• املاک تبریز

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

رهن200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

رهن120,000,000تومان1,000,000تومان/اجاره
اجاره آپارتمان 128 متر ائل گولی تبریز  کد 3951 

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

رهن120,000,000تومان1,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

اجاره850,000تومان10,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 85 متر الهیه تبریز  کد 3950 

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

اجاره850,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان200,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 280 متر ائل گولی تبریز  کد 3948 

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 280

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان200,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 280

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 180 متر ولیعصر جنوبی تبریز  کد 3946

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 180

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 180

آپارتمان

اجاره950,000تومان15,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 90 متر یاغچیان تبریز  کد 3945

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

اجاره950,000تومان15,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

اجاره550,000تومان30,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 76 متر یاغچیان تبریز  کد 3943

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 76

آپارتمان

اجاره550,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 76

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان12,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره مغازه در بازار تبریز

متر مربع: 24

تجاری -مغازه

09149236231

2 روز قبل

اجاره3,000,000تومان12,000,000تومان/رهن

متر مربع: 24

تجاری -مغازه

2 روز قبل