• املاک تبریز
کل1,400,000,000تومان11,000,000تومان/متری

فروش آپارتمان 127متر خیام ائل گلی کد 6743

El goli paintball stadium, سی و پنج متری ائل گؤلی, Abrisham, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 127

آپارتمان

کل1,400,000,000تومان11,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 127

آپارتمان

اجاره2,200,000تومان55,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

اجاره2,200,000تومان55,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 161

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 161

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 87

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 87

آپارتمان

اجاره750,000تومان65,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 117

آپارتمان

اجاره750,000تومان65,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 117

آپارتمان

کل330,000,000تومان
فروش آپارتمان 96 متر مرزداران کد 8888

فروش آپارتمان 96 متر مرزداران کد 8888

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 96

آپارتمان

karbar1

10 ساعت قبل

کل330,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 96

آپارتمان

10 ساعت قبل

فروش آپارتمان 50 متر ولی امر کد 8887

Vali ye Amr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 50

آپارتمان

karbar1

10 ساعت قبل

اتاق خواب: 1متر مربع: 50

آپارتمان

10 ساعت قبل

کل900,000,000تومان9,000,000تومان/متری

فروش آپارتمان 100متر یاغچیان کد 6740

Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

کل900,000,000تومان9,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

کل2,323,000,000تومان11,500,000تومان/متری

فروش آپارتمان 202متر ولیعصر کد 6742

Foroghi, Forughi, Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 202

آپارتمان

کل2,323,000,000تومان11,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 202

آپارتمان