• املاک تبریز
فروش آپارتمان 127متر ولیعصر جنوبی کد61120
قیمت کل520,000,000تومان4,100,000تومان/قیمت هرمتر

فروش آپارتمان 127متر ولیعصر جنوبی کد61120

Southern Valieasr Tabriz Tabriz East Azerbaijan Province
قیمت کل520,000,000تومان4,100,000تومان/قیمت هرمتر
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 127متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 120 متری در ولیعصرجنوبی کد 2610
اجاره1,000,000تومان35,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری در ولیعصرجنوبی کد 2610

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
اجاره1,000,000تومان35,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 120متر مربع
فروش واحد تجاری 500مترولیعصرکد61117
قیمت کل4,000,000,000تومان8,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش واحد تجاری 500مترولیعصرکد61117

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
قیمت کل4,000,000,000تومان8,000,000تومان/قیمت هر متر
 • 500متر مربع
فروش آپارتمان 132مترولیعصرجنوبی کد61118
قیمت کل420,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هرمتر

فروش آپارتمان 132مترولیعصرجنوبی کد61118

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران
قیمت کل420,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هرمتر
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 132متر مربع
فروش آپارتمان 160متر ولیعصرجنوبی کد61116
قیمت کل450,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هرمتر

فروش آپارتمان 160متر ولیعصرجنوبی کد61116

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
قیمت کل450,000,000تومان2,100,000تومان/قیمت هرمتر
 • 3اتاق خواب
 • 1حمام
 • 160متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 120 متری در ولیعصر جنوبی کد 2571
اجاره1,000,000تومان35,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 120 متری در ولیعصر جنوبی کد 2571

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
اجاره1,000,000تومان35,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 120متر مربع
فروش واحد تجاری 112متر ولیعصرجنوبی کد61115
قیمت کل784,000,000تومان7,000,000تومان/قیمت هرمتر

فروش واحد تجاری 112متر ولیعصرجنوبی کد61115

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران
قیمت کل784,000,000تومان7,000,000تومان/قیمت هرمتر
 • 1حمام
 • 112متر مربع
فروش آپارتمان 127مترولیعصرجنوبی کد61114
قیمت کل520,000,000تومان4,100,000تومان/قیمت هرمتر

فروش آپارتمان 127مترولیعصرجنوبی کد61114

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
قیمت کل520,000,000تومان4,100,000تومان/قیمت هرمتر
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 127متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 130مترولیعصرجنوبی کد2548
اجاره150,000تومان65,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 130مترولیعصرجنوبی کد2548

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
اجاره150,000تومان65,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 130متر مربع