• املاک تبریز
اجاره1,200,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

آپارتمان

کل3,200,000,000تومان12,300,000تومان/متری

فروش حیاط 260متر ولیعصر کد 6646

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 330

خانه شخصی

کل3,200,000,000تومان12,300,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 330

خانه شخصی

کل1,100,000,000تومان10,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان 110متر ولیعصر کد 6640

فروش آپارتمان 110متر ولیعصر کد 6640

همافر, Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

کل1,100,000,000تومان10,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

رهن250,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 155

آپارتمان

رهن250,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 155

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان25,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان25,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

کل1,850,000,000تومان12,850,000تومان/متری
فروش آپارتمان 144متر ولیعصر کد 6620

فروش آپارتمان 144متر ولیعصر کد 6620

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 144

آپارتمان

کل1,850,000,000تومان12,850,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 144

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان55,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان55,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل1,600,000,000تومان11,000,000تومان/متری

فروش آپارتمان 143متر ولیعصر کد 6616

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 143

آپارتمان

کل1,600,000,000تومان11,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 143

آپارتمان