• املاک تبریز

فروش خانه 200متر زعفرانیه کد 6177

Zafaraniyeh, Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 200

خانه شخصی

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 200

خانه شخصی

کل2,800,000,000تومان14,000,000تومان/متری
فروش خانه 200متر زعفرانیه کد 6174

فروش خانه 200متر زعفرانیه کد 6174

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

متر مربع: 200

خانه شخصی

کل2,800,000,000تومان14,000,000تومان/متری

متر مربع: 200

خانه شخصی

کل870,000,000تومان6,700,000تومان/متری
فروش آپارتمان 130متر زعفرانیه کد 6161

فروش آپارتمان 130متر زعفرانیه کد 6161

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل870,000,000تومان6,700,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل2,300,000,000تومان12,600,000تومان/متری
فروش حیاط 182متر زعفرانیه کد 6151
کل2,300,000,000تومان12,600,000تومان/متری

متر مربع: 182

خانه شخصی

کل1,500,000,000تومان10,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان 151متر زعفرانیه کد 6155

فروش آپارتمان 151متر زعفرانیه کد 6155

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 151

آپارتمان

کل1,500,000,000تومان10,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 151

آپارتمان

کل900,000,000تومان7,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان 120متر زعفرانیه کد 6149

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل900,000,000تومان7,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

رهن55,000,000تومان
رهن آپارتمان 80 متر زعفرانیه تبریز  کد 3926

رهن آپارتمان 80 متر زعفرانیه تبریز  کد 3926

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن55,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن55,000,000تومان
اجاره آپارتمان 80 متر زعفرانیه تبریز  کد 3926 

اجاره آپارتمان 80 متر زعفرانیه تبریز  کد 3926 

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن55,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن130,000,000تومان
رهن آپارتمان 120 متر زعفرانیه تبریز  کد 3884

رهن آپارتمان 120 متر زعفرانیه تبریز  کد 3884

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

رهن130,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان