• املاک تبریز

karbar1


  کل786,000,000تومان
  فروش آپارتمان 121 متر فرشته شمالی کد 8584

  فروش آپارتمان 121 متر فرشته شمالی کد 8584

  کوی فرشته شمالی, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 121

  آپارتمان

  karbar1

  1 روز قبل

  کل786,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 121

  آپارتمان

  1 روز قبل

  کل295,000,000تومان
  فروش آپارتمان 73 متر ولی امر کد 8585

  فروش آپارتمان 73 متر ولی امر کد 8585

  Vali ye Amr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 73

  آپارتمان

  karbar1

  1 روز قبل

  کل295,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 73

  آپارتمان

  1 روز قبل

  فروش آپارتمان 117 متر کوی استانداری کد 8602

  Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

  آپارتمان

  karbar1

  1 روز قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

  آپارتمان

  1 روز قبل

  کل700,000,000تومان
  فروش آپارتمان 104 متر فرشته شمالی کد 8601

  فروش آپارتمان 104 متر فرشته شمالی کد 8601

  کوی فرشته شمالی, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 104

  آپارتمان

  karbar1

  1 روز قبل

  کل700,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 104

  آپارتمان

  1 روز قبل

  کل160,000,000تومان
  فروش آپارتمان 52 مترباغمیشه کد 8599

  فروش آپارتمان 52 مترباغمیشه کد 8599

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 52

  آپارتمان

  karbar1

  1 روز قبل

  کل160,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 52

  آپارتمان

  1 روز قبل

  کل760,000,000تومان
  فروش آپارتمان 105 متر فرشته جنوبی کد 8600

  فروش آپارتمان 105 متر فرشته جنوبی کد 8600

  کوی فرشته, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  karbar1

  1 روز قبل

  کل760,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  1 روز قبل

  کل420,000,000تومان
  فروش آپارتمان 110 متر ولی امر کد 8598

  فروش آپارتمان 110 متر ولی امر کد 8598

  Vali ye Amr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  karbar1

  1 روز قبل

  کل420,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  1 روز قبل

  کل1,710,000,000تومان
  فروش آپارتمان 171 متر رشدیه کد 8597

  فروش آپارتمان 171 متر رشدیه کد 8597

  Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 171

  آپارتمان

  karbar1

  1 روز قبل

  کل1,710,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 171

  آپارتمان

  1 روز قبل

  کل335,000,000تومان
  فروش آپارتمان 68 متر باغمیشه کد 8596

  فروش آپارتمان 68 متر باغمیشه کد 8596

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 68

  آپارتمان

  karbar1

  1 روز قبل

  کل335,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 68

  آپارتمان

  1 روز قبل

  کل400,000,000تومان
  فروش آپارتمان 86 متر باغمیشه کد 8595

  فروش آپارتمان 86 متر باغمیشه کد 8595

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

  آپارتمان

  karbar1

  1 روز قبل

  کل400,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

  آپارتمان

  1 روز قبل

  کل200,000,000تومان
  فروش آپارتمان 58 متر باغمیشه کد 8594

  فروش آپارتمان 58 متر باغمیشه کد 8594

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 58

  آپارتمان

  karbar1

  1 روز قبل

  کل200,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 58

  آپارتمان

  1 روز قبل

  کل1,012,000,000تومان
  فروش آپارتمان 115 متر رشدیه کد 8593

  فروش آپارتمان 115 متر رشدیه کد 8593

  Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  karbar1

  1 روز قبل

  کل1,012,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  1 روز قبل

  کل260,000,000تومان
  فروش آپارتمان 75 متر مرزداران کد 8592

  فروش آپارتمان 75 متر مرزداران کد 8592

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

  آپارتمان

  karbar1

  1 روز قبل

  کل260,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

  آپارتمان

  1 روز قبل

  کل383,000,000تومان
  فروش آپارتمان 85 متر ولیعصر2 کد 8591

  فروش آپارتمان 85 متر ولیعصر2 کد 8591

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  karbar1

  1 روز قبل

  کل383,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  1 روز قبل

  کل490,000,000تومان
  فروش آپارتمان 82 متر رشدیه کد 8590

  فروش آپارتمان 82 متر رشدیه کد 8590

  Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 82

  آپارتمان

  karbar1

  1 روز قبل

  کل490,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 82

  آپارتمان

  1 روز قبل

  کل220,000,000تومان
  فروش آپارتمان 80 متر الهیه کد 8581

  فروش آپارتمان 80 متر الهیه کد 8581

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 73

  آپارتمان

  karbar1

  1 روز قبل

  کل220,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 73

  آپارتمان

  1 روز قبل

  کل1,600,000,000تومان
  فروش قطعه مسکونی 200 متر کوی استانداری کد 8588

  فروش قطعه مسکونی 200 متر کوی استانداری کد 8588

  Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  متر مربع: 200

  زمین مسکونی

  karbar1

  1 روز قبل

  کل1,600,000,000تومان

  متر مربع: 200

  زمین مسکونی

  1 روز قبل

  کل330,000,000تومان
  فروش آپارتمان 67 متر ولی امر کد 8587

  فروش آپارتمان 67 متر ولی امر کد 8587

  Vali ye Amr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 67

  آپارتمان

  karbar1

  1 روز قبل

  کل330,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 67

  آپارتمان

  1 روز قبل

  کل511,000,000تومان
  فروش آپارتمان 110 متر نصر کد 8586

  فروش آپارتمان 110 متر نصر کد 8586

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  1 روز قبل

  کل511,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  مجتمع مسکونی

  1 روز قبل

  فروش آپارتمان 58 متر باغمیشه کد 8550

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 58

  آپارتمان

  karbar1

  2 روز قبل

  اتاق خواب: 1متر مربع: 58

  آپارتمان

  2 روز قبل

  فروش آپارتمان 156 متر مرزداران کد 8580

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 156

  آپارتمان

  karbar1

  2 روز قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 156

  آپارتمان

  2 روز قبل

  کل315,000,000تومان
  فروش آپارتمان 80 متر الهیه کد 8581

  فروش آپارتمان 80 متر الهیه کد 8581

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  2 روز قبل

  کل315,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  مجتمع مسکونی

  2 روز قبل

  کل700,000,000تومان
  فروش آپارتمان 130 متر باغمیشه کد 8578

  فروش آپارتمان 130 متر باغمیشه کد 8578

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  karbar1

  2 روز قبل

  کل700,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  2 روز قبل

  کل580,000,000تومان
  فروش آپارتمان 100 متر نصر کد 8576

  فروش آپارتمان 100 متر نصر کد 8576

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  karbar1

  2 روز قبل

  کل580,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  2 روز قبل

  کل800,000,000تومان
  فروش آپارتمان 96 متر رشدیه کد 8577

  فروش آپارتمان 96 متر رشدیه کد 8577

  Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 96

  آپارتمان

  karbar1

  2 روز قبل

  کل800,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 96

  آپارتمان

  2 روز قبل

  کل430,000,000تومان
  فروش آپارتمان 83 متر الهیه کد 8575

  فروش آپارتمان 83 متر الهیه کد 8575

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 83

  آپارتمان

  karbar1

  2 روز قبل

  کل430,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 83

  آپارتمان

  2 روز قبل

  کل890,000,000تومان
  فروش خانه شخصی 147 متر باغمیشه کد 8572

  فروش خانه شخصی 147 متر باغمیشه کد 8572

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 147

  خانه شخصی

  karbar1

  2 روز قبل

  کل890,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 147

  خانه شخصی

  2 روز قبل

  کل450,000,000تومان
  فروش آپارتمان 103 متر باغمیشه کد 8571

  فروش آپارتمان 103 متر باغمیشه کد 8571

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 103

  آپارتمان

  karbar1

  2 روز قبل

  کل450,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 103

  آپارتمان

  2 روز قبل

  کل620,000,000تومان
  فروش آپارتمان 100 متر فرشته جنوبی کد 8569

  فروش آپارتمان 100 متر فرشته جنوبی کد 8569

  کوی فرشته, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  karbar1

  2 روز قبل

  کل620,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  2 روز قبل

  کل500,000,000تومان
  فروش آپارتمان 97 متر باغمیشه کد 8567

  فروش آپارتمان 97 متر باغمیشه کد 8567

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 97

  آپارتمان

  karbar1

  2 روز قبل

  کل500,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 97

  آپارتمان

  2 روز قبل

  کل351,000,000تومان
  فروش آپارتمان 75 متر باغمیشه کد 8534

  فروش آپارتمان 75 متر باغمیشه کد 8534

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  کل351,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

  آپارتمان

  3 روز قبل

  کل660,000,000تومان
  فروش آپارتمان 120 متر مرزداران کد 8537

  فروش آپارتمان 120 متر مرزداران کد 8537

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 120

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  کل660,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 120

  آپارتمان

  3 روز قبل

  کل430,000,000تومان
  فروش آپارتمان 72 متر مرزداران کد 8539

  فروش آپارتمان 72 متر مرزداران کد 8539

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 72

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  کل430,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 72

  آپارتمان

  3 روز قبل

  کل667,000,000تومان
  فروش آپارتمان 127 متر نیاوران کد 8540

  فروش آپارتمان 127 متر نیاوران کد 8540

  نیاوران, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 127

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  کل667,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 127

  آپارتمان

  3 روز قبل

  کل441,000,000تومان
  فروش آپارتمان 90 متر مرزداران کد 8548

  فروش آپارتمان 90 متر مرزداران کد 8548

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  کل441,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  3 روز قبل

  کل650,000,000تومان
  فروش آپارتمان 111 متر فرشته شمالی کد 8552

  فروش آپارتمان 111 متر فرشته شمالی کد 8552

  کوی فرشته شمالی, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 111

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  کل650,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 111

  آپارتمان

  3 روز قبل

  کل900,000,000تومان
  فروش آپارتمان 185 متر خاوران کد 8551

  فروش آپارتمان 185 متر خاوران کد 8551

  Khavaran, میدان چای, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 185

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  کل900,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 185

  آپارتمان

  3 روز قبل

  کل1,000,000,000تومان
  فروش آپارتمان 123 متر رشدیه کد 8563

  فروش آپارتمان 123 متر رشدیه کد 8563

  Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 123

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  3 روز قبل

  کل1,000,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 123

  مجتمع مسکونی

  3 روز قبل

  کل676,000,000تومان
  فروش آپارتمان 130 متر مرزداران کد 8562

  فروش آپارتمان 130 متر مرزداران کد 8562

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  کل676,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

  آپارتمان

  3 روز قبل

  کل1,100,000,000تومان
  فروش قطعه زمین 175 متر نصر کد 8561

  فروش قطعه زمین 175 متر نصر کد 8561

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  متر مربع: 175

  زمین مسکونی

  karbar1

  3 روز قبل

  کل1,100,000,000تومان

  متر مربع: 175

  زمین مسکونی

  3 روز قبل

  کل310,000,000تومان
  فروش آپارتمان 80 متر الهیه کد 8560

  فروش آپارتمان 80 متر الهیه کد 8560

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  کل310,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  آپارتمان

  3 روز قبل

  فروش آپارتمان 170 متر رشدیه کد 8559

  Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 170

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 170

  آپارتمان

  3 روز قبل

  کل670,000,000تومان
  فروش آپارتمان 117 متر نصر کد 8558

  فروش آپارتمان 117 متر نصر کد 8558

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  کل670,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

  آپارتمان

  3 روز قبل

  فروش آپارتمان 130 متر کوی استانداری کد 8556

  Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  3 روز قبل

  کل1,700,000,000تومان
  فروش آپارتمان دوبلکس 240 متر استانداری کد 8557

  فروش آپارتمان دوبلکس 240 متر استانداری کد 8557

  Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 240

  آپارتمان

  karbar1

  5 روز قبل

  کل1,700,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 240

  آپارتمان

  5 روز قبل

  فروش آپارتمان 130 متر نیاوران کد 8555

  نیاوران, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  karbar1

  5 روز قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  5 روز قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  5 روز قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  5 روز قبل

