• املاک تبریز
کل980,000,000تومان8,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان 115متر باغچه بان کد 6185

فروش آپارتمان 115متر باغچه بان کد 6185

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

کل980,000,000تومان8,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

کل1,088,000,000تومان8,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان 128متر باغچه بان کد 6172

فروش آپارتمان 128متر باغچه بان کد 6172

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

کل1,088,000,000تومان8,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 100 متر باغچه بان تبریز  کد 3942 

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

کل910,000,000تومان7,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان 130متر باغچه بان کد 6163

فروش آپارتمان 130متر باغچه بان کد 6163

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل910,000,000تومان7,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل1,170,000,000تومان9,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان 130متر باغچه بان کد 6156

فروش آپارتمان 130متر باغچه بان کد 6156

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل1,170,000,000تومان9,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

کل550,000,000تومان7,300,000تومان/متری
فروش آپارتمان 75متر باغچه بان کد 6130

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 75

آپارتمان

کل550,000,000تومان7,300,000تومان/متری

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 75

آپارتمان

کل800,000,000تومان6,400,000تومان/متری
فروش آپارتمان 125متر باغچه بان کد 6119

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

کل800,000,000تومان6,400,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان20,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 125 متر باغچه بان تبریز  کد 3909 

اجاره آپارتمان 125 متر باغچه بان تبریز  کد 3909 

استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، باغچه بان، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان60,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 130 متر باغچه بان تبریز  کد 3908

اجاره آپارتمان 130 متر باغچه بان تبریز  کد 3908

استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، باغچه بان، ایران

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان60,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان