• املاک تبریز
کل3,500,000,000تومان15,500,000تومان/متری

فروش آپارتمان 225متر فردوس کد 6738

El goli paintball stadium, سی و پنج متری ائل گؤلی, Abrisham, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 225

آپارتمان

کل3,500,000,000تومان15,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 225

آپارتمان

کل1,500,000,000تومان9,100,000تومان/متری

فروش آپارتمان 165متر ولیعصر کد 6720

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 165

آپارتمان

کل1,500,000,000تومان9,100,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 165

آپارتمان

اجاره7,000,000تومان100,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 240

آپارتمان

اجاره7,000,000تومان100,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 240

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان130,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 235

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان130,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 235

آپارتمان

کل3,162,000,000تومان15,500,000تومان/متری

فروش آپارتمان 204متر ولیعصر کد 6706

Foroghi, Forughi, Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 204

آپارتمان

کل3,162,000,000تومان15,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 204

آپارتمان

رهن240,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

رهن240,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

کل1,260,000,000تومان

فروش آپارتمان 210 متر نصر کد 8831

نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 210

آپارتمان

karbar1

2 هفته قبل

کل1,260,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 210

آپارتمان

2 هفته قبل

فروش آپارتمان 240متر ولیعصر کد 6696

Nezami, Vali asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 240

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 240

آپارتمان

کل1,000,000,000تومان
فروش آپارتمان 215 متر نصر کد 8807

فروش آپارتمان 215 متر نصر کد 8807

نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 215

آپارتمان

karbar1

2 هفته قبل

کل1,000,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 215

آپارتمان

2 هفته قبل