• املاک تبریز
رهن70,000,000تومان
رهن آپارتمان 130 متر ولیعصر جنوبی تبریز  کد 3944

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن70,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

رهن75,000,000تومان
رهن آپارتمان 100 متر ولیعصر 2  تبریز  کد 3939

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن75,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

رهن55,000,000تومان
رهن آپارتمان 80 متر زعفرانیه تبریز  کد 3926

رهن آپارتمان 80 متر زعفرانیه تبریز  کد 3926

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن55,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن55,000,000تومان
اجاره آپارتمان 80 متر زعفرانیه تبریز  کد 3926 

اجاره آپارتمان 80 متر زعفرانیه تبریز  کد 3926 

زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن55,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 80

آپارتمان

رهن120,000,000تومان
رهن آپارتمان 140 متر استانداری تبریز  کد 3924

رهن آپارتمان 140 متر استانداری تبریز  کد 3924

استان آذربایجان شرقی، تبریز، بارنج، استانداری، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن120,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

آپارتمان

رهن50,000,000تومان
رهن آپارتمان 97 متر یاغچیان تبریز  کد 3920

رهن آپارتمان 97 متر یاغچیان تبریز  کد 3920

شهید یاغچیان، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 97

آپارتمان

رهن50,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 97

آپارتمان

رهن70,000,000تومان
رهن آپارتمان 92 متر یاغچیان تبریز  کد 3919 

رهن آپارتمان 92 متر یاغچیان تبریز  کد 3919 

شهید یاغچیان، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 92

آپارتمان

رهن70,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 92

آپارتمان

رهن130,000,000تومان
رهن آپارتمان 132 متر ولیعصر تبریز  کد 3913

رهن آپارتمان 132 متر ولیعصر تبریز  کد 3913

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 132

آپارتمان

رهن130,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 132

آپارتمان

رهن95,000,000تومان
رهن آپارتمان 115 متر میرداماد تبریز  کد 3910 

رهن آپارتمان 115 متر میرداماد تبریز  کد 3910 

ميرداماد، زعفرانیه، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

رهن95,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان