املاک تبریز

ولیعصر

186 املاک
ترتیب بر اساس:
 • 4,200,000,000تومان
فروش آپارتمان 168 متر ولیعصر کد 8880

فروش آپارتمان 168 متر ولیعصر کد 8880

 • 4,200,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 3
 • آپارتمان
مشخصات
22 دقیقه پیش
 • 4,125,000,000تومان
فروش آپارتمان 165 متر ولیعصر کد 8879

فروش آپارتمان 165 متر ولیعصر کد 8879

 • 4,125,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 3
 • آپارتمان
مشخصات
22 دقیقه پیش
 • 1,050,000,000تومان
فروش آپارتمان 105 متر ولیعصر کد 8874

فروش آپارتمان 105 متر ولیعصر کد 8874

 • 1,050,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
22 دقیقه پیش
 • 4,500,000تومان
 • 80,000,000تومان
اجاره آپارتمان 135 متر ولیعصر کد 6622

اجاره آپارتمان 135 متر ولیعصر کد 6622

 • 4,500,000تومان
 • 80,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 3
 • آپارتمان
مشخصات
22 دقیقه پیش
 • 1,950,000,000تومان
فروش آپارتمان 146 متر ولیعصر کد 8865

فروش آپارتمان 146 متر ولیعصر کد 8865

 • 1,950,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
1 روز پیش
 • 3,200,000,000تومان
فروش آپارتمان 130 متر ولیعصر کد 8863

فروش آپارتمان 130 متر ولیعصر کد 8863

 • 3,200,000,000تومان
کریمخان, Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
1 روز پیش
 • 1,050,000,000تومان
فروش آپارتمان 115 متر ولیعصر کد 8848

فروش آپارتمان 115 متر ولیعصر کد 8848

 • 1,050,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش
 • 4,000,000,000تومان
فروش آپارتمان 150 متر ولیعصر کد 8843

فروش آپارتمان 150 متر ولیعصر کد 8843

 • 4,000,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 3
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش
 • 3,700,000,000تومان
فروش آپارتمان 190 متر کوی استانداری کد 8827

فروش آپارتمان 190 متر کوی استانداری کد 8827

 • 3,700,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
3 روز پیش

مقایسه املاک

مقایسه