• املاک تبریز
فروش آپارتمان باغچه بان 130مترکد31085
قیمت کل546,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هرمتر

فروش آپارتمان باغچه بان 130مترکد31085

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
قیمت کل546,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هرمتر
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 130متر مربع
فروش آپارتمان 92متر یاغچیان کد11310
قیمت کل260,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هرمتر

فروش آپارتمان 92متر یاغچیان کد11310

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
قیمت کل260,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هرمتر
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 92متر مربع
فروش آپارتمان 100متر یاغچیان کد 11309
قیمت کل320,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هرمتر

فروش آپارتمان 100متر یاغچیان کد 11309

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
قیمت کل320,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هرمتر
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 100متر مربع
فروش واحد تجاری 500مترولیعصرکد61117
قیمت کل4,000,000,000تومان8,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش واحد تجاری 500مترولیعصرکد61117

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
قیمت کل4,000,000,000تومان8,000,000تومان/قیمت هر متر
 • 500متر مربع
فروش آپارتمان 100متر ایل گلی کد 41302
قیمت کل420,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هرمتر

فروش آپارتمان 100متر ایل گلی کد 41302

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR
قیمت کل420,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هرمتر
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 100متر مربع
فروش آپارتمان 217مترگلشهرکد 41303
قیمت کل915,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هرمتر

فروش آپارتمان 217مترگلشهرکد 41303

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR
قیمت کل915,000,000تومان4,200,000تومان/قیمت هرمتر
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 100متر مربع
فروش آپارتمان 147متر گلشهرکد41303
قیمت کل520,000,000تومان5,200,000تومان/قیمت هرمتر

فروش آپارتمان 147متر گلشهرکد41303

تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران
قیمت کل520,000,000تومان5,200,000تومان/قیمت هرمتر
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 147متر مربع
فروش آپارتمان 132مترولیعصرجنوبی کد61118
قیمت کل420,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هرمتر

فروش آپارتمان 132مترولیعصرجنوبی کد61118

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران
قیمت کل420,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هرمتر
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 132متر مربع
فروش آپارتمان 172مترباغمیشه کد81417
قیمت کل350,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 172مترباغمیشه کد81417

Bagmisheh Tabriz Tabriz East Azerbaijan Province
قیمت کل350,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر
 • 3اتاق خواب
 • 1حمام
 • 172متر مربع