• املاک تبریز
مرتب سازی:
اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان 100 متری در رشدیه کد 2632

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

مهندس اصغری

3 ساعت قبل

اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

3 ساعت قبل

اجاره1,200,000تومان15,000,000تومان/رهن
رهن و آپارتمان 115 متری در الهیه کد 2631

رهن و آپارتمان 115 متری در الهیه کد 2631

شهرك باغميشه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

آپارتمان

مهندس اصغری

3 ساعت قبل

اجاره1,200,000تومان15,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 115

آپارتمان

3 ساعت قبل

اجاره800,000تومان15,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان 108 متری در مرزداران کد2630

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 108

آپارتمان

مهندس اصغری

3 ساعت قبل

اجاره800,000تومان15,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 108

آپارتمان

3 ساعت قبل

اجاره1,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان 100 متری در ولیعصر کد 2629

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

مهندس اصغری

3 ساعت قبل

اجاره1,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

3 ساعت قبل

اجاره800,000تومان15,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان 100 متری در الهیه کد 2627

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

مهندس اصغری

3 ساعت قبل

اجاره800,000تومان15,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

3 ساعت قبل

اجاره1,100,000تومان20,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان 100 متری در فرشته شمالی کد 2626

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

مهندس اصغری

3 ساعت قبل

اجاره1,100,000تومان20,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

3 ساعت قبل

اجاره780,000تومان8,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان 70 متری در فرشته شمالی کد 2625

اتاق خواب: 1متر مربع: 70

آپارتمان

مهندس اصغری

3 ساعت قبل

اجاره780,000تومان8,000,000تومان/رهن

اتاق خواب: 1متر مربع: 70

آپارتمان

3 ساعت قبل

اجاره1,600,000تومان10,000,000تومان/رهن
رهن و اجاره آپارتمان 130 متری در پرواز کد 2623

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

مهندس اصغری

3 ساعت قبل

اجاره1,600,000تومان10,000,000تومان/رهن

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

3 ساعت قبل

رهن65,000,000تومان
رهن آپارتمان 100 متری در رشدیه کد 2624

رهن آپارتمان 100 متری در رشدیه کد 2624

رشديه تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

مهندس اصغری

3 ساعت قبل

رهن65,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 2متر مربع: 100

آپارتمان

3 ساعت قبل