املاک تبریز

زعفرانیه

53 املاک
ترتیب بر اساس:
 • 1,000,000تومان
 • 60,000,000تومان
اجاره آپارتمان 110 متر زعفرانیه کد 6618

اجاره آپارتمان 110 متر زعفرانیه کد 6618

 • 1,000,000تومان
 • 60,000,000تومان
Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
2 ساعت پیش
 • 1,200,000,000تومان
فروش آپارتمان 101 متر زعفرانیه کد 8867

فروش آپارتمان 101 متر زعفرانیه کد 8867

 • 1,200,000,000تومان
Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
1 روز پیش
 • 2,106,000,000تومان
فروش آپارتمان 135 متر زعفرانیه کد 8856

فروش آپارتمان 135 متر زعفرانیه کد 8856

 • 2,106,000,000تومان
Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 3
 • آپارتمان
مشخصات
1 روز پیش
 • 3,200,000,000تومان
فروش آپارتمان 191 متر زعفرانیه کد 8862

فروش آپارتمان 191 متر زعفرانیه کد 8862

 • 3,200,000,000تومان
Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 3
 • آپارتمان
مشخصات
1 روز پیش

رهن آپارتمان 140 متر زعفرانیه کد 6603

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
4 روز پیش
 • 2,340,000,000تومان
فروش آپارتمان 134 متر زعفرانیه کد 8806

فروش آپارتمان 134 متر زعفرانیه کد 8806

 • 2,340,000,000تومان
Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
1 هفته پیش
 • 1,800,000,000تومان
فروش آپارتمان 129 متر زعفرانیه کد 8803

فروش آپارتمان 129 متر زعفرانیه کد 8803

 • 1,800,000,000تومان
Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
1 هفته پیش
 • 1,500,000تومان
 • 160,000,000تومان
اجاره آپارتمان 120 متر زعفرانیه کد 6595

اجاره آپارتمان 120 متر زعفرانیه کد 6595

 • 1,500,000تومان
 • 160,000,000تومان
Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 3
 • آپارتمان
مشخصات
1 هفته پیش

رهن آپارتمان 140 متر زعفرانیه کد 6585

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
1 هفته پیش

مقایسه املاک

مقایسه