• بزرگترین سایت تخصصی املاک تبریز
author تماس با ما 33856685

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن کامل30,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2متر مربع: 74

آپارتمان

مهندس اصغری

2 ماه پیش

رهن کامل30,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 74

آپارتمان

2 ماه پیش

رهن کامل55,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان 155 متری در نصر تبریز

کوی نصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 155

آپارتمان

مهندس اصغری

2 ماه پیش

رهن کامل55,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 155

آپارتمان

2 ماه پیش

رهن کامل45,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

مهندس اصغری

2 ماه پیش

رهن کامل45,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

2 ماه پیش

رهن کامل90,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۴۰ متری در کوی ولیعصر تبریز

Kuy -e- Vali -ye- Asr تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

رهن کامل90,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 140

آپارتمان

2 ماه پیش

رهن کامل75,000,000تومان
رهن کامل آپارتمان ۱۲۸ متری در ائل گلی تبریز(کوی دادگستری)

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 128

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

رهن کامل75,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 128

آپارتمان

2 ماه پیش

رهن کامل130,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان 170 متری در ولیعصر تبریز

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3متر مربع: 170

آپارتمان

مهندس اصغری

2 ماه پیش

رهن کامل130,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 170

آپارتمان

2 ماه پیش

رهن کامل60,000,000تومان
رهن کامل آپارتمان ۹۵ متری در رشدیه تبریز

رهن کامل آپارتمان ۹۵ متری در رشدیه تبریز

رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 95

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

رهن کامل60,000,000تومان

خواب: 2حمام : 2متر مربع: 95

آپارتمان

2 ماه پیش

رهن کامل100,000,000تومان
رهن کامل آپارتمان ۱۵۰ متری در ولیعصر تبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 150

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

رهن کامل100,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 150

آپارتمان

2 ماه پیش

رهن کامل100,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان 1۷۰ متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 170

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

رهن کامل100,000,000تومان

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 170

آپارتمان

2 ماه پیش

رهن کامل50,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن کامل آپارتمان 110 متری در باغچه بان تبریز

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

مهندس اصغری

2 ماه پیش

رهن کامل50,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

2 ماه پیش

رهن کامل54,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 125 متری در مرزداران تبریز

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

خواب: 2متر مربع: 125

آپارتمان

مهندس اصغری

2 ماه پیش

رهن کامل54,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 125

آپارتمان

2 ماه پیش

رهن کامل75,000,000تومان
رهن کامل آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر تبریز

رهن کامل آپارتمان ۱۰۰ متری در ولیعصر تبریز

East Azerbaijan Province, Tabriz, Kuy -e- Vali -ye- Asr, Qatran, Tozie-Barg-e-Tabriz, ایران

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 ماه پیش

رهن کامل75,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 100

آپارتمان

2 ماه پیش

رهن کامل60,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 105 متری در فرشته جنوبی تبریز

کوی فرشته شمالی, تبریز, استان آذربایجان شرقی, ایران

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

مهندس اصغری

2 ماه پیش

رهن کامل60,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان

2 ماه پیش

رهن کامل50,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 120 متری در زعفرانیه تبریز

زعفرانیه, تبریز, استان آذربایجان شرقی, ایران

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان, مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

2 ماه پیش

رهن کامل50,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان, مجتمع مسکونی

2 ماه پیش

رهن کامل45,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 130 متری در مرزداران تبریز

مرزداران, تبریز, استان آذربایجان شرقی, ایران

خواب: 3متر مربع: 130

آپارتمان

مهندس اصغری

2 ماه پیش

رهن کامل45,000,000تومان

خواب: 3متر مربع: 130

آپارتمان

2 ماه پیش

رهن کامل55,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 100 متری در فرشته جنوبی تبریز

کوی فرشته تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

مهندس اصغری

2 ماه پیش

رهن کامل55,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

2 ماه پیش

رهن کامل45,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان, مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

3 ماه پیش

رهن کامل45,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان, مجتمع مسکونی

3 ماه پیش

رهن کامل40,000,000تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان 97 متری در یاغچیان تبریز

مائده, تبریز, استان آذربایجان شرقی, ایران

خواب: 2متر مربع: 97

مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

3 ماه پیش

رهن کامل40,000,000تومان

خواب: 2متر مربع: 97

مجتمع مسکونی

3 ماه پیش

رهن1,800,000تومان20,000,000تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 3متر مربع: 128

آپارتمان

مهندس اصغری

1 هفته پیش

رهن1,800,000تومان20,000,000تومان/اجاره

خواب: 3متر مربع: 128

آپارتمان

1 هفته پیش

رهن2,100,000تومان50,000,000تومان/اجاره
رهن و اجاره آپارتمان 140متری در ایل گلی تبریز

