• بزرگترین سایت تخصصی املاک تبریز
author تماس با ما 33856685

حدود قیمت: از تا

مقایسه املاک

اجاره700,000تومان5,000,000تومان/رهن
املاک تبریز

خواب: 2متر مربع: 90

خانه شخصی

مهندس اصغری

10 ساعت پیش

اجاره700,000تومان5,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 90

خانه شخصی

10 ساعت پیش

اجاره150,000تومان40,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری در الهیه تبریز

شهرك باغميشه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

مهندس اصغری

10 ساعت پیش

اجاره150,000تومان40,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

10 ساعت پیش

رهن کامل93,000,000تومان

رهن آپارتمان 120 متری در رشدیه تبریز

رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

مهندس اصغری

10 ساعت پیش

رهن کامل93,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

10 ساعت پیش

اجاره800,000تومان10,000,000تومان/رهن
املاک تبریز

رهن و اجاره آپارتمان 100متری در الهیه تبریز

شهرك باغميشه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 100

مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

10 ساعت پیش

اجاره800,000تومان10,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 100

مجتمع مسکونی

10 ساعت پیش

رهن کامل82,000,000تومان
املاک تبریز

خواب: 2متر مربع: 120

مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

10 ساعت پیش

رهن کامل82,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 120

مجتمع مسکونی

10 ساعت پیش

اجاره650,000تومان15,000,000تومان/رهن
املاک تبریز

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

مهندس اصغری

10 ساعت پیش

اجاره650,000تومان15,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

10 ساعت پیش

رهن کامل40,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان

مهندس اصغری

10 ساعت پیش

رهن کامل40,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان

10 ساعت پیش

اجاره1,200,000تومان5,000,000تومان/رهن

خواب: 3متر مربع: 118

آپارتمان

مهندس اصغری

10 ساعت پیش

اجاره1,200,000تومان5,000,000تومان/رهن

خواب: 3متر مربع: 118

آپارتمان

10 ساعت پیش

رهن کامل55,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

مهندس اصغری

10 ساعت پیش

رهن کامل55,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

10 ساعت پیش