• املاک تبریز
کل5,000,000,000تومان20,800,000تومان/متری
فروش آپارتمان 240متر ولیعصر کد 6922

فروش آپارتمان 240متر ولیعصر کد 6922

نظامی, South Valiasr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 240

آپارتمان

کل5,000,000,000تومان20,800,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 240

آپارتمان

کل1,180,000,000تومان8,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان 151متر گلشهر کد 6921

فروش آپارتمان 151متر گلشهر کد 6921

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 151

آپارتمان

کل1,180,000,000تومان8,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 151

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان40,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 120 متر ولیعصر تبریز کد 4784

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان40,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان10,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 65 متر آبرسان تبریز کد 4781

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 65

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان10,000,000تومان/رهن

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 65

آپارتمان

کل1,150,000,000تومان9,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان 128متر ولیعصر کد 6920

فروش آپارتمان 128متر ولیعصر کد 6920

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

کل1,150,000,000تومان9,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 128

آپارتمان

کل1,800,000,000تومان12,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان 150متر جاده ائل گلی کد 6919

فروش آپارتمان 150متر جاده ائل گلی کد 6919

Elgoli - Shahgoli Pool, خیابان فردوس, Abrisham, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

کل1,800,000,000تومان12,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

اجاره2,800,000تومان50,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 140 متر باغچه بان تبریز کد 4785

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره2,800,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

اجاره600,000تومان60,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 102 متر یاغچیان تبریز کد 4783

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 102

آپارتمان

اجاره600,000تومان60,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 102

آپارتمان

اجاره2,200,000تومان25,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 135 متر فرشته جنوبی تبریز کد 4782

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان

اجاره2,200,000تومان25,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 135

آپارتمان