• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن60,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 94

آپارتمان

رهن60,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 94

آپارتمان

رهن110,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

رهن110,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

رهن190,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن190,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن80,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن80,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن130,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن130,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن90,000,000تومان

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن90,000,000تومان

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

رهن100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

رهن85,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

1 هفته قبل

رهن85,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

1 هفته قبل

اجاره1,500,000تومان13,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 107

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

1 هفته قبل

اجاره1,500,000تومان13,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 107

آپارتمان

1 هفته قبل

اجاره950,000تومان35,000,000تومان/رهن

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 75

آپارتمان

اجاره950,000تومان35,000,000تومان/رهن

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 75

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان15,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان15,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان35,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان35,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره3,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره3,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره1,100,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

اجاره1,100,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

اجاره1,100,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

اجاره1,100,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

اجاره10,000,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 10تعداد حمام: 5متر مربع: 550

آپارتمان

اجاره10,000,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 10تعداد حمام: 5متر مربع: 550

آپارتمان

اجاره1,700,000تومان65,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 185

آپارتمان

اجاره1,700,000تومان65,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 185

آپارتمان

اجاره1,250,000تومان12,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

اجاره1,250,000تومان12,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

فروش آپارتمان 73 متر ولی امر کد 7853

Vali ye Amr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 73

آپارتمان

karbar1

2 ساعت قبل

330,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 73

آپارتمان

2 ساعت قبل

فروش آپارتمان 124 متر مرزداران کد 7850

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 124

آپارتمان

karbar1

2 ساعت قبل

644,800,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 124

آپارتمان

2 ساعت قبل

فروش آپارتمان 116 متر استانداری کد 7854

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 116

آپارتمان

karbar1

2 ساعت قبل

870,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 116

آپارتمان

2 ساعت قبل

فروش آپارتمان 120 متر رشدیه کد 7858

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

karbar1

2 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

2 ساعت قبل

فروش آپارتمان 154 متر نصر کد 7856

نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 154

آپارتمان

karbar1

2 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 154

آپارتمان

2 ساعت قبل

فروش آپارتمان 60 متر باغمیشه کد 7849

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 60

آپارتمان

karbar1

2 ساعت قبل

240,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 60

آپارتمان

2 ساعت قبل

فروش آپارتمان 113 متر باغمیشه کد 7851

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 113

آپارتمان

karbar1

2 ساعت قبل

950,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 113

آپارتمان

2 ساعت قبل

فروش آپارتمان 70 متر باغمیشه کد 7848

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 70

آپارتمان

karbar1

2 ساعت قبل

250,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 70

آپارتمان

2 ساعت قبل

فروش آپارتمان 91 متر الهیه کد 7847

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 91

آپارتمان

karbar1

2 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 91

آپارتمان

2 ساعت قبل

املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز