• املاک تبریز

karbar1


  اجاره1,000,000تومان25,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 120 متر ولیعصر2 کد 9597

  اجاره آپارتمان 120 متر ولیعصر2 کد 9597

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  karbar1

  21 ساعت قبل

  اجاره1,000,000تومان25,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  21 ساعت قبل

  اجاره آپارتمان 100 متر ولیعصر جنوبی کد 9586

  ولیعصر جنوبی, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  karbar1

  21 ساعت قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  21 ساعت قبل

  اجاره200,000تومان100,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 114 متر مرزداران کد 9596

  اجاره آپارتمان 114 متر مرزداران کد 9596

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 114

  آپارتمان

  karbar1

  21 ساعت قبل

  اجاره200,000تومان100,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 114

  آپارتمان

  21 ساعت قبل

  اجاره600,000تومان350,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 240 متر ولیعصر کد 9595

  اجاره آپارتمان 240 متر ولیعصر کد 9595

  ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 240

  آپارتمان

  karbar1

  21 ساعت قبل

  اجاره600,000تومان350,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 240

  آپارتمان

  21 ساعت قبل

  رهن150,000تومان75,000,000تومان
  رهن آپارتمان 80 متر توانیر کد 9594

  رهن آپارتمان 80 متر توانیر کد 9594

  ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 80

  آپارتمان

  karbar1

  21 ساعت قبل

  رهن150,000تومان75,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 80

  آپارتمان

  21 ساعت قبل

  اجاره7,200,000تومان300,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 200 متر ولیعصر کد 9593

  اجاره آپارتمان 200 متر ولیعصر کد 9593

  ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 200

  آپارتمان

  karbar1

  21 ساعت قبل

  اجاره7,200,000تومان300,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 200

  آپارتمان

  21 ساعت قبل

  اجاره1,000,000تومان80,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 120 متر فرشته جنوبی کد 9592

  اجاره آپارتمان 120 متر فرشته جنوبی کد 9592

  کوی فرشته, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 120

  آپارتمان

  karbar1

  21 ساعت قبل

  اجاره1,000,000تومان80,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 120

  آپارتمان

  21 ساعت قبل

  رهن آپارتمان 130 متر پرواز کد 9591

  Parvaz, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  karbar1

  21 ساعت قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  21 ساعت قبل

  اجاره1,000,000تومان30,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 113 متر الهیه کد 9590

  اجاره آپارتمان 113 متر الهیه کد 9590

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 113

  آپارتمان

  karbar1

  21 ساعت قبل

  اجاره1,000,000تومان30,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 113

  آپارتمان

  21 ساعت قبل

  اجاره4,000,000تومان100,000,000تومان
  اجاره آپارتمان مبله 140 متر ولیعصر کد 9589

  اجاره آپارتمان مبله 140 متر ولیعصر کد 9589

  ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  karbar1

  21 ساعت قبل

  اجاره4,000,000تومان100,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 140

  آپارتمان

  21 ساعت قبل

  اجاره1,000,000تومان10,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 85 متر ولیعصر2 کد 9588

  اجاره آپارتمان 85 متر ولیعصر2 کد 9588

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  karbar1

  21 ساعت قبل

  اجاره1,000,000تومان10,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  21 ساعت قبل

  اجاره900,000تومان20,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 90 متر نصر کد 9587

  اجاره آپارتمان 90 متر نصر کد 9587

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  karbar1

  21 ساعت قبل

  اجاره900,000تومان20,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  21 ساعت قبل

  اجاره100,000تومان50,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 90 متر ولیعصر2 کد 9585

  اجاره آپارتمان 90 متر ولیعصر2 کد 9585

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  karbar1

  21 ساعت قبل

  اجاره100,000تومان50,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  21 ساعت قبل

  اجاره100,000تومان50,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 91 متر باغمیشه کد 9584

  اجاره آپارتمان 91 متر باغمیشه کد 9584

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 91

  آپارتمان

  karbar1

  2 روز قبل

  اجاره100,000تومان50,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 91

  آپارتمان

  2 روز قبل

  اجاره2,500,000تومان35,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 130 متر ولیعصر کد 9583

  اجاره آپارتمان 130 متر ولیعصر کد 9583

  Qanun, Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5166616471, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  karbar1

  2 روز قبل

  اجاره2,500,000تومان35,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  2 روز قبل

  اجاره1,500,000تومان40,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 133 متر نصر کد 9582

  اجاره آپارتمان 133 متر نصر کد 9582

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 133

  آپارتمان

  karbar1

  2 روز قبل

  اجاره1,500,000تومان40,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 133

  آپارتمان

  2 روز قبل

  رهن آپارتمان 90 متر توانیر کد 9581

  مجتمع مسکونی گلپارک, گلپارک, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  karbar1

  2 روز قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  2 روز قبل

  اجاره1,700,000تومان50,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 100 متر رجایی شهر کد 9580

  اجاره آپارتمان 100 متر رجایی شهر کد 9580

  RajaeeShahr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  karbar1

  2 روز قبل

  اجاره1,700,000تومان50,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  2 روز قبل

  اجاره300,000تومان100,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 103 متر فرشته شمالی کد 9579

