املاک تبریز

رهن کامل

147 ملک
ترتیب بر اساس:
 • 10,000تومان
 • 115,000,000تومان
رهن کامل آپارتمان 100 متر یاغچیان کد 6195

رهن کامل آپارتمان 100 متر یاغچیان کد 6195

 • 10,000تومان
 • 115,000,000تومان
Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • 100 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 هفته پیش
 • توافقی
رهن کامل آپارتمان 270 متر ولیعصر کد 6176

رهن کامل آپارتمان 270 متر ولیعصر کد 6176

 • توافقی
Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • 270 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
2 هفته پیش
 • رهن 1,000تومان
 • 75,000,000تومان/اجاره
اجاره آپارتمان 115متر یاغچیان تبریز کد 6152

اجاره آپارتمان 115متر یاغچیان تبریز کد 6152

 • رهن 1,000تومان
 • 75,000,000تومان/اجاره
نور, Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran
 • اتاق: 2
 • حمام: 1
 • 115 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
3 هفته پیش
 • رهن 100,000تومان
 • 135,000,000تومان/اجاره
اجاره آپارتمان 92 متر رشدیه تبریز کد 6154

اجاره آپارتمان 92 متر رشدیه تبریز کد 6154

 • رهن 100,000تومان
 • 135,000,000تومان/اجاره
رشدیه, Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 2
 • حمام: 1
 • 92 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
3 هفته پیش
 • رهن 150,000تومان
 • 105,000,000تومان/اجاره
اجاره آپارتمان 135متر مرزداران تبریز کد 6145

اجاره آپارتمان 135متر مرزداران تبریز کد 6145

 • رهن 150,000تومان
 • 105,000,000تومان/اجاره
Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran
 • اتاق: 3
 • حمام: 1
 • 135 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
3 هفته پیش
 • رهن 350,000تومان
 • 90,000,000تومان/اجاره
اجاره آپارتمان 98متر ولیعصر تبریز کد 6144

اجاره آپارتمان 98متر ولیعصر تبریز کد 6144

 • رهن 350,000تومان
 • 90,000,000تومان/اجاره
ایستگاه شفیع زاده, Shafizadeh Boulevard, Vali Asr, Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran
 • اتاق: 2
 • حمام: 1
 • 98 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
3 هفته پیش
 • رهن 500,000تومان
 • 200,000,000تومان/اجاره
اجاره آپارتمان 154متر پاستور جدید تبریز کد 6140

اجاره آپارتمان 154متر پاستور جدید تبریز کد 6140

 • رهن 500,000تومان
 • 200,000,000تومان/اجاره
Pastor Jadid, Pastor, Maqsudiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 51386, Iran
 • اتاق: 3
 • حمام: 2
 • 154 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
3 هفته پیش
 • رهن 75,000,000تومان
رهن آپارتمان 115 متر یاغچیان تبریز کد 6135

رهن آپارتمان 115 متر یاغچیان تبریز کد 6135

 • رهن 75,000,000تومان
یاغچیان تبریز
 • اتاق: 2
 • حمام: 1
 • 115 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
3 هفته پیش
 • رهن 65,000,000تومان
رهن آپارتمان 110 متر یاغچیان تبریز کد 6128

رهن آپارتمان 110 متر یاغچیان تبریز کد 6128

 • رهن 65,000,000تومان
یاغچیان تبریز
 • اتاق: 2
 • حمام: 1
 • 110 متر مربع
 • آپارتمان
مشخصات
3 هفته پیش

مقایسه املاک

مقایسه