• املاک تبریز
کل350,000,000تومان
فروش مغازه 32 متر رشدیه کد 9375

فروش مغازه 32 متر رشدیه کد 9375

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

متر مربع: 32

تجاری -مغازه

karbar1

3 روز قبل

کل350,000,000تومان

متر مربع: 32

تجاری -مغازه

3 روز قبل

اجاره2,300,000تومان15,000,000تومان
اجاره مغازه 52 متر سه راه ولیعصر کد 9378

اجاره مغازه 52 متر سه راه ولیعصر کد 9378

سه راه ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: 52

تجاری -مغازه

karbar1

4 روز قبل

اجاره2,300,000تومان15,000,000تومان

متر مربع: 52

تجاری -مغازه

4 روز قبل

اجاره15,000,000تومان100,000,000تومان
اجاره مغازه 60 متر ولیعصر کد 9377

اجاره مغازه 60 متر ولیعصر کد 9377

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: 60

تجاری -مغازه

karbar1

4 روز قبل

اجاره15,000,000تومان100,000,000تومان

متر مربع: 60

تجاری -مغازه

4 روز قبل

کل1,300,000,000تومان
فروش مغازه 32 متر سه راهی ولیعصر کد 9374

فروش مغازه 32 متر سه راهی ولیعصر کد 9374

سه راه ولیعصر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: 32

تجاری -مغازه

karbar1

5 روز قبل

کل1,300,000,000تومان

متر مربع: 32

تجاری -مغازه

5 روز قبل

کل130,000,000تومان
فروش مغازه 11 متر الهیه کد 9373

فروش مغازه 11 متر الهیه کد 9373

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: 11

تجاری -مغازه

karbar1

5 روز قبل

کل130,000,000تومان

متر مربع: 11

تجاری -مغازه

5 روز قبل

فروش مغازه 134 متر زعفرانیه کد 9372

Zaferaniyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

متر مربع: 134

تجاری -مغازه

karbar1

5 روز قبل

متر مربع: 134

تجاری -مغازه

5 روز قبل

کل299,000,000تومان
فروش مغازه 14 متر باغمیشه کد 9371

فروش مغازه 14 متر باغمیشه کد 9371

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 14

تجاری -مغازه

karbar1

5 روز قبل

کل299,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 14

تجاری -مغازه

5 روز قبل

کل1,000,000,000تومان
فروش مغازه 60 متر یاغچیان کد 9370

فروش مغازه 60 متر یاغچیان کد 9370

Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

متر مربع: 60

تجاری -مغازه

karbar1

5 روز قبل

کل1,000,000,000تومان

متر مربع: 60

تجاری -مغازه

5 روز قبل

کل900,000,000تومان
فروش مغازه 40 متر گلشهر کد 9366

فروش مغازه 40 متر گلشهر کد 9366

Golshahr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 40

تجاری -مغازه

karbar1

5 روز قبل

کل900,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 40

تجاری -مغازه

5 روز قبل