  فروش آپارتمان 110 متر فرشته شمالی کد 8554

  کوی فرشته شمالی, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  karbar1

  5 روز قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  5 روز قبل

  کل280,000,000تومان
  فروش آپارتمان 75 متر الهیه کد 8553

  فروش آپارتمان 75 متر الهیه کد 8553

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

  آپارتمان

  karbar1

  5 روز قبل

  کل280,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

  آپارتمان

  5 روز قبل

  کل853,000,000تومان
  فروش آپارتمان 155 متر نصر کد 8541

  فروش آپارتمان 155 متر نصر کد 8541

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 155

  آپارتمان

  karbar1

  5 روز قبل

  کل853,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 155

  آپارتمان

  5 روز قبل

  کل3,300,000,000تومان
  فروش خانه ویلایی 310 متر رشدیه کد 8538

  فروش خانه ویلایی 310 متر رشدیه کد 8538

  Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 210

  خانه شخصی

  karbar1

  5 روز قبل

  کل3,300,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 210

  خانه شخصی

  5 روز قبل

  کل780,000,000تومان
  فروش زمین مسکونی 168 متر خاوران کد 8536

  فروش زمین مسکونی 168 متر خاوران کد 8536

  Khavaran, میدان چای, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

  متر مربع: 168

  زمین مسکونی

  karbar1

  5 روز قبل

  کل780,000,000تومان

  متر مربع: 168

  زمین مسکونی

  5 روز قبل

  فروش آپارتمان 185 متر نصر کد 8535

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 185

  آپارتمان

  karbar1

  5 روز قبل

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 185

  آپارتمان

  5 روز قبل

  کل676,000,000تومان
  فروش آپارتمان 130 متر مرزداران کد 8533

  فروش آپارتمان 130 متر مرزداران کد 8533

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

  آپارتمان

  karbar1

  5 روز قبل

  کل676,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

  آپارتمان

  5 روز قبل

  کل500,000,000تومان
  فروش آپارتمان 89 متر باغمیشه کد 8532

  فروش آپارتمان 89 متر باغمیشه کد 8532

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 89

  آپارتمان

  karbar1

  5 روز قبل

  کل500,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 89

  آپارتمان

  5 روز قبل

  کل340,000,000تومان
  فروش آپارتمان 94 متر باغمیشه کد 8531

  فروش آپارتمان 94 متر باغمیشه کد 8531

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 94

  آپارتمان

  karbar1

  5 روز قبل

  کل340,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 94

  آپارتمان

  5 روز قبل

  فروش آپارتمان 114 متر رشدیه کد 8520

  Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 114

  آپارتمان

  karbar1

  5 روز قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 114

  آپارتمان

  5 روز قبل

  کل300,000,000تومان
  فروش آپارتمان 100 متر مرزداران کد 8519

  فروش آپارتمان 100 متر مرزداران کد 8519

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  آپارتمان

  karbar1

  5 روز قبل

  کل300,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  آپارتمان

  5 روز قبل

  کل1,260,000,000تومان
  فروش خانه شخصی 171 متر آبرسان کد 8549

  فروش خانه شخصی 171 متر آبرسان کد 8549

  Abresan, Sheshgilan, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 171

  خانه شخصی

  کل1,260,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 171

  خانه شخصی

  کل620,000,000تومان
  فروش آپارتمان 113 متر نصر کد 8547

  فروش آپارتمان 113 متر نصر کد 8547

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 113

  آپارتمان

  karbar1

  6 روز قبل

  کل620,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 113

  آپارتمان

  6 روز قبل

  کل460,000,000تومان
  فروش آپارتمان 106 متر باغمیشه کد 8546

  فروش آپارتمان 106 متر باغمیشه کد 8546

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 106

  آپارتمان

  karbar1

  6 روز قبل

  کل460,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 106

  آپارتمان

  6 روز قبل

  کل388,000,000تومان
  فروش آپارتمان 97 متر باغمیشه کد 8544

  فروش آپارتمان 97 متر باغمیشه کد 8544

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 97

  آپارتمان

  karbar1

  6 روز قبل

  کل388,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 97

  آپارتمان

  6 روز قبل

  کل600,000,000تومان
  فروش آپارتمان 120 متر کوی استانداری کد 8545

  فروش آپارتمان 120 متر کوی استانداری کد 8545

  Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  karbar1

  6 روز قبل

  کل600,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  6 روز قبل

  کل1,270,000,000تومان
  فروش آپارتمان 240 متر نصر کد 8543

  فروش آپارتمان 240 متر نصر کد 8543

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 240

  آپارتمان

  karbar1

  6 روز قبل

  کل1,270,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 240

  آپارتمان

  6 روز قبل

  کل648,000,000تومان
  فروش آپارتمان 135 متر نیاوران کد 8542

  فروش آپارتمان 135 متر نیاوران کد 8542

  نیاوران, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

  آپارتمان

  karbar1

  6 روز قبل

  کل648,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

  آپارتمان

  6 روز قبل

  کل648,000,000تومان
  فروش آپارتمان 135 متر نیاوران کد 8542

  فروش آپارتمان 135 متر نیاوران کد 8542

  نیاوران, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

  آپارتمان

  karbar1

  6 روز قبل

  کل648,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

  آپارتمان

  6 روز قبل

  کل1,400,000,000تومان
  فروش آپارتمان 192 متر مرزداران کد 8525

  فروش آپارتمان 192 متر مرزداران کد 8525

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 192

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل1,400,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 192

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  فروش آپارتمان 120 متر باغمیشه کد 8522

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل470,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل280,000,000تومان
  فروش آپارتمان 60 متر باغمیشه کد 8521

  فروش آپارتمان 60 متر باغمیشه کد 8521

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 60

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل280,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 60

