• املاک تبریز

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 180 متر ولیعصر جنوبی تبریز  کد 3946

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 180

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 180

آپارتمان

اجاره950,000تومان15,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 90 متر یاغچیان تبریز  کد 3945

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

اجاره950,000تومان15,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

اجاره550,000تومان30,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 76 متر یاغچیان تبریز  کد 3943

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 76

آپارتمان

اجاره550,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 76

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان12,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره مغازه در بازار تبریز

متر مربع: 24

تجاری -مغازه

09149236231

5 روز قبل

اجاره3,000,000تومان12,000,000تومان/رهن

متر مربع: 24

تجاری -مغازه

5 روز قبل

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 100 متر باغچه بان تبریز  کد 3942 

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان50,000,000تومان/رهن
اجاره حیاط 320 متر ائل گولی تبریز  کد 3941

تعداد اتاق خواب: 6تعداد حمام: 2متر مربع: 320

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 6تعداد حمام: 2متر مربع: 320

آپارتمان

رهن آپارتمان 95 متر فرشته شمالی تبریز  کد 3940

North Fereshteh, South Sazman Barnameh, District 5, Tehran, بخش مرکزی شهرستان تهران, Tehran County, Tehran Province, 1483686856, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

آپارتمان

رهن75,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

آپارتمان

رهن70,000,000تومان300,000تومان/اجاره
اجاره آپارتمان 100 متر مرزداران تبریز  کد 3935 

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن70,000,000تومان300,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان