• بزرگترین سایت تخصصی املاک تبریز
author تماس با ما 33856685
قیمت کل400,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 144 متری در ولیعصر جنوبی کد 61101

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 144

آپارتمان

خانم حسینی

3 روز پیش

قیمت کل400,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 144

آپارتمان

3 روز پیش

قیمت کل340,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 120 متری در ولیعصر جنوبی کد 61100

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3متر مربع: 120

آپارتمان

خانم حسینی

3 روز پیش

قیمت کل340,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 120

آپارتمان

3 روز پیش

قیمت کل335,000,000تومان2,600,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 128 متری در ولیعصر جنوبی کد 61099

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 128

آپارتمان

خانم حسینی

4 روز پیش

قیمت کل335,000,000تومان2,600,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 128

آپارتمان

4 روز پیش

قیمت کل270,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

خانم حسینی

6 روز پیش

قیمت کل270,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

6 روز پیش

قیمت کل370,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

خانم حسینی

6 روز پیش

قیمت کل370,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

6 روز پیش

اجاره1,300,000تومان15,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان

مهندس اصغری

1 هفته پیش

اجاره1,300,000تومان15,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل230,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

فروشآپارتمان 90 متری ولیعصر جنوبی کد 61095

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل230,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل230,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 90 متری ولیعصر جنوبی کد 61095

فروش آپارتمان 90 متری ولیعصر جنوبی کد 61095

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل230,000,000تومان2,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل370,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 130 متری در ولیعصر جنوبی کد 61096

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل370,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

1 هفته پیش