• املاک تبریز

فروش آپارتمان 91 متر رشدیه کد 7482

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 91

آپارتمان

karbar1

5 ساعت قبل

اتاق خواب: 1متر مربع: 91

آپارتمان

5 ساعت قبل

22 ساعت قبل

فروش آپارتمان 102 متر الهیه کد7462

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 102

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 102

آپارتمان

2 روز قبل

فروش آپارتمان 114 متر رشدیه کد 7463

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 1145

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

775,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 1145

آپارتمان

2 روز قبل

1,000,000,000تومان
فروش آپارتمان 130 متر الهیه کد 7464

فروش آپارتمان 130 متر الهیه کد 7464

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

1,000,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

2 روز قبل

فروش زمین 228 متر ولی امر کد 7480

Vali ye Amr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

متر مربع: 228

زمین مسکونی

karbar1

2 روز قبل

متر مربع: 228

زمین مسکونی

2 روز قبل

فروش آپارتمان 104 متر رشدیه کد 7481

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 104

آپارتمان

karbar1

2 روز قبل

580,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 104

آپارتمان

2 روز قبل

فروش آپارتمان 124 متر رشدیه کد 7454

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 124

آپارتمان

karbar1

3 روز قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 124

آپارتمان

3 روز قبل

فروش آپارتمان 100متر الهیه کد 7453

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

karbar1

3 روز قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

3 روز قبل