• بزرگترین سایت تخصصی املاک تبریز
author تماس با ما 33856685
قیمت کل190,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 99 متری در زعفرانیه کد a1018

خواب: 2متر مربع: 99

آپارتمان

مهندس صادقی

2 روز پیش

قیمت کل190,000,000تومان1,900,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 99

آپارتمان

2 روز پیش

قیمت کل531,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 166 متری در زعفرانیه کد a1017

فروش آپارتمان 166 متری در زعفرانیه کد a1017

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3متر مربع: 166

آپارتمان

مهندس صادقی

2 روز پیش

قیمت کل531,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 166

آپارتمان

2 روز پیش

قیمت کل495,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 146 متری در زعفرانیه کد a1016

فروش آپارتمان 146 متری در زعفرانیه کد a1016

زعفرانیه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3متر مربع: 146

آپارتمان

مهندس صادقی

2 روز پیش

قیمت کل495,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 146

آپارتمان

2 روز پیش

رهن15,000,000تومان1,700,000تومان/اجاره
رهن و اجاره آپارتمان 155 متری در زعفرانیه کد a8012

خواب: 2متر مربع: 155

آپارتمان

املاک بهان

7 روز پیش

رهن15,000,000تومان1,700,000تومان/اجاره

خواب: 2متر مربع: 155

آپارتمان

7 روز پیش

رهن15,000,000تومان1,200,000تومان/اجاره
رهن و اجاره آپارتمان 145 متری در زعفرانیه کد a8010

خواب: 2متر مربع: 145

آپارتمان

املاک بهان

7 روز پیش

رهن15,000,000تومان1,200,000تومان/اجاره

خواب: 2متر مربع: 145

آپارتمان

7 روز پیش

قیمت کل800,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر
فروش خانه 200 متری در زعفرانیه کد a1015

فروش خانه 200 متری در زعفرانیه کد a1015

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 200

خانه شخصی

املاک بهان

1 هفته پیش

قیمت کل800,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 200

خانه شخصی

1 هفته پیش

رهن120,000,000تومان/.
رهن کامل آپارتمان 165 متری در زعفرانیه کد a8018

رهن کامل آپارتمان 165 متری در زعفرانیه کد a8018

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3متر مربع: 165

آپارتمان

املاک بهان

1 هفته پیش

رهن120,000,000تومان/.

خواب: 3متر مربع: 165

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل590,000,000تومان3,700,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 160 متری در زعفرانیه کد a1014

فروش آپارتمان 160 متری در زعفرانیه کد a1014

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

املاک بهان

1 هفته پیش

قیمت کل590,000,000تومان3,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل450,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 117 در زعفرانیه کد a1013

فروش آپارتمان 117 در زعفرانیه کد a1013

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

خواب: 2متر مربع: 117

آپارتمان

املاک بهان

1 هفته پیش

قیمت کل450,000,000تومان3,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 117

آپارتمان

1 هفته پیش