• املاک تبریز

فروش آپارتمان 103 متر باغمیشه کد 7455

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 103

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 103

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان 124 متر رشدیه کد 7454

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 124

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 124

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان 100متر الهیه کد 7453

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان 135 متر مرزداران کد 7452

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان

karbar1

20 ساعت قبل

675,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان

20 ساعت قبل

فروش آپارتمان 132 متر الهیه کد 7451

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 132

آپارتمان

karbar1

20 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 132

آپارتمان

20 ساعت قبل

فروش آپارتمان 85متر در باغمیشه کد 7450

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

karbar1

20 ساعت قبل

358,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

20 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 300

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 300

آپارتمان

فروش آپارتمان 86 متر الهیه کد 7442

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

آپارتمان

21 ساعت قبل

فروش آپارتمان 63 متر باغمیشه کد 7443

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 63

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

اتاق خواب: 1متر مربع: 63

آپارتمان

21 ساعت قبل