املاک تبریز

شناخت کلی شهرستان تبریز

شناخت کلی شهرستان تبریز

شهرستان تبریز با وسعتی معادل 19/2167 کیلومتر مربع 76/4 درصد از کل مساحت استان را به خود

اختصاص داده است و از این لحاظ رتبه دوازدهم را بین شهرستانهای استان دارا می‌باشد. این شهرستان

از نظر مختصات جغرافیایی در عرض شمالی 37 درجه و 42 دقیقه الی 38 درجه و 29 دقیقه و در طول شرقی

45 درجه و 51 دقیقه الی 46 درجه و 40 دقیقه قرار گرفته است و از سمت شمال با شهرستان­های ورزقان،

شبستر و هریس، از شرق و جنوب شرقی با شهرستان­های هریس و بستان­آباد، از جنوب با شهرستان مراغه،

از غرب و جنوب غربی با شهرستان­های شبستر و اسکو همجوار می‌باشد.

براساس آخرین تقسیمات کشوری شهرستان تبریز دارای دو بخش (مرکزی و خسروشهر) 6 دهستان، 71 آبادی

دارای سکنه و 4 آبادی خالی از سکنه می‌باشد.

شهرستان تبریز بر روی دامنه­های شمالی ارتفاعات سهند قرار گرفته است و کوه مورو و ارتفاعات عون­بن­علی از سمت

شمال و شمال شرق، رشته کوه میشو در شمالغرب و دامنه­های سهند در سمت جنوب، حدود طبیعی این منطقه را

تشکیل می­دهند.

منطقه تبریز در اوایل دوره پرمین در فرورفتگی موسوم به تتیس قرار گرفته و پوشیده از آب بوده است. همزمان با

جابجائی­های مخرب فاز کوهزایی آلپین، منطقه بالا آمده است. در ارتفاعات منطقه تبریز برون­ریزیهای مواد درونی زمین،

ساختار مورفولوژیک ویژه­ای پدید آورده است. بدین معنی که در مقابل چین­خوردگیهای منظم و متصل، مواد انفجاری غالباً

به صورت منظم و درهم ریخته، قلل مرتفع، مجزا و مستقل ایجاد کرده است. منطقه تبریز در امتداد خط گسل تبریزـ مرند

قرار گرفته است. تغییرات دوره پلیوسن شامل پسروی دریایی و سیر به طرف شرایط رسوب­گذاری قاره­ای بوده و بستر

قدیمی دریا با مواد رسی و سایر رسوبات پر شده است.

 

بخش شهرهای تابعه دهستانهای تابعه تعداد آبادی نام مرکز
جمع دارای سکنه خالی از سکنه
مرکزی تبریز ـ باسمنج آجی­چای 11 11 0 مایان سفلی

اسپران

19 17 2

ینگی اسپران

میدان چای

23 22 1 کندرود
سردرود سرد صحرا 7 6 1 خلجان
جمع بخش 3 4 60 56

4

تبریز
خسروشهر خسروشهر لاهیجان 8 8 0 لاهیجان
تازه کند 7 7 0 تازه کند
جمع بخش 1 2 15 15 0 خسروشهر
جمع شهرستان 4 6 75 71 4 تبریز

گفتگو بپیوندید

مقایسه لیست

مقایسه