری در گلشهر کد ۳۱۸۴

گلشهر، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۵

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۳ روز قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۵

آپارتمان

۳ روز قبل

رهن۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۵۳ متری در رشدیه کد ۳۱۷۶

رشديه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۵۳

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۴ روز قبل

رهن۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۵۳

آپارتمان

۴ روز قبل

رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۰۰ متری در ویلا شهر  کد 3178

ویلاشهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۴ روز قبل

رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۴ روز قبل

رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۹۱ متری در یاغچیان کد ۳۱۷۹

شهید یاغچیان، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۱

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۴ روز قبل

رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۱

آپارتمان

۴ روز قبل

رهن۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۵۵ متری در ولیعصر کد ۳۱۷۲

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۵۵

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۶ روز قبل

رهن۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۵۵

آپارتمان

۶ روز قبل

رهن۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر جنوبی کد ۳۱۶۴

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱ هفته قبل

رهن۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۱۶ متری در باغمیشه کد ۳۱۶۹

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۶

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱ هفته قبل

رهن۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۶

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۱۸ متری در باغمیشه  کد 3170

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۸

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱ هفته قبل

رهن۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۸

آپارتمان

۱ هفته قبل

اجاره۷۰۰,۰۰۰تومان۸,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره ۱۰۰ متری در زعفرانیه کد ۳۱۹۵

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

خانه شخصی

مشاور تبریزهوم

۹ ساعت قبل

اجاره۷۰۰,۰۰۰تومان۸,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

خانه شخصی

۹ ساعت قبل

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۹ ساعت قبل

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۹ ساعت قبل

اجاره۷۵۰,۰۰۰تومان۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۹ ساعت قبل

اجاره۷۵۰,۰۰۰تومان۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

۹ ساعت قبل

اجاره۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۳۰ متری در الهی پرست کد ۳۱۹۱

الهی پرست، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۹ ساعت قبل

اجاره۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۹ ساعت قبل

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۳۰ متری در الهی پرست کد ۳۱۹۱

الهی پرست، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۹ ساعت قبل

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۹ ساعت قبل

اجاره۶۰۰,۰۰۰تومان۷,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۰۰ متری در میرداماد کد ۳۱۸۹

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۹ ساعت قبل

اجاره۶۰۰,۰۰۰تومان۷,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۹ ساعت قبل

اجاره۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۲ روز قبل

اجاره۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۲ روز قبل

اجاره۶۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۳ روز قبل

اجاره۶۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۳ روز قبل

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۲۷ متری در یاغچیان کد ۳۱۸۷

شهید یاغچیان، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۷

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۳ روز قبل

اجاره۱,۵۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۷

آپارتمان

۳ روز قبل

کل۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۳۲۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۹ ساعت قبل

کل۳۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۳۲۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۹ ساعت قبل

کل۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۹ ساعت قبل

کل۸۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۹ ساعت قبل

کل۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۸۵۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۴۰متر مرزداران کد ۸۱۵۴۲

مرزداران تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۹ ساعت قبل

کل۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۸۵۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

۹ ساعت قبل

کل۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش زمین ۲۵۰متر ولیعصر کد ۵۱۴۴۶

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: ۲۵۰

زمین مسکونی

مهندس نیما همایی

۹ ساعت قبل

کل۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

متر مربع: ۲۵۰

زمین مسکونی

۹ ساعت قبل

کل۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۴۴۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۹

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۹ ساعت قبل

کل۳۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۴۴۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۹

آپارتمان

۹ ساعت قبل

کل۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۲۱۵,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۶۳متر ولیعصر کد ۵۱۴۴۵

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۶۳

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۹ ساعت قبل

کل۸۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۲۱۵,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۶۳

آپارتمان

۹ ساعت قبل

کل۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۸۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۳

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۹ ساعت قبل

کل۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۸۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۳

آپارتمان

۹ ساعت قبل

کل۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۱۷۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۶

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۹ ساعت قبل

کل۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۱۷۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۶

آپارتمان

۹ ساعت قبل

کل۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۸۶متر زعفرانیه کد ۷۱۳۷۸

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۸۶

آپارتمان

مهندس نیما همایی

۹ ساعت قبل

کل۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۸۶

آپارتمان

۹ ساعت قبل