• املاک تبریز

فروش آپارتمان 80 متر مرزداران کد 7832

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 7832تعداد حمام: 2متر مربع: 80

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

280,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 7832تعداد حمام: 2متر مربع: 80

آپارتمان

21 ساعت قبل

فروش آپارتمان 107 متر باغمیشه کد 7829

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

588,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

آپارتمان

21 ساعت قبل

فروش آپارتمان 98 متر الهیه کد 7824

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

607,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

آپارتمان

21 ساعت قبل

فروش آپارتمان 50 متر ولی امر کد 7817

Vali ye Amr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 50

آپارتمان

karbar1

1 روز قبل

153,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 50

آپارتمان

1 روز قبل

1,320,000,000تومان
فروش آپارتمان 120 مترر شدیه کد 7814

فروش آپارتمان 120 مترر شدیه کد 7814

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 120

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

1,320,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 120

آپارتمان

2 روز قبل

فروش آپارتمان 69 متر باغمیشه کد 7811

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 69

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

320,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 69

آپارتمان

2 روز قبل

فروش آپارتمان 120 متر ولیعصر2 کد 7809

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

580,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

2 روز قبل

فروش خانه شخصی 204 متر باغمیشه کد 7804

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 204

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

اتاق خواب: 1متر مربع: 204

آپارتمان

2 روز قبل

فروش آپارتمان 195 متر نصر کد 7802

نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 195

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

750,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 195

آپارتمان

2 روز قبل