• املاک تبریز
رهن و اجاره آپارتمان 108 متری در الهیه کد 2599
اجاره200,000تومان65,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 108 متری در الهیه کد 2599

شهرك باغميشه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
اجاره200,000تومان65,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 108متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 110 متری در استانداری کد 2575
اجاره750,000تومان35,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری در استانداری کد 2575

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR
اجاره750,000تومان35,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 110متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 130 متری در ولیعصر کد 2591
اجاره1,900,000تومان20,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 130 متری در ولیعصر کد 2591

تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران
اجاره1,900,000تومان20,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 130متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 100 متری در رشدیه کد 2556
اجاره1,100,000تومان20,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 100 متری در رشدیه کد 2556

رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
اجاره1,100,000تومان20,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 100متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 110 متری در زعفرانیه کد 2557
اجاره500,000تومان20,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 110 متری در زعفرانیه کد 2557

زعفرانیه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
اجاره500,000تومان20,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 110متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 85 متری در ولیعصر کد 2558
اجاره950,000تومان40,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 85 متری در ولیعصر کد 2558

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
اجاره950,000تومان40,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 85متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 140 متری در ولیعصر کد 2566
اجاره1,500,000تومان30,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری در ولیعصر کد 2566

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
اجاره1,500,000تومان30,000,000تومان/رهن
 • 3اتاق خواب
 • 140متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 110 متری در ولیعصر کد 2569
اجاره1,500,000تومان15,000,000تومان/رهن
اجاره1,500,000تومان15,000,000تومان/رهن
 • 2اتاق خواب
 • 110متر مربع
رهن و اجاره آپارتمان 140 متری در مرزداران کد 2564
اجاره350,000تومان50,000,000تومان/رهن

رهن و اجاره آپارتمان 140 متری در مرزداران کد 2564

مرزداران تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی
اجاره350,000تومان50,000,000تومان/رهن
 • 3اتاق خواب
 • 140متر مربع