• املاک تبریز
کل250,000,000تومان
فروش آپارتمان 60 متر باغمیشه کد 8885

فروش آپارتمان 60 متر باغمیشه کد 8885

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 60

آپارتمان

karbar1

1 ساعت قبل

کل250,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 60

آپارتمان

1 ساعت قبل

کل1,590,000,000تومان
فروش آپارتمان دوبلکس 265 متر ولیعصر2 کد 8886

فروش آپارتمان دوبلکس 265 متر ولیعصر2 کد 8886

میدان مادر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 265

آپارتمان

karbar1

1 ساعت قبل

کل1,590,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 265

آپارتمان

1 ساعت قبل

کل295,000,000تومان
فروش آپارتمان 80 متر باغمیشه کد 8884

فروش آپارتمان 80 متر باغمیشه کد 8884

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 80

مجتمع مسکونی

karbar1

1 ساعت قبل

کل295,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 80

مجتمع مسکونی

1 ساعت قبل

کل300,000,000تومان
فروش آپارتمان 80 متر ولی امر کد 8882

فروش آپارتمان 80 متر ولی امر کد 8882

Vali ye Amr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

آپارتمان

karbar1

1 ساعت قبل

کل300,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

آپارتمان

1 ساعت قبل

کل260,000,000تومان
فروش آپارتمان 51 متر باغمیشه کد 8883

فروش آپارتمان 51 متر باغمیشه کد 8883

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 51

آپارتمان

karbar1

1 ساعت قبل

کل260,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 51

آپارتمان

1 ساعت قبل

فروش آپارتمان 70 متر الهیه کد 8881

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 70

آپارتمان

karbar1

1 ساعت قبل

اتاق خواب: 1متر مربع: 70

آپارتمان

1 ساعت قبل

کل630,000,000تومان
فروش آپارتمان 82 متر رشدیه کد 8879

فروش آپارتمان 82 متر رشدیه کد 8879

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 82

آپارتمان

karbar1

1 ساعت قبل

کل630,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 82

آپارتمان

1 ساعت قبل

کل500,000,000تومان
فروش آپارتمان 105 متر باغمیشه کد 8878

فروش آپارتمان 105 متر باغمیشه کد 8878

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

karbar1

1 ساعت قبل

کل500,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

1 ساعت قبل

کل380,000,000تومان
فروش آپارتمان 110 متر ولی امر کد 8876

فروش آپارتمان 110 متر ولی امر کد 8876

Vali ye Amr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

کل380,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

2 روز قبل