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل750,000,000تومان
  فروش آپارتمان 106 متر فرشته شمالی کد 8518

  فروش آپارتمان 106 متر فرشته شمالی کد 8518

  کوی فرشته شمالی, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 106

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل750,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 106

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل275,000,000تومان
  فروش آپارتمان 75 متر باغمیشه کد 8516

  فروش آپارتمان 75 متر باغمیشه کد 8516

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 75

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل275,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 75

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل400,000,000تومان
  فروش آپارتمان 90 متر مرزداران کد 8517

  فروش آپارتمان 90 متر مرزداران کد 8517

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل400,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل600,000,000تومان
  فروش آپارتمان 100 متر فرشته جنوبی کد 8515

  فروش آپارتمان 100 متر فرشته جنوبی کد 8515

  کوی فرشته, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل600,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل250,000,000تومان
  فروش آپارتمان 60 متر باغمیشه کد 8514

  فروش آپارتمان 60 متر باغمیشه کد 8514

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 60

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل250,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 60

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل550,000,000تومان
  فروش آپارتمان 112 متر نصر کد 8513

  فروش آپارتمان 112 متر نصر کد 8513

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 112

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل550,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 112

  مجتمع مسکونی

  1 هفته قبل

  کل200,000,000تومان
  فروش آپارتمان 54 متر باغمیشه کد 8530

  فروش آپارتمان 54 متر باغمیشه کد 8530

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 54

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل200,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 54

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل529,000,000تومان
  فروش آپارتمان 115 مترمرزداران کد 8529

  فروش آپارتمان 115 مترمرزداران کد 8529

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل529,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  مجتمع مسکونی

  1 هفته قبل

  فروش آپارتمان 108 متر الهیه کد 8528

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 108

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 108

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل684,000,000تومان
  فروش آپارتمان 120 متر نصر کد 8527

  فروش آپارتمان 120 متر نصر کد 8527

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل684,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل1,266,000,000تومان
  فروش آپارتمان 183 متر مرزداران کد 8526

  فروش آپارتمان 183 متر مرزداران کد 8526

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 183

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل1,266,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 183

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  فروش آپارتمان 98 متر مرزداران کد 8524

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل555,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

  مجتمع مسکونی

  1 هفته قبل

  کل319,000,000تومان
  فروش آپارتمان 85 متر الهیه کد 8523

  فروش آپارتمان 85 متر الهیه کد 8523

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل319,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل290,000,000تومان
  فروش آپارتمان 68 متر باغمیشه کد 8500

  فروش آپارتمان 68 متر باغمیشه کد 8500

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 68

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل290,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 68

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل330,000,000تومان
  فروش آپارتمان 85 متر الهیه کد 8499

  فروش آپارتمان 85 متر الهیه کد 8499

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل330,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  مجتمع مسکونی

  1 هفته قبل

  کل265,000,000تومان
  فروش آپارتمان 59 متر باغمیشه کد 8498

  اتاق خواب: 1متر مربع: 59

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل265,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 59

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  فروش آپارتمان 247 متر نصر کد 8497

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 247

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 247

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل1,230,000,000تومان
  فروش قطعه زمین 180 متر نصر کد 8501

  فروش قطعه زمین 180 متر نصر کد 8501

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  متر مربع: 180

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل1,230,000,000تومان

  متر مربع: 180

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  فروش آپارتمان 120 متر رشدیه کد 8496

  Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل820,000,000تومان
  فروش آپارتمان 135 متر نصر کد 8486

  فروش آپارتمان 135 متر نصر کد 8486

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 135

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل820,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 135

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل1,280,000,000تومان
  فروش قطعه زمین 180 متر نصر کد 8485

  فروش قطعه زمین 180 متر نصر کد 8485

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  متر مربع: 180

  زمین مسکونی

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل1,280,000,000تومان

  متر مربع: 180

  زمین مسکونی

  1 هفته قبل

  فروش آپارتمان 130 متر باغمیشه کد 8510

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  فروش آپارتمان 116 متر فرشته شمالی کد 8509

  کوی فرشته شمالی, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 116

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 116

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل1,750,000,000تومان
  فروش قطعه زمین 354 متر خاوران کد 8495

  فروش قطعه زمین 354 متر خاوران کد 8495

  Khavaran, میدان چای, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

  متر مربع: 354

  زمین مسکونی

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل1,750,000,000تومان

  متر مربع: 354

  زمین مسکونی

  1 هفته قبل

  کل720,000,000تومان
  فروش آپارتمان 138 متر مرزداران کد 8484

  فروش آپارتمان 138 متر مرزداران کد 8484

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 138

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل720,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 138

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل460,000,000تومان
  فروش آپارتمان 97 متر الهیه کد 8483

  فروش آپارتمان 97 متر الهیه کد 8483

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 97

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل460,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 97

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل310,000,000تومان
  فروش آپارتمان 78 متر باغمیشه کد 8481

  فروش آپارتمان 78 متر باغمیشه کد 8481

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 78

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل310,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 78

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل770,000,000تومان
  فروش آپارتمان 140 متر ولیعصر2 کد 8474

  فروش آپارتمان 140 متر ولیعصر2 کد 8474

  Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل770,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل676,000,000تومان
  فروش آپارتمان 123 متر مرزداران کد 8473

  فروش آپارتمان 123 متر مرزداران کد 8473

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 123

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل676,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 123

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل304,000,000تومان
  فروش آپارتمان 95 متر الهیه کد 8512

  فروش آپارتمان 95 متر الهیه کد 8512

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 95

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل304,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 95

  مجتمع مسکونی

  1 هفته قبل

  کل370,000,000تومان
  فروش آپارتمان 83 متر نصر کد 8511

  فروش آپارتمان 83 متر نصر کد 8511

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 83

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل370,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 83

  مجتمع مسکونی

  1 هفته قبل

  کل230,000,000تومان
  فروش آپارتمان 60 متر باغمیشه کد 8508

  فروش آپارتمان 60 متر باغمیشه کد 8508

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 60

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل230,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 60

