• املاک تبریز
کل773,000,000تومان6,900,000تومان/متری
فروش آپارتمان 112متر یاغچیان کد 6954

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 112

آپارتمان

کل773,000,000تومان6,900,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 112

آپارتمان

کل900,000,000تومان7,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان 120متر زعفرانیه کد 6956

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل900,000,000تومان7,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

آپارتمان

کل750,000,000تومان7,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان 100متر یاغچیان کد 6955

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

کل750,000,000تومان7,500,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

آپارتمان

کل1,970,000,000تومان10,000,000تومان/متری
فروش آپارتمان 197متر گلشهر کد 6948

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 197

آپارتمان

کل1,970,000,000تومان10,000,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 3تعداد حمام: 2متر مربع: 197

آپارتمان

کل1,100,000,000تومان10,800,000تومان/متری
فروش آپارتمان 102متر ولیعصر کد 6952

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 102

آپارتمان

کل1,100,000,000تومان10,800,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 102

آپارتمان

کل650,000,000تومان5,700,000تومان/متری
فروش آپارتمان 114متر یاغچیان کد 6946

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 114

آپارتمان

کل650,000,000تومان5,700,000تومان/متری

تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 114

آپارتمان

کل1,155,000,000تومان
فروش آپارتمان 210 متر ولی امر کد 9447

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 210

آپارتمان

karbar1

22 ساعت قبل

کل1,155,000,000تومان

تعداد اتاق خواب: 3متر مربع: 210

آپارتمان

22 ساعت قبل

کل1,015,000,000تومان7,000,000تومان/متری
فروش زمین 145متر یاغچیان کد 6947
کل1,015,000,000تومان7,000,000تومان/متری

متر مربع: 145

زمین مسکونی

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 135

آپارتمان

تعداد اتاق خواب: 2تعداد حمام: 2متر مربع: 135

آپارتمان