• املاک تبریز
مرتب سازی:

فروش آپارتمان 73 متر ولی امر کد 7853

Vali ye Amr, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 73

آپارتمان

karbar1

4 ساعت قبل

330,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 73

آپارتمان

4 ساعت قبل

فروش آپارتمان 124 متر مرزداران کد 7850

Marzdaran, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 124

آپارتمان

karbar1

4 ساعت قبل

644,800,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 124

آپارتمان

4 ساعت قبل

فروش آپارتمان 116 متر استانداری کد 7854

Valiasr, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 116

آپارتمان

karbar1

4 ساعت قبل

870,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 116

آپارتمان

4 ساعت قبل

فروش آپارتمان 120 متر رشدیه کد 7858

Roshdiyeh, رجایی شهر, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

karbar1

4 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 120

آپارتمان

4 ساعت قبل

فروش آپارتمان 154 متر نصر کد 7856

نصر, Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 154

آپارتمان

karbar1

4 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 154

آپارتمان

4 ساعت قبل

فروش آپارتمان 60 متر باغمیشه کد 7849

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 60

آپارتمان

karbar1

4 ساعت قبل

240,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 60

آپارتمان

4 ساعت قبل

فروش آپارتمان 113 متر باغمیشه کد 7851

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 113

آپارتمان

karbar1

4 ساعت قبل

950,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 113

آپارتمان

4 ساعت قبل

فروش آپارتمان 70 متر باغمیشه کد 7848

Baghmisheh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, Iran

اتاق خواب: 1متر مربع: 70

آپارتمان

karbar1

4 ساعت قبل

250,000,000تومان

اتاق خواب: 1متر مربع: 70

آپارتمان

4 ساعت قبل

فروش آپارتمان 91 متر الهیه کد 7847

Elahiyeh, Tabriz, بخش مرکزی شهرستان تبریز, Tabriz County, East Azerbaijan Province, 5157857934, Iran

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 91

آپارتمان

karbar1

4 ساعت قبل

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 91

آپارتمان

4 ساعت قبل