• املاک تبریز

فروش زمین 190 متر فرشته جنوبی کد 7432

فرشته, Yaghchiyan, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: 190

زمین مسکونی

karbar1

2 روز قبل

متر مربع: 190

زمین مسکونی

2 روز قبل

فروش زمین 112 متر الهیه کد 7429

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: 112

زمین مسکونی

karbar1

2 روز قبل

168,000,000تومان

متر مربع: 112

زمین مسکونی

2 روز قبل

کل980,000,000تومان14,000,000تومان/متری
فروش زمین 70متر چایکنار کد 6175

فروش زمین 70متر چایکنار کد 6175

بزرگراه چایکنار, Bazzar, Sheshgilan, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 65499, Iran

متر مربع: 70

زمین مسکونی

کل980,000,000تومان14,000,000تومان/متری

متر مربع: 70

زمین مسکونی

متر مربع: 180

زمین مسکونی

karbar1

3 روز قبل

1,000,000,000تومان

متر مربع: 180

زمین مسکونی

3 روز قبل

فروش زمین 288 متر خاوران کد 7409

Khavaran, میدان چای, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

متر مربع: 288

زمین مسکونی

karbar1

3 روز قبل

1,150,000,000تومان

متر مربع: 288

زمین مسکونی

3 روز قبل

فروش زمین 200 متر مرزداران کد 7399

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: 200

زمین مسکونی

karbar1

5 روز قبل

760,000,000تومان

متر مربع: 200

زمین مسکونی

5 روز قبل

فروش زمین 200 متر خاوران کد 7396

Khavaran, میدان چای, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

متر مربع: 200

زمین مسکونی

karbar1

5 روز قبل

160,000,000تومان

متر مربع: 200

زمین مسکونی

5 روز قبل

فروش زمین190 متر فرشته جنوبی کد 7392

کوی فرشته شمالی, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

متر مربع: 190

زمین مسکونی

karbar1

5 روز قبل

متر مربع: 190

زمین مسکونی

5 روز قبل

فروش زمین 172 متر خاوران کد 7394

Khavaran, میدان چای, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, +9841, Iran

متر مربع: 172

زمین مسکونی

karbar1

5 روز قبل

455,800,000تومان

متر مربع: 172

زمین مسکونی

5 روز قبل