• بزرگترین سایت تخصصی املاک تبریز
author تماس با ما 33856685
قیمت کل220,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 94

آپارتمان

خانم حسینی

3 روز پیش

قیمت کل220,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 94

آپارتمان

3 روز پیش

قیمت کل295,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 108 متری در نصر کد 81390

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

خواب: 2متر مربع: 108

آپارتمان

خانم حسینی

4 روز پیش

قیمت کل295,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 108

آپارتمان

4 روز پیش

قیمت کل260,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 105 متری در یاغچیان کد 11276

فروش آپارتمان 105 متری در یاغچیان کد 11276

استان آذربایجان شرقی، تبریز، بلوار شهید یاغچیان، ایران

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

خانم حسینی

4 روز پیش

قیمت کل260,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

4 روز پیش

قیمت کل235,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 97

آپارتمان

خانم حسینی

5 روز پیش

قیمت کل235,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 97

آپارتمان

5 روز پیش

قیمت کل285,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 102

آپارتمان

خانم حسینی

6 روز پیش

قیمت کل285,000,000تومان2,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 102

آپارتمان

6 روز پیش

قیمت کل135,000,000تومان1,500,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 58 متری در باغمیشه کد 81370

صالح آباد تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

خانم حسینی

6 روز پیش

قیمت کل135,000,000تومان1,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 85

آپارتمان

6 روز پیش

قیمت کل186,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 93

آپارتمان

خانم حسینی

6 روز پیش

قیمت کل186,000,000تومان2,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 93

آپارتمان

6 روز پیش

قیمت کل273,000,000تومان2,600,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 105 متری در زعفرانیه کد 71261

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

خانم حسینی

6 روز پیش

قیمت کل273,000,000تومان2,600,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

6 روز پیش

قیمت کل150,000,000تومان1,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 80

آپارتمان

خانم حسینی

6 روز پیش

قیمت کل150,000,000تومان1,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 80

آپارتمان

6 روز پیش