• املاک تبریز

دسته بندی املاک تبریز

     ملک دلخواهتان ، را روی نقشه تبریز بیابید

رهن۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۲۰۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۵ روز قبل

رهن۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۲۰۰

آپارتمان

۵ روز قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان ۱۱۰ متری در رشدیه کد ۲۵۵۴

رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۰

مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

۱ هفته قبل

رهن۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۰

مجتمع مسکونی

۱ هفته قبل

رهن۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان ۱۱۰ متری در مرزداران کد ۲۵۵۹

مرزداران تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۱ هفته قبل

رهن۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۸۵

آپارتمان

مهندس اصغری

۱ هفته قبل

رهن۱۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۸۵

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۷۴

آپارتمان

مهندس اصغری

۱ هفته قبل

رهن۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۷۴

آپارتمان

۱ هفته قبل

اجاره۱۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۱ هفته قبل

اجاره۱۰,۰۰۰تومان۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۱۰

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۱ هفته قبل

رهن۸۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۰

آپارتمان

۱ هفته قبل

رهن۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

رهن آپارتمان ۱۰۳ متری در زعفرانیه کد ۲۵۴۱

زعفرانیه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۳

آپارتمان, مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

۱ هفته قبل

رهن۴۵,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۰۳

آپارتمان, مجتمع مسکونی

۱ هفته قبل

رهن۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۸۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۱ هفته قبل

رهن۳۷,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۸۰

آپارتمان

۱ هفته قبل

اجاره۲۰۰,۰۰۰تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

مهندس اصغری

۳ ساعت قبل

اجاره۲۰۰,۰۰۰تومان۶۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

۳ ساعت قبل

اجاره۱,۹۰۰,۰۰۰تومان۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۳ ساعت قبل

اجاره۱,۹۰۰,۰۰۰تومان۳۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۳ ساعت قبل

اجاره۶۵۰,۰۰۰تومان۷,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۹۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۳ ساعت قبل

اجاره۶۵۰,۰۰۰تومان۷,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۹۰

آپارتمان

۳ ساعت قبل

اجاره۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

تجاری -مغازه

مهندس اصغری

۳ ساعت قبل

اجاره۱۲,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

تجاری -مغازه

۳ ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۹۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۳ ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۹۰

آپارتمان

۳ ساعت قبل

اجاره۳,۲۰۰,۰۰۰تومان۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۶۵

آپارتمان

مهندس بابایی

۱ روز قبل

اجاره۳,۲۰۰,۰۰۰تومان۶۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۳متر مربع: ۱۶۵

آپارتمان

۱ روز قبل

اجاره۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۴تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۸۰

آپارتمان

مهندس اصغری

۱ روز قبل

اجاره۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۴تعداد حمام: ۲متر مربع: ۲۸۰

آپارتمان

۱ روز قبل

اجاره۱,۳۰۰,۰۰۰تومان۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

مهندس اصغری

۱ روز قبل

اجاره۱,۳۰۰,۰۰۰تومان۵,۰۰۰,۰۰۰تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: ۲متر مربع: ۱۲۵

آپارتمان

۱ روز قبل

قیمت کل۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۳ روز قبل

قیمت کل۹۱۵,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۰۰

آپارتمان

۳ روز قبل

قیمت کل۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۷

آپارتمان

مهندس بابایی

۳ روز قبل

قیمت کل۵۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۵,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۴۷

آپارتمان

۳ روز قبل

قیمت کل۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۳۲مترولیعصرجنوبی کد۶۱۱۱۸

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۲

آپارتمان

مهندس بابایی

۳ روز قبل

قیمت کل۴۲۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۲

آپارتمان

۳ روز قبل

قیمت کل۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۱۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۷۲

آپارتمان

مهندس بابایی

۳ روز قبل

قیمت کل۳۵۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۱۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هر متر

تعداد اتاق خواب: ۳حمام: ۱متر مربع: ۱۷۲

آپارتمان

۳ روز قبل

قیمت کل۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۱۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هر متر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

اتاق خواب: ۱متر مربع: ۵۴

آپارتمان

مهندس بابایی

۳ روز قبل

قیمت کل۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۲,۱۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هر متر

اتاق خواب: ۱متر مربع: ۵۴

آپارتمان

۳ روز قبل

قیمت کل۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان الهیه کد۸۱۴۱۹

الهیه، شهرك باغميشه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

اتاق خواب: ۱

آپارتمان

مهندس بابایی

۳ روز قبل

قیمت کل۱۳۰,۰۰۰,۰۰۰تومان

اتاق خواب: ۱

آپارتمان

۳ روز قبل

قیمت کل۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

فروش آپارتمان ۱۳۰مترباغچه بان کد ۳۱۰۸۴

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

مهندس بابایی

۴ روز قبل

قیمت کل۵۴۶,۰۰۰,۰۰۰تومان۴,۲۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۰

آپارتمان

۴ روز قبل

کل۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰تومان
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز
کل۱۵۹,۰۰۰,۰۰۰تومان

تعداد اتاق خواب: ۲: ۱۰۴

آپارتمان

۴ روز قبل

قیمت کل۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۷۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر
املاک تبریز|رهن واجاره وفروش آپارتمان درتبریز

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

مهندس اصغری

۴ روز قبل

قیمت کل۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰تومان۳,۷۰۰,۰۰۰تومان/قیمت هرمتر

تعداد اتاق خواب: ۲حمام: ۱متر مربع: ۱۳۵

آپارتمان

۴ روز قبل