  اجاره آپارتمان 103 متر فرشته شمالی کد 9579

  کوی فرشته شمالی, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 103

  آپارتمان

  karbar1

  2 روز قبل

  اجاره300,000تومان100,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 103

  آپارتمان

  2 روز قبل

  رهن کامل190,000,000تومان
  رهن آپارتمان 140 متر کوی استانداری کد 9578

  رهن آپارتمان 140 متر کوی استانداری کد 9578

  ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  karbar1

  2 روز قبل

  رهن کامل190,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  2 روز قبل

  کل840,000,000تومان
  فروش آپارتمان 105 متر کوی استانداری کد 9577

  فروش آپارتمان 105 متر کوی استانداری کد 9577

  ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  karbar1

  2 روز قبل

  کل840,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  2 روز قبل

  کل770,000,000تومان
  فروش آپارتمان 133 متر ولیعصر2 کد 9576

  فروش آپارتمان 133 متر ولیعصر2 کد 9576

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 133

  آپارتمان

  karbar1

  2 روز قبل

  کل770,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 133

  آپارتمان

  2 روز قبل

  کل767,000,000تومان
  فروش آپارتمان 118 متر نصر کد 9575

  فروش آپارتمان 118 متر نصر کد 9575

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 118

  آپارتمان

  karbar1

  2 روز قبل

  کل767,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 118

  آپارتمان

  2 روز قبل

  کل300,000,000تومان
  فروش آپارتمان 90 متر باغمیشه کد 9574

  فروش آپارتمان 90 متر باغمیشه کد 9574

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  karbar1

  2 روز قبل

  کل300,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  2 روز قبل

  کل350,000,000تومان
  فروش آپارتمان 83 متر باغمیشه کد 9573

  فروش آپارتمان 83 متر باغمیشه کد 9573

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 83

  آپارتمان

  karbar1

  2 روز قبل

  کل350,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 83

  آپارتمان

  2 روز قبل

  کل350,000,000تومان
  فروش آپارتمان 85 متر باغمیشه کد 9572

  فروش آپارتمان 85 متر باغمیشه کد 9572

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  karbar1

  2 روز قبل

  کل350,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  2 روز قبل

  کل2,750,000,000تومان
  فروش خانه ویلایی 270 متر رشدیه کد 9571

  فروش خانه ویلایی 270 متر رشدیه کد 9571

  Roshdiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 270

  خانه شخصی

  karbar1

  2 روز قبل

  کل2,750,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 270

  خانه شخصی

  2 روز قبل

  کل520,000,000تومان
  فروش آپارتمان 91 متر فرشته جنوبی کد 9570

  فروش آپارتمان 91 متر فرشته جنوبی کد 9570

  کوی فرشته, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 91

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  کل520,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 91

  آپارتمان

  3 روز قبل

  کل400,000,000تومان
  فروش آپارتمان 98 متر باغمیشه کد 9569

  فروش آپارتمان 98 متر باغمیشه کد 9569

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  3 روز قبل

  کل400,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

  مجتمع مسکونی

  3 روز قبل

  کل520,000,000تومان
  فروش آپارتمان 98 متر باغمیشه کد 9568

  فروش آپارتمان 98 متر باغمیشه کد 9568

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  کل520,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

  آپارتمان

  3 روز قبل

  کل340,000,000تومان
  فروش آپارتمان 100 متر باغمیشه کد 9567

  فروش آپارتمان 100 متر باغمیشه کد 9567

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  کل340,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  3 روز قبل

  اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 120 متر فرشته جنوبی کد 9566

  اجاره آپارتمان 120 متر فرشته جنوبی کد 9566

  کوی فرشته, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  3 روز قبل

  اجاره500,000تومان45,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 82 متر الهیه کد 9565

  اجاره آپارتمان 82 متر الهیه کد 9565

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 82

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  اجاره500,000تومان45,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 82

  آپارتمان

  3 روز قبل

  اجاره800,000تومان30,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 100 متر ولی امر کد 9564

  اجاره آپارتمان 100 متر ولی امر کد 9564

  Vali ye Amr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  اجاره800,000تومان30,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  3 روز قبل

  اجاره1,850,000تومان25,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 107 متر فرشته جنوبی کد 9563

  اجاره آپارتمان 107 متر فرشته جنوبی کد 9563

  کوی فرشته, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  اجاره1,850,000تومان25,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

  آپارتمان

  3 روز قبل

  اجاره1,750,000تومان40,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 150 متر مرزداران کد 9562

  اجاره آپارتمان 150 متر مرزداران کد 9562

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 150

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  اجاره1,750,000تومان40,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 150

  آپارتمان

  3 روز قبل

  اجاره1,300,000تومان35,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 100 متر الهیه کد 9561

  اجاره آپارتمان 100 متر الهیه کد 9561

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  اجاره1,300,000تومان35,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  3 روز قبل

  اجاره1,000,000تومان40,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 100 متر سهند ائل گلی کد 9560

  اجاره آپارتمان 100 متر سهند ائل گلی کد 9560

  Elgoli - Shahgoli, Elgoli sq - Shahgoli sq - Sharifzadeh, Abrisham, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  اجاره1,000,000تومان40,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  3 روز قبل

  اجاره900,000تومان10,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 85 متر ولیعصر2 کد 9559

  اجاره آپارتمان 85 متر ولیعصر2 کد 9559

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  اجاره900,000تومان10,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  3 روز قبل

  رهن کامل آپارتمان 105 متر یاغچیان کد 9558

  Yaghchiyan, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  3 روز قبل

  اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 120 متر میرداماد کد 9557

  اجاره آپارتمان 120 متر میرداماد کد 9557

  Mirdamad, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  3 روز قبل

  رهن آپارتمان 155 متر ولیعصر کد 9556

  ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 155

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 155

  آپارتمان

  3 روز قبل

  اجاره18,000,000تومان200,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 210 متر ولیعصر کد 9555

  اجاره آپارتمان 210 متر ولیعصر کد 9555

  ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 210

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  اجاره18,000,000تومان200,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 210

  آپارتمان

  3 روز قبل

  اجاره750,000تومان155,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 200 متر زعفرانیه کد 9554

  اجاره آپارتمان 200 متر زعفرانیه کد 9554

  Zafaraniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 200

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  اجاره750,000تومان155,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 200

  آپارتمان

  3 روز قبل

  رهن آپارتمان 125 متر ولیعصر کد 9553

  نگین پارک, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

  آپارتمان

  3 روز قبل

  اجاره1,500,000تومان40,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 100 متر فرشته شمالی کد 9552

  اجاره آپارتمان 100 متر فرشته شمالی کد 9552

  کوی فرشته شمالی, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  اجاره1,500,000تومان40,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  3 روز قبل