خواب: 2متر مربع: 140

آپارتمان

مهندس اصغری

1 هفته پیش

رهن2,100,000تومان50,000,000تومان/اجاره

خواب: 2متر مربع: 140

آپارتمان

1 هفته پیش

رهن700,000تومان15,000,000تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان, مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

1 هفته پیش

رهن700,000تومان15,000,000تومان/اجاره

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان, مجتمع مسکونی

1 هفته پیش

رهن1,300,000تومان10,000,000تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2متر مربع: 92

آپارتمان, مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

1 هفته پیش

رهن1,300,000تومان10,000,000تومان/اجاره

خواب: 2متر مربع: 92

آپارتمان, مجتمع مسکونی

1 هفته پیش

اجاره1,600,000تومان15,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره سالن آرایشی شیک در شریعتی

رهن و اجاره سالن آرایشی شیک در شریعتی

استان آذربایجان شرقی، تبریز، چرنداب، شریعتی جنوبی، ایران

متر مربع: 100

تجاری -مغازه, دفتری

ehsan

2 هفته پیش

اجاره1,600,000تومان15,000,000تومان/رهن

متر مربع: 100

تجاری -مغازه, دفتری

2 هفته پیش

رهن1,200,000تومان15,000,000تومان/اجاره
رهن و اجاره آپارتمان 95 متری در پرواز تبریز

خواب: 2متر مربع: 95

آپارتمان

مهندس اصغری

2 هفته پیش

رهن1,200,000تومان15,000,000تومان/اجاره

خواب: 2متر مربع: 95

آپارتمان

2 هفته پیش

رهن1,600,000تومان15,000,000تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2متر مربع: 155

آپارتمان

مهندس اصغری

2 هفته پیش

رهن1,600,000تومان15,000,000تومان/اجاره

خواب: 2متر مربع: 155

آپارتمان

2 هفته پیش

رهن600,000تومان10,000,000تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 1متر مربع: 75

آپارتمان

مهندس اصغری

2 هفته پیش

رهن600,000تومان10,000,000تومان/اجاره

خواب: 1متر مربع: 75

آپارتمان

2 هفته پیش

رهن2,700,000تومان25,000,000تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان, مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

2 هفته پیش

رهن2,700,000تومان25,000,000تومان/اجاره

خواب: 3متر مربع: 160

آپارتمان, مجتمع مسکونی

2 هفته پیش

رهن1,000,000تومان20,000,000تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2متر مربع: 115

آپارتمان

مهندس اصغری

2 هفته پیش

رهن1,000,000تومان20,000,000تومان/اجاره

خواب: 2متر مربع: 115

آپارتمان

2 هفته پیش

رهن1,300,000تومان15,000,000تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 3متر مربع: 180

آپارتمان

مهندس اصغری

2 هفته پیش

رهن1,300,000تومان15,000,000تومان/اجاره

خواب: 3متر مربع: 180

آپارتمان

2 هفته پیش

رهن1,800,000تومان10,000,000تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2متر مربع: 114

آپارتمان, مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

2 هفته پیش

رهن1,800,000تومان10,000,000تومان/اجاره

خواب: 2متر مربع: 114

آپارتمان, مجتمع مسکونی

2 هفته پیش

رهن1,400,000تومان20,000,000تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 3متر مربع: 165

آپارتمان

مهندس اصغری

2 هفته پیش

رهن1,400,000تومان20,000,000تومان/اجاره

خواب: 3متر مربع: 165

آپارتمان

2 هفته پیش

رهن850,000تومان10,000,000تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

مهندس اصغری

2 هفته پیش

رهن850,000تومان10,000,000تومان/اجاره

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

2 هفته پیش

رهن1,100,000تومان10,000,000تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

مهندس اصغری

2 هفته پیش

رهن1,100,000تومان10,000,000تومان/اجاره

خواب: 2متر مربع: 110

آپارتمان

2 هفته پیش

رهن800,000تومان15,000,000تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان, مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

2 هفته پیش

رهن800,000تومان15,000,000تومان/اجاره

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان, مجتمع مسکونی

2 هفته پیش

رهن850,000تومان5,000,000تومان/اجاره
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2متر مربع: 90

مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

2 هفته پیش

رهن850,000تومان5,000,000تومان/اجاره

خواب: 2متر مربع: 90

مجتمع مسکونی

2 هفته پیش

اجاره1,800,000تومان15,000,000تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

2 هفته پیش

اجاره1,800,000تومان15,000,000تومان/رهن

خواب: 3حمام : 2متر مربع: 160

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل400,000,000تومان2,650,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 3متر مربع: 152

