• بزرگترین سایت تخصصی املاک تبریز
author تماس با ما 33856685
قیمت کل1,130,000,000تومان4,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 240

آپارتمان

خانم حسینی

3 روز پیش

قیمت کل1,130,000,000تومان4,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 240

آپارتمان

3 روز پیش

قیمت کل220,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 94

آپارتمان

خانم حسینی

3 روز پیش

قیمت کل220,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 94

آپارتمان

3 روز پیش

قیمت کل285,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 102

آپارتمان

خانم حسینی

6 روز پیش

قیمت کل285,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 102

آپارتمان

6 روز پیش

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

مهندس اصغری

6 روز پیش

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

6 روز پیش

قیمت کل400,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر
فرووش آپارتمان 100 متری در ایل گلی کد 41260

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

خانم حسینی

6 روز پیش

قیمت کل400,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

6 روز پیش

قیمت کل800,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 230 متری در ایل گلی کد 41261

خواب: 3متر مربع: 230

آپارتمان

خانم حسینی

6 روز پیش

قیمت کل800,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 230

آپارتمان

6 روز پیش

اجاره200,000تومان60,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

مهندس اصغری

1 هفته پیش

اجاره200,000تومان60,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل170,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 1متر مربع: 70

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل170,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 1متر مربع: 70

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل482,000,000تومان3,700,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 127 متری در ایل گلی کد 41256

خواب: 2متر مربع: 127

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل482,000,000تومان3,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 127

آپارتمان

2 هفته پیش