• املاک تبریز

فروش آپارتمان ٨٧ مترنصر کد 7460

نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 87

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

435,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 87

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان 133 متر فرشته جنوبی کد 7457

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 133

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

798,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 133

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان 135 متر مرزداران کد 7452

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان

karbar1

20 ساعت قبل

675,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان

20 ساعت قبل

فروش آپارتمان 100 متر فرشته شمالی کد 7444

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

620,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

21 ساعت قبل

فروش آپارتمان 105 متر نصر کد 7445

نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

588,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

21 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

21 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

رهن200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

فروش آپارتمان 135 متر مرزداران کد 7440

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 135

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 135

آپارتمان

2 روز قبل