• املاک تبریز
رهن100,000,000تومان

اجاره آپارتمان 140 متر رجایی شهر تبریز  کد 3878

رجایی شهر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن100,000,000تومان

رهن آپارتمان 180 متر ولیعصر تبریز  کد 3872

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 180

آپارتمان

رهن100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 180

آپارتمان

رهن45,000,000تومان

رهن آپارتمان 100 متر یاغچیان تبریز  کد 3867

شهید یاغچیان، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن45,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن150,000,000تومان

رهن آپارتمان 130 متر ولیعصر تبریز  کد 3865

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن150,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن400,000,000تومان

رهن خانه شخصی 600 متر زعفرانیه تبریز  کد 3863

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 6تعداد حمام: 3متر مربع: 600

آپارتمان

رهن400,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 6تعداد حمام: 3متر مربع: 600

آپارتمان

رهن100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 220

آپارتمان

رهن100,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 220

آپارتمان

رهن85,000,000تومان
رهن اپارتمان 90متری قطران کد 9004

رهن اپارتمان 90متری قطران کد 9004

استان آذربایجان شرقی، تبریز، قطران، ایران

متر مربع: 90

آپارتمان

karbar1

5 ماه قبل

رهن85,000,000تومان

متر مربع: 90

آپارتمان

5 ماه قبل

رهن40,000,000تومان

متر مربع: 120

آپارتمان

رهن40,000,000تومان

متر مربع: 120

آپارتمان

رهن600,000,000تومان
رهن آپارتمان 310 متر ولیعصر تبریز  کد 3842 

رهن آپارتمان 310 متر ولیعصر تبریز  کد 3842 

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

اتاق خواب: 1تعداد حمام: 2متر مربع: 310

آپارتمان

رهن600,000,000تومان

اتاق خواب: 1تعداد حمام: 2متر مربع: 310

آپارتمان