• املاک تبریز
کل300,000,000تومان
فروش آپارتمان 67 متر ولی امر کد 9068

فروش آپارتمان 67 متر ولی امر کد 9068

Vali ye Amr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 67

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

کل300,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 67

آپارتمان

2 روز قبل

کل840,000,000تومان
فروش آپارتمان 120 متر رشدیه کد 9066

فروش آپارتمان 120 متر رشدیه کد 9066

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

کل840,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

2 روز قبل

کل510,000,000تومان
فروش آپارتمان 100 متر فرشته جنوبی کد 9062

فروش آپارتمان 100 متر فرشته جنوبی کد 9062

کوی فرشته, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 100

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

کل510,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 100

آپارتمان

2 روز قبل

کل450,000,000تومان
فروش آپارتمان 100 متر باغمیشه کد 9064

فروش آپارتمان 100 متر باغمیشه کد 9064

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

کل450,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

2 روز قبل

کل680,000,000تومان
فروش آپارتمان 125 متر مرزداران کد 9063

فروش آپارتمان 125 متر مرزداران کد 9063

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

کل680,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

آپارتمان

2 روز قبل

کل480,000,000تومان
فروش آپارتمان 101 متر مرزداران کد 9061

فروش آپارتمان 101 متر مرزداران کد 9061

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 101

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

کل480,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 101

آپارتمان

2 روز قبل

کل635,000,000تومان
فروش آپارتمان 127 متر مرزداران کد 9060

فروش آپارتمان 127 متر مرزداران کد 9060

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 127

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

کل635,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 127

آپارتمان

2 روز قبل

کل430,000,000تومان
فروش آپارتمان 86 متر باغمیشه کد 9059

فروش آپارتمان 86 متر باغمیشه کد 9059

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

کل430,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

آپارتمان

2 روز قبل

کل1,120,000,000تومان
فروش آپارتمان دوبلکس 244 متر رشدیه کد 9058

فروش آپارتمان دوبلکس 244 متر رشدیه کد 9058

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 244

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

کل1,120,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 244

آپارتمان

2 روز قبل