  اجاره500,000تومان35,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 60 متر ولی امر کد 9551

  اجاره آپارتمان 60 متر ولی امر کد 9551

  Vali ye Amr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 60

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  اجاره500,000تومان35,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 60

  آپارتمان

  3 روز قبل

  اجاره1,500,000تومان10,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 85 متر توانیر کد 9550

  اجاره آپارتمان 85 متر توانیر کد 9550

  میدان گلپارک, Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  اجاره1,500,000تومان10,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  3 روز قبل

  اجاره700,000تومان95,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 130 متر ولیعصر جنوبی کد 9549

  اجاره آپارتمان 130 متر ولیعصر جنوبی کد 9549

  ولیعصر جنوبی, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

  آپارتمان

  karbar1

  3 روز قبل

  اجاره700,000تومان95,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

  آپارتمان

  3 روز قبل

  اجاره50,000تومان100,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 156 متر توانیر شمالی کد 9548

  اجاره آپارتمان 156 متر توانیر شمالی کد 9548

  پل توانیر, Abbasi, Siyavan, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 041, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 156

  آپارتمان

  karbar1

  4 روز قبل

  اجاره50,000تومان100,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 156

  آپارتمان

  4 روز قبل

  اجاره1,000,000تومان15,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 75 متر باغمیشه کد 9547

  اجاره آپارتمان 75 متر باغمیشه کد 9547

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 75

  آپارتمان

  karbar1

  4 روز قبل

  اجاره1,000,000تومان15,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 75

  آپارتمان

  4 روز قبل

  اجاره1,500,000تومان40,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 105 متر نصر کد 9546

  اجاره آپارتمان 105 متر نصر کد 9546

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  karbar1

  4 روز قبل

  اجاره1,500,000تومان40,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  4 روز قبل

  اجاره700,000تومان50,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 115 متر فرشته شمالی کد 9545

  اجاره آپارتمان 115 متر فرشته شمالی کد 9545

  کوی فرشته شمالی, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  karbar1

  4 روز قبل

  اجاره700,000تومان50,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  4 روز قبل

  اجاره650,000تومان60,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 85 متر باغمیشه کد 9544

  اجاره آپارتمان 85 متر باغمیشه کد 9544

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  karbar1

  4 روز قبل

  اجاره650,000تومان60,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  4 روز قبل

  اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 115 متر مرزداران کد 9543

  اجاره آپارتمان 115 متر مرزداران کد 9543

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  karbar1

  4 روز قبل

  اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  4 روز قبل

  اجاره1,000,000تومان20,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 70 متر توانیر کد 9542

  اجاره آپارتمان 70 متر توانیر کد 9542

  پل توانیر, Abbasi, Siyavan, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 041, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 70

  آپارتمان

  karbar1

  4 روز قبل

  اجاره1,000,000تومان20,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 70

  آپارتمان

  4 روز قبل

  اجاره3,100,000تومان40,000,000تومان
  اجاره آپارتمان 127 متر پروین اعتصامی کد 9541

  اجاره آپارتمان 127 متر پروین اعتصامی کد 9541

  ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 127

  آپارتمان

  karbar1

  4 روز قبل

  اجاره3,100,000تومان40,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 127

  آپارتمان

  4 روز قبل

  کل555,000,000تومان
  فروش آپارتمان 111 متر مرزداران کد 9524

  فروش آپارتمان 111 متر مرزداران کد 9524

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 111

  آپارتمان

  karbar1

  5 روز قبل

  کل555,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 111

  آپارتمان

  5 روز قبل

  کل340,000,000تومان
  فروش آپارتمان 75 متر نصر کد 9523

  فروش آپارتمان 75 متر نصر کد 9523

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 75

  آپارتمان

  karbar1

  5 روز قبل

  کل340,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 75

  آپارتمان

  5 روز قبل

  کل510,000,000تومان
  فروش آپارتمان 120 متر کوی استانداری کد 9522

  فروش آپارتمان 120 متر کوی استانداری کد 9522

  ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  karbar1

  5 روز قبل

  کل510,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  5 روز قبل

  کل250,000,000تومان
  فروش آپارتمان 50 متر ولی امر کد 9521

  فروش آپارتمان 50 متر ولی امر کد 9521

  Vali ye Amr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 50

  آپارتمان

  karbar1

  5 روز قبل

  کل250,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 50

  آپارتمان

  5 روز قبل

  فروش آپارتمان 176 متر رشدیه کد 9520

  Roshdiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 176

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 176

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل640,000,000تومان
  فروش آپارتمان 128 متر نیاوران کد 9519

  فروش آپارتمان 128 متر نیاوران کد 9519

  نیاوران, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 128

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل640,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 128

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل575,000,000تومان
  فروش آپارتمان 105 متر الهیه کد 9518

  فروش آپارتمان 105 متر الهیه کد 9518

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل575,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل660,000,000تومان
  فروش آپارتمان 111 متر ولیعصر2 کد 9517

  فروش آپارتمان 111 متر ولیعصر2 کد 9517

  علامه امینی شمالی, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 111

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل660,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 111

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل610,000,000تومان
  فروش آپارتمان 115 متر مرزداران کد 9516

  فروش آپارتمان 115 متر مرزداران کد 9516

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل610,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل295,000,000تومان
  فروش آپارتمان 55 متر باغمیشه کد 9515

  فروش آپارتمان 55 متر باغمیشه کد 9515

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 55

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل295,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 55

  1 هفته قبل

  کل490,000,000تومان
  فروش آپارتمان 88 متر نصر کد 9514

  فروش آپارتمان 88 متر نصر کد 9514

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 88

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل490,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 88

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل700,000,000تومان
  فروش آپارتمان 140 متر مرزداران کد 9513

  فروش آپارتمان 140 متر مرزداران کد 9513

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل700,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل320,000,000تومان
  فروش آپارتمان 80 متر الهیه کد 9512

