• بزرگترین سایت تخصصی املاک تبریز
author تماس با ما 33856685
قیمت کل330,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 128

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل330,000,000تومان2,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 128

آپارتمان

1 هفته پیش

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان

مهندس اصغری

2 هفته پیش

250,000,000تومان

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 70

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل550,000,000تومان4,700,000تومان/قیمت هر متر
فروش آپارتمان 115 متری در ایل گلی کد 41254

فروش آپارتمان 115 متری در ایل گلی کد 41254

ائل گؤلی تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 115

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل550,000,000تومان4,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 115

آپارتمان

2 هفته پیش

قیمت کل260,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 107

آپارتمان

خانم حسینی

2 هفته پیش

قیمت کل260,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 107

آپارتمان

2 هفته پیش

اجاره2,000,000تومان15,000,000تومان/رهن
رهن واجاره آپارتمان 125 متری در ولیعصرکد2316

خواب: 2متر مربع: 125

مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

4 هفته پیش

اجاره2,000,000تومان15,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 125

مجتمع مسکونی

4 هفته پیش

اجاره500,000تومان50,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 120

مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

4 هفته پیش

اجاره500,000تومان50,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 120

مجتمع مسکونی

4 هفته پیش

رهن1,000,000تومان30,000,000تومان/اجاره

خواب: 3متر مربع: 140

مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

1 ماه پیش

رهن1,000,000تومان30,000,000تومان/اجاره

خواب: 3متر مربع: 140

مجتمع مسکونی

1 ماه پیش

قیمت کل3,800,000تومان350,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 125 متری در ولیعصر تبریز

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 125

آپارتمان

خانم حسینی

1 ماه پیش

قیمت کل3,800,000تومان350,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 125

آپارتمان

1 ماه پیش

رهن500,000تومان50,000,000تومان/اجاره

خواب: 2متر مربع: 110

مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

1 ماه پیش

رهن500,000تومان50,000,000تومان/اجاره

خواب: 2متر مربع: 110

مجتمع مسکونی

1 ماه پیش