املاک تبریز

گلشهر،کوی پرواز

67 املاک
ترتیب بر اساس:
 • 1,000,000تومان
 • 100,000,000تومان
اجاره آپارتمان 85 متر گلشهر کد 6614

اجاره آپارتمان 85 متر گلشهر کد 6614

 • 1,000,000تومان
 • 100,000,000تومان
Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
2 روز پیش
 • 3,234,000,000تومان
فروش آپارتمان 147 متر پرواز کد 8841

فروش آپارتمان 147 متر پرواز کد 8841

 • 3,234,000,000تومان
پرواز, Parvaz, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 3
 • آپارتمان
مشخصات
3 روز پیش
 • 3,300,000,000تومان
فروش آپارتمان 160 متر گلشهر کد 8822

فروش آپارتمان 160 متر گلشهر کد 8822

 • 3,300,000,000تومان
Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 3
 • آپارتمان
مشخصات
4 روز پیش
 • 3,500,000تومان
 • 110,000,000تومان
اجاره آپارتمان 135 متر گلشهر کد 6598

اجاره آپارتمان 135 متر گلشهر کد 6598

 • 3,500,000تومان
 • 110,000,000تومان
Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 3
 • آپارتمان
مشخصات
1 هفته پیش
 • 2,000,000تومان
 • 200,000,000تومان
اجاره آپارتمان 115 متر پرواز کد 6583

اجاره آپارتمان 115 متر پرواز کد 6583

 • 2,000,000تومان
 • 200,000,000تومان
پرواز, Parvaz, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
2 هفته پیش
 • 1,900,000,000تومان
فروش آپارتمان 125 متر شهرک پرواز کد 8757

فروش آپارتمان 125 متر شهرک پرواز کد 8757

 • 1,900,000,000تومان
پرواز, Parvaz, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 2
 • آپارتمان
مشخصات
2 هفته پیش
 • 1,890,000,000تومان
فروش آپارتمان 126 متر کوی پرواز کد 8744

فروش آپارتمان 126 متر کوی پرواز کد 8744

 • 1,890,000,000تومان
پرواز, Parvaz, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 3
 • آپارتمان
مشخصات
2 هفته پیش
 • 2,867,500,000تومان
فروش آپارتمان 154 متر پرواز کد 8740

فروش آپارتمان 154 متر پرواز کد 8740

 • 2,867,500,000تومان
پرواز, Parvaz, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 3
 • آپارتمان
مشخصات
2 هفته پیش

فروش آپارتمان 218 متر گلشهر کد 8726

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 3
 • آپارتمان
مشخصات
2 هفته پیش

مقایسه املاک

مقایسه