• املاک تبریز

فروش خانه 200متر زعفرانیه کد 6177

Zafaraniyeh, Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 200

خانه شخصی

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 200

خانه شخصی

کل2,800,000,000تومان14,000,000تومان/متری
فروش خانه 200متر زعفرانیه کد 6174

فروش خانه 200متر زعفرانیه کد 6174

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

متر مربع: 200

خانه شخصی

کل2,800,000,000تومان14,000,000تومان/متری

متر مربع: 200

خانه شخصی

فروش منزل مسکونی 147 متر باغمیشه کد 7418

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 147

خانه شخصی

karbar1

3 روز قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 147

خانه شخصی

3 روز قبل

کل2,300,000,000تومان12,600,000تومان/متری
فروش حیاط 182متر زعفرانیه کد 6151
کل2,300,000,000تومان12,600,000تومان/متری

متر مربع: 182

خانه شخصی

کل6,500,000,000تومان29,500,000تومان/متری
فروش خانه 220متر گلشهر کد 6153
کل6,500,000,000تومان29,500,000تومان/متری

متر مربع: 160

خانه شخصی

فروش منزل مسکونی 122 متر باغمیشه کد 7318

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 122

خانه شخصی

karbar1

1 هفته قبل

870,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 122

خانه شخصی

1 هفته قبل

1,200,000,000تومان
فروش منزل مسکونی 171 متر باغمیشه کد 7309

فروش منزل مسکونی 171 متر باغمیشه کد 7309

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 171

خانه شخصی

karbar1

1 هفته قبل

1,200,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 4متر مربع: 171

خانه شخصی

1 هفته قبل

1,360,000,000تومان
فروش منزل مسکونی 170 متر باغمیشه کد 7307

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 170

خانه شخصی

karbar1

1 هفته قبل

1,360,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 170

خانه شخصی

1 هفته قبل

فروش منزل مسکونی 83 متر باغمیشه کد 7305

باغمیشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

اتاق خواب: 1متر مربع: 83

خانه شخصی

karbar1

1 هفته قبل

850,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 83

خانه شخصی

1 هفته قبل