  فروش آپارتمان 80 متر الهیه کد 9512

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل320,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل650,000,000تومان
  فروش آپارتمان 98 متر نصر کد 9511

  فروش آپارتمان 98 متر نصر کد 9511

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل650,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل630,000,000تومان
  فروش آپارتمان 117 متر نصر کد 9510

  فروش آپارتمان 117 متر نصر کد 9510

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل630,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل1,150,000,000تومان
  فروش آپارتمان 115 متر رشدیه کد 9509

  فروش آپارتمان 115 متر رشدیه کد 9509

  Roshdiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل1,150,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل1,226,000,000تومان
  فروش آپارتمان 183 متر مرزداران کد 9500

  فروش آپارتمان 183 متر مرزداران کد 9500

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 183

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل1,226,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 183

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل585,000,000تومان
  فروش آپارتمان 117 متر مرزداران کد 9508

  فروش آپارتمان 117 متر مرزداران کد 9508

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 117

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل585,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 117

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل1,050,000,000تومان
  فروش آپارتمان 175 متر نصر کد 9507

  فروش آپارتمان 175 متر نصر کد 9507

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 175

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل1,050,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 175

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل371,000,000تومان
  فروش آپارتمان 65 متر مرزداران کد 9506

  فروش آپارتمان 65 متر مرزداران کد 9506

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 65

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل371,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 65

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل700,000,000تومان
  فروش آپارتمان 130 متر نصر کد 9505

  فروش آپارتمان 130 متر نصر کد 9505

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل700,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  فروش آپارتمان 73 متر رشدیه کد 9504

  Roshdiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 73

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  اتاق خواب: 1متر مربع: 73

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل685,000,000تومان
  فروش آپارتمان 114 متر نصر کد 9503

  فروش آپارتمان 114 متر نصر کد 9503

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 114

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل685,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 114

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل620,000,000تومان
  فروش آپارتمان 138 متر باغمیشه کد 9502

  فروش آپارتمان 138 متر باغمیشه کد 9502

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 138

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل620,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 138

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل275,000,000تومان
  فروش آپارتمان 85 متر الهیه کد 9501

  فروش آپارتمان 85 متر الهیه کد 9501

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  karbar1

  1 هفته قبل

  کل275,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  1 هفته قبل

  کل2,000,000,000تومان
  فروش خانه شخصی 185 متر زعفرانیه کد 9498

  فروش خانه شخصی 185 متر زعفرانیه کد 9498

  Zafaraniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 185

  خانه شخصی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل2,000,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 185

  خانه شخصی

  2 هفته قبل

  کل1,050,000,000تومان
  فروش آپارتمان 140 متر ولیعصر جنوبی کد 9497

  فروش آپارتمان 140 متر ولیعصر جنوبی کد 9497

  ولیعصر جنوبی, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل1,050,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل580,000,000تومان
  فروش آپارتمان 115 متر کوی استانداری کد 9465

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل580,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل404,000,000تومان
  فروش آپارتمان 86 متر مرزداران کد 9462

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل404,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل767,000,000تومان
  فروش آپارتمان 118 متر فرشته شمالی کد 9463

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 118

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل767,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 118

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل200,000,000تومان
  فروش آپارتمان 55 متر باغمیشه کد 9464

  اتاق خواب: 1متر مربع: 55

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل200,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 55

  مجتمع مسکونی

  2 هفته قبل

  کل560,000,000تومان
  فروش آپارتمان 116 متر کوی استانداری کد 9466

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 116

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل560,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 116

  مجتمع مسکونی

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 185

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 185

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل640,000,000تومان
  فروش آپارتمان 105 متر فرشته جنوبی کد 9467

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل640,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل756,000,000تومان
  فروش آپارتمان 140 متر مرزداران کد 9484

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل756,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل750,000,000تومان
  فروش آپارتمان 121 متر فرشته شمالی کد 9486

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 121

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل750,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 121

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل680,000,000تومان
  فروش آپارتمان 124 متر مرزداران کد 9485

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 124

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل680,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 124

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل720,000,000تومان
  فروش آپارتمان 115 متر نصر کد 9487

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل720,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل700,000,000تومان
  فروش آپارتمان 103 متر فرشته جنوبی کد 9488

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 103

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل700,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 103

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل220,000,000تومان
  فروش آپارتمان 57 متر باغمیشه کد 9495

  اتاق خواب: 1متر مربع: 57

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل220,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 57

  مجتمع مسکونی

  2 هفته قبل

  کل620,000,000تومان
  فروش آپارتمان 125 متر کوی استانداری کد 9494

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل620,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل1,000,000,000تومان
  فروش آپارتمان 160 متر نصر کد 9493

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل1,000,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل810,000,000تومان
  فروش آپارتمان 135 متر نصر کد 9491

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 135

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل810,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 135

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل870,000,000تومان
  فروش آپارتمان 145 متر ولی امرکد 9490

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 145

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل870,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 145

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل13,000,000,000تومان
  فروش قطعه مسکونی 250 متر ولیعصر کد 9489
  کل13,000,000,000تومان

  متر مربع: 250

  زمین مسکونی

  2 هفته قبل

  کل640,000,000تومان
  فروش آپارتمان 98 متر فرشته جنوبی کد 9469

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل640,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل260,000,000تومان
  فروش آپارتمان 60 متر باغمیشه کد 9470

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 60

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل260,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 60

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل480,000,000تومان
  فروش آپارتمان 100 متر باغمیشه کد 9473

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل480,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل450,000,000تومان
  فروش آپارتمان 113 متر باغمیشه کد 9472

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 113

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل450,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 113

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل547,000,000تومان
  فروش آپارتمان 114 متر باغمیشه کد 9474

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 114

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل547,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 114

