• بزرگترین سایت تخصصی املاک تبریز
author تماس با ما 33856685
840,000,000تومان35,000,000تومان

فروش یک باب مغازه به متراژ 24 متر در مارالان

مارالان تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: 24

تجاری -مغازه

مهندس لطفی

3 روز پیش

840,000,000تومان35,000,000تومان

متر مربع: 24

تجاری -مغازه

3 روز پیش

قیمت کل1,130,000,000تومان4,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 240

آپارتمان

خانم حسینی

3 روز پیش

قیمت کل1,130,000,000تومان4,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 240

آپارتمان

3 روز پیش

قیمت کل470,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هرمتر

خواب: 2متر مربع: 131

آپارتمان

خانم حسینی

4 روز پیش

قیمت کل470,000,000تومان3,500,000تومان/قیمت هرمتر

خواب: 2متر مربع: 131

آپارتمان

4 روز پیش

اجاره750,000تومان12,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان, مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

6 روز پیش

اجاره750,000تومان12,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 105

آپارتمان, مجتمع مسکونی

6 روز پیش

اجاره700,000تومان6,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 78

مجتمع مسکونی

مهندس اصغری

6 روز پیش

اجاره700,000تومان6,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 78

مجتمع مسکونی

6 روز پیش

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

مهندس اصغری

6 روز پیش

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

6 روز پیش

اجاره550,000تومان35,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

مهندس اصغری

1 هفته پیش

اجاره550,000تومان35,000,000تومان/رهن

خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل913,000,000تومان5,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 166

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل913,000,000تومان5,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 166

آپارتمان

1 هفته پیش

قیمت کل975,000,000تومان7,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

خانم حسینی

1 هفته پیش

قیمت کل975,000,000تومان7,500,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

1 هفته پیش