• بزرگترین سایت تخصصی املاک تبریز
author تماس با ما 33856685
قیمت کل500,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 125 متری در باغچه بان کد 31082

استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، باغچه بان، ایران

خواب: 2متر مربع: 125

آپارتمان

خانم حسینی

3 روز پیش

قیمت کل500,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 125

آپارتمان

3 روز پیش

قیمت کل600,000,000تومان3,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

خانم حسینی

5 روز پیش

قیمت کل600,000,000تومان3,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان

5 روز پیش

رهن100,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 150

آپارتمان

مهندس اصغری

1 هفته پیش

رهن100,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 150

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل350,000,000تومان3,300,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 105 متری در باغچه بان کد 31080

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: 105

آپارتمان

خانم حسینی

3 هفته پیش

قیمت کل350,000,000تومان3,300,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 105

آپارتمان

3 هفته پیش

رهن75,000,000تومان

رهن آپارتمان 121 متری در باغچه بان کد2315

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3متر مربع: 121

آپارتمان

مهندس اصغری

3 هفته پیش

رهن75,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 121

آپارتمان

3 هفته پیش

قیمت کل320,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 100 متری در باغچه بان کد11249

متر مربع: 100

آپارتمان

خانم حسینی

4 هفته پیش

قیمت کل320,000,000تومان3,200,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 100

آپارتمان

4 هفته پیش

اجاره1,200,000تومان20,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

مهندس اصغری

4 هفته پیش

اجاره1,200,000تومان20,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

4 هفته پیش

اجاره1,000,000تومان40,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 126 متری در باغچه بان تبریز

استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، بیست متری اول، ایران

خواب: 2متر مربع: 126

آپارتمان

مهندس اصغری

1 ماه پیش

اجاره1,000,000تومان40,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 126

آپارتمان

1 ماه پیش

قیمت کل420,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 137 متری در باغچه بان تبریز

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3متر مربع: 138

آپارتمان

خانم حسینی

1 ماه پیش

قیمت کل420,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 138

آپارتمان

1 ماه پیش