  مجتمع مسکونی

  2 هفته قبل

  کل640,000,000تومان
  فروش آپارتمان 115 متر رشدیه کد 9475

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل640,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل700,000,000تومان
  فروش آپارتمان 140 متر مرزداران کد 9476

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل700,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل750,000,000تومان
  فروش آپارتمان 112 متر رشدیه کد 9477

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 112

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل750,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 112

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل600,000,000تومان
  فروش آپارتمان 100 متر مرزداران کد 9478

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل600,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل370,000,000تومان
  فروش آپارتمان 65 متر مرزداران کد 9480

  اتاق خواب: 1متر مربع: 65

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل370,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 65

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل684,000,000تومان
  فروش آپارتمان 114 متر نصر کد 9479

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 114

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل684,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 114

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل490,000,000تومان
  فروش آپارتمان 102 متر نصر کد 9481

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 102

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل490,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 102

  مجتمع مسکونی

  2 هفته قبل

  کل580,000,000تومان
  فروش آپارتمان 100 متر مرزداران کد 9482

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل580,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل860,000,000تومان
  فروش آپارتمان 106 متر الهیه کد 9483

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 106

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل860,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 106

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  اجاره1,000,000تومان120,000,000تومان
  اجاره دفتر 90 متر چایکنار کد 9460
  اجاره1,000,000تومان120,000,000تومان

  متر مربع: 90

  دفتری

  2 هفته قبل

  اجاره2,700,000تومان25,000,000تومان
  اجاره دفتر 90 متر ولیعصر کد 9461
  اجاره2,700,000تومان25,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 90

  دفتری

  2 هفته قبل

  اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان
  اجاره دفتر 110 متر نصر کد 9459

  اتاق خواب: 1متر مربع: 110

  دفتری

  karbar1

  2 هفته قبل

  اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 110

  دفتری

  2 هفته قبل

  اجاره1,400,000تومان50,000,000تومان
  اجاره مغازه 100 متر ائل گلی کد 9458

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  دفتری

  karbar1

  2 هفته قبل

  اجاره1,400,000تومان50,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  دفتری

  2 هفته قبل

  اجاره2,200,000تومان20,000,000تومان
  اجاره دفتر 100 متر ولیعصر کد 9456

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 100

  دفتری

  karbar1

  2 هفته قبل

  اجاره2,200,000تومان20,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 100

  دفتری

  2 هفته قبل

  اجاره7,000,000تومان100,000,000تومان
  اجاره دفتر 75 متر ولیعصر کد 9457

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 75

  دفتری

  karbar1

  2 هفته قبل

  اجاره7,000,000تومان100,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 75

  دفتری

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 70

  دفتری

  karbar1

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 70

  دفتری

  2 هفته قبل

  اجاره3,500,000تومان30,000,000تومان
  اجاره دفتر 105 متر ائل گلی کد 9454

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 105

  دفتری

  karbar1

  2 هفته قبل

  اجاره3,500,000تومان30,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 105

  دفتری

  2 هفته قبل

  اجاره2,700,000تومان10,000,000تومان
  اجاره دفتر 119 متر ولی امر کد 9452

  تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 119

  دفتری

  karbar1

  2 هفته قبل

  اجاره2,700,000تومان10,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 119

  دفتری

  2 هفته قبل

  اجاره2,500,000تومان15,000,000تومان
  اجاره دفتر 70 متر ولیعصر کد 9453
  اجاره2,500,000تومان15,000,000تومان

  متر مربع: 70

  دفتری

  2 هفته قبل

  کل400,000,000تومان
  فروش آپارتمان 74 متر نصر3 کد 9451

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 74

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل400,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 74

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل650,000,000تومان
  فروش آپارتمان 105 متر کوی استانداری کد 9450

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل650,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل690,000,000تومان
  فروش آپارتمان 127 متر مرزداران کد 9449

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 127

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل690,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 127

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل640,000,000تومان
  فروش آپارتمان 123 متر باغمیشه کد 9448

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 123

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل640,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 123

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل1,155,000,000تومان
  فروش آپارتمان 210 متر ولی امر کد 9447

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 210

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل1,155,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 210

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل418,000,000تومان
  فروش آپارتمان 72 متر مرزداران کد 9446

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 72

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل418,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 72

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل700,000,000تومان
  فروش آپارتمان 130 متر نصر کد 9444

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل700,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 130

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل969,000,000تومان
  فروش آپارتمان 170 متر نیاوران کد 9442

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 170

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل969,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 170

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل400,000,000تومان
  فروش آپارتمان 73 متر ولی امر کد 9443

  اتاق خواب: 1متر مربع: 73

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل400,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 73

  مجتمع مسکونی

  2 هفته قبل

  کل370,000,000تومان
  فروش آپارتمان 95 متر مرزداران کد 9441

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 95

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل370,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 95

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل594,000,000تومان
  فروش آپارتمان 99 متر نصر کد 9440

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 99

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل594,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 99

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل280,000,000تومان
  فروش آپارتمان 55 متر باغمیشه کد 9431

  اتاق خواب: 1متر مربع: 55

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل280,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 55

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل480,000,000تومان
  فروش آپارتمان 113 متر ولیعصر2 کد 9430

  اتاق خواب: 1متر مربع: 113

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل480,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 113

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل1,350,000,000تومان
  فروش آپارتمان 175 متر فرشته شمالی کد 9432

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 175

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل1,350,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 175

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل580,000,000تومان
  فروش آپارتمان 98 متر نصر کد 9433

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل580,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 98

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل450,000,000تومان
  فروش آپارتمان 110 متر ولی امر کد 9434

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل450,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 110

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل871,000,000تومان
  فروش آپارتمان 130 متر فرشته شمالی کد 9439

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل871,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل750,000,000تومان
  فروش آپارتمان 121 متر فرشته شمالی کد 9438

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 121

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل750,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 121

