• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۷۵ متر ولیعصر کد ۳۵۰۸

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۵

آپارتمان

رهن۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۵

آپارتمان

رهن۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۳۸۰ متر پرواز کد ۳۵۰۹

پرواز، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۶تعداد حمام: ۳متر مربع: ۳۸۰

آپارتمان

رهن۳,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۶تعداد حمام: ۳متر مربع: ۳۸۰

آپارتمان

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۹۰ متر باغمیشه کد ۳۵۱۰

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۹۰

آپارتمان

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۹۰

آپارتمان

رهن۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۰۰ متر ولیعصر ۲ کد ۳۵۰۴

ولیعصر ۲، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

رهن۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

رهن۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۷۵ متر باغمیشه کد ۳۵۰۱

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۵

آپارتمان

رهن۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۵

آپارتمان

رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۸۰ متر زعفرانیه کد ۳۴۹۹

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

رهن۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۳۴۹۲

آپارتمان

رهن۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۳۴۹۲

آپارتمان

رهن۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۳۱ متر ولیعصر کد ۳۴۸۱

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۱

آپارتمان

رهن۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۱

آپارتمان

رهن۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۳۵ متر منظریه کد ۳۴۷۸

منظریه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

رهن۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

اجاره۷۵۰,۰۰۰تومان۶,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۸۶ متر یاغچیان کد ۳۵۱۱

شهید یاغچیان، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

اجاره۷۵۰,۰۰۰تومان۶,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

اجاره۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۰۰ متر ویلا شهر کد ۳۵۰۷

ویلاشهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

اجاره۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

اجاره۵۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۵

آپارتمان

اجاره۵۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۵

آپارتمان

اجاره۲,۸۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۸۰

خانه شخصی

اجاره۲,۸۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۸۰

خانه شخصی

اجاره۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱

آپارتمان

اجاره۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱

آپارتمان

اجاره۱,۶۰۰,۰۰۰تومان۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

اجاره۱,۶۰۰,۰۰۰تومان۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

اجاره۸۰۰,۰۰۰تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۳

آپارتمان

اجاره۸۰۰,۰۰۰تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۳

آپارتمان

اجاره۴۵۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۷

آپارتمان

اجاره۴۵۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۷

آپارتمان

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۶۵

آپارتمان

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۶۵

آپارتمان

کل۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

متر مربع: ۱۹۲

زمین مسکونی

کل۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

متر مربع: ۱۹۲

زمین مسکونی

کل۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۴۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۴۳متر ولیعصر کد ۵۱۴۸۹

گلکار تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۴۳

آپارتمان

کل۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۴۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۴۳

آپارتمان

کل۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۴

آپارتمان

کل۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۴

آپارتمان

کل۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۷,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش حیاط دوطبقه ۲۵۰متر زعفرانیه کد ۷۱۴۲۶

زعفرانیه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: ۳۲۰

خانه شخصی

کل۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۷,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری

متر مربع: ۳۲۰

خانه شخصی

کل۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۸۱۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۸۰متر مرزداران کد ۸۱۵۸۰

مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

کل۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۸۱۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

کل۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۷۳۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۶۲

آپارتمان

کل۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۷۳۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۶۲

آپارتمان

کل۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۱۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان صفر ۱۵۰متر زعفرانیه کد ۸۱۴۲۴

زعفرانیه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

کل۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۱۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

کل۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۳۳۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۳۹۰

آپارتمان

کل۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۳۳۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۳۹۰

آپارتمان

کل۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۲۳

آپارتمان

کل۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۵۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۲۳

آپارتمان