• املاک تبریز

شناخت كلي شهرستان تبریز

شناخت كلي شهرستان تبریز

شهرستان تبريز با وسعتي معادل ۱۹/۲۱۶۷ كيلومتر مربع ۷۶/۴ درصد از كل مساحت استان را به خود

اختصاص داده است و از اين لحاظ رتبه دوازدهم را بين شهرستانهاي استان دارا مي‌باشد. اين شهرستان

از نظر مختصات جغرافيايي در عرض شمالي ۳۷ درجه و ۴۲ دقيقه الي ۳۸ درجه و ۲۹ دقيقه و در طول شرقي

۴۵ درجه و ۵۱ دقيقه الي ۴۶ درجه و ۴۰ دقيقه قرار گرفته است و از سمت شمال با شهرستان­هاي ورزقان،

شبستر و هريس، از شرق و جنوب شرقي با شهرستان­هاي هريس و بستان­آباد، از جنوب با شهرستان مراغه،

از غرب و جنوب غربي با شهرستان­هاي شبستر و اسكو همجوار مي‌باشد.

براساس آخرين تقسيمات كشوري شهرستان تبريز داراي دو بخش (مركزي و خسروشهر) ۶ دهستان، ۷۱ آبادي

داراي سكنه و ۴ آبادي خالي از سكنه مي‌باشد.

شهرستان تبريز بر روي دامنه­هاي شمالي ارتفاعات سهند قرار گرفته است و كوه مورو و ارتفاعات عون­بن­علي از سمت

شمال و شمال شرق، رشته كوه ميشو در شمالغرب و دامنه­هاي سهند در سمت جنوب، حدود طبيعي اين منطقه را

تشكيل مي­دهند.

منطقه تبريز در اوايل دوره پرمين در فرورفتگي موسوم به تتيس قرار گرفته و پوشيده از آب بوده است. همزمان با

جابجائي­هاي مخرب فاز كوهزايي آلپين، منطقه بالا آمده است. در ارتفاعات منطقه تبريز برون­ريزيهاي مواد دروني زمين،

ساختار مورفولوژيك ويژه­اي پديد آورده است. بدين معني كه در مقابل چين­خوردگيهاي منظم و متصل، مواد انفجاري غالباً

به صورت منظم و درهم ريخته، قلل مرتفع، مجزا و مستقل ايجاد كرده است. منطقه تبريز در امتداد خط گسل تبريزـ مرند

قرار گرفته است. تغييرات دوره پليوسن شامل پسروي دريايي و سير به طرف شرايط رسوب­گذاري قاره­اي بوده و بستر

قديمي دريا با مواد رسي و ساير رسوبات پر شده است.

 

بخششهرهاي تابعهدهستانهاي تابعهتعداد آبادينام مركز
جمعداراي سكنهخالي از سكنه
مركزيتبريز ـ باسمنجآجي­چاي۱۱۱۱۰مايان سفلي

اسپران

۱۹۱۷۲

ينگي اسپران

ميدان چاي

۲۳۲۲۱كندرود
سردرودسرد صحرا۷۶۱خلجان
جمع بخش۳۴۶۰۵۶

۴

تبريز
خسروشهرخسروشهرلاهيجان۸۸۰لاهيجان
تازه كند۷۷۰تازه كند
جمع بخش۱۲۱۵۱۵۰خسروشهر
جمع شهرستان۴۶۷۵۷۱۴تبريز
img

ehsan

  پست‌های مرتبط

  خلاصه گزارش طرح تفصیلی شهر تبریز

  خلاصه گزارش طرح تفصیلی شهر تبریز - موقعیت و وسعت محدوده...

  ادامه مطلب
  توسط ehsan

  پيشينه تاريخي و فرهنگي تبريز 2

  پيشينه تاريخي و فرهنگي تبريز 2           مؤلف آثار...

  ادامه مطلب
  توسط ehsan

  پيشينه تاريخي و فرهنگي تبريز

  پيشينه تاريخي و فرهنگي تبريز      پيشينه تبريز...

  ادامه مطلب
  توسط ehsan

  پیوستن به گفتگو