• املاک تبریز

فروش آپارتمان 175متر ولیعصرجنوبی کد 6183

South Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 175

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 175

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 180 متر ولیعصر جنوبی تبریز  کد 3946

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 180

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 180

آپارتمان

رهن70,000,000تومان
رهن آپارتمان 130 متر ولیعصر جنوبی تبریز  کد 3944

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن70,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل1,036,000,000تومان7,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان 148متر ولیعصرجنوبی کد 6145

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 148

آپارتمان

کل1,036,000,000تومان7,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 148

آپارتمان

کل1,350,000,000تومان7,300,000تومان/متری
فروش آپارتمان 185متر ولیعصرجنوبی کد 6140

فروش آپارتمان 185متر ولیعصرجنوبی کد 6140

South Valiasr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 185

آپارتمان

کل1,350,000,000تومان7,300,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 185

آپارتمان

کل680,000,000تومان6,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان 105متر ولیعصرجنوبی کد 6124

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

کل680,000,000تومان6,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

کل1,680,000,000تومان10,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان 160متر ولیعصرجنوبی کد 6021

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

کل1,680,000,000تومان10,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

کل970,000,000تومان6,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان 160متر ولیعصرجنوبی کد 6109

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

کل970,000,000تومان6,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

کل1,700,000,000تومان5,570,000تومان/متری
فروش آپارتمان 305متر ولیعصرجنوبی کد 6108

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 3متر مربع: 305

آپارتمان

کل1,700,000,000تومان5,570,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 4تعداد حمام: 3متر مربع: 305

آپارتمان