• بزرگترین سایت تخصصی املاک تبریز
author تماس با ما 33856685
قیمت کل420,000,000تومان3,200,000تومان/قمت هر متر

فروش آپارتمان 130 متری در کوی فیروز تبریز

خیابان تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

خانم حسینی

4 هفته پیش

قیمت کل420,000,000تومان3,200,000تومان/قمت هر متر

خواب: 2متر مربع: 130

آپارتمان

4 هفته پیش

110,000,000تومان

فروش آپارتمان 73 متری در غرب تبریز

تبریز - اول رواسان - مجتمع مسکونی چاپرنگ

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 73

آپارتمان

09143142881

4 هفته پیش

110,000,000تومان

خواب: 1سرویس: 1متر مربع: 73

آپارتمان

4 هفته پیش

قیمت کل615,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر

فروش آپارتمان 198 متری در کوی فیروز تبریز

خیابان تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 3متر مربع: 198

آپارتمان

خانم حسینی

4 هفته پیش

قیمت کل615,000,000تومان3,100,000تومان/قیمت هر متر

خواب: 3متر مربع: 198

آپارتمان

4 هفته پیش

قیمت کل420,000,000تومان

خانه۱۸۱متردررسالت

تبریزرسالت اول سوسنگردکوچه سنایی

خواب: 2حمام : 3متر مربع: 181

خانه شخصی

مهندس لطفی

4 هفته پیش

قیمت کل420,000,000تومان

خواب: 2حمام : 3متر مربع: 181

خانه شخصی

4 هفته پیش

قیمت کل250,000,000تومان2,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۹۷ متری در کوی فیروز تبریز

فروش آپارتمان ۹۷ متری در کوی فیروز تبریز

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 97

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

4 ماه پیش

قیمت کل250,000,000تومان2,500,000تومان/متری

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 97

آپارتمان

4 ماه پیش

قیمت کل276,000,000تومان2,250,000تومان/متری
فروش آپارتمان 118 متری در مهتاب راه آهن تبریز

فروش آپارتمان 123 متری در مهتاب راه آهن تبریز

خطیب تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی

خواب: 2متر مربع: 118

آپارتمان

مهندس اصغری

4 ماه پیش

قیمت کل276,000,000تومان2,250,000تومان/متری

خواب: 2متر مربع: 118

آپارتمان

4 ماه پیش

قیمت کل230,000,000تومان2,800,000تومان/متری

فروش خانه 80 متری در قطران تبریز

تبریز تبريز استان آذربایجان شرقی IR

خواب: 2متر مربع: 80

خانه شخصی

مهندس اصغری

4 ماه پیش

قیمت کل230,000,000تومان2,800,000تومان/متری

خواب: 2متر مربع: 80

خانه شخصی

4 ماه پیش

قیمت کل250,000,000تومان2,500,000تومان/متری
فروش آپارتمان ۹۷ متری در خیابان ورزش تبریز

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 97

آپارتمان

مشاور تبریزهوم

4 ماه پیش

قیمت کل250,000,000تومان2,500,000تومان/متری

خواب: 2سرویس: 1متر مربع: 97

آپارتمان

4 ماه پیش