  مجتمع مسکونی

  1 هفته قبل

  کل522,000,000تومان
  فروش آپارتمان 87 متر فرشته جنوبی کد 8507

  فروش آپارتمان 87 متر فرشته جنوبی کد 8507

  کوی فرشته, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 87

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل522,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 87

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل270,000,000تومان
  فروش آپارتمان 64 متر باغمیشه کد 8506

  فروش آپارتمان 64 متر باغمیشه کد 8506

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 64

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل270,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 64

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل620,000,000تومان
  فروش آپارتمان 130 متر مرزداران کد 8505

  فروش آپارتمان 130 متر مرزداران کد 8505

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل620,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل412,000,000تومان
  فروش آپارتمان 103 متر باغمیشه کد 8504

  فروش آپارتمان 103 متر باغمیشه کد 8504

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 103

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل412,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 103

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  فروش آپارتمان 162 متر رشدیه کد 8503

  Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 162

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  1 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 162

  مجتمع مسکونی

  1 هفته قبل

  کل550,000,000تومان
  فروش آپارتمان 136 متر باغمیشه کد 8502

  فروش آپارتمان 136 متر باغمیشه کد 8502

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 136

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل550,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 136

  مجتمع مسکونی

  1 هفته قبل

  کل330,000,000تومان
  فروش آپارتمان 75 متر باغمیشه کد 8472

  فروش آپارتمان 75 متر باغمیشه کد 8472

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل330,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل290,000,000تومان
  فروش آپارتمان 75 متر باغمیشه کد 8460

  فروش آپارتمان 75 متر باغمیشه کد 8460

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل290,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل775,000,000تومان
  فروش آپارتمان 127 متر نصر کد 8482

  فروش آپارتمان 127 متر نصر کد 8482

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 127

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل775,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 127

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل360,000,000تومان
  فروش آپارتمان 73 متر باغمیشه کد 8480

  فروش آپارتمان 73 متر باغمیشه کد 8480

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 73

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل360,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 73

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل350,000,000تومان
  فروش آپارتمان 90 متر الهیه کد 8458

  فروش آپارتمان 90 متر الهیه کد 8458

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل350,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  مجتمع مسکونی

  1 هفته قبل

  کل410,000,000تومان
  فروش آپارتمان 80 متر باغمیشه کد 8456

  فروش آپارتمان 80 متر باغمیشه کد 8456

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل410,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل520,000,000تومان
  فروش آپارتمان 82 متر ولیعصر2 کد 8457

  فروش آپارتمان 82 متر ولیعصر2 کد 8457

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 82

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل520,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 82

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  فروش آپارتمان 185 متر ولیعصر2 کد 8449

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 185

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 185

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل340,000,000تومان
  فروش آپارتمان 95 متر باغمیشه کد 8450

  فروش آپارتمان 95 متر باغمیشه کد 8450

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 95

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل340,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 95

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل545,000,000تومان
  فروش آپارتمان 85 متر نصر کد 8448

  فروش آپارتمان 85 متر نصر کد 8448

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل545,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  فروش قطعه زمین 180 متر نصر کد 8447

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  متر مربع: 180

  زمین مسکونی

  karbar1

  1 هفته قبل

  متر مربع: 180

  زمین مسکونی

  1 هفته قبل

  کل734,000,000تومان
  فروش آپارتمان 108 متر فرشته جنوبی کد 8443

  فروش آپارتمان 108 متر فرشته جنوبی کد 8443

  کوی فرشته, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 108

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل734,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 108

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل330,000,000تومان
  فروش آپارتمان 78 متر باغمیشه کد 8442

  فروش آپارتمان 78 متر باغمیشه کد 8442

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 78

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل330,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 78

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل750,000,000تومان
  فروش آپارتمان 140 متر مرزداران کد 8479

  فروش آپارتمان 140 متر مرزداران کد 8479

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل750,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل670,000,000تومان
  فروش آپارتمان 126 متر ولیعصر2 کد 8478

  فروش آپارتمان 126 متر ولیعصر2 کد 8478

  Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 126

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل670,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 126

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل340,000,000تومان
  فروش آپارتمان 75 متر باغمیشه کد 8477

  فروش آپارتمان 75 متر باغمیشه کد 8477

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 75

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل340,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 75

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل300,000,000تومان
  فروش آپارتمان60 متر باغمیشه کد 8476

  فروش آپارتمان60 متر باغمیشه کد 8476

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 60

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل300,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 60

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل1,248,000,000تومان
  فروش آپارتمان 156 متر رشدیه کد 8475

  فروش آپارتمان 156 متر رشدیه کد 8475

  Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 156

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل1,248,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 156

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل280,000,000تومان
  فروش آپارتمان 75 متر الهیه کد 8494

  فروش آپارتمان 75 متر الهیه کد 8494

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل280,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  فروش آپارتمان 100 متر نصر کد 8493

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  اتاق خواب: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل623,000,000تومان
  فروش آپارتمان 134 متر مرزداران کد 8491

  فروش آپارتمان 134 متر مرزداران کد 8491

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 134

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل623,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 134

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل580,000,000تومان
  فروش آپارتمان 114 متر الهیه کد 8492

  فروش آپارتمان 114 متر الهیه کد 8492

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 114

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل580,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 114

  مجتمع مسکونی

  1 هفته قبل

  کل600,000,000تومان
  فروش قطعه زمین 123 متر باغمیشه کد 8490

  فروش قطعه زمین 123 متر باغمیشه کد 8490

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  متر مربع: 123

  زمین مسکونی

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل600,000,000تومان

  متر مربع: 123

  زمین مسکونی

  1 هفته قبل

  کل730,000,000تومان
  فروش آپارتمان 138 متر مرزداران کد 8489

  فروش آپارتمان 138 متر مرزداران کد 8489

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 138

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل730,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 138