آپارتمان

خانم حسینی

1 روز پیش

قیمت کل400,000,000تومان2,650,000تومان/متری

خواب: 3متر مربع: 152

آپارتمان

1 روز پیش

قیمت کل325,000,000تومان2,300,000تومان/متری
فروش آپارتمان 138 متری در فرشته جنوبی تبریز

فروش آپارتمان 138 متری در فرشته جنوبی تبریز

بارنج تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3متر مربع: 138

آپارتمان

مهندس اصغری

1 روز پیش

قیمت کل325,000,000تومان2,300,000تومان/متری

خواب: 3متر مربع: 138

آپارتمان

1 روز پیش

قیمت کل380,000,000تومان2,700,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان140 متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 140

آپارتمان

خانم حسینی

1 روز پیش

قیمت کل380,000,000تومان2,700,000تومان/متری

خواب: 2متر مربع: 140

آپارتمان

1 روز پیش

قیمت کل370,000,000تومان2,900,000تومان/متری
فروش آپارتمان 128 متری در رشدیه تبریز

فروش آپارتمان 128 متری در رشدیه تبریز

رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 128

آپارتمان

مهندس اصغری

1 روز پیش

قیمت کل370,000,000تومان2,900,000تومان/متری

خواب: 2متر مربع: 128

آپارتمان

1 روز پیش

قیمت کل400,000,000تومان2,800,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 142 متری در میرداماد تبریز

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3متر مربع: 142

آپارتمان

خانم حسینی

1 روز پیش

قیمت کل400,000,000تومان2,800,000تومان/متری

خواب: 3متر مربع: 142

آپارتمان

1 روز پیش

قیمت کل396,000,000تومان330,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 3متر مربع: 120

آپارتمان

خانم حسینی

1 روز پیش

قیمت کل396,000,000تومان330,000تومان/متری

خواب: 3متر مربع: 120

آپارتمان

1 روز پیش

قیمت کل300,000,000تومان2,000,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 150 متری در مرزداران تبریز

مرزداران تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3متر مربع: 150

آپارتمان

خانم حسینی

2 روز پیش

قیمت کل300,000,000تومان2,000,000تومان/متری

خواب: 3متر مربع: 150

آپارتمان

2 روز پیش

قیمت کل300,000,000تومان3,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان 100 متری در رشدیه تبریز

فروش آپارتمان 100 متری در رشدیه تبریز

رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

مهندس اصغری

2 روز پیش

قیمت کل300,000,000تومان3,000,000تومان/متری

خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

2 روز پیش

قیمت کل330,000,000تومان1,800,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش زمین 180 متری در کوی نصر تبریز

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

متر مربع: 180

زمین مسکونی

خانم حسینی

2 روز پیش

قیمت کل330,000,000تومان1,800,000تومان/متری

متر مربع: 180

زمین مسکونی

2 روز پیش

قیمت کل310,000,000تومان3,100,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

خواب: 2متر مربع: 10

آپارتمان

خانم حسینی

2 روز پیش

قیمت کل310,000,000تومان3,100,000تومان/متری

خواب: 2متر مربع: 10

آپارتمان

2 روز پیش

قیمت کل364,000,000تومان2,600,000تومان/متری
فروش آپارتمان 140 متری در زعفرانیه تبریز

فروش آپارتمان 140 متری در زعفرانیه تبریز

زعفرانیه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3متر مربع: 140

آپارتمان

مهندس اصغری

2 روز پیش

قیمت کل364,000,000تومان2,600,000تومان/متری

خواب: 3متر مربع: 140

آپارتمان

2 روز پیش

قیمت کل400,000,000تومان2,400,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 165متری در ولیعصر جنوبی تبریز

وليعصر جنوبي، تبریز، تبريز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3متر مربع: 165

آپارتمان

خانم حسینی

2 روز پیش

قیمت کل400,000,000تومان2,400,000تومان/متری

خواب: 3متر مربع: 165

آپارتمان

2 روز پیش

قیمت کل375,000,000تومان2,200,000تومان/متری
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان 174 متری در مرزداران تبریز

مرزداران تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3متر مربع: 174

آپارتمان

خانم حسینی

2 روز پیش

قیمت کل375,000,000تومان2,200,000تومان/متری

خواب: 3متر مربع: 174

آپارتمان

2 روز پیش

واحد ۶۴متری باغمیشه جهت فروش

باغمیشه خانه چوبی پارک بانوان شبنم ۱۱

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان

مهندس لطفی

3 روز پیش

110,000,000تومان

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 64

آپارتمان

3 روز پیش

فروش مغازه در مرکز خرید گلدیس(آبرسان)

تبریز - آبرسان - روبروی اطبا - مرکز خرید گلدیس

متر مربع: 24

تجاری -مغازه

Saeed

3 روز پیش

308,000,000تومان

متر مربع: 24

تجاری -مغازه

3 روز پیش