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل721,000,000تومان
  فروش آپارتمان 131 متر نیاوران کد 9435

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 131

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل721,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 131

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل950,000,000تومان
  فروش آپارتمان 130 متر کوی استانداری کد 9436

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل950,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل430,000,000تومان
  فروش آپارتمان 90 متر باغمیشه کد 9437

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل430,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل538,000,000تومان
  فروش آپارتمان 103 متر مرزداران کد 9428

  فروش آپارتمان 103 متر مرزداران کد 9428

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 103

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل538,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 103

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل218,000,000تومان
  فروش آپارتمان 60 متر باغمیشه کد 9429

  فروش آپارتمان 60 متر باغمیشه کد 9429

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 60

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل218,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 60

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل1,470,000,000تومان
  فروش آپارتمان 199 متر کوی استانداری کد 9427

  فروش آپارتمان 199 متر کوی استانداری کد 9427

  ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 199

  آپارتمان

  karbar1

  2 هفته قبل

  کل1,470,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 199

  آپارتمان

  2 هفته قبل

  کل630,000,000تومان
  فروش آپارتمان 108 متر ولی امر کد 9426

  فروش آپارتمان 108 متر ولی امر کد 9426

  Vali ye Amr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 108

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل630,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 108

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل630,000,000تومان
  فروش آپارتمان 100 متر فرشته جنوبی کد 9425

  فروش آپارتمان 100 متر فرشته جنوبی کد 9425

  کوی فرشته, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل630,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل540,000,000تومان
  فروش آپارتمان 105 متر باغمیشه کد 9424

  فروش آپارتمان 105 متر باغمیشه کد 9424

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 105

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل540,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 105

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل1,305,000,000تومان
  فروش آپارتمان 225 متر نصر کد 9423

  فروش آپارتمان 225 متر نصر کد 9423

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 225

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل1,305,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 225

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل580,000,000تومان
  فروش آپارتمان 109 متر ولیعصر2 کد 9422

  فروش آپارتمان 109 متر ولیعصر2 کد 9422

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 109

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل580,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 109

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل1,100,000,000تومان
  فروش آپارتمان 200 متر مرزداران کد 9421

  فروش آپارتمان 200 متر مرزداران کد 9421

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 200

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل1,100,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 200

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  فروش آپارتمان 180 متر فرشته شمالی کد 9420

  کوی فرشته شمالی, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 180

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 180

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل600,000,000تومان
  فروش آپارتمان 125 متر نیاوران کد 9419

  فروش آپارتمان 125 متر نیاوران کد 9419

  نیاوران, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل600,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل680,000,000تومان
  فروش آپارتمان 125 متر مرزداران کد 9418

  فروش آپارتمان 125 متر مرزداران کد 9418

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل680,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل720,000,000تومان
  فروش آپارتمان 160 متر باغمیشه کد 9417

  فروش آپارتمان 160 متر باغمیشه کد 9417

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل720,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل750,000,000تومان
  فروش آپارتمان 117 متر فرشته شمالی کد 9416

  فروش آپارتمان 117 متر فرشته شمالی کد 9416

  کوی فرشته شمالی, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل750,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل457,000,000تومان
  فروش آپارتمان 83 متر نیاوران کد 9415

  فروش آپارتمان 83 متر نیاوران کد 9415

  نیاوران, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 83

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل457,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 83

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل860,000,000تومان
  فروش آپارتمان 123 متر فرشته شمالی کد 9414

  فروش آپارتمان 123 متر فرشته شمالی کد 9414

  کوی فرشته شمالی, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 123

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل860,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 123

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل235,000,000تومان
  فروش آپارتمان 58 متر باغمیشه کد 9413

  اتاق خواب: 1متر مربع: 58

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل235,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 58

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل616,000,000تومان
  فروش آپارتمان 112 متر مرزداران کد 9410

  فروش آپارتمان 112 متر مرزداران کد 9410

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 112

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل616,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 112

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل480,000,000تومان
  فروش آپارتمان 100 متر باغمیشه کد 9411

  فروش آپارتمان 100 متر باغمیشه کد 9411

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل480,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل1,500,000,000تومان
  فروش آپارتمان 180 نصر3 کد 9412

  فروش آپارتمان 180 نصر3 کد 9412

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 180

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل1,500,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 180

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل330,000,000تومان
  فروش آپارتمان 66 متر باغمیشه کد 9409

  فروش آپارتمان 66 متر باغمیشه کد 9409

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 66

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل330,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 66

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل278,000,000تومان
  فروش آپارتمان 63 متر الهیه کد 9408

  فروش آپارتمان 63 متر الهیه کد 9408

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 63

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل278,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 63

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل650,000,000تومان
  فروش آپارتمان 86 متر الهیه کد 9406

  فروش آپارتمان 86 متر الهیه کد 9406

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل650,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل290,000,000تومان
  فروش آپارتمان 85 متر مرزداران کد 9407

  فروش آپارتمان 85 متر مرزداران کد 9407

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل290,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل1,400,000,000تومان
  فروش قطعه زمین 180 متر کوی استانداری کد 9405

  فروش قطعه زمین 180 متر کوی استانداری کد 9405

  Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  متر مربع: 180

  زمین مسکونی

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل1,400,000,000تومان

  متر مربع: 180

  زمین مسکونی

  3 هفته قبل

  کل510,000,000تومان
  فروش آپارتمان 106 متر الهیه کد 9404

  فروش آپارتمان 106 متر الهیه کد 9404

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 106

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل510,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 106

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  فروش آپارتمان 140 متر مرزداران کد 9403

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 140

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل1,080,000,000تومان
  فروش آپارتمان 120 متر رشدیه کد 9402

  فروش آپارتمان 120 متر رشدیه کد 9402

  Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل1,080,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل300,000,000تومان
  فروش آپارتمان 90 متر مرزداران کد 9401