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل380,000,000تومان
  فروش آپارتمان 96 متر نیاوران کد 8488

  فروش آپارتمان 96 متر نیاوران کد 8488

  نیاوران, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 96

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل380,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 96

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل650,000,000تومان
  فروش آپارتمان 120 متر نصر کد 8487

  فروش آپارتمان 120 متر نصر کد 8487

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 120

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل650,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 120

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل650,000,000تومان
  فروش آپارتمان 120 متر نصر کد 8487

  فروش آپارتمان 120 متر نصر کد 8487

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 120

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل650,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 120

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل714,000,000تومان
  فروش آپارتمان 105 متر باغمیشه کد 8471

  فروش آپارتمان 105 متر باغمیشه کد 8471

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل714,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل630,000,000تومان
  فروش آپارتمان 116 متر نیاوران کد 8470

  فروش آپارتمان 116 متر نیاوران کد 8470

  نیاوران, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 116

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل630,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 116

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  فروش آپارتمان 110 متر کوی نصر کد 8469

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل1,100,000,000تومان
  فروش آپارتمان 190 متر نصر کد 8468

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 191

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل1,100,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 191

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل605,000,000تومان
  فروش آپارتمان 110 متر کوی نصر کد 8467

  فروش آپارتمان 110 متر کوی نصر کد 8467

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل605,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل1,600,000,000تومان
  فروش قطعه زمین 563 متر نیاوران کد 8466

  فروش قطعه زمین 563 متر نیاوران کد 8466

  نیاوران, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  متر مربع: 563

  زمین مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل1,600,000,000تومان

  متر مربع: 563

  زمین مسکونی

  2 هفته قبل

  کل420,000,000تومان
  فروش آپارتمان 90 متر باغمیشه کد 8465

  فروش آپارتمان 90 متر باغمیشه کد 8465

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل420,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل350,000,000تومان
  فروش آپارتمان 87 متر باغمیشه کد 8464

  فروش آپارتمان 87 متر باغمیشه کد 8464

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 87

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل350,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 87

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل825,000,000تومان
  فروش آپارتمان 125 متر فرشته شمالی کد 8463

  فروش آپارتمان 125 متر فرشته شمالی کد 8463

  کوی فرشته شمالی, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل825,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل425,000,000تومان
  فروش آپارتمان 85 متر الهیه کد 8462

  فروش آپارتمان 85 متر الهیه کد 8462

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل425,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل250,000,000تومان
  فروش آپارتمان 60 متر باغمیشه کد 8461

  فروش آپارتمان 60 متر باغمیشه کد 8461

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 60

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل250,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 60

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل565,000,000تومان
  فروش آپارتمان 113 متر باغمیشه کد 8459

  فروش آپارتمان 113 متر باغمیشه کد 8459

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 113

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل565,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 113

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل970,000,000تومان
  فروش قطعه زمین 380 متر خاوران کد 8455

  فروش قطعه زمین 380 متر خاوران کد 8455

  Khavaran, میدان چای, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

  متر مربع: 380

  زمین مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل970,000,000تومان

  متر مربع: 380

  زمین مسکونی

  2 هفته قبل

  کل215,000,000تومان
  فروش آپارتمان 61 متر باغمیشه کد 8452

  فروش آپارتمان 61 متر باغمیشه کد 8452

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 61

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل215,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 61

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل850,000,000تومان
  فروش آپارتمان 121 متر فرشته شمالی کد 8454

  فروش آپارتمان 121 متر فرشته شمالی کد 8454

  کوی فرشته شمالی, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 121

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل850,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 121

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل550,000,000تومان
  فروش آپارتمان 114 متر باغمیشه کد 8453

  فروش آپارتمان 114 متر باغمیشه کد 8453

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 114

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل550,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 114

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل600,000,000تومان
  فروش آپارتمان 100 متر فرشته جنوبی کد 8451

  فروش آپارتمان 100 متر فرشته جنوبی کد 8451

  کوی فرشته, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل600,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل315,000,000تومان
  فروش آپارتمان 70 متر یاغچیان کد 8446

  فروش آپارتمان 70 متر یاغچیان کد 8446

  Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 70

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل315,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 70

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل650,000,000تومان
  فروش آپارتمان 95 متر یاغچیان کد 8444

  فروش آپارتمان 95 متر یاغچیان کد 8444

  Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل650,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  رهن کامل270,000,000تومان
  رهن کامل آپارتمان 190 متر گلشهر کد 8445

  رهن کامل آپارتمان 190 متر گلشهر کد 8445

  Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  رهن کامل270,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل1,026,000,000تومان
  فروش قطعه زمین 171 متر باغمیشه کد 8441

  فروش قطعه زمین 171 متر باغمیشه کد 8441

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  متر مربع: 171

  زمین مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل1,026,000,000تومان

  متر مربع: 171

  زمین مسکونی

  2 هفته قبل

  کل340,000,000تومان
  فروش آپارتمان 85 متر مرزداران کد 8440

  فروش آپارتمان 85 متر مرزداران کد 8440

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل340,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  فروش آپارتمان 175 متر نصر کد 8427

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 175

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 175

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل638,000,000تومان
  فروش آپارتمان 116 متر باغمیشه کد 8439

  فروش آپارتمان 116 متر باغمیشه کد 8439

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 116

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل638,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 116

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل2,250,000,000تومان
  فروش قطعه زمین 500 مترنصر کد 8436

  فروش قطعه زمین 500 مترنصر کد 8436

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  متر مربع: 500

  زمین مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل2,250,000,000تومان

  متر مربع: 500

  زمین مسکونی

  2 هفته قبل

  کل605,000,000تومان
  فروش آپارتمان 110 متر مرزداران کد 8438

  فروش آپارتمان 110 متر مرزداران کد 8438

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل605,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل1,350,000,000تومان
  فروش آپارتمان 248 متر نصر کد 8437

