• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان ۸۰ متری در ولیعصر جنوبی کد ۲۶۰۷

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۸۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۶ ساعت قبل

رهن۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۸۰

آپارتمان

۶ ساعت قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۶ ساعت قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۶ ساعت قبل

رهن۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۹۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۶ ساعت قبل

رهن۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۹۰

آپارتمان

۶ ساعت قبل

رهن۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۸۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۶ ساعت قبل

رهن۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۸۰

آپارتمان

۶ ساعت قبل

رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۲ روز قبل

رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۲ روز قبل

رهن۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۲ روز قبل

رهن۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۲ روز قبل

رهن۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۳ روز قبل

رهن۹۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۳ روز قبل

رهن۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۲۰۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۳ روز قبل

رهن۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۲۰۰

آپارتمان

۳ روز قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان ۱۱۰ متری در رشدیه کد ۲۵۵۴

رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۰

مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

۵ روز قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۰

مجتمع مسکونی

۵ روز قبل

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان, مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

۶ ساعت قبل

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان, مجتمع مسکونی

۶ ساعت قبل

اجاره۱,۳۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

۶ ساعت قبل

اجاره۱,۳۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

مجتمع مسکونی

۶ ساعت قبل

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۶ ساعت قبل

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۶ ساعت قبل

اجاره۱,۹۰۰,۰۰۰تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۶ ساعت قبل

اجاره۱,۹۰۰,۰۰۰تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۶ ساعت قبل

اجاره۲,۷۰۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۹۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۶ ساعت قبل

اجاره۲,۷۰۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۹۰

آپارتمان

۶ ساعت قبل

اجاره۱,۷۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

مهندس اصغری

۶ ساعت قبل

اجاره۱,۷۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

۶ ساعت قبل

اجاره زیر زمین تجاری در چایکنار

استان آذربایجان شرقی، تبریز، چاي كنار، ایران

تجاری -مغازه

mousavi

۶ ساعت قبل

تجاری -مغازه

۶ ساعت قبل

اجاره۲,۱۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۶ ساعت قبل

اجاره۲,۱۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۴۰

آپارتمان

۶ ساعت قبل

اجاره۱,۶۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۶۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۱ روز قبل

اجاره۱,۶۰۰,۰۰۰تومان۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۶۰

آپارتمان

۱ روز قبل

قیمت کل۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان باغچه بان ۱۳۰مترکد۳۱۰۸۵

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۶ ساعت قبل

قیمت کل۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۶ ساعت قبل

قیمت کل۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۱۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۹۲متر یاغچیان کد۱۱۳۱۰

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۲

آپارتمان

مهندس بابایی

۶ ساعت قبل

قیمت کل۲۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۱۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۲

آپارتمان

۶ ساعت قبل

قیمت کل۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۰۰متر یاغچیان کد ۱۱۳۰۹

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۱ روز قبل

قیمت کل۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۱ روز قبل

قیمت کل۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۸,۰۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش واحد تجاری ۵۰۰مترولیعصرکد۶۱۱۱۷

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: ۵۰۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۱ روز قبل

قیمت کل۴,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۸,۰۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هر متر

متر مربع: ۵۰۰

آپارتمان

۱ روز قبل

قیمت کل۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۱ روز قبل

قیمت کل۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۱ روز قبل

قیمت کل۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۱ روز قبل

قیمت کل۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۱ روز قبل

قیمت کل۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۷

آپارتمان

مهندس بابایی

۱ روز قبل

قیمت کل۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۷

آپارتمان

۱ روز قبل

قیمت کل۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۳۲مترولیعصرجنوبی کد۶۱۱۱۸

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۲

آپارتمان

مهندس بابایی

۱ روز قبل

قیمت کل۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۲

آپارتمان

۱ روز قبل

قیمت کل۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۱۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۷۲

آپارتمان

مهندس بابایی

۱ روز قبل

قیمت کل۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۱۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هر متر

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۷۲

آپارتمان

۱ روز قبل