• املاک تبریز
فروش آپارتمان 143متر ولیعصرجنوبی کد 61214
کل740,000,000تومان5,175,000تومان/متری

فروش آپارتمان 143متر ولیعصرجنوبی کد 61214

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
کل740,000,000تومان5,175,000تومان/متری
 • 3اتاق خواب
 • 1حمام
 • 143متر مربع
فروش آپارتمان 135متر ولیعصرجنوبی کد 61213
کل850,000,000تومان6,300,000تومان/متری

فروش آپارتمان 135متر ولیعصرجنوبی کد 61213

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
کل850,000,000تومان6,300,000تومان/متری
 • 3اتاق خواب
 • 1حمام
 • 135متر مربع
فروش آپارتمان 120متر ولیعصرجنوبی کد 61212
کل720,000,000تومان6,000,000تومان/متری

فروش آپارتمان 120متر ولیعصرجنوبی کد 61212

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
کل720,000,000تومان6,000,000تومان/متری
 • 2اتاق خواب
 • 1حمام
 • 120متر مربع
فروش زمین 420متر ولیعصرجنوبی کد 61211
کل3,500,000,000تومان8,300,000تومان/متری

فروش زمین 420متر ولیعصرجنوبی کد 61211

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
کل3,500,000,000تومان8,300,000تومان/متری
 • 420متر مربع
فروش آپارتمان 171متر ولیعصرجنوبی کد 61210
کل900,000,000تومان5,260,000تومان/متری

فروش آپارتمان 171متر ولیعصرجنوبی کد 61210

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
کل900,000,000تومان5,260,000تومان/متری
 • 3اتاق خواب
 • 1حمام
 • 171متر مربع
فروش آپارتمان 180متر ولیعصرجنوبی کد 61211
کل936,000,000تومان5,200,000تومان/متری

فروش آپارتمان 180متر ولیعصرجنوبی کد 61211

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
کل936,000,000تومان5,200,000تومان/متری
 • 3اتاق خواب
 • 2حمام
 • 180متر مربع
فروش آپارتمان در ولیعصرجنوبی تبریز کد 61209
کل1,290,000,000تومان6,000,000تومان/متری

فروش آپارتمان در ولیعصرجنوبی تبریز کد 61209

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
کل1,290,000,000تومان6,000,000تومان/متری
 • 3اتاق خواب
 • 1حمام
 • 215متر مربع
فروش آپارتمان ولیعصرجنوبی تبریز کد 61208
کل890,000,000تومان4,950,000تومان/متری

فروش آپارتمان ولیعصرجنوبی تبریز کد 61208

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران
کل890,000,000تومان4,950,000تومان/متری
 • 3اتاق خواب
 • 1حمام
 • 180متر مربع
فروش آپارتمان 180متر ولیعصرجنوبی کد 61208
کل890,000,000تومان4,950,000تومان/متری

فروش آپارتمان 180متر ولیعصرجنوبی کد 61208

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران
کل890,000,000تومان4,950,000تومان/متری
 • 3اتاق خواب
 • 1حمام
 • 180متر مربع