  فروش آپارتمان 248 متر نصر کد 8437

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 248

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل1,350,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 248

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل284,000,000تومان
  فروش آپارتمان 65 متر فرشته شمالی کد 8435

  فروش آپارتمان 65 متر فرشته شمالی کد 8435

  کوی فرشته شمالی, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 65

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل284,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 65

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل3,600,000,000تومان
  فروش خانه ویلایی 305 متر رشدیه کد 8434

  فروش خانه ویلایی 305 متر رشدیه کد 8434

  Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 306

  خانه شخصی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل3,600,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 306

  خانه شخصی

  2 هفته قبل

  کل315,000,000تومان
  فروش آپارتمان 85 متر باغمیشه کد 8433

  فروش آپارتمان 85 متر باغمیشه کد 8433

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل315,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل2,490,000,000تومان
  فروش قطعه زمین 518 متر نصر کد 8432

  فروش قطعه زمین 518 متر نصر کد 8432

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  متر مربع: 518

  زمین مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل2,490,000,000تومان

  متر مربع: 518

  زمین مسکونی

  2 هفته قبل

  کل1,440,000,000تومان
  فروش قطعه زمین 576 متر باغمیشه کد 8431

  فروش قطعه زمین 576 متر باغمیشه کد 8431

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  متر مربع: 576

  زمین مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل1,440,000,000تومان

  متر مربع: 576

  زمین مسکونی

  2 هفته قبل

  فروش آپارتمان 116 متر الهیه کد 8430

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 116

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 116

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  فروش آپارتمان 115 متر نصر کد 8429

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  فروش قطعه زمین 240 متر نیاوران کد 8425

  نیاوران, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  متر مربع: 240

  زمین مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  متر مربع: 240

  زمین مسکونی

  2 هفته قبل

  فروش آپارتمان 125 متر باغمیشه کد 8416

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل2,640,000,000تومان
  فروش قطعه زمین 660 متر نیاوران کد 8415

  فروش قطعه زمین 660 متر نیاوران کد 8415

  نیاوران, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  متر مربع: 660

  زمین مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل2,640,000,000تومان

  متر مربع: 660

  زمین مسکونی

  2 هفته قبل

  کل280,000,000تومان
  فروش آپارتمان 60 متر باغمیشه کد 8414

  فروش آپارتمان 60 متر باغمیشه کد 8414

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 60

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل280,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 60

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل290,000,000تومان
  فروش آپارتمان 75 متر باغمیشه کد 8413

  فروش آپارتمان 75 متر باغمیشه کد 8413

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل290,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل1,300,000,000تومان
  فروش خانه شخصی 160 متر الهیه کد 8412

  فروش خانه شخصی 160 متر الهیه کد 8412

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  خانه شخصی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل1,300,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  خانه شخصی

  2 هفته قبل

  کل500,000,000تومان
  فروش آپارتمان 102 متر ولیعصر2 کد 8411

  فروش آپارتمان 102 متر ولیعصر2 کد 8411

  Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 102

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل500,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 102

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل622,000,000تومان
  فروش آپارتمان 82 متر رشدیه کد 8410

  فروش آپارتمان 82 متر رشدیه کد 8410

  Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 82

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل622,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 82

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل3,000,000,000تومان
  فروش زمین مسکونی 250 متر مرزداران کد 8409

  فروش زمین مسکونی 250 متر مرزداران کد 8409

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  متر مربع: 250

  زمین مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل3,000,000,000تومان

  متر مربع: 250

  زمین مسکونی

  2 هفته قبل

  کل690,000,000تومان
  فروش آپارتمان 115 متر نصر کد 8408

  فروش آپارتمان 115 متر نصر کد 8408

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل690,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل1,650,000,000تومان
  فروش خانه شخصی 147 متر باغمیشه کد 8407

  فروش خانه شخصی 147 متر باغمیشه کد 8407

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 147

  خانه شخصی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل1,650,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 147

  خانه شخصی

  2 هفته قبل

  کل380,000,000تومان
  فروش آپارتمان 80 متر باغمیشه کد 8406

  فروش آپارتمان 80 متر باغمیشه کد 8406

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل380,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  فروش آپارتمان 83 متر الهیه کد 8426

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 83

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 83

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل300,000,000تومان
  فروش آپارتمان 93 متر باغمیشه کد 8384

  فروش آپارتمان 93 متر باغمیشه کد 8384

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 93

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل300,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 93

  مجتمع مسکونی

  2 هفته قبل

  کل1,150,000,000تومان
  فروش قطعه زمین 210 متر ولی امر کد 8385

  فروش قطعه زمین 210 متر ولی امر کد 8385

  Vali ye Amr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  متر مربع: 210

  زمین مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل1,150,000,000تومان

  متر مربع: 210

  زمین مسکونی

  2 هفته قبل

  کل330,000,000تومان
  فروش آپارتمان 78 متر باغمیشه کد 8390

  فروش آپارتمان 78 متر باغمیشه کد 8390

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 78

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل330,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 78

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل310,000,000تومان
  فروش آپارتمان 94 متر باغمیشه کد 8388

  فروش آپارتمان 94 متر باغمیشه کد 8388

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 94

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل310,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 94

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل215,000,000تومان
  فروش آپارتمان 57 متر باغمیشه کد 8391

  فروش آپارتمان 57 متر باغمیشه کد 8391

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 57

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل215,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 57

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل905,000,000تومان
  فروش آپارتمان 156 متر مرزداران کد 8405

  فروش آپارتمان 156 متر مرزداران کد 8405

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 156

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل905,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 156

  مجتمع مسکونی

  2 هفته قبل

  کل340,000,000تومان
  فروش آپارتمان 94 متر باغمیشه کد 8404

  فروش آپارتمان 94 متر باغمیشه کد 8404

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 94

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل340,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 94

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  فروش آپارتمان 93 متر نصر کد 8403

