• املاک تبریز
تمام‌ صفحه

فروش آپارتمان ٨٧ مترنصر کد 7460

نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 87

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

435,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 87

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان 118متر باغمیشه کد 7459

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 118

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 118

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان 133 متر فرشته جنوبی کد 7457

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 133

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

798,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 133

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان ۷۰ متر باغمیشه کد 7456

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 70

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

اتاق خواب: 1متر مربع: 70

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان97متر باغمیشه کد 7461

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 97

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

446,200,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 97

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان 175متر ولیعصرجنوبی کد 6183

South Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 175

آپارتمان

مهندس نیما همایی

13 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 175

آپارتمان

13 ساعت قبل

کل370,000,000تومان4,600,000تومان/متری
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 80متر یاغچیان کد 6184

Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

مهندس نیما همایی

13 ساعت قبل

کل370,000,000تومان4,600,000تومان/متری

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

13 ساعت قبل

کل980,000,000تومان8,500,000تومان/متری
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 115متر باغچه بان کد 6185

باغچه بان, Baghche ban, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

مهندس نیما همایی

13 ساعت قبل

کل980,000,000تومان8,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

13 ساعت قبل

کل2,000,000,000تومان8,500,000تومان/متری
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 235متر گلشهر کد 6186

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 235

آپارتمان

مهندس نیما همایی

13 ساعت قبل

کل2,000,000,000تومان8,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 235

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان 103 متر باغمیشه کد 7455

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 103

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 103

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان 124 متر رشدیه کد 7454

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 124

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 124

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان 100متر الهیه کد 7453

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

karbar1

13 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

13 ساعت قبل

فروش آپارتمان 135 متر مرزداران کد 7452

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان

karbar1

20 ساعت قبل

675,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 135

آپارتمان

20 ساعت قبل

فروش آپارتمان 132 متر الهیه کد 7451

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 132

آپارتمان

karbar1

20 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 132

آپارتمان

20 ساعت قبل

فروش آپارتمان 85متر در باغمیشه کد 7450

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

karbar1

20 ساعت قبل

358,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

20 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 300

آپارتمان

مهندس نیما همایی

21 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 300

آپارتمان

21 ساعت قبل

فروش آپارتمان 86 متر الهیه کد 7442

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 86

آپارتمان

21 ساعت قبل

فروش آپارتمان 63 متر باغمیشه کد 7443

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 63

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

اتاق خواب: 1متر مربع: 63

آپارتمان

21 ساعت قبل

کل1,980,000,000تومان9,000,000تومان/متری
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 220متر فردوس کد 6179

Ferdos, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 220

آپارتمان

مهندس نیما همایی

21 ساعت قبل

کل1,980,000,000تومان9,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 220

آپارتمان

21 ساعت قبل

فروش آپارتمان 100 متر فرشته شمالی کد 7444

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

620,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

21 ساعت قبل

فروش آپارتمان ۶۴مترباغمیشه کد 7449

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 64

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

290,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 64

آپارتمان

21 ساعت قبل

کل1,200,000,000تومان9,400,000تومان/متری
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 128متر 35متری فردوس کد 6180

Ferdos, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

مهندس نیما همایی

21 ساعت قبل

کل1,200,000,000تومان9,400,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

21 ساعت قبل

فروش آپارتمان 105 متر نصر کد 7445

نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

588,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

21 ساعت قبل

کل1,750,000,000تومان10,000,000تومان/متری
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

فروش آپارتمان 175متر ولیعصر کد 6181

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 175

آپارتمان

مهندس نیما همایی

21 ساعت قبل

کل1,750,000,000تومان10,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 175

آپارتمان

21 ساعت قبل

فروش آپارتمان 120 متر رشدیه کد 7446

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

21 ساعت قبل

فروش آپارتمان 108متر باغمیشه کد 7447

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 108

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 108

آپارتمان

21 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

karbar1

21 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

21 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

رهن200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 200

آپارتمان

رهن120,000,000تومان1,000,000تومان/اجاره
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

رهن120,000,000تومان1,000,000تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

اجاره850,000تومان10,000,000تومان/رهن
جستجوی ملک روی نقشه تبریز

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان

اجاره850,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

آپارتمان