• املاک تبریز

مشاور تبریز هوم

در املاک باغچه بان نو


  مرتب سازی:
  اجاره1,300,000تومان10,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  اجاره1,300,000تومان10,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 100

  آپارتمان

  اجاره1,000,000تومان40,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

  آپارتمان

  اجاره1,000,000تومان40,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 140

  آپارتمان

  اجاره700,000تومان70,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 120

  آپارتمان

  اجاره700,000تومان70,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 120

  آپارتمان

  اجاره2,000,000تومان30,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

  آپارتمان

  اجاره2,000,000تومان30,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 95

  آپارتمان

  اجاره1,100,000تومان10,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

  آپارتمان

  اجاره1,100,000تومان10,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 85

  آپارتمان

  اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

  اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 70

  آپارتمان

  اجاره1,500,000تومان20,000,000تومان/رهن

  اتاق خواب: 1حمام: 1متر مربع: 70

  آپارتمان

  اجاره2,200,000تومان100,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

  آپارتمان

  اجاره2,200,000تومان100,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 3حمام: 1متر مربع: 150

  آپارتمان

  رهن100,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

  آپارتمان

  رهن100,000,000تومان

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 90

  آپارتمان

  اجاره1,500,000تومان50,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

  آپارتمان

  اجاره1,500,000تومان50,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 130

  آپارتمان

  اجاره1,800,000تومان20,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

  آپارتمان

  اجاره1,800,000تومان20,000,000تومان/رهن

  تعداد اتاق خواب: 2حمام: 1متر مربع: 115

  آپارتمان