املاک تبریز

یاغچیان،خاوران

163 املاک
ترتیب بر اساس:
 • 2,500,000تومان
 • 20,000,000تومان
اجاره آپارتمان 97 متر یاغچیان کد 6616

اجاره آپارتمان 97 متر یاغچیان کد 6616

 • 2,500,000تومان
 • 20,000,000تومان
Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش
 • 1,450,000,000تومان
فروش آپارتمان 130 متر یاغچیان کد 8852

فروش آپارتمان 130 متر یاغچیان کد 8852

 • 1,450,000,000تومان
Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش
 • 3,500,000,000تومان
فروش ساختمان 4 طبقه 90 متر یاغچیان کد 8851

فروش ساختمان 4 طبقه 90 متر یاغچیان کد 8851

 • 3,500,000,000تومان
Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش
 • 1,200,000,000تومان
فروش آپارتمان 100 متر یاغچیان کد 8847

فروش آپارتمان 100 متر یاغچیان کد 8847

 • 1,200,000,000تومان
Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش
 • 1,968,000,000تومان
فروش آپارتمان 123 متر یاغچیان کد 8845

فروش آپارتمان 123 متر یاغچیان کد 8845

 • 1,968,000,000تومان
Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش
 • 2,900,000,000تومان
فروش خانه شخصی 158 متر یاغچیان کد 8840

فروش خانه شخصی 158 متر یاغچیان کد 8840

 • 2,900,000,000تومان
Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • خانه شخصی
مشخصات
3 روز پیش
 • 5,060,000,000تومان
فروش آپارتمان 230 متر یاغچیان کد 8835

فروش آپارتمان 230 متر یاغچیان کد 8835

 • 5,060,000,000تومان
نسترن, Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran
 • آپارتمان
مشخصات
3 روز پیش
 • 1,463,000,000تومان
فروش آپارتمان 125 متر یاغچیان کد 8833

فروش آپارتمان 125 متر یاغچیان کد 8833

 • 1,463,000,000تومان
Najm, Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
3 روز پیش
 • 2,800,000,000تومان
فروش آپارتمان 145 متر یاغچیان کد 8821

فروش آپارتمان 145 متر یاغچیان کد 8821

 • 2,800,000,000تومان
Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 3
 • آپارتمان
مشخصات
4 روز پیش

مقایسه املاک

مقایسه