• املاک تبریز
رهن و اجاره آپارتمان 108 متری در مرزداران کد2630
اجاره800,000تومان15,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 108 متری در مرزداران کد2630

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR
اجاره800,000تومان15,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 108متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 100 متری در فرشته شمالی کد 2626
اجاره1,100,000تومان20,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری در فرشته شمالی کد 2626

شهرك باغميشه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
اجاره1,100,000تومان20,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 100متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 70 متری در فرشته شمالی کد 2625
اجاره780,000تومان8,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 70 متری در فرشته شمالی کد 2625

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR
اجاره780,000تومان8,000,000تومان/رهن
 • 1اتاق خواب
 • 70متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 135 متری در مرزداران کد 2641
اجاره200,000تومان60,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 135 متری در مرزداران کد 2641

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR
اجاره200,000تومان60,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 135متر مربع
رهن آپارتمان 140 متری در مرزداران کد 2633
رهن55,000,000تومان

رهن آپارتمان 140 متری در مرزداران کد 2633

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR
رهن55,000,000تومان
 • 2اتاق خواب
 • 140متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 65 متری در مرزداران کد 2602
اجاره700,000تومان8,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 65 متری در مرزداران کد 2602

مرزداران تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
اجاره700,000تومان8,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 65متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 105 متری در فرشته جنوبی کد 2603
اجاره700,000تومان30,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 105 متری در فرشته جنوبی کد 2603

بارنج، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران
اجاره700,000تومان30,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 105متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 127 متری در مرزداران کد 2595
اجاره1,000,000تومان15,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 127 متری در مرزداران کد 2595

مرزداران تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
اجاره1,000,000تومان15,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 127متر مربع
رهن آپارتمان 130 متری در فرشته جنوبی کد 2597
رهن60,000,000تومان

رهن آپارتمان 130 متری در فرشته جنوبی کد 2597

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR
رهن60,000,000تومان
 • 2اتاق خواب
 • 130متر مربع