• املاک تبریز
اجاره1,800,000تومان25,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 106 متر ائل گولی تبریز کد 4250

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 106

آپارتمان

مشاور تبریز هوم

21 ساعت قبل

اجاره1,800,000تومان25,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 106

آپارتمان

21 ساعت قبل

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 160 متر ابرسان تبریز کد 4253

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان80,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 140 متر رشدیه تبریز کد 4252

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان80,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان50,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 185 متر برج شهران تبریز کد 4251

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 185

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 185

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان45,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 120 متر زعفرانیه تبریز کد 4249

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان45,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان25,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 100 متر فردوس تبریز کد 4241

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان25,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره1,800,000تومان10,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 100 متر فرشته شمالی تبریز کد 4243

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره1,800,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره1,800,000تومان40,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 118 متر برج شهران تبریز کد 4244

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 118

آپارتمان

اجاره1,800,000تومان40,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 118

آپارتمان

اجاره1,300,000تومان10,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 98 متر الهیه تبریز کد 4245

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 98

آپارتمان

اجاره1,300,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 98

آپارتمان