• املاک تبریز
رهن آپارتمان 80 متری در ویلاشهر کد 2616
رهن30,000,000تومان

رهن آپارتمان 80 متری در ویلاشهر کد 2616

Vila Shahr Tabriz Tabriz East Azerbaijan Province
رهن30,000,000تومان
 • 2اتاق خواب
 • 80متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 125 متری در رجایی شهر کد 2598
اجاره1,700,000تومان20,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 125 متری در رجایی شهر کد 2598

رجایی شهر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
اجاره1,700,000تومان20,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 125متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 100 متری در ویلاشهر کد 2585
اجاره700,000تومان20,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری در ویلاشهر کد 2585

ویلاشهر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
اجاره700,000تومان20,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 100متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 50 متری در رجایی شهر کد 2587
اجاره600,000تومان5,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 50 متری در رجایی شهر کد 2587

رجایی شهر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
اجاره600,000تومان5,000,000تومان/رهن
 • 1اتاق خواب
 • 50متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 98 متری در ویلاشهر کد 2544
اجاره550,000تومان30,000,000تومان/رهن
اجاره550,000تومان30,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 98متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 95 متری در ویلاشهر کد 2519
اجاره950,000تومان10,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری در ویلاشهر کد 2519

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR
اجاره950,000تومان10,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 95متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 128 متری در رجایی شهر کد 2512
اجاره1,400,000تومان15,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 128 متری در رجایی شهر کد 2512

رجایی شهر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
اجاره1,400,000تومان15,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 128متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 95 متری در ویلاشهر کد 2497
اجاره800,000تومان10,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 95 متری در ویلاشهر کد 2497

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR
اجاره800,000تومان10,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 95متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 108 متری در ویلاشهر کد 2495
اجاره750,000تومان20,000,000تومان/رهن
اجاره750,000تومان20,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 108متر مربع