• املاک تبریز
اجاره1,500,000تومان10,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 80 متر یاغچیان تبریز کد 4809

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

اجاره2,200,000تومان30,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 110 متر ولیعصر تبریز کد 4806

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

اجاره2,200,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

رهن100,000,000تومان800,000تومان/اجاره
اجاره آپارتمان 130 متر فرشته جنوبی تبریز کد 4805

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن100,000,000تومان800,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان100,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 150 متر ولیعصر تبریز کد 4803

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان100,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

اجاره550,000تومان45,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 100 متر یاغچیان تبریز کد 4801

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره550,000تومان45,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

رهن50,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن110,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره3,500,000تومان50,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 135 متر ولیعصر تبریز کد 4797

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

اجاره3,500,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان30,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 115 متر ولیعصر تبریز کد 4796

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان