• املاک تبریز
کل518,000,000تومان6,100,000تومان/متری
فروش آپارتمان 85متر ویلاشهر کد 6176

فروش آپارتمان 85متر ویلاشهر کد 6176

VilaShahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

کل518,000,000تومان6,100,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

کل1,200,000,000تومان8,800,000تومان/متری
فروش آپارتمان 136متر رجایی شهر کد 6159

فروش آپارتمان 136متر رجایی شهر کد 6159

رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5166616471, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 136

آپارتمان

کل1,200,000,000تومان8,800,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 136

آپارتمان

کل606,000,000تومان6,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان 101متر ویلاشهر کد 6160

فروش آپارتمان 101متر ویلاشهر کد 6160

Villa shahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 101

آپارتمان

کل606,000,000تومان6,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 101

آپارتمان

اجاره1,300,000تومان30,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 90 متر ویلا شهر  تبریز  کد 3937

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

اجاره1,300,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

کل650,000,000تومان6,200,000تومان/متری
فروش آپارتمان 105متر ویلاشهر کد 6144

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

کل650,000,000تومان6,200,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان30,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 112 متر ویلا شهر  تبریز  کد 3914

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 112

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 112

آپارتمان

کل1,350,000,000تومان8,900,000تومان/متری
فروش زمین 152متر ویلاشهر کد 6128
کل1,350,000,000تومان8,900,000تومان/متری

متر مربع: 152

زمین مسکونی

کل630,000,000تومان6,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان 105متر ویلاشهر کد 6107

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

کل630,000,000تومان6,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

رهن90,000,000تومان
رهن آپارتمان 90 متر ویلا شهر تبریز  کد 3895

رهن آپارتمان 90 متر ویلا شهر تبریز  کد 3895

ویلاشهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان

رهن90,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

آپارتمان