املاک تبریز

شناخت كلي شهرستان تبریز

شناخت كلي شهرستان تبریز

شهرستان تبريز با وسعتي معادل 19/2167 كيلومتر مربع 76/4 درصد از كل مساحت استان را به خود

اختصاص داده است و از اين لحاظ رتبه دوازدهم را بين شهرستانهاي استان دارا مي‌باشد. اين شهرستان

از نظر مختصات جغرافيايي در عرض شمالي 37 درجه و 42 دقيقه الي 38 درجه و 29 دقيقه و در طول شرقي

45 درجه و 51 دقيقه الي 46 درجه و 40 دقيقه قرار گرفته است و از سمت شمال با شهرستان­هاي ورزقان،

شبستر و هريس، از شرق و جنوب شرقي با شهرستان­هاي هريس و بستان­آباد، از جنوب با شهرستان مراغه،

از غرب و جنوب غربي با شهرستان­هاي شبستر و اسكو همجوار مي‌باشد.

براساس آخرين تقسيمات كشوري شهرستان تبريز داراي دو بخش (مركزي و خسروشهر) 6 دهستان، 71 آبادي

داراي سكنه و 4 آبادي خالي از سكنه مي‌باشد.

شهرستان تبريز بر روي دامنه­هاي شمالي ارتفاعات سهند قرار گرفته است و كوه مورو و ارتفاعات عون­بن­علي از سمت

شمال و شمال شرق، رشته كوه ميشو در شمالغرب و دامنه­هاي سهند در سمت جنوب، حدود طبيعي اين منطقه را

تشكيل مي­دهند.

منطقه تبريز در اوايل دوره پرمين در فرورفتگي موسوم به تتيس قرار گرفته و پوشيده از آب بوده است. همزمان با

جابجائي­هاي مخرب فاز كوهزايي آلپين، منطقه بالا آمده است. در ارتفاعات منطقه تبريز برون­ريزيهاي مواد دروني زمين،

ساختار مورفولوژيك ويژه­اي پديد آورده است. بدين معني كه در مقابل چين­خوردگيهاي منظم و متصل، مواد انفجاري غالباً

به صورت منظم و درهم ريخته، قلل مرتفع، مجزا و مستقل ايجاد كرده است. منطقه تبريز در امتداد خط گسل تبريزـ مرند

قرار گرفته است. تغييرات دوره پليوسن شامل پسروي دريايي و سير به طرف شرايط رسوب­گذاري قاره­اي بوده و بستر

قديمي دريا با مواد رسي و ساير رسوبات پر شده است.

 

بخش شهرهاي تابعه دهستانهاي تابعه تعداد آبادي نام مركز
جمع داراي سكنه خالي از سكنه
مركزي تبريز ـ باسمنج آجي­چاي 11 11 0 مايان سفلي

اسپران

19 17 2

ينگي اسپران

ميدان چاي

23 22 1 كندرود
سردرود سرد صحرا 7 6 1 خلجان
جمع بخش 3 4 60 56

4

تبريز
خسروشهر خسروشهر لاهيجان 8 8 0 لاهيجان
تازه كند 7 7 0 تازه كند
جمع بخش 1 2 15 15 0 خسروشهر
جمع شهرستان 4 6 75 71 4 تبريز

گفتگو بپیوندید

مقایسه لیست

مقایسه