• املاک تبریز
مرتب سازی:
اجاره1,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 88 متر ویلا شهر تبریز کد 4673

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 88

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 88

آپارتمان

اجاره500,000تومان20,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 75 متر رجایی شهر تبریز کد 4660

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 75

آپارتمان

اجاره500,000تومان20,000,000تومان/رهن

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 75

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 240 متر ولیعصر تبریز کد 4661

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3متر مربع: 240

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 3متر مربع: 240

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان35,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 105 متر یاغچیان تبریز کد 4663

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان35,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 105

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان30,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 120 متر ولیعصر تبریز کد 4664

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,500,000تومان30,000,000تومان/رهن

اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 130 متر ولیعصر تبریز کد 4659

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره3,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

آپارتمان

اجاره1,300,000تومان15,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 110 متر ولیعصر تبریز کد 4670

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

اجاره1,300,000تومان15,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 110

آپارتمان

اجاره1,600,000تومان40,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 120 متر ولی امر تبریز کد 4669

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,600,000تومان40,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان100,000,000تومان/رهن
اجاره آپارتمان 115 متر فرشته شمالی تبریز کد 4667

اجاره آپارتمان 115 متر فرشته شمالی تبریز کد 4667

کوی فرشته شمالی, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان

اجاره1,000,000تومان100,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

آپارتمان