املاک تبریز

رهن و اجاره

231 املاک
ترتیب بر اساس:
 • 2,000,000تومان
 • 50,000,000تومان
اجاره آپارتمان 130 متر نیاوران کد 6328

اجاره آپارتمان 130 متر نیاوران کد 6328

 • 2,000,000تومان
 • 50,000,000تومان
نیاوران, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 130 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 ماه پیش
 • 1,800,000تومان
 • 55,000,000تومان
اجاره آپارتمان 90 متر ویلاشهر کد 6326

اجاره آپارتمان 90 متر ویلاشهر کد 6326

 • 1,800,000تومان
 • 55,000,000تومان
VilaShahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • 90 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 ماه پیش
 • 4,500,000تومان
 • 50,000,000تومان
اجاره آپارتمان 120 متر ولیعصر کد 6327

اجاره آپارتمان 120 متر ولیعصر کد 6327

 • 4,500,000تومان
 • 50,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 120 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 ماه پیش
 • 3,000,000تومان
 • 150,000,000تومان
اجاره آپارتمان 150 متر شهرک پرواز کد 6318

اجاره آپارتمان 150 متر شهرک پرواز کد 6318

 • 3,000,000تومان
 • 150,000,000تومان
پرواز, Parvaz, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 150 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 ماه پیش
 • 1,500,000تومان
 • 15,000,000تومان
اجاره آپارتمان 72 متر ویلاشهر کد 6319

اجاره آپارتمان 72 متر ویلاشهر کد 6319

 • 1,500,000تومان
 • 15,000,000تومان
VilaShahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • 72 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 ماه پیش
 • 4,000,000تومان
 • 40,000,000تومان
اجاره آپارتمان 150 متر کوی استانداری کد 6320

اجاره آپارتمان 150 متر کوی استانداری کد 6320

 • 4,000,000تومان
 • 40,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 150 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 ماه پیش
 • 3,000,000تومان
 • 20,000,000تومان
اجاره آپارتمان 100 متر رشدیه کد 6321

اجاره آپارتمان 100 متر رشدیه کد 6321

 • 3,000,000تومان
 • 20,000,000تومان
Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • 100 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 ماه پیش
 • 2,700,000تومان
 • 150,000,000تومان
اجاره آپارتمان 135 متر شهرک پرواز کد 6322

اجاره آپارتمان 135 متر شهرک پرواز کد 6322

 • 2,700,000تومان
 • 150,000,000تومان
پرواز, Parvaz, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 135 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 ماه پیش
 • 3,500,000تومان
 • 50,000,000تومان
اجاره آپارتمان 150 متر کوی استانداری کد 6323

اجاره آپارتمان 150 متر کوی استانداری کد 6323

 • 3,500,000تومان
 • 50,000,000تومان
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 150 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 ماه پیش

مقایسه املاک

مقایسه