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 93

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 93

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  فروش آپارتمان 200 متر باغمیشه کد 8401

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 200

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 200

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل270,000,000تومان
  فروش آپارتمان 70 متر باغمیشه کد 8398

  فروش آپارتمان 70 متر باغمیشه کد 8398

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 70

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل270,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 70

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل872,000,000تومان
  فروش آپارتمان 171 متر مرزداران کد 8428

  فروش آپارتمان 171 متر مرزداران کد 8428

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 171

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل872,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 171

  مجتمع مسکونی

  2 هفته قبل

  فروش آپارتمان 72 متر الهیه کد 8424

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 72

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 72

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  فروش قطعه زمین 200 متر مرزداران کد 8423

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  متر مربع: 200

  زمین مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  متر مربع: 200

  زمین مسکونی

  2 هفته قبل

  کل7,700,000,000تومان
  فروش خانه ویلایی 306 متر رشدیه کد 8422

  فروش خانه ویلایی 306 متر رشدیه کد 8422

  Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 6متر مربع: 635

  خانه شخصی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل7,700,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 6متر مربع: 635

  خانه شخصی

  2 هفته قبل

  کل1,225,000,000تومان
  فروش آپارتمان 250 متر نصر کد 8421

  فروش آپارتمان 250 متر نصر کد 8421

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 250

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل1,225,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 250

  مجتمع مسکونی

  2 هفته قبل

  فروش آپارتمان 156 متر نیاوران کد 8420

  نیاوران, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 156

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 156

  مجتمع مسکونی

  2 هفته قبل

  فروش آپارتمان 100 متر باغمیشه کد 8419

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 2

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  فروش آپارتمان 144 متر مرزداران کد 8418

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 144

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 144

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل360,000,000تومان
  فروش آپارتمان 98 متر مرزداران کد 8417

  فروش آپارتمان 98 متر مرزداران کد 8417

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل360,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل1,530,000,000تومان
  فروش قطعه زمین 190 متر فرشته جنوبی کد 8387

  فروش قطعه زمین 190 متر فرشته جنوبی کد 8387

  فرشته, Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  متر مربع: 190

  زمین مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل1,530,000,000تومان

  متر مربع: 190

  زمین مسکونی

  2 هفته قبل

  کل500,000,000تومان
  فروش آپارتمان 126 متر باغمیشه کد 8389

  فروش آپارتمان 126 متر باغمیشه کد 8389

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 126

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل500,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 126

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  فروش آپارتمان 120 متر مرزداران کد 8392

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل580,000,000تومان
  فروش آپارتمان 114 متر الهیه کد 8393

  فروش آپارتمان 114 متر الهیه کد 8393

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 114

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل580,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 114

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل295,000,000تومان
  فروش آپارتمان 84 متر باغمیشه کد 8394

  فروش آپارتمان 84 متر باغمیشه کد 8394

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 84

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل295,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 84

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل740,000,000تومان
  فروش آپارتمان 138 متر مرزداران کد 8395

  فروش آپارتمان 138 متر مرزداران کد 8395

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 138

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل740,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 138

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل240,000,000تومان
  فروش آپارتمان 57 متر باغمیشه کد 8402

  فروش آپارتمان 57 متر باغمیشه کد 8402

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 57

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل240,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 57

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل530,000,000تومان
  فروش آپارتمان 106 متر الهیه کد 8396

  فروش آپارتمان 106 متر الهیه کد 8396

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 106

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل530,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 106

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل1,218,000,000تومان
  فروش آپارتمان 210 متر ولی امر کد 8397

  فروش آپارتمان 210 متر ولی امر کد 8397

  Vali ye Amr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 210

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل1,218,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 210

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل744,000,000تومان
  فروش آپارتمان 86 متر رشدیه کد 8399

  فروش آپارتمان 86 متر رشدیه کد 8399

  Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل744,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل1,200,000,000تومان
  فروش آپارتمان 120 متر رشدیه کد 8400

  فروش آپارتمان 120 متر رشدیه کد 8400

  Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل1,200,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل525,000,000تومان
  فروش آپارتمان 142 متر باغمیشه کد 8386

  فروش آپارتمان 142 متر باغمیشه کد 8386

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 142

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل525,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 142

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل520,000,000تومان
  فروش آپارتمان 82 متر نصر کد 8383

  فروش آپارتمان 82 متر نصر کد 8383

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 82

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل520,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 82

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل700,000,000تومان
  فروش آپارتمان 115 متر مرزداران کد 8382

  فروش آپارتمان 115 متر مرزداران کد 8382

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل700,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل745,000,000تومان
  فروش آپارتمان 133 متر فرشته جنوبی کد 8381

  فروش آپارتمان 133 متر فرشته جنوبی کد 8381

  فرشته, Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 133

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل745,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 133

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل550,000,000تومان
  فروش آپارتمان 107 متر باغمیشه کد 8380

  فروش آپارتمان 107 متر باغمیشه کد 8380

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل550,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  فروش قطعه زمین 180 متر استانداری کد 8379

  Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  متر مربع: 180

  زمین مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  متر مربع: 180

  زمین مسکونی

  2 هفته قبل

  کل270,000,000تومان
  فروش آپارتمان 58 متر باغمیشه کد 8378

  فروش آپارتمان 58 متر باغمیشه کد 8378

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 58

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل270,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 58

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل700,000,000تومان
  فروش آپارتمان 138 متر مرزداران کد 8376

  فروش آپارتمان 138 متر مرزداران کد 8376

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 138

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل700,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 138

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل750,000,000تومان
  فروش آپارتمان 110 متر الهیه کد 8375

  فروش آپارتمان 110 متر الهیه کد 8375

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل750,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل520,000,000تومان
  فروش آپارتمان 122 متر باغمیشه کد 8374

  فروش آپارتمان 122 متر باغمیشه کد 8374

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 122

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل520,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 122

  آپارتمان