  فروش آپارتمان 90 متر مرزداران کد 9401

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  مجتمع مسکونی

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل300,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 90

  مجتمع مسکونی

  3 هفته قبل

  کل740,000,000تومان
  فروش آپارتمان 108 متر الهیه کد 9398

  فروش آپارتمان 108 متر الهیه کد 9398

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 108

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل740,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 108

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل460,000,000تومان
  فروش آپارتمان 102 متر باغمیشه کد 9400

  فروش آپارتمان 102 متر باغمیشه کد 9400

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 102

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل460,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 102

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل590,000,000تومان
  فروش آپارتمان 125 متر نیاوران کد 9399

  فروش آپارتمان 125 متر نیاوران کد 9399

  نیاوران, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل590,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 125

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل365,000,000تومان
  فروش آپارتمان 85 متر مرزداران کد 9397

  فروش آپارتمان 85 متر مرزداران کد 9397

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 85

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل365,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 85

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل967,000,000تومان
  فروش آپارتمان 107 متر فرشته شمالی کد 9396

  فروش آپارتمان 107 متر فرشته شمالی کد 9396

  کوی فرشته شمالی, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل967,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 107

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل1,950,000,000تومان
  فروش قطعه زمین 158 متر کوی استانداری کد 9395

  فروش قطعه زمین 158 متر کوی استانداری کد 9395

  Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  متر مربع: 158

  زمین مسکونی

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل1,950,000,000تومان

  متر مربع: 158

  زمین مسکونی

  3 هفته قبل

  کل800,000,000تومان
  فروش آپارتمان 173 متر نصر کد 9394

  فروش آپارتمان 173 متر نصر کد 9394

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 173

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل800,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 173

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  فروش آپارتمان 186 متر مرزداران کد 9393

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 186

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 186

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل380,000,000تومان
  فروش آپارتمان 74 متر الهیه کد 9392

  فروش آپارتمان 74 متر الهیه کد 9392

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 74

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل380,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 74

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل269,000,000تومان
  فروش آپارتمان 85 متر الهیه کد 9391

  فروش آپارتمان 85 متر الهیه کد 9391

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل269,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل350,000,000تومان
  فروش آپارتمان 75 متر الهیه کد 9390

  فروش آپارتمان 75 متر الهیه کد 9390

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

  آپارتمان

  karbar1

  3 هفته قبل

  کل350,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 75

  آپارتمان

  3 هفته قبل

  کل190,000,000تومان
  فروش آپارتمان 55 متر باغمیشه کد 9388

  فروش آپارتمان 55 متر باغمیشه کد 9388

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 55

  آپارتمان

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل190,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 55

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  کل350,000,000تومان
  فروش مغازه 32 متر رشدیه کد 9375

  فروش مغازه 32 متر رشدیه کد 9375

  Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  متر مربع: 32

  تجاری -مغازه

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل350,000,000تومان

  متر مربع: 32

  تجاری -مغازه

  4 هفته قبل

  کل595,000,000تومان
  فروش آپارتمان 120 متر باغمیشه کد 9389

  فروش آپارتمان 120 متر باغمیشه کد 9389

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل595,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  کل775,000,000تومان
  فروش آپارتمان 136 متر نیاوران کد 9386

  فروش آپارتمان 136 متر نیاوران کد 9386

  نیاوران, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 136

  آپارتمان

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل775,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 136

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  کل570,000,000تومان
  فروش آپارتمان 100 متر الهیه کد 9387

  فروش آپارتمان 100 متر الهیه کد 9387

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل570,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  کل1,100,000,000تومان
  فروش آپارتمان 180 متر ولی امر کد 9385

  فروش آپارتمان 180 متر ولی امر کد 9385

  Vali ye Amr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 180

  آپارتمان

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل1,100,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 180

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  کل1,100,000,000تومان
  فروش آپارتمان 200 متر مرزداران کد 9384

  فروش آپارتمان 200 متر مرزداران کد 9384

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 200

  آپارتمان

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل1,100,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 200

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  کل290,000,000تومان
  فروش آپارتمان 95 متر باغمیشه کد 9383

  فروش آپارتمان 95 متر باغمیشه کد 9383

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 95

  آپارتمان

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل290,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 95

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  کل450,000,000تومان
  فروش آپارتمان 73 متر فرشته شمالی کد 9382

  فروش آپارتمان 73 متر فرشته شمالی کد 9382

  کوی فرشته شمالی, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 73

  آپارتمان

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل450,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 73

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  کل1,800,000,000تومان
  فروش قطعه زمین 171 متر ولیعصر2 کد 9381

  فروش قطعه زمین 171 متر ولیعصر2 کد 9381

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  متر مربع: 171

  زمین مسکونی

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل1,800,000,000تومان

  متر مربع: 171

  زمین مسکونی

  4 هفته قبل

  کل660,000,000تومان
  فروش آپارتمان 86 متر باغمیشه کد 9364

  فروش آپارتمان 86 متر باغمیشه کد 9364

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 110

  آپارتمان

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل660,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 110

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  فروش آپارتمان 137 متر مرزداران کد 9379

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 137

  آپارتمان

  karbar1

  4 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 137

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  اجاره2,300,000تومان15,000,000تومان
  اجاره مغازه 52 متر سه راه ولیعصر کد 9378

  اجاره مغازه 52 متر سه راه ولیعصر کد 9378

  سه راه ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  متر مربع: 52

  تجاری -مغازه

  karbar1

  4 هفته قبل

  اجاره2,300,000تومان15,000,000تومان

  متر مربع: 52

  تجاری -مغازه

  4 هفته قبل

  اجاره15,000,000تومان100,000,000تومان
  اجاره مغازه 60 متر ولیعصر کد 9377

  اجاره مغازه 60 متر ولیعصر کد 9377

  Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  متر مربع: 60

  تجاری -مغازه

  karbar1

  4 هفته قبل

  اجاره15,000,000تومان100,000,000تومان

  متر مربع: 60

  تجاری -مغازه

  4 هفته قبل

  اجاره1,500,000تومان5,000,000تومان
  اجاره دفتر 80 متر چایکنار کد 9376

  اجاره دفتر 80 متر چایکنار کد 9376

  چایکنار, Abbasi, Siyavan, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 041, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  دفتری

  karbar1

  4 هفته قبل

  اجاره1,500,000تومان5,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  دفتری

