• املاک تبریز

فروش آپارتمان 126متر ولیعصر کد 6188

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 126

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 126

آپارتمان

کل700,000,000تومان6,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان 108متر ولیعصر کد 6189

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 108

آپارتمان

کل700,000,000تومان6,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 108

آپارتمان

کل4,500,000,000تومان17,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان 256متر ولیعصر کد 6166

فروش آپارتمان 256متر ولیعصر کد 6166

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 256

آپارتمان

کل4,500,000,000تومان17,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 256

آپارتمان

کل450,000,000تومان9,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان 50متر ولیعصر کد 6169

فروش آپارتمان 50متر ولیعصر کد 6169

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 50

آپارتمان

کل450,000,000تومان9,000,000تومان/متری

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 50

آپارتمان

رهن110,000,000تومان
رهن آپارتمان 100 متر ولیعصر تبریز  کد 3961 

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن110,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن95,000,000تومان500,000تومان/اجاره
اجاره آپارتمان 100 متر ولیعصر تبریز  کد 3964

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن95,000,000تومان500,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

کل1,750,000,000تومان10,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان 175متر ولیعصر کد 6181

فروش آپارتمان 175متر ولیعصر کد 6181

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 175

آپارتمان

کل1,750,000,000تومان10,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 175

آپارتمان

کل1,250,000,000تومان13,300,000تومان/متری
فروش آپارتمان 94متر ولیعصر کد 6152

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 94

آپارتمان

کل1,250,000,000تومان13,300,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 94

آپارتمان

کل1,080,000,000تومان6,170,000تومان/متری
فروش آپارتمان 175متر ولیعصرجنوبی کد 6157

فروش آپارتمان 175متر ولیعصرجنوبی کد 6157

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 175

آپارتمان

کل1,080,000,000تومان6,170,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 175

آپارتمان