• املاک تبریز

فروش آپارتمان 110 متر باغمیشه کد 7762

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

karbar1

5 روز قبل

565,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

5 روز قبل

فروش آپارتمان 111 متر فرشته شمالی کد 7760

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 111

آپارتمان

karbar1

5 روز قبل

560,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 111

آپارتمان

5 روز قبل

فروش آپارتمان 132 متر مرزداران کد 7758

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 132

آپارتمان

karbar1

5 روز قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 132

آپارتمان

5 روز قبل

فروش آپارتمان 125 متر مرزداران کد 7757

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

آپارتمان

karbar1

5 روز قبل

725,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

آپارتمان

5 روز قبل

فروش آپارتمان 98 متر الهیه کد 7756

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

آپارتمان

karbar1

5 روز قبل

588,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

آپارتمان

5 روز قبل

فروش آپارتمان 140 متر مرزداران کد 7755

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

آپارتمان

karbar1

5 روز قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

آپارتمان

5 روز قبل

فروش آپارتمان 252 متر الهیه کد 7754

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 252

آپارتمان

karbar1

5 روز قبل

تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 252

آپارتمان

5 روز قبل

فروش آپارتمان 93 متر باغمیشه کد 7753

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 93

آپارتمان

karbar1

5 روز قبل

315,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 93

آپارتمان

5 روز قبل

فروش اپارتمان 85 متر الهیه کد 7749

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

karbar1

5 روز قبل

391,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

5 روز قبل