• بزرگترین سایت تخصصی املاک تبریز
author تماس با ما 33856685
قیمت کل400,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 144 متری در ولیعصر جنوبی کد 61101

وليعصر جنوبي تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 144

آپارتمان

خانم حسینی

3 روز پیش

قیمت کل400,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 144

آپارتمان

3 روز پیش

قیمت کل1,130,000,000تومان4,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 240

آپارتمان

خانم حسینی

3 روز پیش

قیمت کل1,130,000,000تومان4,700,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 240

آپارتمان

3 روز پیش

قیمت کل220,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 94

آپارتمان

خانم حسینی

3 روز پیش

قیمت کل220,000,000تومان2,300,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 94

آپارتمان

3 روز پیش

قیمت کل240,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 70 متری در ولیعصر کد 51318

وليعصر تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

متر مربع: 70

آپارتمان

خانم حسینی

3 روز پیش

قیمت کل240,000,000تومان3,400,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 70

آپارتمان

3 روز پیش

قیمت کل270,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان

خانم حسینی

3 روز پیش

قیمت کل270,000,000تومان3,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 90

آپارتمان

3 روز پیش

قیمت کل1,225,000,000تومان5,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 245 متر در الهی پرست کد 71268

الهی پرست، ائل گؤلی، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3متر مربع: 245

آپارتمان

خانم حسینی

3 روز پیش

قیمت کل1,225,000,000تومان5,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 245

آپارتمان

3 روز پیش

قیمت کل340,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 120 متری در ولیعصر جنوبی کد 61100

وليعصر جنوبي، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

خواب: 3متر مربع: 120

آپارتمان

خانم حسینی

3 روز پیش

قیمت کل340,000,000تومان2,800,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 120

آپارتمان

3 روز پیش

قیمت کل360,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 145 متری در ولیعصر کد 51317

وليعصر، تبریز، استان آذربایجان شرقی، ایران

متر مربع: 145

آپارتمان

خانم حسینی

3 روز پیش

قیمت کل360,000,000تومان2,400,000تومان/قیمت هر متر

متر مربع: 145

آپارتمان

3 روز پیش

قیمت کل500,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 125 متری در باغچه بان کد 31082

استان آذربایجان شرقی، تبریز، ائل گؤلی، باغچه بان، ایران

خواب: 2متر مربع: 125

آپارتمان

خانم حسینی

3 روز پیش

قیمت کل500,000,000تومان4,000,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 125

آپارتمان

3 روز پیش