• املاک تبریز

فروش آپارتمان 240متر ولیعصر کد 6911

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3متر مربع: 24

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3متر مربع: 24

آپارتمان

کل190,000,000تومان
فروش آپارتمان 55 متر باغمیشه کد 9388

فروش آپارتمان 55 متر باغمیشه کد 9388

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 55

آپارتمان

karbar1

3 روز قبل

کل190,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 55

آپارتمان

3 روز قبل

کل350,000,000تومان
فروش مغازه 32 متر رشدیه کد 9375

فروش مغازه 32 متر رشدیه کد 9375

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

متر مربع: 32

تجاری -مغازه

karbar1

3 روز قبل

کل350,000,000تومان

متر مربع: 32

تجاری -مغازه

3 روز قبل

کل595,000,000تومان
فروش آپارتمان 120 متر باغمیشه کد 9389

فروش آپارتمان 120 متر باغمیشه کد 9389

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

karbar1

3 روز قبل

کل595,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

3 روز قبل

کل775,000,000تومان
فروش آپارتمان 136 متر نیاوران کد 9386

فروش آپارتمان 136 متر نیاوران کد 9386

نیاوران, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 136

آپارتمان

karbar1

3 روز قبل

کل775,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 136

آپارتمان

3 روز قبل

کل570,000,000تومان
فروش آپارتمان 100 متر الهیه کد 9387

فروش آپارتمان 100 متر الهیه کد 9387

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

karbar1

3 روز قبل

کل570,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

3 روز قبل

کل1,100,000,000تومان
فروش آپارتمان 180 متر ولی امر کد 9385

فروش آپارتمان 180 متر ولی امر کد 9385

Vali ye Amr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 180

آپارتمان

karbar1

3 روز قبل

کل1,100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 180

آپارتمان

3 روز قبل

کل1,100,000,000تومان
فروش آپارتمان 200 متر مرزداران کد 9384

فروش آپارتمان 200 متر مرزداران کد 9384

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 200

آپارتمان

karbar1

3 روز قبل

کل1,100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 200

آپارتمان

3 روز قبل

کل290,000,000تومان
فروش آپارتمان 95 متر باغمیشه کد 9383

فروش آپارتمان 95 متر باغمیشه کد 9383

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 95

آپارتمان

karbar1

3 روز قبل

کل290,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 95

آپارتمان

3 روز قبل