• املاک تبریز

مشاور تبریز هوم

در املاک باغچه بان نو


  مرتب سازی:
  اجاره1,500,000تومان150,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 140 متر زعفزانیه تبریز کد 4841

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

  آپارتمان

  اجاره1,500,000تومان150,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

  آپارتمان

  اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 120 متر فرشته شمالی تبریز کد 4840

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

  آپارتمان

  اجاره2,000,000تومان20,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 120

  آپارتمان

  اجاره1,000,000تومان100,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 115 متر فرشته شمالی تبریز کد 4839

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

  آپارتمان

  اجاره1,000,000تومان100,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

  آپارتمان

  اجاره2,400,000تومان20,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 95 متر رشدیه تبریز کد 4838

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

  آپارتمان

  اجاره2,400,000تومان20,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

  آپارتمان

  رهن120,000,000تومان
  رهن آپارتمان 125 متر فرشته جنوبی تبریز کد 4836

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

  آپارتمان

  رهن120,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

  آپارتمان

  اجاره3,000,000تومان30,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 145 متر گلشهر تبریز کد 4837

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 145

  آپارتمان

  اجاره3,000,000تومان30,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 145

  آپارتمان

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

  آپارتمان

  رهن190,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 140

  آپارتمان

  اجاره3,300,000تومان20,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 125 متر استانداری تبریز کد 4834

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

  آپارتمان

  اجاره3,300,000تومان20,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 125

  آپارتمان

  رهن140,000,000تومان
  رهن آپارتمان 150 متر ولیعصر تبریز کد 4832

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

  آپارتمان

  رهن140,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

  آپارتمان

  اجاره550,000تومان45,000,000تومان/رهن
  اجاره آپارتمان 100 متر یاغچیان تبریز کد 4831

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  اجاره550,000تومان45,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان