• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن80,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

رهن80,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

رهن100,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

رهن100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

رهن110,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن110,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن45,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 75

آپارتمان

رهن45,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 75

آپارتمان

رهن130,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن130,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن70,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن70,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن75,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن75,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن55,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 80 متر زعفرانیه تبریز  کد 3926

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن55,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن55,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اجاره آپارتمان 80 متر زعفرانیه تبریز  کد 3926 

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن55,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

متر مربع: 10

تجاری -مغازه

mazarfam

16 ساعت قبل

750,000تومان

متر مربع: 10

تجاری -مغازه

16 ساعت قبل

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان7,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان7,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان60,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 300

خانه شخصی

اجاره2,000,000تومان60,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 300

خانه شخصی

رهن95,000,000تومان500,000تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن95,000,000تومان500,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

رهن200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

رهن120,000,000تومان1,000,000تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

رهن120,000,000تومان1,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

اجاره850,000تومان10,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

اجاره850,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان200,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 280

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان200,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 280

آپارتمان

فروش آپارتمان۱۲۰مترفرشته جنوبی کد 7485

نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

karbar1

2 دقیقه قبل

780,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

2 دقیقه قبل

فروش آپارتمان ۱۴۶ متر باغمیشه کد 7486

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 146

آپارتمان

karbar1

2 دقیقه قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 146

آپارتمان

2 دقیقه قبل

فروش آپارتمان ۸۰متر باغمیشه کد7487

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

آپارتمان

karbar1

2 دقیقه قبل

360,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

آپارتمان

2 دقیقه قبل

فروش خانه شخصی۲۶۰متر باغمیشه کد 7483

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

متر مربع: 260

خانه شخصی

karbar1

3 دقیقه قبل

1,000,000,000تومان

متر مربع: 260

خانه شخصی

3 دقیقه قبل

فروش آپارتمان 91 متر رشدیه کد 7482

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 91

آپارتمان

karbar1

3 دقیقه قبل

اتاق خواب: 1متر مربع: 91

آپارتمان

3 دقیقه قبل

فروش آپارتمان ۶۵مترباغمیشه کد7484

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 65

آپارتمان

karbar1

3 دقیقه قبل

250,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 65

آپارتمان

3 دقیقه قبل

17 ساعت قبل

کل600,000,000تومان4,760,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 126متر یاغچیان کد 6199

Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 126

آپارتمان

کل600,000,000تومان4,760,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 126

آپارتمان