املاک تبریز

تعریف مسکن و انواع آن در تبریز (برج-مجتمع-ویلا…..)

تعریف مسکن و انواع آن در تبریز

مسکن شهري تبریز از نظر نوع ، تراکم مسکونی و نیز تعداد طبقات و خانوار ساکن به چند دسته طبقه بندي میشود ،

 اما از نظر جمعیتی به سه دسته تک خانواري ، چند خانواري و مجتمع مسکونی قابل تقسیم است.

مسکن مستقل ویلایی به آن نوع از خانه ها اطلاق میشود که مستقل و جدا از هم و داراي حیاط و فضاي باز

 خصوصی می باشند. این خانهها ، که محل سکونت یک یا دو خانوار میباشند، بعضاً در محله هاي قدیمی دیده

 می شوند و داراي تعداد زیادي اتاق هستند. به خانههاي مستقل نسبتاً بزرگ در بخشهاي جدید شهري اصطلاحاً

 مسکن ویلایی گفته میشود و محلههایی که این نوع خانهها در آنها احداث شده است ، جزء منطقه تراکم بسیار

 کم به شمار میروند.

 

خانه هاي نیمه مستقل که به طور ردیفی در امتداد معابر شهري ساخته شدهاند، بخشهاي میانی شهرهاي ایران

را تشکیل میدهند. اقتصاد زمین و ساختمان و تأمین مسکن براي خانوارهاي جوان ، سبب احداث یک یا چند

اشکوب جدید روي طبقه اصلی میشود.

خانه هاي آپارتمان بخش عمدهاي از مسکن شهري تبریز را تشکیل میدهند. خانه هاي آپارتمانی با توجه به اینکه در نواحی

کم درآمد و یا پر درآمد احداث شوند، از نظر اندازه و نوع و میزان تنوع متفاوت خواهند بود. بخشهاي مسکونی آپارتمانی،

خاص نواحی پرتراکم شهري است. این نواحی خصوصیات اجتماعی و فرهنگی ویژهاي دارند که میتوان از آن با عنوان

« شیوه زندگی شهري » یاد کرد.

 

مجتمع هاي مسکونی با تجمع تعدادي آپارتمان در یک بلوك شهري، که به شکل یکپارچه طراحی و ترکیب شده باشند

، پدید می آید. بسیاري از مجتمع هاي مسکونی  تبریز داراي فضاي عمومی مشترکی هستند که مورد استقاده همگانی

ساکنان

مجتمع قرار میگیرد و دیگران حق استفاده و حتی ورود به آن را ندارند. یک مجتمع مسکونی ممکن است از خانه هاي

 ویلایی مستقل و یا آپارتمان هاي چند طبقه (شهرک رشدیه تبریز)شکل گیرد. اندازه مجتمع هاي مسکونی نیز متنوع است

و برخی از آنها ، مانند مجتمع اکباتان در تهران، به اندازه یک شهر متوسط جمعیت دارند.

 

برج اصطلاحاً به آپارتمان هاي بلندمرتبه بیش از ده اشکوب گفته میشود. آپارتمانهاي بلندمرتبه معمولاً براي اسکان اقشار

 کم درآمد و متوسط درآمد شهري، مانند کارگران و کارمندان ، احداث میشوند ، اما در کلان شهري مانند تبریز ، الگوي

 دیگري از برج سازي شکل گرفته است. یعنی در نواحی مرفه نشین، که قدرت اقتصادي ساکنان آن و قیمت زمین بسیار

 زیاد است، آپارتمانهاي بلندمرتبه بسیار مدرن براي استفاده طبقات پر درآمد شهري احداث میگردد. برجهاي آسمان تبریز

یکی از این نمونه هاست.

 

گفتگو بپیوندید

مقایسه لیست

مقایسه