  4 هفته قبل

  کل1,300,000,000تومان
  فروش مغازه 32 متر سه راهی ولیعصر کد 9374

  فروش مغازه 32 متر سه راهی ولیعصر کد 9374

  سه راه ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  متر مربع: 32

  تجاری -مغازه

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل1,300,000,000تومان

  متر مربع: 32

  تجاری -مغازه

  4 هفته قبل

  کل130,000,000تومان
  فروش مغازه 11 متر الهیه کد 9373

  فروش مغازه 11 متر الهیه کد 9373

  Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  متر مربع: 11

  تجاری -مغازه

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل130,000,000تومان

  متر مربع: 11

  تجاری -مغازه

  4 هفته قبل

  فروش مغازه 134 متر زعفرانیه کد 9372

  Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  متر مربع: 134

  تجاری -مغازه

  karbar1

  4 هفته قبل

  متر مربع: 134

  تجاری -مغازه

  4 هفته قبل

  کل299,000,000تومان
  فروش مغازه 14 متر باغمیشه کد 9371

  فروش مغازه 14 متر باغمیشه کد 9371

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 14

  تجاری -مغازه

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل299,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 14

  تجاری -مغازه

  4 هفته قبل

  کل1,000,000,000تومان
  فروش مغازه 60 متر یاغچیان کد 9370

  فروش مغازه 60 متر یاغچیان کد 9370

  Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  متر مربع: 60

  تجاری -مغازه

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل1,000,000,000تومان

  متر مربع: 60

  تجاری -مغازه

  4 هفته قبل

  کل2,150,000,000تومان
  فروش دفتر 270 متر چایکنار کد 9369

  فروش دفتر 270 متر چایکنار کد 9369

  چایکنار, Abbasi, Siyavan, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 041, Iran

  تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 270

  دفتری

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل2,150,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 5متر مربع: 270

  دفتری

  4 هفته قبل

  فروش مغازه 102 متر نصر کد 9368

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  متر مربع: 102

  آپارتمان

  karbar1

  4 هفته قبل

  متر مربع: 102

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  کل1,720,000,000تومان
  فروش دفتر86 متر ولیعصر کد 9367

  فروش دفتر86 متر ولیعصر کد 9367

  Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

  دفتری

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل1,720,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

  دفتری

  4 هفته قبل

  کل900,000,000تومان
  فروش مغازه 40 متر گلشهر کد 9366

  فروش مغازه 40 متر گلشهر کد 9366

  Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 40

  تجاری -مغازه

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل900,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 40

  تجاری -مغازه

  4 هفته قبل

  فروش مغازه 300 متر میدان بسیج کد 9365

  میدان بسیج, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 300

  تجاری -مغازه

  karbar1

  4 هفته قبل

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 300

  تجاری -مغازه

  4 هفته قبل

  کل430,000,000تومان
  فروش آپارتمان 86 متر باغمیشه کد 9364

  فروش آپارتمان 86 متر باغمیشه کد 9364

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

  آپارتمان

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل430,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  کل704,000,000تومان
  فروش آپارتمان 160 متر باغمیشه کد 9363

  فروش آپارتمان 160 متر باغمیشه کد 9363

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل704,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 160

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  کل1,214,000,000تومان
  فروش آپارتمان 148 متر رشدیه کد 9362

  فروش آپارتمان 148 متر رشدیه کد 9362

  Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 148

  آپارتمان

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل1,214,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 148

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  کل680,000,000تومان
  فروش آپارتمان 117 متر نصر3 کد 9354

  فروش آپارتمان 117 متر نصر3 کد 9354

  نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

  آپارتمان

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل680,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 117

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  کل1,000,000,000تومان
  فروش آپارتمان 186 متر خاوران کد 9360

  فروش آپارتمان 186 متر خاوران کد 9360

  Khavaran, میدان چای, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 186

  آپارتمان

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل1,000,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 186

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  کل235,000,000تومان
  فروش آپارتمان 50 متر باغمیشه کد 9358

  فروش آپارتمان 50 متر باغمیشه کد 9358

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 50

  آپارتمان

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل235,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 50

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  کل380,000,000تومان
  فروش آپارتمان 80 متر مرزداران کد 9361

  فروش آپارتمان 80 متر مرزداران کد 9361

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  آپارتمان

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل380,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 80

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  کل450,000,000تومان
  فروش آپارتمان 113 متر باغمیشه کد 9359

  فروش آپارتمان 113 متر باغمیشه کد 9359

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 113

  آپارتمان

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل450,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 113

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  کل230,000,000تومان
  فروش آپارتمان 59 متر باغمیشه کد 9357

  فروش آپارتمان 59 متر باغمیشه کد 9357

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  اتاق خواب: 1متر مربع: 59

  آپارتمان

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل230,000,000تومان

  اتاق خواب: 1متر مربع: 59

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  کل590,000,000تومان
  فروش آپارتمان 176 متر باغمیشه کد 9356

  فروش آپارتمان 176 متر باغمیشه کد 9356

  Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 176

  آپارتمان

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل590,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 176

  آپارتمان

  4 هفته قبل

  کل330,000,000تومان
  فروش آپارتمان 72 متر مرزداران کد 9355

  فروش آپارتمان 72 متر مرزداران کد 9355

  Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 72

  آپارتمان

  karbar1

  4 هفته قبل

  کل330,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 72

  آپارتمان

  4 هفته قبل