• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۳۱ متر ولیعصر کد ۳۴۸۱

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۱

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱ هفته قبل

رهن۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۱

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۳۵ متر منظریه کد ۳۴۷۸

منظریه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱ هفته قبل

رهن۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۷۵ متر ولیعصر کد ۳۴۷۴

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۵

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱ هفته قبل

رهن۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۷۵

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۹۰ متر مرزداران کد ۳۴۷۲

مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱ هفته قبل

رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۰

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۹۲ متر یاغچیان کد ۳۴۷۱

شهید یاغچیان، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۲

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱ هفته قبل

رهن۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۲

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۴۵ متر رشدیه کد ۳۴۶۸

رشديه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱ هفته قبل

رهن۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۴۵

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵۰,۰۰۰تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره اپارتمان ۹۵ متر ویلا شهر کد ۳۴۶۰

ویلاشهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۵

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۲ هفته قبل

رهن۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۵۰,۰۰۰تومان/اجاره

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۹۵

آپارتمان

۲ هفته قبل

رهن۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۳۰ متر ائل گولی کد ۳۴۵۷

استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، شهید روحانی، بانک ملی شعبه فلکه خیام، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۲ هفته قبل

رهن۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۲ هفته قبل

رهن۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۱۷ متر گلکار کد ۳۴۵۱

گلکار، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۷

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۲ هفته قبل

رهن۷۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۷

آپارتمان

۲ هفته قبل

اجاره۲,۸۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۸۰

خانه شخصی

اجاره۲,۸۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۸۰

خانه شخصی

اجاره۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱

آپارتمان

اجاره۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۴۵۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱

آپارتمان

اجاره۱,۶۰۰,۰۰۰تومان۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

اجاره۱,۶۰۰,۰۰۰تومان۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

اجاره۸۰۰,۰۰۰تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۳

آپارتمان

اجاره۸۰۰,۰۰۰تومان۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۳

آپارتمان

اجاره۴۵۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۷

آپارتمان

اجاره۴۵۰,۰۰۰تومان۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۷

آپارتمان

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۶۵

آپارتمان

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

اتاق خواب: ۱حمام: ۱متر مربع: ۶۵

آپارتمان

اجاره۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۳۵ متر گلشهر کد ۳۴۹۴

گلشهر، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

اجاره۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

اجاره۱,۴۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن و اجاره آپارتمان ۱۰۸ متر میرداماد کد ۳۴۹۳

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۸

آپارتمان

اجاره۱,۴۰۰,۰۰۰تومان۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۸

آپارتمان

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

۱ هفته قبل

اجاره۱,۰۰۰,۰۰۰تومان۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۵

آپارتمان

۱ هفته قبل

کل۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

متر مربع: ۳۳۶

خانه شخصی

کل۹,۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲۸,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

متر مربع: ۳۳۶

خانه شخصی

کل۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

متر مربع: ۱۹۲

زمین مسکونی

کل۱,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

متر مربع: ۱۹۲

زمین مسکونی

کل۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۴۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۴۳متر ولیعصر کد ۵۱۴۸۹

گلکار تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۴۳

آپارتمان

کل۷۷۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۴۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳تعداد حمام: ۲متر مربع: ۱۴۳

آپارتمان

کل۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۴

آپارتمان

کل۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۴

آپارتمان

کل۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۷,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش حیاط دوطبقه ۲۵۰متر زعفرانیه کد ۷۱۴۲۶

زعفرانیه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: ۳۲۰

خانه شخصی

کل۱,۸۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۷,۲۰۰,۰۰۰تومان/متری

متر مربع: ۳۲۰

خانه شخصی

کل۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۸۱۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۸۰متر مرزداران کد ۸۱۵۸۰

مرزداران، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

کل۲۲۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۸۱۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۸۰

آپارتمان

کل۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۷۳۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۶۲

آپارتمان

کل۷۶۷,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۷۳۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۶۲

آپارتمان

کل۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۱۰۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان صفر ۱۵۰متر زعفرانیه کد ۸۱۴۲۴

زعفرانیه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

کل۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۶,۱۰۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۵۰

آپارتمان

کل۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۳۳۰,۰۰۰تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۳۹۰

آپارتمان

کل۱,۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۳۳۰,۰۰۰تومان/متری

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۳۹۰

آپارتمان