• املاک تبریز
اجاره1,200,000تومان5,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 75 متر گلشهر تبریز کد 4472

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 75

آپارتمان

اجاره1,200,000تومان5,000,000تومان/رهن

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 75

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 120 متر ولیعصر تبریز کد 4468

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان50,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 160 متر ولیعصر تبریز کد 4467

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

اجاره4,000,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 160

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان80,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 150 متر ولیعصر تبریز کد 4466

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

اجاره2,000,000تومان80,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

آپارتمان

اجاره3,500,000تومان30,000,000تومان/رهن
اجاره خانه شخصی 200 متر رجایی شهر تبریز کد 4464

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 200

آپارتمان

اجاره3,500,000تومان30,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 200

آپارتمان

اجاره3,500,000تومان20,000,000تومان/رهن
اجاره مغازه 72 متر باغچه بان تبریز کد 4463
اجاره3,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

متر مربع: 73

تجاری -مغازه

اجاره850,000تومان10,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 98 متر ویلا شهر تبریز کد 4462

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 98

آپارتمان

اجاره850,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 98

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

رهن130,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان50,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 130 متر فرشته جنوبی تبریز کد 4469

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره2,500,000تومان50,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان